Каталог товарів
Графік роботи:
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Каталог товарів

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
та мовами корінних народів і національних меншин


"Математика" підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.
 
Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко. Підручник містить елементарні теоретичні відомості; візуальні опори у вигляді пам’яток, схем, зразків міркувань; системи завдань на актуалізацію опорних знань, створення проблемної ситуації та її розв’язання, первинне закріплення, формування вмінь і навичок, неперервне повторення. Авторська методична система, реалізована в підручнику, спрямована на формування в учнів навичок лічби та арифметичних обчислень, уміння працювати з математичними задачами, завданнями геометричного та логічного характеру.
До підручника запропоновано інтернет-підтримку на сайті interactive.ranok.com.ua: онлайн-тестування, електронну версію підручника для безкоштовного завантаження, методичну підтримку у формі авторських вебінарів.
Підручник призначений для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти.

Зміст:
Передмова
Розділ 1
УЗАГАЛЬНЮЄМО І ВПОРЯДКОВУЄМО ЗНАННЯ І ВМІННЯ ЗА 1 КЛАС
Повторюємо нумерацію
чисел першої сотні
Порівнюємо числа
Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації
Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання та віднімання
Узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10
Досліджуємо задачі
Досліджуємо задачі
Аналізуємо задачу
Досліджуємо задачі
Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності
Повторюємо геометричні фігури; величини
Додаємо і віднімаємо числа в межах 100
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно
Додаємо і віднімаємо числа порозрядно
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами
Додаємо і віднімаємо числа різними способами
Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць, рік
Перевіряємо свої досягнення
Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки
Визначаємо порядок виконання дій у виразах
Складаємо задачі
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Досліджуємо задачі на знаходження суми трьох доданків
Досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел
Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа

Розділ 2
ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК У МЕЖАХ 20
Використовуємо переставний закон додавання
Розв’язуємо задачі із зайвими числовими даними
Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20
Віднімаємо числа на основі взаємозв’язку додавання і віднімання
Обчислюємо периметр многокутника
Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних
Досліджуємо дві послідовні задачі
Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20
Знайомимося із виразами зі змінною
Досліджуємо задачі з двома запитаннями
Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів
Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента
Порівнюємо математичні вирази
Знайомимося з прийомом округлення
Додаємо і віднімаємо числа різними способами
Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми
Віднімаємо числа різними способами
Додаємо і віднімаємо числа різними способами
Перевіряємо свої досягнення
Знайомимося зі складеною задачею
Шукаємо шлях розв’язування складеної задачі
Ділимо складену задачу на прості
Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми
Записуємо розв’язання задачі виразом
Розв’язуємо задачі двома способами
Розв’язуємо задачі різними способами
Виконуємо дії з величинами
Досліджуємо задачі на знаходження різниці
Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова
Перевіряємо додавання і віднімання
Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння
Розв’язуємо задачі
Перевіряємо свої досягнення

Розділ 3
РОЗВ’ЯЗУЄМО СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ
Знайомимося зі складеною задачею
Шукаємо шлях розв’язування складеної задачі
Ділимо складену задачу на прості
Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми
Записуємо розв’язання задачі виразом
Розв’язуємо задачі двома способами
Розв’язуємо задачі різними способами
Виконуємо дії з величинами
Досліджуємо задачі на знаходження різниці
Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова
Перевіряємо додавання і віднімання
Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння
Розв’язуємо задачі
Перевіряємо свої досягнення

Розділ 4
ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД У МЕЖАХ 100
Додаємо і віднімаємо числа
Розв’язуємо складені задачі на знаходження третього доданка
Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд
Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд
Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Розв’язуємо задачі
Розв’язуємо задачі
Додаємо і віднімаємо, застосовуючи прийом округлення
Обчислюємо різними способами
Досліджуємо кут
Одержуємо прямий кут
Досліджуємо прямокутник
Досліджуємо прямокутник
Досліджуємо квадрат
Визначаємо периметр многокутника
Розв’язуємо задачі
Розв’язуємо задачі
Досліджуємо коло і круг
Досліджуємо коло і круг
Шукаємо шлях розв’язування задачі
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Розв’язуємо задачі
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Розв’язуємо задачі на знаходження суми
Розв’язуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел
Розв’язуємо задачі на знаходження суми
Досліджуємо задачі
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно
Додаємо і віднімаємо числа різними способами
Досліджуємо задачі
Досліджуємо задачі
Порівнюємо математичні вирази
Використовуємо в обчисленнях прийом округлення
Додаємо і віднімаємо різними способами
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо величини
Перевіряємо додавання і віднімання
Перевіряємо свої досягнення

Розділ 5
ВИВЧАЄМО АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ; ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ
Досліджуємо суму однакових доданків
Досліджуємо різницю кількох однакових чисел
Додаємо і віднімаємо однакові числа
Розв’язуємо задачі
Знайомимось із арифметичною дією множення
Знайомимось із арифметичною дією ділення
Знайомимось із математичними виразами: добуток і частка
Вивчаємо назви компонентів і результатів дій множення та ділення
Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею
Досліджуємо взаємозв’язок множення та ділення
Вивчаємо ділення з нулем та одиницею
Відкриваємо спосіб множення та ділення на 10
Вивчаємо ділення на рівні частини
Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах
Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2
Розв’язуємо складені задачі на знаходження остачі
Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми
Знаходимо невідомий множник; невідоме ділене або дільник
Досліджуємо таблицю множення числа 3; таблицю ділення на 3
Розв’язуємо складені задачі на знаходження різниці
Розв’язуємо задачі на різницеве порівняння
Досліджуємо таблицю множення числа 4; таблицю ділення на 4
Розв’язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
Збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів
Досліджуємо таблицю множення числа 5; таблицю ділення на 5
Розв’язуємо складені задачі
Вивчаємо кратне порівняння
Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6
Розв’язуємо складені задачі на кратне порівняння
Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7
Перевіряємо множення та ділення
Досліджуємо таблиці множення числа 8 та числа 9; таблиці ділення на 8, на 9
Повторюємо вивчене
Повторюємо вивчене
Перевіряємо свої досягнення