Каталог товарів
Графік роботи:
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Каталог товарів

Українська мова. 6 клас. ІІ семестр. Мій конспект

Паращич В.В., Загоруйко О.Я.
0 відгуків
Українська мова. 6 клас. ІІ семестр. Мій конспект

Українська мова. 6 клас. ІІ семестр. Мій конспект

Паращич В.В., Загоруйко О.Я.
0 відгуків
  Очікується
  110,00 грн
  Додати в обране
  • Код виробника: УММ063
  • Вага: 0.19
  • Формат, мм: 201х257
  • Кількість сторінок: 144
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 6
  Анотація

  Посібники серії «Мій конспект» — допомога вчителю під час підготовки та проведення занять.
  В оновлених конспектах уроків, окрім модернізаційних змін, зазначених у програмі, відображено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в контексті положень Нової української школи.
  Мій конспект для 6-х класів з української мови за новою програмою 2017 року!
  У планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові навчання. На особливу увагу заслуговують компетентнісно орієнтовані тексти, завдання, запитання, інтерактивні прийоми та методи. З метою увиразнення ключових компетентностей проведено наскрізні лінії через добирання відповідних текстів, запитань,проблемних завдань: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
  Уроки різноманітні за типами — як традиційні, так і нетрадиційні, чітко структуровані. Домашні завдання диференційовані. Багато уваги приділено розвитку критичного мислення, творчих здібностей учнів.

  Читати повністю
  Зміст книги
  ПЕРЕДМОВА 3
  ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 3
  ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 6
  Іменник 
  Урок 56. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто й не варто дружити» з використанням іменників спільного роду (задавака, базіка, вереда, білоручка) та іменниками, що можуть означати осіб чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало) 
  Урок 57. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, ему, какаду та ін) 
  Урок 58. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
  Урок 59. Відмінки іменників 12
  Урок 60. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи 
  Урок 61. Відмінювання іменників І відміни 
  Урок 62. Відмінювання іменників ІІ відміни 
  Урок 63. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни
  Урок 64. Відмінювання іменників ІІІ—IV відмін 
  Урок 65. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку
  Урок 66. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 
  Урок 67. Правопис складних іменників (повторення й поглиблення) 
  Урок 68. Правопис не з іменниками 
  Урок 69. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) 
  Урок 70. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові 
  Урок 71. Мовний тренінг 
  Урок 72. Контрольна робота з теми «Іменник»: тестування, виконання завдань 
  Урок 73. РМ Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі 
  Прикметник 
  Урок 74. Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
  Урок 75. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні 
  Урок 76. Групи прикметників за значенням. Перехід прикметників з однієї групи в іншу 
  Урок 77. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 
  Урок 78. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 
  Урок 79. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої груп 
  Урок 80. РМ Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису) 
  Урок 81. РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 
  Урок 82. РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи 
  Урок 83. РМ Аналіз письмового переказу 
  Урок 84. Творення прикметників (практично) 
  Урок 85. Перехід прикметників в іменники. Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники 
  Урок 86. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. Сприймання й відтворення зразків усної народної творчості для дітей (лічилок, забавлянок, колискових тощо) з прикметниками, що мають суфікси пестливості 
  Урок 87. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн- 
  Урок 88. Написання не з прикметниками 
  Урок 89. Написання -н- і -нн- у прикметниках. Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події) 
  Урок 90. Написання складних прикметників разом і через дефіс 
  Урок 91. Написання прізвищ прикметникової форми 
  Урок 92. Мовний практикум. Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах 
  Урок 93. Контрольна робота з теми «Прикметник»: тестування, виконання завдань 
  Урок 94. РМ Усний опис птахів у науковому та художньому стилях 
  Урок 95. РМ Письмовий твір-опис птаха своєї місцевості із використанням типу мовлення розповіді та роздуму в художньому стилі (на основі власних спостережень та отриманої інформації) 
  Числівник 
  Урок 96. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання вголос розкладу шкільних дзвінків, орієнтовного розпорядку дня школяра (розкладу руху транспорту тощо) з використанням числівників, обговорення їхньої ролі та значення в мовленні 
  Урок 97. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) та порядко�ві 
  Урок 98. Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний 
  Урок 99. Відмінювання кількісних числівників 
  Урок 100. Відмінювання порядкових числівників 
  Урок 101. Відмінювання числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках 
  Урок 102. Узгодження числівників з іменниками. Складання списку необхідних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками 
  Урок 103. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі
  Урок 104. Мовний тренінг. Складання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників (орієнтовні теми: «Вільний час — можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу — найбільше марнотратство») 
  Урок 105. Контрольна робота з теми «Числівник»: тестування, виконання завдань 
  Займенник
  Урок 106. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
  Урок 107. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення) 
  Урок 108. Відмінювання займенників усіх розрядів 
  Урок 109. Відмінювання особових та вказівних займенників. Приставний н у формах особових займенників 
  Урок 110. Правопис заперечних займенників. Складання письмових мікровисловлень (реплік), які містять відмову від пропозиції, що загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників 
  Урок 111. Написання разом і через дефіс неозначених займенників
  Урок 112. Написання займенників із прийменниками окремо 
  Урок 113. Мовний тренінг. Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (день відкриття школи, ювілей першої вчительки) з використанням займенників, що належать до різних розрядів 
  Урок 114. Контрольна робота з теми «Займенник»: тестування, виконання завдань 
  Урок 115. Контрольний диктант 
  Урок 116. РМ Усний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше — наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів
  Урок 117. РМ Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (або есе) 
  Урок 118. РМ Новинки творчого процесу
  Повторення в кінці року 
  Урок 119. Лексикологія. Фразеологія. Тлумачення лексичного значення вжитих у реченнях (текстах) слів і фразеологізмів 
  Урок 120. Словотвір і орфографія 
  Урок 121. Морфологія й орфографія. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків
  Урок 122. Підсумковий урок-квест «Лабіринти мови»
  Читати повністю
  Відгуки покупців
  На даний момент список відгуків порожній
  Залиште свій відгук про товар
  Залишити відгук
  Ваше ім'я*
  Email*
  Ваш відгук*
  Інші книги з цієї серії
  Код:ПФМ007
  Фізика. 9 клас. ІІ семестр
  45,00 грн
  Купити
  Код:УММ036
  Українська мова. 9 клас. І семестр
  45,00 грн
  Купити
  Код:ПГМ007
  Географія. 9 клас. Україна і світове господарство
  Довгань Г.Д.
  50,00 грн
  Купити
  Код:ПБМ008
  Мій конспект. Біологія. 9 клас
  Мариненко Л.В.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПШМ214
  НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 1
  Порощук В.П.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ІПМ028
  Історія України. 7 клас
  Кагітіна Н.А.
  70,00 грн
  Купити
  Код:ІПМ023
  Історія України. 9 клас. До оновленої програми 2017р.
  Мироненко А.І.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ИНМ007
  Мій конспект. Інформатика. 9 клас.
  Табарчук І.В.
  75,00 грн
  Купити
  Код:ПФМ003
  Фізика. 8 клас. Мій конспект
  Євлахова О.М.
  45,00 грн
  Купити
  Код:ПГМ008
  Мій конспект. Географія України. 8 клас
  Павлюк Н.І.
  90,00 грн
  Купити
  Код:РРМ014
  Русский язык. 8 класс
  Коновалова М.В.
  60,00 грн
  Купити
  Код:ПБМ012
  Біологія. 11 клас
  70,00 грн
  Купити
  Код:УММ060
  Українська мова. 11 клас. ІІ семестр
  80,00 грн
  Купити
  Код:УММ059
  Українська мова. 11 клас. І семестр
  75,00 грн
  Купити
  Код:УММ064
  Українська мова. 7 клас. ІІ семестр
  80,00 грн
  Купити
  Код:ПБМ009
  Біологія 8 клас. Нова програма 2017 р.
  Задорожний К.М.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПГМ012
  Мій конспект. Географія. Материки та океани. 7 клас
  Павлюк Н.І.
  95,00 грн
  Купити
  Код:ІПМ014
  Мій конспект. Історія України. 8 клас
  Кагітіна Н.А.
  70,00 грн
  Купити
  Код:ФКМ005
  Фізична культура. 7 клас
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПШМ215
  НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 2
  110,00 грн
  Купити
  Код:ПФМ006
  Фізика. 9 клас. І семестр
  Євлахова О.М.
  45,00 грн
  Купити
  Код:РРМ015
  Русский язык. 9 класс. Начало изучения с 1-го класса. РРМ015
  Коновалова М.В.
  70,00 грн
  Купити
  Код:ПАМ007
  Англійська мова. 8 клас. За підручником А. М. Несвіт (2016)
  Кіктенко Т.М.
  45,00 грн
  Купити
  Код:ПАМ008
  Англійська мова. 8 клас. За підручником О. Д. Карп’юк (2016)
  Кіктенко Т.М.
  80,00 грн
  Купити
  Код:СЛМ011
  Зарубіжна література. 8 клас
  Куцінко О.Г.
  100,00 грн
  Купити
  Код:МШМ002
  Музичне мистецтво. 5 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
  Золотарьова О.І.
  40,00 грн
  Купити
  Код:ПОМ004
  Мій конспект. Основи здоров’я. 7 клас
  Жадан О.М.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ПОМ006
  Мій конспект. Основи здоров’я. 8 клас
  Жадан О.М.
  80,00 грн
  Купити
  Код:УММ032
  Українська література. 8 клас. Нова програма
  Слюніна О.В.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ФКМ001
  Фізична культура. 8 клас
  Ільницька Г.С.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ІПМ024
  Всесвітня історія. 9 клас
  Морозова Н.М.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ІПМ029
  Всесвітня історія. 7 клас. Серія «Мій конспект»
  Гриценко А.П.
  70,00 грн
  Купити
  Код:УММ047
  Українська мова. 5 клас. І семестр
  Паращич В.В.
  75,00 грн
  Купити
  Код:ПГМ011
  Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
  Павлюк Н.І.
  95,00 грн
  Купити
  Код:ПММ039
  Мій конспект. Математика. 5 клас. І семестр
  Старова О.О.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПММ041
  Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
  Старова О.О.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ПММ042
  Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
  Старова О.О.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ИНМ011
  Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»
  Агафонова Г.О.
  60,00 грн
  Купити
  Код:ПХМ005
  Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
  Русанова О.К.
  55,00 грн
  Купити
  Код:ПШМ204
  НУШ Фізична культура. 1 клас. I семестр
  Ільницька Г.С.
  70,00 грн
  Купити
  Код:ПАМ012
  Англійська мова. 9 клас. За підручником А. М. Несвіт
  Любченко О.М.
  60,00 грн
  Купити
  Код:СЛМ012
  Зарубіжна література. 9 клас
  Загоруйко О.Я.
  90,00 грн
  Купити
  Код:УММ035
  Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
  Слюніна О.В.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ФКМ002
  Фізична культура. 9 клас
  Ільницька Г.С.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ПХМ004
  Мій конспект. Хімія. 9 клас
  Підгаєцька І.С.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПАМ014
  Англійська мова. 10 клас. За підручником О. Д. Кар п’юк
  Любченко О.М.
  110,00 грн
  Купити
  Код:ПММ030
  Геометрія. 9 клас
  Старова О.О.
  85,00 грн
  Купити
  Код:ФКМ004
  Фізична культура. 11 клас
  Ільницька Г.С.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПГМ013
  Географія. 11 клас. Мій конспект
  Павлюк Н.І.
  70,00 грн
  Купити
  Код:УММ058
  Українська література. 11 клас. ІІ семестр
  Слюніна О.В.
  65,00 грн
  Купити
  Код:УММ057
  Українська література. 11 клас. І семестр
  Слюніна О.В.
  65,00 грн
  Купити
  Код:ПММ027
  Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. I семестр
  Карпік В.В.
  95,00 грн
  Купити
  Код:ПАМ016
  Англійська мова. 11 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
  Любченко О.М.
  110,00 грн
  Купити
  Код:ТНМ020
  Трудове навчання. Проектна діяльність. 7 клас
  Пелагейченко М.Л.
  100,00 грн
  Купити
  Код:ПММ051
  Агебра. 7 клас. Мій конспект
  Старова О.О.
  110,00 грн
  Купити
  Код:ПММ052
  Геометрія. 7 клас. Мій конспект
  Старова О.О.
  110,00 грн
  Купити
  Код:ПММ028
  Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. II семестр
  Карпік В.В.
  110,00 грн
  Купити
  Код:УММ055
  Українська література. 6 клас. Нова програма
  Слюніна О.В.
  95,00 грн
  Купити
  Код:УММ054
  Українська література. 7 клас
  Слюніна О.В.
  95,00 грн
  Купити
  Код:ПММ053
  Алгебра. 8 клас
  Старова О.О.
  110,00 грн
  Купити
  Код:ПШМ246
  НУШ Фізична культура. 3 клас. II семестр
  Ільницька Г.С.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПШМ245
  НУШ Фізична культура. 3 клас. I семестр
  Ільницька Г.С.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПШМ260
  НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
  Гандзя І.В.
  110,00 грн
  Купити
  Дивитися усi книги
  З цим товаром купують
  Код:ПММ041
  Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
  Старова О.О.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ПММ042
  Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
  Старова О.О.
  80,00 грн
  Купити
  Код:ПГМ011
  Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
  Павлюк Н.І.
  95,00 грн
  Купити
  Код:ПБУ001
  Усі уроки біології. 6 клас
  Задорожний К.М.
  35,00 грн
  Купити
  Код:УММ055
  Українська література. 6 клас. Нова програма
  Слюніна О.В.
  95,00 грн
  Купити