(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0
123-ПШМ241
НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 2 за підручниками К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко
Абрамюк Т.Л., Аралова Е.О., Оніщенко І.В.

НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 2 за підручниками К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

Абрамюк Т.Л., Аралова Е.О., Оніщенко І.В.

Код:123-ПШМ241

Кількість сторінок:384

Формат, мм:200х260

Weight:0.3700 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Поділитися:
Анотацiя
Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО : у 2-х частинах : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО : у 2-х частинах : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.
Turn Expand
Змiст
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Досліджую прикметники 
Урок 57. Формування уявлення про слова — назви ознак. Розрізнення їх за питаннями який? яка? яке? які?. Знаходження слів — назв ознак у тексті, поширення ними речень. Добирання слів — назв ознак до персонажів коміксів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 58. Ознайомлення з терміном «прикметники». Добирання прикметників для опису пір року. Складання розповіді про улюблену пору року 
Урок 59. Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Розрізнення в тексті відомої і невідомої інформації. Складання меню соків 
Урок 60. Встановлення зв’язку між іменниками і прикметниками. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Пошук потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями. Складання поради на основі прочитаного тексту 
Урок 61. Змінювання прикметників за числами. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Знаходження потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями 
Урок 62. Розпізнавання і добирання близьких за значенням прикметників. Опис персонажів малюнків близькими за значенням прикметниками. Вибір найточнішого прикметника з групи близьких за значенням 
Урок 64. Розпізнавання і добирання прикметників, протилежних за значенням. Перетворення тексту шляхом заміни прикметників на протилежні за значенням. Складання опису тварини за малюнком 
Урок 65. Розрізнення прикметників, ужитих у прямому і переносному значеннях. Складання загадок з прикметниками. Побудова і записування розповіді за коміксами 
Урок 66. Повторення, закріплення і застосування знань про прикметник 
Урок 67. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую дієслова 
Урок 68. Формування уявлення про слова — назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роблять?. Знаходження слів — назв дій у тексті, доповнення ними речень. Обговорення форми, змісту і призначення реклами 
Урок 69. Ознайомлення з терміном «дієслово». Добирання дієслів до поданих іменників. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Складання розповіді за світлинами 
Урок 71. Вправляння у розпізнаванні, утворенні і використанні дієслів у мовленні. Читання діалогу за ролями. Пошук інформації в різних джерелах. Побудова речень за світлинами. Складання розповіді про власні вподобання 
Урок 72. Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником 
Урок 73. Розпізнавання близьких за значенням дієслів. Встановлення відповідності між сталими висловами і близькими за значенням дієсловами. Складання розповіді за світлинами 
Урок 74. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням дієслів. Написання смс-повідомлення. Складання розповіді за світлинами. Побудова і записування речень з поданими дієсловами 
Урок 75. Спостереження за багатозначними дієсловами. Побудова речень з багатозначними дієсловами. Пошук інформації на схемі. Складання розповіді за поданими світлинами 
Урок 76. Розрізнення дієслів, ужитих у прямому і переносному значеннях. Висловлення власної думки на основі прочитаного тексту. Аналіз інформації в рекламному тексті 
Урок 78. Повторення, закріплення і застосування знань про дієслово 
Урок 79. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую числівники 
Урок 80. Формування уявлення про слова — назви чисел. Розпізнавання їх за питанням скільки? Доповнення речень словами — назвами чисел. Добирання близьких за значенням слів до поданих 
Урок 81. Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відповідей на подані запитання 
Урок 82. Вправляння у правильному написанні та наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Записування власної думки 
Урок 83. Встановлення зв’язку між іменниками і числівниками. Утворення словосполучень числівника з іменником. Застосування числівників у зв’язних висловленнях 
Урок 85. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую службові слова 
Урок 86. Формування уявлення про службові слова. Розпізнавання їх у реченнях і текстах. Доповнення речень службовими словами. Складання розповіді за малюнком з використанням службових слів 
Урок 87. Написання службових слів окремо від інших. Редагування тексту шляхом добирання службових слів. Побудова тексту з опорою на відгадані загадки 
Урок 88. Утворення словосполучень і речень з використанням службових слів. Складання усної розповіді за серією малюнків з використанням службових слів. Написання тексту про улюблену казку 
Урок 89. Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочитаного.  Висловлення свого ставлення до книжки. Складання розповіді про прочитану книжку 
Урок 90. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 92. Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями. Написання розповіді про улюблене заняття 
Урок 93. Узагальнення знань про частини мови. Добирання частин мови за поданими малюнками. Побудова інтерв’ю на основі серії малюнків. Складання розповіді про улюблений вид спорту 
Досліджую речення 
Урок 94. Розрізнення груп слів і речень. Розпізнавання речень за основними ознаками. Встановлення межі речень у тексті. Написання тексту на задану тему з опорою на малюнки 
Урок 95. Ознайомлення з терміном «розповідні речення». Побудова і записування розповідних речень за поданими запитаннями, малюнками. Вправляння у визначенні межі речень у тексті. Складання розповіді за поданими запитаннями 
Урок 96. Ознайомлення з терміном «питальні речення». Розпізнавання питальних речень у тексті. Побудова питальних речень у діалозі, за малюнками 
Урок 97. Ознайомлення з терміном «спонукальні речення». Розпізнавання спонукальних речень у тексті. Побудова спонукальних речень за малюнками. Написання рекламного тексту з використанням спонукальних речень 
Урок 99. Ознайомлення з терміном «окличні речення». Розрізнення окличних і неокличних речень. Побудова окличних речень за малюнками. Складання розповіді за малюнком 
Урок 100. Визначення головних слів у реченні. Встановлення зв’язку між головними словами в реченні за питаннями. Складання розповіді за малюнком і опорними словами 
Урок 101. Поширення речень за питаннями. Встановлення зв’язку слів у реченні. Складання розповіді за малюнком і поданими словами 
Урок 102. Складання речень за малюнком. Розпізнавання і побудова речень, різних за метою висловлювання. Поширення речень за питаннями. Складання казки за малюнком 
Урок 103. Повторення, закріплення і застосування знань про речення 
Урок 104. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую текст 
Урок 106. Розпізнавання тексту за основними ознаками. Редагування деформованого тексту. Вилучення з тексту «зайвого» речення. Пошук потрібної інформації у квитку до театру. Складання тексту за малюнком 
Урок 107. Добирання заголовка до тексту. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Редагування деформованого тексту. Побудова тексту за поданим заголовком і малюнком 
Урок 108. Дослідження будови тексту. Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Відновлення деформованого тексту. Складання тексту за серією малюнків 
Урок 109. Розрізнення тексту-розповіді і тексту-опису. Визначення типу поданого тексту. Пошук потрібної інформації в оголошенні. Розпізнавання тварини за її описом. Доповнення оголошення про загублену тварину за її описом 
Урок 110. Спостереження за виражальними засобами мови в тексті. Збагачення тексту виражальними засобами. Написання тексту за малюнком і запитаннями 
Урок 111. Добирання виражальних засобів мови для поширення речень. Відновлення деформованих речень. Використання виражальних засобів під час побудови текстів. Складання тексту за малюнком і поданим початком 
Урок 113. Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих лексичних повторів. Складання усної розповіді за малюнком. Добирання заголовка до тексту. Написання тексту про події з власного життя 
Урок 114. Повторення, закріплення і застосування знань про текст
Урок 115. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Повторюю вивчене 
Урок 116. Повторення вивченого 
Урок 117. Узагальнення вивченого 
Урок 119. Підсумковий урок 
ЧИТАННЯ 
СВІТ ДИТИНСТВА У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
Вірші 
Урок 57. Вступ до розділу. Тамара Коломієць «Як на білих сторінках...». Платон Воронько «На кораблику» 
Урок 58. Небилиці-небувалиці. Платон Воронько «Картина» (вірш-небилиця) 
Урок 59. Світ доброти Тамари Коломієць. Тамара Коломієць «Хиталочка-гойдалочка» 
Урок 60. Рушник — оберіг українського народу. Тамара Коломієць «Біле поле полотняне»
Урок 61. Художній образ зими в поезії Ліни Костенко. Ліна Костенко «Пряля» 
Урок 62. Вірш-діалог. Ліна Костенко «Польові дзвіночки» 
Урок 64. Співець моря і степу. Анатолій Качан «Хвилювалось море» 
Урок 65. Вірш-діалог. Анатолій Качан «Розмова з пароплавом» 
