(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(067) 573-53-83 (Viber)
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)з 9-30 до 21-00 (сб)Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Кошик
0
123-ПШМ145
Мій конспект. Математика. 3 клас ІІ семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)
Бацула Н.В., Кравченко Г.Ю.

Мій конспект. Математика. 3 клас ІІ семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)

Бацула Н.В., Кравченко Г.Ю.

Код:123-ПШМ145

Кількість сторінок:286

Формат, мм:210х297

Weight:0.3470 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Анотацiя
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків математики у 3-му класі
(ІІ семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досяг­
нень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2013).
Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, а саме математичної компетентності (цілісне сприйняття світу,
розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність
розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; уміння користуватися математичною
термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях), та ключових компетентностей (уміння вчитися, здатність логічно міркувати, уміння
критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду математичної діяльності для вирішення повсякденних задач,
уміння працювати в команді, вироблення в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та підприємницьких
навичок).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на окремих аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
Turn Expand
Змiст
Орієнтовне календарно-тематичне планування
Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення.

Урок 65. Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків .
Урок 66. Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь .
Уроки Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини,
67–68. які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість .
Урок 69. Властивості ділення і множення на 1. Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених
видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) .
Урок 70. Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне
порівняння двох часток .
Урок 71. Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота
над задачею .
Урок 72. Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного .
Урок 73. Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі .
Урок 74. Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь .
Урок 75. Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці .
Урок 76. Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності
й нерівності, складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
(арифметичні дії першого та другого ступенів) .
Урок 77. Множення круглого числа на одноцифрове (40 · 2; 400 · 2). Складені задачі на 2–3 дії,
які є комбінацією вивчених видів простих задач .
Урок 78. Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2–3 дії,
які є комбінацією вивчених видів простих задач .
Урок 79. Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею.
Задачі на різницеве порівняння двох часток .
Урок 80. Ділення з остачею. Властивості остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці .
Урок 81. Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій .
Урок 83. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого .
Урок 84. Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах.
Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач .
Урок 85. Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12 · 3). Задачі з даними, які перебувають
у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість .
Урок 86. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 · 15). Правило множення числа на суму.
Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності величин: вартість, ціна, кількість .
Урок 87. Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 · 3). Розв’язування рівнянь.
Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів .
Урок 88. Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 · 3). Рівняння, у яких один із компонентів
є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного .
Урок 89. Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 242). Розв’язування задач вивчених видів .
Урок 90. Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 240). Розв’язування простих задач
способом складання рівняння (алгебраїчний метод) .
Урок 91. Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач
вивчених видів .
Урок 92. Повторення вивченого. Самостійна робота .
Урок 94. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого .
Урок 95. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число .
Урок 96. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці .
Урок 97. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування простих задач способом
складання рівняння (алгебраїчний метод) .
Урок 98. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення
до одиниці .
Урок 99. Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними .
Урок 100. Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння,
в яких один з компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають
у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість .
Урок 101. Ділення круглого числа на одноцифрове (120 : 3). Задачі на розкриття змісту дії ділення .
Урок 102. Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв’язування задач вивчених
видів .
Урок 103. Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження
четвертого пропорційного .
Урок 104. Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження
четвертого пропорційного .
Урок 105. Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі
на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) .
Урок 106. Самостійна робота .
Урок 107. Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі на знаходження четвертого
пропорційного .
Урок 108. Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох
доданків з даними, позначеними буквами .
Урок 109. Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого
і другого ступенів .
Урок 110. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення
суми на число .
Урок 111. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого
пропорційного .
Урок 112. Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою
креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів
простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) .
Урок 113. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі
на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого
і другого ступенів) .
Урок 114. Самостійна робота .
Урок 116. Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень
числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок
і з дужками. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач .
Частини
Урок 117. Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2–4 дії,
які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) .
Урок 118. Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених
задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого
і другого ступенів) .
Урок 119. Порівняння частин. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених
видів простих задач .
Урок 120. Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2–4 дії,
які є комбінацією вивчених видів простих задач .
Урок 121. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа .
Урок 122. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною .
Урок 123. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною .
Урок 124. Самостійна робота .
Урок 126. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми .
Повторення вивченого за рік .
Урок 127. Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа
у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень
у трицифровому числі. Задачі різних видів .
Урок 128. Взаємозв’язок між додаванням і відніманням .
Урок 129. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових
чисел (з переходом через розряд) .
Урок 130. Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення.
Задачі на кратне порівняння двох добутків .
Урок 131. Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці .
Урок 136. Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок
Література
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.