(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(067) 573-53-83 (Viber)
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)

Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0
123-Ф19406У
Український правопис. Орфографія. Пунктуація. 5-11 класи
Глазова О.П.

Український правопис. Орфографія. Пунктуація. 5-11 класи

Глазова О.П.

Код:123-Ф19406У

Кількість сторінок:352

Формат, мм:170х215

Weight:0.3500 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Анотацiя
Робота з посібником удосконалює грамотність!
Зміст видання відповідає сучасному українському правопису. Вправи й контрольні завдання можна виконувати індивідуально й колективно.

Посібник допоможе:
– повторити правила;
– систематизувати набуті знання;
– потренуватися в застосуванні знань і вмінь;
– перевірити власну грамотність.

Посібник буде корисним у підготовці до ЗНО.
Turn Expand
Змiст

Передмова


Орфографія


Перелік основних орфограм


Уживання великої літери


Орфограма: велика буква і лапки у власних назвах (1) 


Правила переносу слів із рядка в рядок


Орфограма: перенос слів із рядка в рядок (2) 


Правопис слів з ненаголошеними голосними


Орфограма: букви е, и, що позначають ненаголошені голосні (3) 


Правопис і та и в коренях українських слів


Орфограма: букви и — і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів (4) 


Правопис о та а в коренях українських слів


Орфограма: букви а — о на позначення ненаголошених голосних у коренях слів (5) 


Написання и — і в іншомовних словах


Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 


Правопис слів із дзвінкими й глухими приголосними


Орфограма: букви, що позначають приголосні, які уподібнюються (7) 


Орфограма: буквосполучення -ться, -шся у дієсловах (8) 


Спрощення в групах приголосних 


Орфограма: спрощення в групах приголосних (9) 


Уживання м’якого знака 


Орфограма: м’який знак (10) 


Орфограма: буквосполучення -ться, -шся в дієсловах (8) 


Уживання апострофа 


Орфограма: апостроф (11) 


М’який знак і апостроф в іншомовних словах 


Орфограми: м’який знак (10), апостроф (11) 


Сполучення літер йо, ьо 


Орфограма: буквосполучення йо, ьо (12) 


Чергування голосних звуків 


Орфограма: букви о — і, е — і, є — ї в коренях слів (13) 


Орфограма: букви е — і в коренях дієслів (14) 


Орфограма: букви е — и в коренях дієслів (15) 


Орфограма: букви о — а в коренях дієслів (16) 


Орфограма: букви е — о після ж, ч, ш, щ, дж та й (17) 


Чергування приголосних звуків 


Орфограма: буквосполучення чн у прикметниках з суфіксом -н- (18) 


Орфограма: букви чч, щ в іменниках із суфіксом -ин(а) (19) 


Орфограма: буквосполучення -зьк-, -цьк-, -ськ-, -зтв-, -цтв-, -ств- (20) 


Подвоєння букв унаслідок збігу 


Орфограма: подвоєні букви (21) 


Подовження м’яких і пом’якшених приголосних 


Орфограма: подвоєні букви (21) 


Орфограма: одна і дві літери перед закінченням орудного відмінка однини іменників третьої відміни (58) 


Написання нн у прикметниках і прислівниках 


Орфограма: правопис суфіксів пасивних дієприкметників (54) 


Подвоєння букв в іншомовних словах 


Орфограма: подвоєні букви (21) 


Написання префіксів роз-, без- 


Орфограма: буква з у кінці префіксів (22) 


Написання префікса з- (с-) 


Орфограма: букви з — с у префіксі з- (с-) (23) 


Написання префіксів пре-, при-, прі- 


Орфограма: букви е — и у префіксах пре-, при- (24) 


Написання суфіксів -ив, -ев- (-єв) 


Орфограма: букви и, е в суфіксах -ив-, -ев- (25) 


Написання суфіксів -инн(я), -інн(я) 


Орфограма: буква и в суфіксі -инн(я) (26) 


Написання суфіксів -ичк, -ичок, -ечок 


Орфограма: букви и — е (є) в суфіксах -ичк, -ичок, -ечк (-єчк) (27) 


Написання суфіксів -ов-, -ев- (-єв-) 


Орфограма: букви о — е (є) в суфіксах -ов-, -ев- (-єв-) (28) 


Написання суфіксів -изм, -ист 


Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 


Написання суфіксів -ир, -ір 


Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 


Правопис складних слів 


Орфограма: букви о, е, є в складних словах (29) 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Правопис слів із частинами пів-, напів- 


Правопис складноскорочених слів 


Орфограма: правопис абревіатур і складноскорочених слів (46) 


Правопис іменників 


Орфограма: правопис відмінкових закінчень іменників (47) 


Орфограма: букви о, е, є в закінченнях орудного відмінка однини


іменників першої відміни (31) 


Орфограма: правопис слів у кличному відмінку (48) 


Орфограма: м’який знак (10) 


Орфограма: букви а, я, у, ю в закінченнях родового відмінка однини іменників другої відміни (32) 


Орфограма: букви о, е, є в закінченнях давального й орудного відмінків


іменників другої відміни (33) 


Орфограма: подвоєні букви (21) 