Оповідання 
Урок 66. Оповідання. Василь Сухомлинський «Глуха дівчинка» 
Уроки 67–68. Медіавіконце: вистава. Василь Сухомлинський «Покинуте кошеня». Вистава «Хто зігріє кошеня?» 
Урок 69. Чи легко зробити вибір? Ніна Бічуя «Пиріжок з вишнями» 
Урок 71. Досліджуємо текст. Оксана Кротюк «Шкідлива звичка» 
Уроки 72–73. Оксана Радушинська «Кишенькові гроші» (уривок з повісті «Щоденник Славка Хоробрика») 
Урок 74. Перевіряю свої досягнення 
У КОЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК 
Урок 75. Вступ до розділу. Іван Франко «Лисичка і Рак»
Урок 76. Медіавіконце: малюнок, ілюстрація 
Уроки 78–79. Де тепло, там і добро. Наталя Забіла «Хто сильніший?» 
Урок 80. Право на життя. Василь Сухомлинський «Нехай будуть і Соловей, і Жук»
Урок 81. Казка поряд з нами. Галина Малик «Чому Равлик ховається?»
Урок 82. Чиє рішення краще? Марія Манеру «Збори іграшок» 
Урок 83. Перевіряю свої досягнення 
ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО 
Урок 85. Вступ до розділу. Дмитро Красицький «Тарас Шевченко» 
Урок 86. Краса рідної природи. Тарас Шевченко «Світає...» 
Урок 87. Світлий настрій у ліричних творах про природу Тараса Шевченка. «Встала весна...»
Урок 88. Краса природи і краса людини. Тарас Шевченко «Зацвіла в долині...» 
Урок 89. Великий Кобзар. Вадим Скомаровський «Над “Кобзарем”» 
Урок 90. Перевіряю свої досягнення 
НАДІЙШЛА ВЕСНА ПРЕКРАСНА... 
Урок 92. Вступ до розділу. Веснянки. Українська народна пісня «Ой весна, весна...» 
Урок 93. Веснянки. Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко...». Варвара Гринько «Мирилки» 
Урок 94. Досліджуємо текст. Весняні зміни в природі. Олександр Копиленко «Весна іде» 
Урок 95. Образ весни в поезії. Іван Франко «Надійшла весна прекрасна...» 
Урок 96. Медіапроект: «Класна газета». Марія Чумарна «Сьогодні Василько найкраще читав...» 
Урок 97. Причина і наслідок. Ліна Костенко «Перекинута шпаківня» 
Урок 99. Збережімо красу! Василь Сухомлинський «Хлопчик і Дзвіночок Конвалії» 
Урок 100. Порівняння-образ. Анатолій Камінчук «Українська писанка» 
Урок 101. Почуття любові. Володимир Лучук «Тільки мама» 
Урок 102. Поетичні картини природи. Порівняння-образ. Леся Українка «На зеленому горбочку»
Урок 103. Що таке мир? Тетяна Майданович «Що таке мир» 
Урок 104. Перевіряю свої досягнення 
СКІЛЬКИ НА ЗЕМЛІ ІЩЕ ЦІКАВОГО! 
Що? Де? Чому? Навіщо? 
Урок 106. Вступ до розділу. Олександр Дерманський «Чудо із чудес» 
Урок 107. Читання — класні «ліки» (з журналу «Барвінок») 
Урок 108. Медіавіконце: сторінками дитячих журналів 
Урок 109. «Наша гривня». «Чому грошей не може бути скільки завгодно?» (з журналу «Джміль») 
Урок 110. Про одне по-різному. Марія Чумарна «Товар і покупець» 
Урок 111. Наші мудрі друзі — енциклопедії. «Поклоніння вогню» (з популярної енциклопедії школяра «Дивосвіт») 
Фантазуй і створюй! 
Урок 113. Фантазуй і створюй! Надія Кир’ян «Розмова хмарок» 
Урок 114. Веселе слово. Павло Глазовий «Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші» 
Урок 115. Фантазуємо і створюємо казку. Ліна Костенко «Вербові сережки» 
Урок 116. Як здійснити мрію. Микола Снаговський «Про пасажирський лайнер і паперовий літачок»
Урок 117. Країна Фантазія. Лідія Компанієць «Чотири квіточки» 
Урок 118. Перевіряю свої досягнення
ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
Turn Expand
Вiдгуки (1)Залишити вiдгук

галина

23 Лютого, 202023:08

Дякую за знижку і оперативність. Хороший посібник. Багато сучасних форм роботи.

Turn Expand
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.

Серiя Мій конспект

View full series
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Матеріали посібника узгоджені з чинною програмою 2018 року й адаптовані до підручників інформатики, які мають гриф МОНУ.Посібник містить плани-конспекти 35 уроків базового курсу для 10–11 кла су та 70 уроків курсів за вибором, які охоплюють найбільш затребувані в щоденному житті сучасної людини теми. Щоб навчити ефективніше застосовувати інформаційні...
Детальнiше
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»

Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій...

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учительможе створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають інформатику в 5 класі за оновленою програмою,...
Детальнiше
Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»

Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія...

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України » для 10 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах.У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше
Історія України. 7 клас

Історія України. 7 клас

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України» для 7 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше