(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ №271 від 21.02.2020 р.).

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
Гісь О. М., Філяк І. В.
 
Підручник укладено за Типовою освітньою програмою, розробленою творчою групою на чолі з Р. Б. Шияном. Інноваційний підручник, у якому використано ідеї розвивальних сінгапурських методик навчання. Він максимально проілюстрований, наповнений веселими ігровими сюжетами, що підвищує мотивацію учнів до навчання. Завдання в підручнику наближені до щоденного життя дитини та сфери її інтересів.
Для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти, а також для вчителів, методистів і батьків.

Зміст:

ЧАСТИНА 1

Числа. Дії з числами.
Сюжетні задачі
Нумерація чисел у межах 100. Натуральні числа. Числа кожного десятка першої сотні
Характеристика числа
Число десятків, число одиниць, загальна кількість одиниць у числі. Розрядна таблиця
Порівняння чисел
Арифметичні дії додавання і віднімання. Розв’язування задач за даними таблиці і задач на 2 дії, які є комбінаціями простих задач
Прийоми усного додавання і віднімання. Cхематичний рисунок як допоміжна модель задачі
Компоненти та результати дій додавання і віднімання. Взаємозв'язок між додаванням та відніманням
Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма і обернена задачі. Задача на знаходження третього доданка
Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дослідження задачі
Арифметична дія множення. Таблиці множення чисел 2–5. Розв’язування задач на множення
Пропедевтика до вивчення
таблиць множення чисел 6–9
Таблиці множення чисел 6–9 
Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2–5. Ознака парності чисел. Розв’язування задач на ділення і складання обернених
Компоненти дій множення і ділення. Таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв’язок між множенням і діленням
Таблиці ділення на 8 і на 9
Перевірка правильності виконання дій множення і ділення. Збільшення і зменшення числа у кілька разів 
Складання задач за коротким записом як допоміжною моделлю задачі 
Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них
Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними
Закріплення знань таблиць множення і ділення та вмінь їх застосовувати.
Розв’язування задач
Математичні вирази
Рівності. Нерівності
Числові вирази. Порядок виконання дій у числових виразах. Різні способи читання виразів
Складання виразу до задачі
Вирази зі змінною. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі з буквеними даними
Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними
Переставний закон множення
Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані у непрямій формі
Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Аналіз задач і добір виразів
Знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням
Правильні і неправильні числові рівності та нерівності. Прості рівняння. Розв’язування рівнянь з діями першого ступеня
Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням
Розв’язування рівнянь з діями другого ступеня
Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною
Величини
Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр
Розв'язування задач з одиницями довжини
Просторові відношення. Геометричні фігури
Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені та незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної
Кути. Прямий кут, непрямі кути. Многокутник та його елементи
Характерні ознаки прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника і квадрата
із заданими довжинами сторін
Периметр прямокутника і квадрата. Задачі на знаходження периметра прямокутника і квадрата
Задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром
Урок закріплення знань, умінь і навичок з теми «Периметр прямокутника (квадрата)»
Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр та їх позначення. Побудова кола (круга) за допомогою шаблону
Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга
Числа. Дії з числами
Сюжетні задачі
Лічильна одиниця «сотня». Лічба сотнями. Порівняння сотень. Арифметичні дії над сотнями
Лічба у межах тисячі
Трицифрові числа. Розрядний склад числа. Читання чисел за розрядною таблицею
Запис чисел у розрядну таблицю. Утворення трицифрових чисел
Лічба одиницями, десятками, сотнями
Закріплення знань, умінь і навичок
Розклад чисел на розрядні доданки
Віднімання одного з розрядних доданків. Нестандартний розклад трицифрового числа
Додавання та віднімання суми двох розрядних доданків. Розв’язування задач
Визначення загальної кількості одиниць, десятків і сотень у числі
Задача на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох. Збільшення та зменшення числа у 10 і 100 разів
Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел
Закріплення вмінь порівнювати числа
Удосконалення вмінь порівнювати числа. Розв’язування задач
Величини Кілометр
Числа. Дії з числами
Сюжетні задачі
Збільшення та зменшення трицифрового числа на 1
Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач
Вибір схеми розв’язування задачі відповідно до запитання. Складання задачі за числовими даними і схемою 
Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Розв’язування задач
Ділення круглого числа
на кругле двома способами. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного
Закріплення знань, умінь
і навичок. Ділення круглих чисел. Розв’язування задач
Розв’язування задач
Складання і розв’язування задач. Доповнення задачі, оберненої до даної
Множення одноцифрового числа на кругле і ділення круглого числа на кругле шляхом послідовного
множення (ділення)
Творча робота над задачею
Закріплення знань, умінь та навичок

