Каталог товарів
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог товарів

Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр

Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр

Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр

  90,00 грн
  Купити
  Додати в обране
  • Код виробника: СЛУ014
  • ISBN: 9786170036575
  • Вага: 0.19
  • Формат, мм: 10х10х145
  • Кількість сторінок: 256
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 11
  Анотація

  Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною для 2019/20 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і за рівнем стандарту. За посиланням, зазначеним на обкладинці, розміщено тексти художніх творів із зарубіжної літератури за програмою для I семестру 11-го класу.
  Для вчителів зарубіжної літератури ЗЗСО та студентів відповідного фаху педагогічних вишів.

  Читати повністю
  Зміст книги
  Передмова 
  Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11-й клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр
  Профільний рівень 
  Рівень стандарту 
  Плани-конспекти уроків 
  Вступ. Література. Мораль. Людяність 
  Урок 1. Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача 
  Урок 2. Відображення в інокультурних творах етичних і естетичних ціннісних орієнтирів різних народів. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир та духовність 
  Золоті сторінки далеких епох 
  Німеччина 
  Урок 3. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи 
  Урок 4. Йоганн Вольфґанґ Ґете. Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Жанрова своєрідність твору
  Урок 5. Сюжетна лінія трагедії Й. В. Ґете «Фауст». Роль сцени перекладу Євангелія у творі 
  Урок 6. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття й призначення людини 
  Урок 7. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне розв’язання проблеми добра та зла 
  Урок 8. РМ (письмово). Порівняння образів Фауста й Ваґнера 
  Урок 9. Фауст та Марґарита. Утілення трагедії в різних видах мистецтв. «Фауст» в Україні 
  Урок 10. Контрольна робота за темою «Золоті сторінки далеких епох» (твір)  
  Модернізм 
  Урок 11. Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як фундатори модернізму в європейській прозі 
  Німецькомовна проза 
  Урок 12. Життя та творчий шлях Франца Кафки. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення»
  Урок 13. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Образ Ґреґора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність 
  Урок 14. Образ Ґреґора Замзи як гротескний літературний автопортрет письменника. Розкриття у творі світового буття як абсурдного 
  Урок 15. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні ознаки стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних та міфологічних елементів у гротескному світі 
  Росія 
  Урок 16. ПЧ. Олександр Іванович Купрін «Гранатовий браслет» 
  Урок 17. Життєвий та творчий шлях Михайла Опанасовича Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця з владою в умовах тоталітарної радянської системи 
  Урок 18. Роман «Майстер і Марґарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Культурні та літературні джерела твору 
  Урок 19. Світ радянської сучасності, біблійної давнини та фантастичної дияволіади у творі. Особливості композиції (роман у романі) та оповідної структури
  Урок 20. Морально-філософський зміст єршалаїмських розділів твору. Понтій Пілат у творі. Трагізм долі митця (майстра) 
  Урок 21. Проблема кохання та творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) і трагічного (гротеск,  трансформація простору й часу та ін.). Поєднання реального й фантастики у творі 
  Урок 22. РМ (усно). Традиції Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського в романі М. О. Булгакова (компаративне аналізування творів) 
  Урок 23. Контрольна робота за темою «Модернізм» (різнорівневі завдання)
  Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст. 
  Урок 24. Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці ХХ ст. (загальний огляд)
  Франція 
  Урок 25. Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Владімір Александр Аполлінарій Костровицький) — поетавангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність сюрреалізму письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки поета.
  Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо» 
  Урок 26. Ґійом Аполлінер. Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Верлібр у творчості митця
  Австрія 
  Урок 27. Життєвий та творчий шлях Райнера Марії Рільке. Синтетичний вияв новітніх течій та тенденцій в поезії митця. Своєрідність поглядів і поетики Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір…»). Рільке й Україна 
