(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
from 9-00 to 21-00 (Sat)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

«Фізика «Фізика (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Гельфгат І.М.

Підручник складено відповідно до програми з фізики для 10 класу (профільний рівень, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М). Підручник відрізняє дворівневе подання теорії: матеріал, визначений програмою, висвітлено в основному тексті, додатковий — у спеціальних рубриках, та наявність різнорівневих запитань: від репродуктивних до дослідницько-пошукових і творчих. Підручник містить приклади розв’язування задач, експериментальні завдання, додаткові матеріали до підручника, тестові завдання до кожної теми для самоконтролю.
Призначено для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.
Детальніше
Переглянути підручник

Зміст:

Передмова
Вступ
РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА
§ 1. Основні поняття кінематики. Основна задача механіки
§ 2. Середня та миттєва швидкості. Закон додавання швидкостей
§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух. Вільне падіння
§ 4. Рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту
§ 5. Кінематика криволінійного руху
§ 6. Інерціальні системи відліку. Закони динаміки Ньютона
§ 7. Гравітаційна взаємодія та вага. Космічні швидкості
§ 8. Сили тертя та опору середовища. Рух тіла у в’язкому середовищі
§ 9. Рух тіла під дією кількох сил
§ 10. Рівновага тіл. Центр тяжіння тіла.
§ 11. Рух твердого тіла Стійкість рівноваги
§ 12. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції
§ 13. Застосування законів збереження енергії та імпульсу
§ 14. Рівновага та рух рідини та газу. Рівняння Бернуллі
§ 15. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу
§ 16. Механічні коливання
§ 17. Механічні хвилі. Звукові явища
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механіка»
Завдання для самоперевірки до розділу 1 «Механіка»
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
§ 18. Постулати спеціальної теорії відносності, їх наслідки
§ 19. Імпульс і енергія в СТВ. Релятивістська динаміка
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень
РОЗДІЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА
§ 20. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
§ 21. Основне рівняння МКТ ідеального газу
§ 22. Температура. Температурні шкали
§ 23. Рівняння стану ідеального газу. Газові закони. Реальні гази
§ 24. Насичена пара. Кипіння. Вологість повітря
§ 25. Рівновага фаз та фазові переходи
§ 26. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
§ 27. Властивості твердих тіл. Теплове розширення
§ 28. Перший закон термодинаміки
§ 29. Другий закон термодинаміки. Теплові машини
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Молекулярна фізика та термодинаміка»
Завдання для самоперевірки до розділу 3 «Молекулярна фізика та термодинаміка»
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
§ 30.    Електричне поле. Напруженість електричного поля
§ 31.    Речовина в електростатичному полі
§ 32. Потенціал електричного поля
§ 33. Конденсатори. Електроємність. Енергія електричного поля
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Електричне поле»
Завдання для самоперевірки до розділу 4 «Електричне поле»
Енциклопедична сторінка
Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень
ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК