Каталог товаров
График работы:
с 9-00 до 21-00 (пн-пт), с 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог товаров

НУШ Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5–11-й класи

НУШ Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5–11-й класи

НУШ Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5–11-й класи

Ожидается
170,00 грн
Добавить в избранное
  • Код производителя: КДН014
  • ISBN: 9786170037480
  • Вес: 0.25
  • Формат, мм: 150х210
  • Количество страниц: 176
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Твердая
  • Класс: 5-11
  • Тип издания: Печатная/электронная книга
120,00 грн
Купить
Добавить в избранное
Доступные форматы:
  • Язык издания: Украинский
Аннотация

Посібник складено за новою редакцією Українського правопису 2019 року. Найсуттєвіші сучасні зміни викладено докладно й водночас стисло, а також проілюстровано завданнями та вправами для закріплення здобутих знань.
У пропонованому виданні дібрано й систематизовано основний теоретичний матеріал з урахуванням змін у сучасному правописі 2019 року, а також практичні завдання різних рівнів складності. Усі правила проілюстровано прикладами з творів української літератури ХІХ — початку ХХІ ст.
Розділ I присвячено позначенню на письмі деяких голосних і приголосних звуків, уживанню м’якого знака й апострофа, написанню сполучень літер йо та ьо, чергуванню голосних і приголосних під час словозміни й словотворення, подвоєнню та спрощенню літер, правопису префіксів і суфіксів, особливостям написання слів разом, із дефісом та окремо, правилам уживання великої літери тощо.
У розділі II розглянуто правопис закінчень відмінюваних іменників, прикметників, числівників, займенників і дієслів, а також слів іншомовного походження і т. ін.
Розділ III ознайомлює з особливостями вживання розділових знаків.
Докладний зміст-покажчик наприкінці довідника допоможе якнайшвидше віднайти потрібну інформацію. Для здобувачів загальної середньої освіти і їхніх батьків, учителів і студентів вишів та всіх охочих опанувати або вдосконалити знання в царині української мови.

