Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)

Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)
 • Від 390 грн безкоштовно Укрпоштою

Географія. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням)

Знятий з виробництва
 • Код виробника: Г470135У
 • ISBN: 9786170933720
 • Вага: 0.48
 • Формат, мм: 210х270
 • Кількість сторінок: 240
 • Рік видання:
 • Мова видання: Українська
 • Обкладинка: Тверда
 • Клас: 9
 • Тип видання: Паперова/електронна книга
безкоштовно
Додати в обране
Доступні формати:
icon
 • Вага: 0.00
 • Мова видання: Українська
Анотація

Особливостi пiдручника:
- змiстовний та цiкавий виклад матерiалу надае широкi можливостi до опанування знань про економiчний
та соцiальний розвиток краlн свiту
- карти, схеми, дiаграми та iлюстрацil е корисним доповненням до основного тексту
- запитання та завдання розвивають навички роботи з рiзними джерелами географiчних знань
lнтернет-пiдтримка дозволить:
- здiйснити онлайн-тестування за кожним роздiлом
- ознайомитися з додатковими матерiалами до урокiв

Читати повністю
Зміст книги

Вступ
§ 1 Об’єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об’єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень .
§ 2 Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства .
Дослідження. Джерела географічної інформації .
Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ (частина перша).
Тема 1. Природа і людина в сучасному світі.
§ 3 Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні .
§ 4 Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація .
§ 5 Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів .
§ 6 Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища .
Практична робота 1. Оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн світу .
Практична робота 2. Позначення на контурній карті найбільших у світі басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізних руд, руд кольорових металів .
Тема 2. Населення світу.
§ 7 Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення .
§ 8 Вікова і статева структура населення .
§ 9 Мовний та етнічний склад населення .
§ 10 Релігія як явище культури. Світові та національні релігії .
§ 11 Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу .
§ 12 Міське населення світу .
§ 13 Сільське населення світу .
§ 14 Зайнятість населення в країнах різних типів .
§ 15 Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення .
Практична робота 3. Аналіз типу відтворення населення та статево-вікових пірамід окремих країн світу .
Практична робота 4. Порівняння показників середньої тривалості життя в регіонах і країнах світу .
Практична робота 5. Нанесення на контурну карту найбільших міст та мегаполісів світу .
Проект. Палестина — батьківщина християнства та іудаїзму .
Розділ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СВІТУ (частина друга).
Тема 3. Сучасне світове господарство.
§ 16 Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства .
§ 17 Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція .
§ 18 Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу .
§ 19 Значення промисловості в сучасному світовому господарстві .
§ 20 Паливно-енергетичний комплекс світу .
§ 21 Географія машинобудування світу .
§ 22 Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу .
§ 23 Географія легкої і харчової промисловості світу .
§ 24 Основні промислові регіони та центри світу .
Практична робота 6. Виявлення за статистичними даними країн-лідерів із виробництва окремих видів промислової продукції (за вибором) .
Практична робота 7. Побудова картодіаграми «Географія електроенергетики світу» .
§ 25 Соціально-економічне значення сільського господарства .
§ 26 Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, тенденції розвитку .
§ 27 Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу .
Дослідження. Сучасне сільськогосподарське виробництво та його роль у забезпеченні населення продуктами харчування .
Практична робота 8. Вивчення географії основних зернових та технічних культур світу .
§ 28 Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства .
§ 29 Географія основних видів транспорту світу .
§ 30 Географія зовнішньої торгівлі .
§ 31 Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу .
§ 32 Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу .
§ 33 Поняття про постіндустріальне суспільство .
Практична робота 9. Ознайомлення з об’єктами ЮНЕСКО «Світова спадщина» .
Практична робота 10. Складання картосхеми основних районів міжнародного туризму .
Дослідження. Міжнародний туризм як чинник інтеграції .
§ 34 Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації .
§ 35 Економічна інтеграція та Україна .
Дослідження. Міжнародні економічні організації та Україна .
Практична робота 11. Участь України в роботі міжнародних економічних організацій .
Розділ II. ТИПІЗАЦІЯ КРАЇН СВІТУ.
Тема 1. Політичне облаштування світу.
§ 36 Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за державним устроєм і формою правління .
§ 37 Геополітичне становище країн і регіонів .
§ 38 Міжнародні політичні організації .
Тема 2. Економічна типізація країн світу.
§ 39 Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку .
§ 40 Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються .
Практична робота 12. Складання схеми «Типізація країн світу» .
Тема 3. Розвинені країни світу .
§ 41 Загальна характеристика країн із розвиненою економікою .
§ 42 Розвинені країни Європи. Загальна характеристика .
§ 43 Німеччина .
§ 44 Франція .
§ 45 Велика Британія .
§ 46 Італія .
§ 47 Японія — розвинена країна Азії .
§ 48 Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку .
§ 49 Сполучені Штати Америки .
§ 50 Канада .
§ 51 Австралія — країна переселенського капіталізму .
Практична робота 13. Розробка туристичного маршруту до однієї з розвинених країн світу (за вибором) .
Практична робота 14. Порівняльна економіко-географічна характеристика двох розвинених країн світу (за вибором) на основі різних джерел інформації .
Тема 4. Країни, що розвиваються.
§ 52 Диференціація країн, що розвиваються .
§ 53 Нафтодобувні країни .
§ 54 Малі острівні країни. Найменш розвинені країни .
§ 55 Гіганти «третього світу». Китай .
§ 56 Індія .
§ 57 Бразилія .
§ 58 Нові індустріальні країни .
Практична робота 15. Визначення тенденцій змін галузевої структури господарства країн, що розвиваються, у різних регіонах світу .
Тема 5. Країни з перехідною економікою.
§ 59 Загальна характеристика країн із перехідною економікою .
§ 60 Росія .
§ 61 Білорусь .
§ 62 Молдова .
§ 63 Польща .
§ 64 Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина, Румунія, Угорщина .
§ 65 Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина .
Дослідження. Можливі моделі розвитку господарства країни з перехідною економікою (за вибором) .
Практична робота 16. Порівняння спеціалізації господарств країн-сусідів України.
Оформлення результатів роботи в табличній формі (або у вигляді комп’ютерної презентації) .
Розділ III. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ .
Тема 1. Форми міжнародних відносин.
§ 66 Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації .
§ 67 Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини .
Тема 2. Україна у світі.
§ 68 Місце України у світі .
§ 69 Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС .
§ 70 Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв’язки України з країнами світу .
Дослідження. Галузі економіки України, що сприяють її інтеграції у світове господарство .
Практична робота 17. Аналіз матеріалів, опублікованих у засобах масової інформації, що характеризують місце України в сучасному світі .
Проект. Туризм — перспективна форма міжнародного співробітництва України .
Тема 3. Глобальні проблеми людства .
§ 71 Поняття про глобальні проблеми людства .
§ 72 Проблема війни і миру .
§ 73 Демографічна та продовольча проблеми .
§ 74 Енергетична і сировинна проблеми .
§ 75 Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються .
Практична робота 18. Аналіз карти «Глобальні проблеми людства»: визначення регіонів і країн із найбільшою концентрацією глобальних проблем; визначення за картами «гарячих точок» планети, обговорення .
Проект. Взаємозв’язок і взаємозалежність глобальних проблем людства .
Словник понять і термінів .
Додатки

Читати повністю
Відгуки покупців
user Леонід
18.11.2017
Гарний підручник. Надає широкі можливості до опанування знань про розвиток країн. Актуальний і для вивчення географії в 10 класі.
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
З цим товаром купують
Спіннер
Інші книги автора
Спіннер Дивитися усi книги