(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0

«Фізика «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О.

Посібник створено відповідно до нової навчальної програми з фізики (рівень стандарту) авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М. Підручник містить обов'язкові теоретичні відомості, матеріали для мотивації навчальної діяльності, приклади розв’язування типових задач, тематичне узагальнення і систематизацію матеріалу, завдання для самоперевірки, лабораторні роботи з покроковим описом, а також інформацію про практичне застосування фізики. Матеріал супроводжено ілюстраціями з розгорнутими підписами, що також сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу, стимулюлює учнів до самоосвіти. Підручник містить позначки, що інформують про можливість переглянути відеодосліди, пройти комп'ютерне тестування з автоматичною перевіркою результату. На базі підручника створено навчально-методичний комплект «Фізика-10 (рівень стандарту)».
Призначено для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.
Детальніше
Переглянути підручник
Просмотреть учебник

Зміст:
 

Передмова
Вступ
§ 1. Зародження й розвиток фізики як науки
§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань
§ 3. Скалярні та векторні величини
Розділ. I. Механіка
Частина 1. Кінематика
§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики
§ 5. Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей
§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення
§ 7. Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння
§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу
Лабораторная робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху
Лабораторная робота № 2. Вивчення руху тіла по колу
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 1
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1
Частина 2. Динаміка і закони збереження
§ 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
§ 10. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона
§ 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість
§ 12. Сила пружності. Вага тіла
§ 13. Сила тертя
§ 14. Рівновага тіл. Момент сили
§ 15. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність
§ 16. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії
§ 17. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення
§ 18. Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила
Лабораторная робота № 3. Дослідження руху зв’язаних тіл
Лабораторная робота № 4. Визначення центра мас плоскої пластини двома способами
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 2
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2
Частина. 3. Механічні коливання і хвилі
§ 19. Види механічних коливань
§ 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань
§ 21. Резонанс
§ 22. Механічні хвилі
§ 23. Звукові хвилі
Лабораторная робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 3
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 3
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. 
Теми експериментальних досліджень
Розділ II. Елементи спеціальної теорії відносності
§ 24. Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей
§ 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності
Підбиваємо підсумки розділу II
Розділ III. Молекулярна фізика і термодинаміка
Частина 1. Молекулярна фізика
§ 26. Основні положення молекулярно­кінетичної теорії будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини
§ 27. Рух і взаємодія молекул
§ 28. Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно­кінетичної теорії ідеального газу
§ 29. Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна
§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси
§ 31. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння
§ 32. Вологість повітря. Точка роси
§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали
§ 35. Механічні властивості твердих тіл
Лабораторная робота № 6. Дослідження ізопроцесів у газах
Лабораторная робота № 7. Вимірювання відносної вологості повітря
Підбиваємо підсумки розділу III. Частина 1
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 1
Частина 2. Основи термодинаміки
§ 36. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії
§ 37. Робота в термодинаміці
§ 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес
§ 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина
Підбиваємо підсумки розділу III. Частина 2
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 2
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. 
Теми експериментальних досліджень
Розділ IV. Електричне поле
§ 40. Абетка електростатики
§ 41. Електричне поле
§ 42. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів
§ 43. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів
§ 44. Провідники в електростатичному полі
§ 45. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
§ 46. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора
Підбиваємо підсумки розділу IV
Завдання для самоперевірки до розділу IV
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. 
Теми експериментальних досліджень
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
Алфавітний покажчик