(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(067) 573-53-83 (Viber)
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0
123-Ф281011У
Українська мова. 6 клас. Розробки уроків
Шабельник Т.М.

Українська мова. 6 клас. Розробки уроків

Шабельник Т.М.

Код:123-Ф281011У

Кількість сторінок:336

Формат, мм:145х215

Weight:0.2450 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Анотацiя
Посібник забезпечує вчителя (і початківця, і досвідченого) усім необхідним для проведення уроків української мови протягом навчального року незалежно від того, яким підручником користуються учні. Календарний план вміщено на диск з метою дати можливість користувачу внести до нього потрібні зміни, роздрукувати й подати на затвердження керівництву.

Ви можете замовити електронну версію у захищеному форматі PDF. Для цього натисніть на "Придбати електронну версію".
Turn Expand
Змiст
Передмова
Урок № 1 Багатство й краса української мови
Урок № 2 Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про мову та мовлення. Ситуація спілкування. Види мовленнєвої діяльності (повторення) 
Повторення вивченого у 5 класі
Урок № 3 Словосполучення й речення
Урок № 4 Головні та другорядні члени речення
Урок № 5 Однорідні члени речення
Урок № 6 Звертання
Урок № 7 Вставні слова та сполучення слів
Уроки № 8–9 Пряма мова. Діалог
Урок № 10 Контрольна робота № 1. Тестування. Навчальне читання мовчки
Урок № 11 Зв’язне мовлення. Повторення й поглиблення вивченого про текст
Урок № 12 Зв’язне мовлення. Стилі й типи мовлення. «Відоме» й «нове» в реченнях тексту (повторення) 
Урок № 13 Зв’язне мовлення. Докладний усний переказ тексту художнього стилю
Урок № 14 Зв’язне мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Складання оголошення
Лексикологія. Фразеологія
Урок № 15 Лексика. Лексикологія. Лексичне значення слова (повторення). Види словників
Урок № 16 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту
Урок № 17 Групи слів за їхнім походженням. Власне українські та запозичені (іншомовного походження) слова
Урок № 18 Зв’язне мовлення. Особливості опису приміщення. Усний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення
Уроки № 19–20 Активна та пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми 
Урок № 21 Зв’язне мовлення. Складання діалогів 
Уроки № 22–23 Зв’язне мовлення. Усний та письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі 
Урок № 24 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова 
Урок № 25 Діалектні, професійні слова й терміни 
Урок № 26 Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис приміщення за картиною (в художньому стилі) 
Урок № 27 Просторічні слова та жаргонізми 
Урок № 28 Офіційно-ділова лексика 
Урок № 29 Зв’язне мовлення. Ділові папери. План роботи 
Урок № 30 Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення 
Урок № 31 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів 
Урок № 32 Фразеологізми в ролі членів речення 
Урок № 33 Узагальнення та систематизація вивченого з розділів «Лексикологія» та «Фразеологія» 
Урок № 34 Контрольна робота № 2. Тестування. Читання мовчки 
СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ
Урок № 35 Змінювання й творення слів. Твірне слово — база для утворення іншого слова 
Уроки № 36–37 Основні способи словотворення. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник 
Уроки № 38–39 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин- від прикметників на -ський, -цький. Чергування приголосних та творення прикметників із буквосполученням -чн-(-шн-) 
Урок № 40 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 
Урок № 41 Зв’язне мовлення. Письмовий переказ тексту наукового стилю 
Урок № 42 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах 
Урок № 43 Контрольний диктант 
Урок № 44 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту 
Урок № 45 Складні слова, утворені від числівників та дієслів. Тренувальні вправи 
Урок № 46 Творення та правопис складноскорочених слів 
Урок № 47 Контрольна робота № 3. Тестування 
Морфологія. Іменник
Урок № 48 Загальна характеристика частин мови 
Урок № 49 Іменник як частина мови 
Урок № 50 Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні. Велика буква та лапки у власних назвах 
Урок № 51 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту 