Читать полностью
Содержание книги
ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
УМОВНІ ПОЗНАЧКИ 
І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА 
1. Літерні позначення деяких голосних звуків 
1.1. Правопис Е, И в словах 
1.2. Правопис О, А в словах 
1.3. Уживання І, И на початку слова 
1.4. Літери Ї, Я, Ю, Є 
2. Літерні позначення деяких приголосних звуків 
2.1. Літери Г, Ґ в українських та в давно запозичених словах 
2.2. Літери Г, Ґ для передавання звуків [G], [H] у словах іншомовного походження 
3. Апостроф (’) 
4. Уживання м’якого знака (Ь) 
5. Написання ЙО, ЬО 
6. Чергування голосних 
7. Чергування приголосних 
7.1. Чергування приголосних під час словозміни
Чергування Г, К, Х із м’якими З, Ц, С
Чергування Ґ із м’яким З 
Чергування Г, К, Х із Ж, Ч, Ш 
Чергування Д із ДЖ 
Чергування Т із Ч; З із Ж; С із Ш; ЗД із ЖДЖ
Чергування СТ зі Щ 
Чергування Б із БЛ; П із ПЛ; В із ВЛ; М із МЛ; Ф із ФЛ 
7.2. Зміни приголосних перед наступним приголосним під час словотворення 
Зміни приголосних перед -СЬК- (ИЙ), -СТВ- (О) 
Зміни приголосних у прикметниках і прислівниках вищого ступеня порівняння 
Зміни приголосних перед суфіксом -Н- 
Зміни приголосних перед суфіксальним голосним під час словотворення 
7.3. Спрощення в сполученнях літер 
8. Позиції вживання прийменників і префіксів У та В 
9. Уживання сполучників і часток І, Й та І, Й на початку слів 
10. Подвоєння літер 
10.1. Подвоєння літер як наслідок їх збігу 
10.2. Подвоєння літер як наслідок подовження приголосних
10.3. Неподвоєні й подвоєні літери на позначення приголосних у словах іншомовного походження
11. Правопис префіксів 
11.1. Префікси С-, З-, ЗІ- 
11.2. Префікси БЕЗ-, ВІД-, МІЖ-, НАД-, ОБ-, ПЕРЕД-, ПІД-, ПОНАД-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- 
11.3. Префікси ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ- 
11.4. Префікси АРХІ-, АНТИ-, КВАЗІ- 
12. Правопис суфіксів 
12.1. Іменникові суфікси 
Суфікси -ИК-, -НИК-/-ІВНИК-, -ЛЬНИК- 
Суфікс -ИВ- (О) 
Суфікси -АЛЬ, -ЕНЬ, -ЕЦЬ (-ЄЦЬ), -ІСТЬ, -ТЕЛЬ 
Суфікси -К-, -ИЦ- (Я), -ИН- (Я), -ЕС- 
Суфікси -НН- (Я) / -ІНН- (Я), -АНН- (Я) (-ЯНН- (Я)), -ЕНН- (Я) 
Суфікс -ИНН- (Я) 
Суфікси -ЕН- (Я) (-ЄН- (Я)) 
Суфікси -ЕЧОК (-ЄЧОК), -ЕЧК- (А) (-ЄЧК- (А)), -ЕЧК- (О) (-ЄЧК- (О)), -ИЧОК, -ИЧК- (А) 
Суфікси -ЕНК- (О) (-ЄНК- (О)) і -ЕНЬК- (О, А) (-ЄНЬК- (О, А)) 
Суфікси -ИСЬК- (О) (-ЇСЬК- (О), -ИЩ- (Е), (-ЇЩ- (Е)) 
Суфікси -ОВИЧ- (-ЬОВИЧ-), -ІВН- (А) (-ЇВН- (А)) 
Суфікси -ІВК- (А), -ОВК- (А) 
Суфікс -ОК 
Суфікси -ИР-, -ИСТ-, -ИЗМ-, -ІР-, -ІСТ-, -ІЗМ- 
12.2. Прикметникові та дієприкметникові суфікси 
Суфікси -Н- (ИЙ), -Н- (ІЙ) 
Суфікси -ИЧН- (ИЙ), -ІЧН- (ИЙ) (-ЇЧН- (ИЙ))
Суфікси -ИН-, -ЇН- 
Суфікси -ИН- (ИЙ), -ЇН- (ИЙ) 
Суфікси -ИСТ- (ИЙ), -ЇСТ- (ИЙ) 
Суфікси -ЕВ- (ИЙ), -ЄВ- (ИЙ), -ОВ- (ИЙ) 
Суфікси -УВАТ- (ИЙ) (-ЮВАТ- (ИЙ)), -ОВАТ- (ИЙ), -ОВИТ- (ИЙ) 
12.3. Дієслівні суфікси 
Суфікси -УВА- (-ЮВА-), -ОВА-
Суфікси -ОВУВА- (-ЬОВУВА-) 
Суфікси -ІР-, -ИР- 
13. Правопис слів разом, із дефісом, окремо 
13.1. Загальні правила правопису складних слів. Складні слова зі сполучними голосними звуками [О], [Е] (графічно Е та Є) та без сполучного звука 
13.2. Правопис слів разом 
Складні слова 
Складні іменники 
Складні числівники 
Займенники 
Складні прикметники 
Прислівники 
Складні прийменники 
Складні сполучники 
Частки 
13.3. Правопис слів із дефісом 
Складні слова 
Складні іменники 
Прикладки 
Порядкові числівники 
Складні неозначені займенники 
Складні прикметники 
Прислівники 
Складні прийменники 
Сполучники 
Частки 
13.4. Правопис слів окремо
Прислівникові сполуки 
Складені прийменники 
Сполучники 
Частки 
14. Уживання великої літери 
14.1. Перше слово в реченні 
14.2. У звертаннях і в ремарках 
14.3. Після двокрапки, на початку прямої мови, цитати 
14.4. У постанові, протоколі, ухвалі тощо 
14.5. Власні імена людей, міфологічних осіб, клички тварин
14.6. Географічні та адміністративно-територіальні назви
14.7. Астрономічні назви
14.8. Назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів 
14.9. Назви, пов’язані з релігією 
14.10. Назви органів влади, установ, організацій та ін.
14.11. Назви документів, пам’яток і творів історії та культури, друкованих органів тощо
