(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0
123-Ф16335У
Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки
Паращич В.В.

Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки

Паращич В.В.

Код:123-Ф16335У

Кількість сторінок:208

Формат, мм:205х260

Weight:0.2500 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.

Товар
в архіві і зараз
не продається

Поділитися:
Анотацiя
Пропонований посібник (автор Паращич В.В.) — універсальний помічник учителя української літератури при підготовці до уроків як з огляду на існуючу навчальну програму, так і щодо реалізації її відповідно до сучасних методик викладання. Орієнтація упорядника на інтегрованість подання навчального матеріалу із суміжними дисциплінами дозволяє якнайповніше розкрити ту чи іншу тему і сприяє різнобічній підготовці учнів, підвищенню їхнього інтелектуального рівня. Призначено для вчителів української літератури загальноосвітніх шкіл.  

Ви можете замовити електронну версію у захищеному форматі PDF. Для цього натисніть на "Придбати електронну версію".
Turn Expand
Змiст
Передмова 
Урок № 1 Українська література 1920–1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки 
Урок № 2 Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму» 
Урок № 3 П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну 
Урок № 4 Літературний авангард. М. Семенко 
Урок № 5 Київські «неокласики». М. Зеров
Урок № 6 М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі 
Урок № 7 Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості 
Урок № 8 Є. Плужник. «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні 
Урок № 9 Українська проза 20–30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях 
Урок № 10 М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком 
Урок № 11 Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі 
Урок № 12 Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість
Урок № 13 Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель» 
Урок № 14 Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу 
Урок № 15 Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку 
Урок № 16 В. Підмогильний — автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто» 
Урок № 17 В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі 
Урок № 18 В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального 
Урок № 19 Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки
Урок № 20 Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні 
Урок № 21 Драматургія 1920–1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця 
Урок № 22 М. Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету 
Урок № 23 М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час 
Урок № 24 Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року) (огляд). Б.-І. Антонич. Життя і творчість 
Урок № 25 Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів
Урок № 26 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення 
Урок № 27 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність 
Урок № 28 Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк 
Урок № 29 Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи 
Урок № 30 Огляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця 
Урок № 31 І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення 
Урок № 32 Українська література 1940–1950-х років. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник 
Урок № 33 О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки 
Урок № 34 О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої 
Урок № 35 Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Вступ 
Урок № 36 «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв’язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі 
Урок № 37 Д. Павличко — відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною 
Урок № 38 І. Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів 
Урок № 39 М. Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю» 
Урок № 40 Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю 
Урок № 41 Поезія Ліни Костенко 
Урок № 42 Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання 
Урок № 43 Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини 
Урок № 44 В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі 
Урок № 45 В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна — мрія та Україна знищена, скорена — у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці 
Урок № 46 Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість 
Урок № 47 О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини 
Урок № 48 О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів 
Урок № 49 Гр. Тютюнник — «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість 
Урок № 50 Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу 
Урок № 51 В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою 
Урок № 52 В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади 
Урок № 53 В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі 
Урок № 54 Українська історична проза. П. Загребельний — життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника 
Урок № 55 П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ 
Урок № 56 П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості 
Урок № 57 Сучасна українська література (огляд) 
Урок № 58 Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав’ярня» 
Урок № 59 Українська російськомовна поезія (огляд) 
Урок № 60 Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів 
Матеріали для проведення контрольних робіт 
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.