Урок № 52 Рід іменників. Іменники спільного роду 
Урок № 53 Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини 
Уроки № 54–55 Зв’язне мовлення. Докладний контрольний переказ тексту розповідного характеру 
Урок № 56 Відмінки іменників. Значення відмінків 
Урок № 57 Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни 
Урок № 58 Відмінювання іменників ІІ відміни 
Урок № 59 Контрольна робота № 4. Тестування 
Урок № 60 Закінчення родового відмінка однини іменників ІІ відміни 
Урок № 61 Відмінювання іменників ІІІ відміни 
Урок № 62 Зв’язне мовлення. Усний переказ тексту з творчим завданням 
Урок № 63 Відмінювання іменників IV відміни 
Урок № 64 Незмінювані іменники 
Урок № 65 Відмінювання іменників множинної форми
Урок № 66 Написання не з іменниками 
Урок № 67 Особливості творення іменників 
Урок № 68 Літери е, и, і в суфіксах -ечк-(-єчк-), -ечок-, -ичк?, -ичок-, -инн(я), -інн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о)
Урок № 69 Написання та відмінювання імен по батькові 
Урок № 70 Підсумковий урок за темою «Іменник» 
Урок № 71 Контрольна робота № 5. Тестування. Навчальне аудіювання 
Морфологія. Прикметник
Урок № 72 Прикметник як частина мови 
Урок № 73 Якісні, відносні, присвійні прикметники, їх творення та правопис 
Урок № 74 Зв’язне мовлення. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого 
Урок № 75 Перехід прикметників з однієї групи в іншу 
Урок № 76 Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису природи. Усний вибірковий переказ з елементами опису природи 
Уроки № 77–78 Ступені порівняння прикметників
Урок № 79 Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи 
Урок № 80 Повні та короткі форми прикметників 
Уроки № 81–82 Прикметники твердої та м’якої груп. Відмінювання прикметників. Морфологічний розбір прикметника 
Урок № 83 Творення прикметників. Написання прикметникових суфіксів 
Урок № 84 Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис природи за картиною 
Урок № 85 Зв’язне мовлення. Контрольний переказ тексту 
Урок № 86 Написання не з прикметниками 
Урок № 87 Написання -нн- і -н- у прикметниках 
Урок № 88 Написання складних прикметників через дефіс або разом 
Урок № 89 Контрольний диктант 
Урок № 90 Зв’язне мовлення. Письмовий переказ тексту з елементами опису природи 
Урок № 91 Перехід прикметників в іменники 
Урок № 92 Зв’язне мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум 
Урок № 93 Написання й відмінювання прізвищ 
Урок № 94 Контрольна робота № 6. Тестування. Аудіювання розповідного тексту 
Морфологія. Числівник
Урок № 95 Числівник як частина мови 
Уроки № 96–97 Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені 
Уроки № 98–99 Відмінювання кількісних числівників 
Урок № 100 Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум про вчинок людини 
Урок № 101 Відмінювання порядкових числівників. Морфологічний розбір числівників 
Урок № 102 Зв’язне мовлення. Складання діалогів із кількісними та порядковими числівниками 
Урок № 103 Зв’язне мовлення. Замітка в газету типу роздуму про вчинок людини 
Урок № 104 Творення числівників 
Урок № 105 Підсумковий урок за темою «Числівник» 
Урок № 106 Контрольна робота № 7. Тестування 
Морфологія. Займенник
Урок № 107 Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням 
Урок № 108 Особові займенники та зворотний займенник себе
Урок № 109 Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за жанровою картиною 
Уроки № 110–111 Питальні та відносні займенники 
Уроки № 112–113 Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках 
Урок № 114 Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінґвістичну тему 
Урок № 115 Присвійні займенники. Морфологічний розбір займенників 
Урок № 116 Читання й складання діалогів із займенниками 
Урок № 117 Вказівні й означальні займенники 
Урок № 118 Контрольна робота № 8. Тестування 
Повторення в кінці року
Урок № 119 Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології 
Урок № 120 Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії
Уроки № 121–122 Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії
Turn Expand
Вiдгуки (1)Залишити вiдгук

аныта

24 Квiтня, 2016 13:44

спасибі за цю книгу вам!вона невироятна дякую

Turn Expand
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.