14.12. Назви посад, звань, титулів
14.13. Назви орденів, медалей, відзнак, премій 
14.14. Назви товарних знаків, марок виробів
14.15. Назви порід тварин, видів і сортів рослин 
14.16. Велика літера в особливому стилістичному вживанні 
14.17. Велика літера у складноскорочених назвах 
15. Графічні скорочення 
16. Правила переносу 
16.1. Орфографічні правила переносу 
16.2. Технічні правила переносу 
17. Знак наголосу (ˊ) 
II. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ 
1. Іменник 
1.1. Поділ на відміни
1.2. Поділ на групи 
1.3. Приклади відмінювання іменників 
I відміна 
II відміна 
III відміна; іменник Господь, іменники на -ИЩЕ 
IV відміна 
2. Правопис відмінкових форм
2.1. Закінчення І відміни
Однина 
Множина 
2.2. Закінчення ІІ відміни 
Однина та множина: загальні відмінкові закінчення 
Закінчення родового відмінка однини 
Закінчення давального та місцевого відмінків однини
Закінчення знахідного та орудного відмінків однини 
Кличний відмінок однини 
Називний відмінок множини
Родовий відмінок множини 
Давальний і знахідний відмінки множини 
Орудний, місцевий та кличний відмінки множини 
2.3. Відмінювання іменників ІІІ та ІV відміни 
Відмінювання іменників ІІІ відміни 
Відмінювання іменників ІV відміни 
Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 
3. Прикметник 
3.1. Групи прикметників 
3.2. Відмінювання прикметників 
Відмінювання прикметників за групами
Відмінювання прикметників на -ЛИЦИЙ
3.3. Ступенювання прикметників 
174 Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5–11-й класи 4. Числівник 
4.1. Відмінювання кількісних та порядкових числівників 
Відмінювання кількісних числівників один, одна, одне (одно), одні
Відмінювання числівників два (дві), три, чотири, п’ять, шість
Відмінювання числівників сім, вісім, п’ятдесят
Відмінювання числівників двісті, п’ятсот 
4.2. Відмінювання дробових числівників
5. Займенник 
5.1. Відмінювання особових та зворотного займенників 
5.2. Відмінювання присвійних займенників 
5.3. Вказівні займенники 
5.4. Означальні займенники 
5.5. Питальні займенники 
5.6. Відмінювання складних займенників (неозначених і заперечних) 
6. Дієслово 
6.1. Дійсний спосіб 
Дієвідмінювання в теперішньому часі 
Майбутній час 
Минулий і давноминулий час
6.2. Наказовий спосіб 
6.3. Умовний спосіб 
6.4. Неозначена форма дієслова (інфінітив) 
6.5. Дієприкметник 
6.6. Дієприслівник 
7. Складні випадки правопису слів іншомовного походження 
7.1. Сполучення літер TH у словах грецького походження 
7.2. Літера W у словах англійського походження 
7.3. Звук [J]
7.4. Сполучення літер AU, OU 
7.5. Дифтонґи [AU], [EI], [OU] у словах англійського походження 
8. Відмінювання слів іншомовного походження 
8.1. Невідмінювані іменники іншомовного походження 
8.2. Особливості відмінювання власних назв іншомовного походження 
9. Правопис власних назв
9.1. Відмінювання прізвищ 
9.2. Відмінювання імен 
9.3. Відмінювання географічних назв 
III. УЖИВАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ 
1. Крапка (.) 
2. Знак питання (?) 
3. Знак оклику (!) 
4. Кома (,) 
4.1. У простому реченні 
4.2. У складному реченні 
5. Крапка з комою (;) 
6. Двокрапка (:) 
6.1. У простому реченні 
6.2. У складному реченні 
7. Тире (—) 
7.1. У простому реченні 
7.2. У складному реченні 
7.3. У простому і складному реченнях (у деяких стилістичних фігурах)
8. Три крапки, або Крапки (…) 
9. Розділові знаки для оформлення прямої мови та цитат 
9.1. Пряма мова 
9.2. Оформлення цитат та епіграфів
10. Скісна риска ( / ) 
ДОДАТКИ 
Умовні скорочення 
Відповіді до вправ
ЛІТЕРАТУРА
Читать полностью
Отзывы покупателей
Alex Larkin
22.12.2019
А це єдина книга за новим правописом? Як вирізнити книги за новим правописом на вашому сайті?
Админ
13.01.2020
Добрий день. Можемо порек5омендувати Вам Український правопис https://www.ranok.com.ua/info-ukrajinsqkij-pravopis-27151.html
Джамил Лорин
27.10.2019
Это за 2019 год?
Админ
31.10.2019
Добрий день. Так, рік видання 2019.
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
С этим товаром покупают
Другие книги автора
Код:СЛМ011
Зарубіжна література. 8 клас
Куцинко О.Г.
100,00 грн
Купить
Новинка
Смотреть все книги