Каталог товарів
Графік роботи:
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)

«Економіка «Економіка (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.

Підручник знайомить із фундаментальними поняттями, процесами та явищами економіки. Наочність, логічність та особлива системність у подачі навчального матеріалу покликані забезпечити успішне опанування предмета. Видання має практичну спрямованість: теоретичний виклад матеріалу підкріплено завданнями та прикладами їх розв′язання. Завдяки такому підходу учні мають змогу використовувати здобуті знання й уміння в повсякденному житті.  

Зміст:

ПЕРЕДМОВА
Розділ І. Фундаментальні поняття економіки
ТЕМА 1. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ЛЮДИНИ
§ 1. Економіка як наука для вирішення основної проблеми суспільства
§ 2. Як розвивалася економічна наука: визначальні економічні ідеї
§ 3. Методи економічного дослідження
§ 4. Функції економічної науки та зв’язки з іншими науками
ТЕМА 2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
§ 5. Виробничі ресурси та їхні різновиди
§ 6. Виробництво: структура та інфраструктура
§ 7. Технологічні уклади: характеристика та розвиток
§ 8. Продукт виробництва: його структура та призначення
§ 9. Економічна ефективність: зміст та способи оцінювання
§ 10. Взаємозв’язок основних сфер економіки: виробництва, розподілу, обміну та споживання
ТЕМА 3. СПОЖИВАЧ В ЕКОНОМІЦІ. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
§ 11. Розвиток і безмежність потреб споживача
§ 12. Споживчі блага як засіб задоволення потреб
§ 13. Гранична корисність благ — основа споживчого вибору. Закон спадної граничної корисності
§ 14. Аналіз кривих байдужості. Гранична норма заміщення
§ 15. Бюджетна обмеженість вибору споживача. Раціональний вибір споживача
ТЕМА 4. ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ТА ВИБОРУ ВИРОБНИКА
§ 16. Прояви обмеженості виробничих ресурсів
§ 17. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей
§ 18. Альтернативна вартість. Закон зростання альтернативної вартості
§ 19. Ознаки раціонального виробника
§ 20. Закон спадної продуктивності факторів виробництва
ТЕМА 5. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
§ 21. Економічний зміст відносин власності
§ 22. Форми власності
§ 23. Реформування відносин власності. Приватизація та роздержавлення
ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ
§ 24. Сутність та основні елементи економічної системи
§ 25. Принципи організації ринкової, командної та змішаної економіки
§ 26. Зміст економічного кругообігу
§ 27. Моделі ринкової економіки
Розділ ІІ. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки
ТЕМА 7. РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ
§ 28. Принципи функціонування ринку
§ 29. Особливості розв’язання основних проблем економіки в умовах ринку
§ 30. Сутність ринкового саморегулювання та ринкової конкуренції
§ 31. Обмеження ринкової конкуренції таринкового саморегулювання
§ 32. Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку
ТЕМА 8. ГРОШІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
§ 33. Сутність грошей та зміст їхніх функцій
§ 34. Види грошей за матеріальними носіями
§ 35. Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші
§ 36. Грошова маса та її показники. Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей
§ 37. Стійкість національних грошей і курс національної валюти. Гроші та грошова реформа в Україні
ТЕМА 9. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА
§ 38. Ціна, витрати та корисність товару
§ 39. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни
§ 40. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни
§ 41. Нецінові чинники попиту та пропозиції
§ 42. Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні
§ 43. Неринкове ціноутворення: чому та в який спосіб уряди країн регулюють ціни на деякі товари
ТЕМА 10. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 44. Економічний зміст явища еластичності попиту за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності попиту. Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною
§ 45. Економічний зміст явища еластичності пропозиції за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції. Чинники еластичності пропозиції
§ 46. Урахування еластичності при ціноутворенні, формуванні податкової системи та організації торговельних відносин з іншими країнами
ТЕМА 11. РИНКОВА СТРУКТУРА: ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ РИНКІВ
§ 47. Ринок товарів та послуг. Суб’єкти ринку та його організація. Форми сучасної торгівлі. Особливості електронної торгівлі
§ 48. Ринок праці: працівник та роботодавець як суб’єкти ринку. Їхні права та зобов’язання. Що визначає попит і пропозицію на ринку праці
§ 49. Ринок капіталу. Покупці та продавці кредитних ресурсів. Що впливає на попит і пропозицію на ринку капіталу
§ 50. Ринок землі. Власники та орендарі (покупці) земельних ресурсів. Чинники попиту на землю та її пропозиції
§ 51. Ринок інформації як виробничого ресурсу. Виробники, покупці (користувачі) інформації. Права та зобов’язання виробників і споживачів інформаційних ресурсів
ТЕМА 12. ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
§ 52. Закон ринкового формування доходів
§ 53. Рента — дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі
§ 54. Заробітна плата як дохід найманого працівника. Диференціація заробітної плати. Роль уряду та профспілок у формуванні заробітної плати. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. Типові системи заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата
§ 55. Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка на ринку кредитних ресурсів
§ 56. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції
§ 57. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування в бізнесовий проект
§ 58. Дохід виробника інформаційних ресурсів в інформаційній економіці
§ 59. Нерівність у розподілі доходів: зміст, наслідки та способи вимірювання. Проблеми формування та розподілу доходів в Україні
ТЕМА 13. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ТА ІНШІ РИНКОВІ ПОСЕРЕДНИКИ
§ 60. Взаємозв’язок структури та інфраструктури сучасного ринку
§ 61. Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів. Операції та організація товарної біржі. Роль уряду в її функціонуванні
§ 62. Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів. Операції фондової біржі. Її організація та роль уряду у функціонуванні. Індекси фондового ринку
§ 63. Банки у функціонуванні ринку капіталів. Основні операції та послуги банків. Регулювання діяльності банків національним регулятором
§ 64. Інші фінансово-кредитні посередники — страхові компанії, трасти, інвестиційні фонди — у функціонуванні ринку капіталів
§ 65. Служби зайнятості та працевлаштування у функціонуванні ринку праці. Державні та недержавні служби (агенції) на ринку праці
§ 66. Ринкова інфраструктура сучасної України