  Урок 28. Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер та художня довершеність лірики поета 
  Іспанія 
  Урок 29. Яскраві образи й символи у віршах Федеріко Ґарсії Лорки. Своєрідність художнього світу поета. Яскраві образи й символи у віршах поета. Своєрідність художнього світу Лорки
  6 Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр
  Росія 
  Урок 30. Срібна доба російської поезії. Пошуки нових принципів і форм поетичної виразності. Течії Срібної доби 
  Урок 31. Зв’язок поезії Олександра Олександровича Блока із символізмом. Антитези у вірші «Незнайома». Засоби зображення бездуховного життя суспільства та мрії ліричного героя 
  Урок 32. Анна Андріївна Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості митчині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, щоденниковість та психологізм 
  Урок 33. Поема А. А. Ахматової «Реквієм» як відображення особистої і суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері. А. А. Ахматова й Україна 
  Урок 34. РМ (письмово). Дослідження тексту поеми А. А. Ахматової «Реквієм» 
  Урок 35. Володимир Володимирович Маяковський — поет-новатор. Уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці 
  Урок 36. Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова 
  Урок 37. Творчий шлях Бориса Леонідовича Пастернака в контексті Срібної доби. Філософська спрямованість лірики й прози
  митця. Теми кохання, сенсу життя, творчості, боротьби з насильством у спадщині письменника 
  Урок 38. Відлуння мотивів світової культури у віршах Б. Л. Пастернака. Засоби художньої виразності. Музичні теми й мотиви 
  Урок 39. ПЧ. Найвидатніші явища зарубіжної поезії першої половини ХХ ст. 
  Урок 40. Контрольна робота за темою «Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.» (різнорівневі завдання) 
  Антиутопія у світовій літературі 
  Урок 41. Розвиток жанру антиутопії у ХХ ст.: ознаки та представники (загальний огляд) 
  Велика Британія 
  Урок 42. Джордж Орвелл. Огляд життя та творчості. Зв’язок творчості письменника із соціальноісторичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Роман «1984» 
  Урок 43. Розкриття в романі «1984» Джорджа Орвелла проблеми свободи та необхідності, істинності знання, обґрунтування волюнтаризму в політиці. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Художній конфлікт. Система образів. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.) 
  Урок 44. Сатирична повість-притча Джорджа Орвелла «Скотоферма» як алегорія революції 1917 р. та наступних подій у Росії 
  Урок 45. ПЧ. Карел Чапек «Війна з саламандрами» 
  Урок 46. Контрольна робота за темою «Антиутопія у світовій літературі» (різнорівневі завдання) 
  Урок 47. ЛК. Ян Парандовський «Алхімія слова» 
  Урок 48. Узагальнення й систематизація знань,
  здобутих у І семестрі 
  Додатки 
  Додаток до уроку 5 
  Додаток до уроку 25 
  Додаток до уроку 27 
  Додаток до уроку 29 
  Додаток до уроку 31 
  Додаток до уроку 32 
  Додаток до уроків 35–36 
  Додаток до уроків 37–38
  Додаток до уроку 39
  Література й інтернет-ресурси 
  Читати повністю
  Відгуки покупців
  Ліна
  09.09.2020
  Замовити книгу в електронному варіанті О. Г. Куцінко. Усі уроки зарубіжної літератури 11 клас
  Адмін
  11.09.2020
  Добрий день. На жаль, в електронному вигляді книги немає в продажу.
  Залишити відгук
  Ваше ім'я*
  Email*
  Ваш відгук*
  Інші книги з цієї серії
  Код:ТНУ019
  Усі уроки. Усі уроки технології. 10–11 класи. Книга 1
  Пелагейченко М.Л.
  75,00 грн
  Купити
  Код:УМУ041
  Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр
  Гричина А.М.
  100,00 грн
  Купити
  Код:УМУ042
  Усі уроки української літератури. 11 клас. ІІ семестр
  Гричина А.М.
  100,00 грн
  Купити
  Код:УМУ043
  Усі уроки української мови. 11 клас. І семестр
  Голобородько Є.П.
  80,00 грн
  Купити
  Код:УМУ044
  Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр
  Голобородько Є.П.
  90,00 грн
  Купити
  Код:ПХУ005
  Усі уроки хімії. 11 клас
  100,00 грн
  Купити
  Код:УМУ031
  Усі уроки української мови. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
  Голобородько Є.П.
  50,00 грн
  Купити
  Код:ПФУ007
  Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр
  Антикуз О.В.
  70,00 грн
  Купити
  Код:НМУ006
  Усі уроки німецької мови. 11 клас. Як друга іноземна
  Дорошенко М.В.
  120,00 грн
  Купити
  Код:ПБУ008
  Усі уроки біології. 11 клас
  Євсеєв Р.С.
  95,00 грн
  Купити
  Код:СЛУ011
  Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. II семестр
  Паращич В.В.
  50,00 грн
  Купити
  Код:ПФУ005
  Усі уроки фізики. 9 клас. IІ семестр
  Антикуз О.В.
  60,00 грн
  Купити
  Дивитися усi книги
  Інші книги автора
  Код:СЛМ011
  Зарубіжна література. 8 клас
  Куцінко О.Г.
  100,00 грн
  Купити
  Новинка
  Дивитися усi книги