ЧАСТИНА 2

Числа. Дії з числами.
Сюжетні задачі
Додавання виду 350 + 200, 350 + 20. Віднімання виду 350 – 200, 350 – 20
Закріплення навичок усного додавання і віднімання вивчених випадків
Додавання виду 350 + 240. Віднімання виду 350 – 240
Додавання виду 260 + 40. Віднімання виду 300 – 70. Задача на знаходження четвертого пропорційного (другий вид)
Додавання виду 70 + 60, 260 + 50 частинами
Віднімання виду 120 – 50 частинами: способом розкладання від'ємника на зручні доданки
Віднімання виду 120 – 50 частинами: способом розкладання від'ємника на зручні доданки
Додавання виду 380 + 120
Віднімання виду 500 – 340
Додавання виду 350 + 170
Віднімання виду 350 – 170 двома способами
Закріплення вмінь усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа
Округлення чисел до десятків, до сотень
Додавання і віднімання круглих чисел способом округлення до сотень
Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд
Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в різних розрядах. Перевірка правильності обчислень
Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в кількох розрядах. Розв’язування задач
Письмове віднімання чисел із переходом через розряд. Перевірка правильності обчислень
Величини. Сюжетні задачі
Одиниці часу: тисячоліття, століття, десятиліття, рік. Перетворення іменованих чисел
Одиниці часу: рік, місяць, тиждень, доба. Календар. Порівняння іменованих чисел та дії над ними
Одиниці часу: доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами
Перетворення іменованих чисел та дії над ними
Два способи називання часу за годинником. Розв’язування задач на визначення тривалості події
Визначення часу за годинником. Визначення тривалості події, часу початку і закінчення події
Визначення часу за електронним годинником. Задачі на визначення тривалості події
Задачі з одиницями часу
Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Час»
Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
Прості задачі, що містять трійки взаємо­пов’язаних величин, та обернені до них
Множення суми на число і числа на суму
Множення виду 24 • 3, 240 • 3, 204 • 3, 4 • 23, 4 • 230, 4 • 203. Розв'язування задач
Множення трицифрового числа на одноцифрове і одноцифрового — на трицифрове
Сполучний закон множення. Пропедевтика розв’язування задач на спільну роботу
Задача на спільну роботу та обернена до неї
Правило ділення суми на число. Розв’язування задач на спільну роботу та складання виразів до неї
Правило ділення суми на число. Розв’язування задач на спільну роботу та складання виразів до неї
Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3, 63 : 3, 396 : 3
Розв’язування задач
Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 42 : 3, 112 : 7
Закріплення знань, умінь і навичок ділити двоцифрове, трицифрове числа на одноцифрове
Ділення круглого числа на кругле виду 420 : 20. Задача на подвійне зведення до одиниці
Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. Обернені до них задачі
Ділення виду 51 : 17 способом підбору
Обчислення виразів виду 64 : 16 способом послідовного ділення
Залежність результатів дій множення та ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому
Закріплення знань, умінь і навичок. Творча робота над задачею
Ділення з остачею
Властивість остачі
Закріплення вмінь знаходити остачу від ділення та застосовувати властивість остачі
Перевірка ділення з остачею
Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Ділення з остачею»
Частини. Поділ на рівні частини. Дріб з чисельником 1
Порівняння дробів і з чисельником 1
Знаходження частини від числа
Закріплення знань, умінь і навичок знаходити частину від числа
Знаходження числа за його частиною
Закріплення знань, умінь і навичок знаходити число за його частиною
Величини
Сюжетні задачі
Маса. Перетворення та порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Дії над ними
Розв’язування задач з одиницями маси
Вартість. Підрахунок грошей
Перетворення і порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях вартості
Додавання і віднімання
різнойменних іменованих чисел (додаткова тема)
Задачі з одиницями вартості
Задачі для майбутніх бізнесменів
Підбір грошей
Числова майстерня