(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

«Хімія» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти
Григорович О. В.
 
Підручник містить обов’язковий навчальний матеріал, доповнений елементами інфографіки, інтерактивності та цікавим ілюстративним блоком для кращого розуміння текстової частини. Це дає змогу підвищити рівень доступності матеріалу, заохотити учнів та учениць до творчої або пошукової діяльності, побачити, як навчання поєднується з реальним життям.
Навчальний матеріал поданий з урахуванням вікових особливостей восьмикласників і восьмикласниць та спрямований на формування їх життєвих, соціальних і громадянських компетентностей.
Підручник призначений для учнівства 8 класу закладів загальної середньої освіти та вчителів природничих дисциплін.
 
 

Зміст:
 

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу 
§ 1. Найважливіші хімічні поняття 
§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення 
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин 

ТЕМА 1. Будова атома. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів 
§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів 
§ 5. Лужні елементи, галогени та інертні елементи 
§ 6. Склад атомів: ядро та електрони 
§ 7. Хімічний елемент: нукліди та ізотопи 
§ 8. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі 
§ 9. Структура електронної оболонки атома 
§ 10. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів 
§ 11. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 
§ 12. Періодична система хімічних елементів 
§ 13. Періодична система і будова електронних оболонок атомів 
§ 14. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів 
§ 15. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома 
§ 16. Значення Періодичного закону 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 
§ 17. Природа хімічного зв’язку 
§ 18. Ковалентний зв’язок 
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок 
§ 20. Йонний зв’язок 
§ 21. Будова твердих речовин та їхні властивості 
Лабораторний дослід № 1 
Практична робота № 1 

ТЕМА 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами 
§ 22. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авоґадро 
§ 23. Молярна маса
§ 24. Молярний об’єм 
§ 25. Відносна густина газів 

ТЕМА 4. Основні класи неорганічних сполук 
§ 26. Класи неорганічних сполук 
§ 27. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування 
§ 28. Хімічні властивості оксидів 
§ 29. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 
§ 30. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування 
§ 31. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів 
Лабораторний дослід № 2 
§ 32. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування 
§ 33. Хімічні властивості кислот 
Домашній експеримент 
§ 34. Ряд активності металів. Реакції заміщення 
Лабораторний дослід № 3 
Лабораторний дослід № 4 
§ 35. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування 
§ 36. Хімічні властивості солей 
Лабораторний дослід № 5 
Лабораторний дослід № 6 
§ 37. Амфотерні оксиди й гідроксиди 
§ 38. Способи добування оксидів 
§ 39. Загальні способи добування кислот, основ та солей 
Практична робота № 2 
§ 40. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук 
§ 41. Розв’язування експериментальних задач 
Лабораторний дослід № 7 
Практична робота № 3 

Додатки 
Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості 
Видатні хіміки та їхній внесок у розвиток науки 
Алфавітний покажчик 
Відповіді на розрахункові задачі