Каталог товарів
Графік роботи:
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)

Історія України «Історія України (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Підручник розкриває ключові питання історії України з 1914 р. до закінчення Другої світової війни та післявоєнного облаштування світу. З урахуванням сучасного рівня історичної науки в підручнику на тлі світової історії показано розвиток України та її роль у світі. В основу методичного апарату покладено системно-діяльнісний підхід у навчанні. Головним результатом опанування курсу історії України має стати формування в учнів української громадянської ідентичності та патріотизму.

Зміст:

 Шановні десятикласники і десятикласниці!

§ 1 Вступ
Розділ I. Україна в роки Першої світової війни
§ 2 Перша світова війна та український національний рух
§ 3 Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр.
§ 4 Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р.
Практичне заняття. Перша світова війна як виклик людському виживанню. Повсякденне життя на фронті та в тилу
Узагальнення знань за розділом I «Україна в роки Першої світової війни»
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом І «Україна в роки Першої світової війни»
Розділ II. Початок Української революції
§ 5 Розгортання Української революції у березні-травні 1917 р.
§ 6 Проголошення автономії України
§ 7 Проголошення Української Народної Республіки
§ 8 Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР
§ 9 Події 1917 р. в Криму
§ 10 Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку-навесні 1918 р.
Практичне заняття. Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки
Узагальнення знань за розділом II «Початок Української революції»
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Початок Української революції»
Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за українську державність
§ 11 Українська Держава
§ 12 Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р.
§ 13 Західноукраїнські землі в 1918—1919 рр.
§ 14 Україна в другій половині 1919 р.
§ 15 Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р.
§ 16 Україна навесні 1920 — у 1921 рр.
§ 17 Розвиток культури в 1914—1917 рр. та за доби Української Центральної Ради
§ 18 Розвиток культури України за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР
§ 19 Розвиток культури України за більшовицького режиму
Практичне заняття. Місця пам’яті Української революції в моєму населеному пункті
Узагальнення знань за розділом III «Розгортання Української революції. Боротьба за українську державність»
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Розгортання Української революції. Боротьба за українську державність»
Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні
§ 20 Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР
§ 21 УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921—1923 рр. ­Запровадження непу
§ 22 Політика коренізації в УСРР
§ 23 Форсована індустріалізація
§ 24—25 Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932—1933 рр.
§ 26 Масові репресії. Сталінська конституція
§ 27 Національно-культурне життя радянської України
Практичне заняття. Голодомор мовою документів, свідчень, чисел
Практичне заняття. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя
Узагальнення знань за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні»
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні»
Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період
§ 28 Українські землі у складі Другої Речі Посполитої
§ 29—30 Українські землі у складі Румунії
§ 31 Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна
§ 32 Культурне життя на західноукраїнських землях. Полі­тичне і культурне життя української політичної еміграції
Практичне заняття. Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне й відмінне
Практичне заняття. Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України в XX ст.
Історія рідного краю в контексті загальноукраїнських подій 1914—1939 рр.
Узагальнення знань за розділом V «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період»
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом V «Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»
Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)
§ 33—34 Україна на початку Другої світової війни 1939—1941 рр.
§ 35—36 Україна на початку німецько-радянської війни
§ 37 Україна в умовах нацистської окупації
§ 38 Рух Опору та його течії в Україні
§ 39 Звільнення України від нацистських загарбників
§ 40 Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги
Практичне заняття. Дослідження документів та матеріалів усної історії про Другу світову війну
Практичне заняття. Війна в пам’ятниках рідного краю
Узагальнення знань за розділом VI «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)»
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)»
Основні поняття й терміни
Хронологія
Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою