(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ №271 від 21.02.2020 р.).

«Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1
Тимченко Л. І.
 
Підручник укладено за Типовою освітньою програмою, розробленою творчою групою на чолі з О. Я. Савченко. Побудований з метою реалізації Концепції Нової української школи. Підручник сприяє розвитку особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності. Завдання спрямовані на емоційний розвиток, а також на розвиток образного, критичного, логічного мислення. Дітям пропонується учитися висловлювати власне ставлення й оцінні судження, інсценізувати прочитане, досліджувати медіа, створювати проєкти тощо.
Для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти, а також для вчителів, методистів і батьків.

Зміст:

РОЗДІЛ 1. Про що ми дізналися і чого навчилися у 2 класі
Що ми знаємо про звуки і букви
Що ми знаємо про слово
Що ми знаємо про речення
Що ми знаємо про текст
 
РОЗДІЛ 2. Слово. Будова слова. Правопис
Для чого змінюються слова?
Навчаємося визначати в словах закінчення й основу
Які слова називають спорідненими
Що таке корінь слова?
Навчаємося визначати корінь у словах
Навчаємося розрізняти спільнокореневі слова й форми того самого слова
Що може відбуватися зі звуками в тому самому корені
Навчаємося перевіряти орфограму «ненаголошені е, и» в коренях слів
Навчаємося працювати з орфографічним словником
Дізнаємося за допомогою словника про написання слів, орфограми в яких не перевіряються
Навчаємося писати слова з приголосними звуками, парними за дзвінкістю-глухістю
Яку роль у слові виконують суфікси і префікси
Будуємо слова за допомогою префіксів і суфіксів
Відрізняємо префікс від прийменника
Навчаємося правильно писати слова з префіксом з- (с-)
Навчаємося правильно писати слова з префіксами роз-, без-
Коли після префіксів пишеться апостроф
 
РОЗДІЛ 3. Слово. Частини мови
З яких частин складається наша мова
Іменник. Розпізнаємо іменники в тексті
Навчаємося розрізняти власні й загальні іменники
Змінюємо іменники за числами
Визначаємо рід іменників. Уживаємо іменники у власному мовленні
Прикметник. Розпізнаємо прикметники в тексті
Зв’язок прикметників з іменниками
Змінюємо прикметники за родами і числами
Вживаємо прикметники у власному мовленні
Числівник. Розпізнаємо числівники в тексті. Вживаємо числівники у власному мовленні
Дієслово. Навчаємося розпізнавати дієслова в тексті. Вживаємо дієслова у власному мовленні
Розрізняємо часові форми дієслів. Змінюємо дієслова за часами
Як змінюються дієслова в минулому часі
Яка форма дієслова є неозначеною
Навчаємося правильно писати не з дієсловами
 
Розділ 4. Речення
Будуємо зі слів речення
Правильно інтонуємо речення, різні за метою висловлювання та вираженням почуттів
Навчаємося визначати в реченні головні і другорядні члени
Установлюємо зв’язки між словами в реченні
 
Розділ 5. Текст
Відновлюємо тексти
Які ще існують тексти, крім опису і розповіді
Навчаємося розрізняти художні, наукові й ділові тексти
 
Розділ 6. Що ми дізналися і чого навчилися у 3 класі
Орфоепічний словничок
Орфографічний словничок
Тлумачний словничок