(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0
123-ПШМ145
Мій конспект. Математика. 3 клас ІІ семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)

Мій конспект. Математика. 3 клас ІІ семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)

Код:123-ПШМ145

Кількість сторінок:286

Формат, мм:210х297

Weight:0.3470 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Поділитися:
Анотацiя

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків математики у 3-му класі
(ІІ семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.), Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досяг­
нень учнів 1–4-х класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2013).
Зміст конспектів уроків дібраний з метою формування предметної, а саме математичної компетентності (цілісне сприйняття світу,
розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність
розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; уміння користуватися математичною
термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях), та ключових компетентностей (уміння вчитися, здатність логічно міркувати, уміння
критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду математичної діяльності для вирішення повсякденних задач,
уміння працювати в команді, вироблення в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації, фінансової грамотності та підприємницьких
навичок).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на окремих аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.

Turn Expand
Змiст
Орієнтовне календарно-тематичне планування

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

Урок 65. Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків

Урок 66. Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

Уроки 67–68. Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Урок 69. Властивості ділення і множення на 1. Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 

Урок 70. Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

Урок 71. Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею

Урок 72. Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Урок 73. Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

Урок 74. Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

Урок 75. Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Урок 76. Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів) 

Урок 77. Множення круглого числа на одноцифрове (40 · 2; 400 · 2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Урок 78. Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Урок 79. Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток

Урок 80. Ділення з остачею. Властивості остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Урок 81. Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій 

Урок 83. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

Урок 84. Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Урок 85. Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12 · 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Урок 86. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 · 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності величин: вартість, ціна, кількість

Урок 87. Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 · 3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

Урок 88. Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 · 3). Рівняння, у яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Урок 89. Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 242). Розв’язування задач вивчених видів

Урок 90. Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 · 240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) 

Урок 91. Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених видів

Урок 92. Повторення вивченого. Самостійна робота

Урок 94. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого

Урок 95. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число

Урок 96. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

Урок 97. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) 

Урок 98. Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці

Урок 99. Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними

Урок 100. Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

Урок 101. Ділення круглого числа на одноцифрове (120 : 3). Задачі на розкриття змісту дії ділення

Урок 102. Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв’язування задач вивчених видів

Урок 103. Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Урок 104. Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Урок 105. Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі

на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 

Урок 106. Самостійна робота

Урок 107. Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Урок 108. Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

Урок 109. Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого і другого ступенів

Урок 110. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число

Урок 111. Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Урок 112. Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 

Урок 113. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 

Урок 114. Самостійна робота

Урок 116. Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Частини

Урок 117. Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 

Урок 118. Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) 

Урок 119. Порівняння частин. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Урок 120. Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

Урок 121. Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

Урок 122. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

Урок 123. Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною

Урок 124. Самостійна робота

Урок 126. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми

Повторення вивченого за рік 

Урок 127. Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі різних видів

Урок 128. Взаємозв’язок між додаванням і відніманням

Урок 129. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд) 

Урок 130. Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

Урок 131. Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

Урок 136. Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок

Література
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.

Iнформацiя вiдсутня.

Серiя Мій конспект

View full series
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Матеріали посібника узгоджені з чинною програмою 2018 року й адаптовані до підручників інформатики, які мають гриф МОНУ.Посібник містить плани-конспекти 35 уроків базового курсу для 10–11 кла су та 70 уроків курсів за вибором, які охоплюють найбільш затребувані в щоденному житті сучасної людини теми. Щоб навчити ефективніше застосовувати інформаційні...
Детальнiше
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»

Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій...

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учительможе створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають інформатику в 5 класі за оновленою програмою,...
Детальнiше
Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»

Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія...

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України » для 10 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах.У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше
Історія України. 7 клас

Історія України. 7 клас

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України» для 7 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше