(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

«Географія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти
Довгань Г. Д., Стадник О. Г.

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Структура та методичні прийоми, застосування інноваційних технологій дозволяють здійснювати компетентнісний підхід до навчання.
У підручнику наведено програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.
Підручник містить електронну підтримку, де розміщено цікаву додаткову інформацію і тестові завдання для підготовки до узагальнюючого контролю знань.
Призначено для учнів і учениць 8 класів закладів загальної середньої освіти.
 
 

Зміст:
 

Передмова 
Вступ
§1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення» 
§2. Географічні дослідження території України 
Розділ І. Географічна карта та робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§3. Географічна карта. Картографічні проєкції 
§4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 
§5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень 
Тема 2. Топографічні карти
§6. Топографічні карти 
§7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою 
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§8. Політична карта світу 
§9. Географічне положення України 
Тема 2. Формування території України
§10. Формування території України 
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§11. Україна на карті годинних поясів 
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§12. Загальні риси рельєфу України 
§13. Тектонічна будова 
§14. Геологічна будова 
§15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери 
§16. Формування рельєфу 
§17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини 
§18. Рудні та нерудні корисні копалини
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України 
§20. Кліматичні показники та їх розподіл на території України 
§21. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища 
§22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси 
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§23. Води суходолу. Характеристики річок 
§24. Основні річкові басейни та системи 
§25. Озера, болота, водосховища та канали 
§26. Підземні води. Водні ресурси України 
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§27. Ґрунти України 
Тема 5. Рослинність
§28. Рослинний покрив 
Тема 6. Тваринний світ України
§29. Тваринний світ 
Тема 7. Ландшафти України
§30. Ландшафт як просторово-цілісна система 
§31. Районування природних ландшафтів 
§32. Зони мішаних і широколистяних лісів 
§33. Лісостепова зона 
§34. Зона степів 
§35. Українські Карпати. Географічне положення
та головні риси природи 
§36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи 
§37. Кримські гори 
§38. Чорне море 
§39. Азовське море 
Тема 8. Природокористування
§40. Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання 
§41. Охорона природи 
§42. Раціональне природокористування 
Розділ ІV. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають 
§44. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення 
§45. Механічний рух населення 
Тема 2. Розселення
§46. Густота населення світу й України 
§47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація 
§48. Міста й села України 
Тема 3. Етнічний склад населення
§49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу 
§50. Національний склад населення України 
Тема 4. Релігійний склад населення
§51. Релігійний склад населення світу й України 
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§52. Трудові ресурси 
§53. Зайнятість населення в Україні 
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
Терміни і поняття 
Рекомендована література