(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ №271 від 21.02.2020 р.).

«Математика» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.
Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко. Підручник містить елементарні теоретичні відомості; візуальні опори у вигляді пам’яток, схем, зразків міркувань; системи завдань на актуалізацію опорних знань, створення проблемної ситуації та її розв’язання, первинне закріплення, формування вмінь і навичок, неперервне повторення. Авторська методична система, реалізована в підручнику, спрямована на формування в учнів навичок лічби та арифметичних обчислень, уміння працювати з математичними задачами, завданнями геометричного та логічного характеру.
До підручника запропоновано інтернет-підтримку на сайті interactive.ranok.com.ua: тестові завдання, навчальні презентації, відео для унаочнення сюжетних задач.
Підручник призначений для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів початкових класів.  
 

Зміст:

ЧАСТИНА 1

Передмова
Розділ 1
УЗАГАЛЬНЮЄМО І СИСТЕМАТИЗУЄМО ВИВЧЕНЕ У 2 КЛАСІ. ВИВЧАЄМО РІВНЯННЯ

Повторюємо нумерацію чисел у межах 100
Додаємо і віднімаємо числа частинами
Складаємо і розв’язуємо обернені задачі до даної
Розв’язуємо складені задачи
Досліджуємо задачі
Додаємо і віднімаємо числа порозрядно
Досліджуємо задачі на знаходження різниці
Досліджуємо задачі на знаходження суми
Додаємо і віднімаємо, використовуючи прийом округлення
Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка
Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника
Розв’язуємо задачі, перевіряємо арифметичні дії додавання і віднімання
Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
Досліджуємо задачі на різницеве порівняння
Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць (непряма форма)
Повторюємо арифметичні дії множення і ділення
Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення
Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення
Досліджуємо таблиці моження і ділення
Досліджуємо таблиці множення і ділення
Знайомимось із послідовним множенням і діленням
Досліджуємо таблицю Піфагора
Досліджуємо задачі на знаходження частки
Знайомимось із табличною формою короткого запису задачі
Повторюємо геометричні фігури на площині
Повторюємо вивчене
Знайомимось із рівнянням
Розв’язуємо прості рівняння
Складаємо рівняння за вимогою
Складаємо рівняння за текстом простої задачі
Складаємо і розв’язуємо прості рівняння
Розв’язуємо ускладнені рівняння
Розв’язуємо ускладнені рівняння
Розв’язуємо задачі способом складання рівняння
Знайомимось із властивостями рівностей
Розв’язуємо рівняння
Записуємо задачі коротко у вигляді таблиці
Розв’язуємо задачі способом складання рівняння
Повторюємо одиниці вимірювання величин
Визначаємо час за годинником
Перевіряємо свої досягнення
Навчальний проєкт «Секрети таблиці множення»
Одержуємо половину
Одержуємо частину цілого
Одержуємо частини цілого
Знайомимось з одиницею вимірювання довжини — 1 міліметр
Досліджуємо одиниці вимірювання величин
Порівнюємо частини цілого
Порівнюємо частини цілого
Знаходимо частину цілого
Знаходимо ціле за величиною його частини
Досліджуємо залежність добутку від зміни одного із множників
Розв’язуємо складені задачі
Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника
Розв’язуємо складені задачі
Розв’язуємо ускладнені рівняння
Знайомимось із групами величин
Вивчаємо взаємозв’язок між величинами
Розв’язуємо прості задачі із взаємопов’язаними величинами
Досліджуємо взаємопов’язані величини
Досліджуємо взаємопов’язані величини
Досліджуємо взаємопов’язані величини
Вивчаємо групу величин, що розкривають ситуацію купівлі — продажу
Розв’язуємо задачі
Вивчаємо групу величин, що описують ситуацію праці
Розв’язуємо задачі
Досліджуємо взаємопов’язані величини
Знайомимось із задачами на знаходження суми двох добутків
Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків
Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків
Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків

ЧАСТИНА 2

Передмова
Розділ 2
вивЧаЄМО ЧаСтиНи ЦІЛОГО 
(закінчення)
Розв’язуємо задачі на різницеве порівняння двох добутків
Розв’язуємо задачі на кратне порівняння двох добутків
Досліджуємо задачі
Досліджуємо задачі
Досліджуємо задачі
Розв’язуємо задачі
Перевіряємо свої досягнення
Навчальний проєкт «Яка користь від математики?»
Знайомимось із лічильною одиницею — сотня
Одержуємо трицифрові числа
Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації
Додаємо і віднімаємо трицифрові числа на основі нумерації
Додаємо і віднімаємо трицифрові числа на основі нумерації
Визначаємо загальну кількість одиниць певного розряду
Порівнюємо трицифрові числа
Досліджуємо задачі
Відкриваємо спосіб множення і ділення круглих чисел
Множимо і ділимо круглі числа шляхом укрупнення розрядних одиниць
Знайомимось із задачами на знаходження четвертого пропорційного
Вивчаємо одиницю вимірювання довжини — 1 кілометр
Вивчаємо одиниці вимірювання маси — 1 грам; 1 тонна
Використовуємо прийом послідовного множення і ділення
Множимо і ділимо на кругле число послідовно
Узагальнюємо нумерацію трицифрових чисел
Додаємо і віднімаємо круглі числа
Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного
Додаємо і віднімаємо круглі числа
Додаємо і віднімаємо числа двома способами
Додаємо і віднімаємо трицифрові числа порозрядно
Додаємо і віднімаємо числа трьома способами
Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного
Додаємо і віднімаємо трицифрові числа
Додаємо і віднімаємо числа різними способами
Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного
Знайомимось із письмовим додаванням, відніманням
Досліджуємо задачі
Розділ 3
вивЧаЄМО тиСЯЧУ

Виконуємо письмове додавання, віднімання
Знайомимось із задачами на знаходження трьох чисел за трьома сумами
Розв’язуємо задачі
Розв’язуємо задачі
Розв’язуємо задачі
Перевіряємо свої досягнення
Навчальний проєкт «Мій бюджет»
Узагальнюємо вивчене про арифметичні дії множення і ділення
Знайомимось із діленням з остачею
Вивчаємо ділення з остачею
Перевіряємо ділення з остачею
Узагальнюємо вивчене про ділення з остачею
Досліджуємо ділення з остачею
Вивчаємо правило множення суми на число
Відкриваємо спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове
Відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове
Вивчаємо правило ділення суми на число
Відкриваємо спосіб ділення двоцифрового числа на одноцифрове
Переносимо спосіб ділення трицифрового числа на одноцифрове число
Розв’язуємо задачі
Знайомимось із задачами на подвійне зведення до одиниці
Розв’язуємо задачі на подвійне зведення до одиниці
Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці
Виконуємо ділення круглого числа на одноцифрове двома способами
Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці
Виконуємо ділення на кругле число
Виконуємо ділення на кругле число
Знайомимось зі способом ділення на двоцифрове число
Знайомимось із задачами на спільну роботу
Розв’язуємо задачі на спільну роботу
Досліджуємо задачі на спільну роботу
Досліджуємо задачі на спільну роботу
Вивчаємо ділення на двоцифрове число
Досліджуємо задачі на спільну роботу
Виконуємо ділення на двоцифрове число двома способами
Дізнаємось про спосіб множення і ділення на 5; 50
Знайомимось із нерівностями зі змінною
Дізнаємось про спосіб множення і ділення на 25
Множимо і ділимо на 5; 20; 25
Розв’язуємо нерівності зі змінною
Відкриваємо спосіб множення на 11; 101
Розв’язуємо задачі на час
Дізнаємось про спосіб множення на 9; 99
Множимо на 11; 99
Розв’язуємо задачі геометричного змісту
Повторюємо вивчене
Перевіряємо свої досягнення
Навчальний проєкт «Математична газета»