Правопис імен по батькові 


Орфограма: букви о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а), ївн(а) (34) 


Передача російських прізвищ українською мовою 


Орфограма: букви и, і, ї, йо, ьо, о, е, є в російських прізвищах (35) 


Правопис прикметників 


Орфограма: правопис відмінкових закінчень прикметників (49) 


Орфограма: правопис форм вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників (50) 


Правопис присвійних прикметників 


Орфограма: велика буква і лапки у власних назвах (1) 


Правопис складних прикметників 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Правопис кількісних числівників 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Орфограма: м’який знак (10) 


Орфограма: правопис відмінкових форм числівників (51) 


Орфограма: правопис порядкових числівників (52) 


Правопис утворених від числівників складних слів 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Написання займенників 


Орфограма: дефіс у неозначених займенниках (36) 


Орфограма: ні в заперечних займенниках (37) 


Правопис дієслів 


Орфограма: букви е — и в особових закінченнях дієслів (38) 


Орфограма: м’який знак (10) 


Складна і складена форми майбутнього часу 


Умовний і наказовий способи дієслів 


Орфограма: частка би (б) з дієсловами умовного способу (39) 


Орфограма: м’який знак (10) 


Правопис активних дієприкметників 


Орфограма: правопис суфіксів активних дієприкметників (53) 


Правопис пасивних дієприкметників 


Орфограма: правопис суфіксів пасивних дієприкметників (54) 


Правопис дієприслівників 


Орфограма: буква и в суфіксах дієприслівників (41) 


Орфограма: букви у (ю), а (я) в дієприслівникових суфіксах -учи (-ючи), -ачи (-ячи) (40) 


Правопис прислівників 


Орфограма: букви и, і в кінці прислівників (42) 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Орфограма: правопис вищого й найвищого ступенів порівняння прислівників (55) 


Правопис прийменників 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Правопис сполучників 


Орфограма: правопис сполучників з іншими словами (56) 


Правопис часток 


Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 


Орфограма: не з іменником, прикметником, прислівником (43) 


Орфограма: не з дієсловом (44) 


Орфограма: ні (ані) з різними частинами мови (45) 


Вигук 


Орфограма: правопис вигуків (57) 


Диктанти 


Пунктуація


Перелік основних пунктограм 


Розділові знаки у простому реченні 


Пунктограма: розділові знаки в кінці речення (1) 


Тире в простому реченні 


Пунктограма: тире між підметом і присудком (2) 


Тире в неповних реченнях 


Пунктограма: тире на місці пропущеного члена речення (3) 


Правопис і виділення непоширених прикладок на письмі 


Орфограма: правопис непоширених прикладок (59) 


Пунктограма: кома і тире при відокремлених прикладках (9) 


Розділові знаки при однорідних членах речення 


Пунктограма: розділові знаки між однорідними членами речення (4) 


Пунктограма: кома між повторюваними словами (5) 


Однорідні та неоднорідні означення 


Пунктограма: розділові знаки між однорідними членами речення (4) 


Узагальнювальні слова при однорідних членах речення 


Пунктограма: двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення (6) 


Пунктограма: тире після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом (7)


Відокремлені члени речення 


Відокремлені означення 


Пунктограма: кома і тире при відокремлених означеннях (8) 


Відокремлені прикладки 


Пунктограма: кома і тире при відокремлених прикладках (9) 


Відокремлені обставини 


Пунктограма: кома при відокремлених обставинах (10) 


Відокремлені додатки 


Пунктограма: кома при відокремлених додатках (11) 


Відокремлені уточнювальні члени речення 


Пунктограма: кома при уточнювальних членах речення (12) 


Порівняльний зворот 


Пунктограма: кома при порівняльному звороті (13) 


Слова, граматично не пов’язані з членами речення 


Розділові знаки при звертанні 


Пунктограма: кома та знак оклику при звертанні (14) 


Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях) 


Пунктограма: кома при вставних словах і сполученнях слів (15) 


Пунктограма: кома, тире та дужки при вставлених словосполученнях і реченнях (16) 


Розділові знаки при стверджувальних і заперечному словах та вигуках 


Пунктограма: кома та знак оклику при стверджувальних і заперечному словах і вигуках (17) 


Розділові знаки у складному реченні 


Розділові знаки в складносурядному реченні 


Пунктограма: кома та крапка з комою між частинами складносурядного речення (18) 


Пунктограма: тире між частинами складносурядного речення (19) 


Розділові знаки в складнопідрядному реченні 


Пунктограма: розділові знаки між частинами складнопідрядного речення (20) 


Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 


Пунктограма: кома, крапка з комою, тире та двокрапка між частинами безсполучникового складного речення (21) 


Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку 


Пряма мова Розділові знаки при ній 


Пунктограма: розділові знаки при прямій мові (22) 


Непряма мова Розділові знаки в реченнях з непрямою мовою 


Пунктограма: розділові знаки між частинами складнопідрядного речення (20) 


Розділові знаки при цитатах 


Пунктограма: розділові знаки при цитатах (23) 


Діалог Розділові знаки при діалозі 


Пунктограма: розділові знаки при діалозі (24) 


Диктанти 


Відповіді до вправ 
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.