Orders made on March 8-10, will be sent on March 11
(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(067) 573-53-83 (Viber)
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
from 9-00 to 21-00 (Sat)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Рекомендовано МОН України

"Хімія (рівень стандарту)" підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
Григорович О. В.
 
Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 11 класу, розробки лабораторних дослідів і практичних експериментів. До кожного параграфу є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам'ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.
На сторінках підручника учні знайдуть посилання на сайт, де розміщено завдання для самоконтролю та демонстраційні відео хімічних дослідів.

Зміст:
Передмова
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
§ 1. Повторення основних понять про будову атома
§ 2. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів s-, p- та d-елементів
§ 3. Особливості будови атомів у збудженому електронному стані
§ 4. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 5. Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок
§ 6. Ковалентний зв’язок
§ 7. Водневий зв’язок
§ 8. Металічний зв’язок
§ 9. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.
§ 10. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Тема 3. Хімічні реакції
§ 11. Хімічна рівновага
§ 12. Розв’язання задач з урахуванням відносного виходу продукту реакції від теоретично можливого
§ 13. Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей
Лабораторний дослід № 1. Визначення рН водних розчинів солей
§ 14. Хімічні джерела електричного струму

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості
§ 15. Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів
§ 16. Галогени. Хлор
§ 17. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота
§ 18. Розв’язання задач за рівняннями хімічних реакцій, якщо один із реагентів взято в надлишку
§ 19. Оксиген. Кисень і озон
§ 20. Сульфур. Сірка
§ 21. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота
§ 22. Сульфатна кислота
§ 23. Нітроген. Азот
§ 24. Амоніак
§ 25. Нітратна кислота
§ 26. Фосфор
§ 27. Мінеральні добрива
§ 28. Карбон
§ 29. Оксиди неметалічних елементів в атмосфері
§ 30. Силіцій оксид. Сучасні силікатні матеріали
Лабораторний дослід № 2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів
§ 31. Загальна характеристика металічних елементів та металів
§ 32. Застосування металів і сплавів
§ 33. Лужні елементи
§ 34. Кальцій і Магній. Жорсткість води
§ 35. Алюміній
§ 36. Ферум. Залізо
§ 37. Виявлення йонів у розчинах
Лабораторні досліди № 3–8. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іонів.
Практична робота. № 1. Дослідження якісного складу солей
§ 38. Узагальнення знань про властивості неорганічних сполук основних класів. Генетичні зв’язки
Практична робота № 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами

Тема 5. Хімія і прогрес людства
§ 39. Зелена хімія
§ 40. Значення хімії для сучасного суспільства

Алфавітний покажчик
Іменний покажчик
Додатки
Відповіді до розрахункових задач