Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Каталог товаров
НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 1 до підручників К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко
НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 1 до підручників К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 1 до підручників К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

Абрамюк Т.Л., Аралова Е.О., Оніщенко І.В.
1 отзыв
140,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-ПШМ240
  • ISBN: 9786170037510
  • Вес: 0.39
  • Формат, мм: 201х257
  • Количество страниц: 336
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 2
Аннотация

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.

Читать полностью
Содержание книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Вступ 
Урок 1. Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями 
Досліджую звуки і букви, склад, наголос 
Урок 2. Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками 
Урок 3. Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення) 
Урок 4. Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами 
Урок 5. Написання слів з ьо та йо. Побудова усної розповіді за опорними словами 
Урок 6. Пошук потрібної інформації в оголошенні за поданими запитаннями. Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття 
Урок 8. Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками [дж], [дз], [дз’]. Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 9. Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 10. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком 
Урок 11. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями
Урок 12. Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами 
Урок 13. Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями 
Урок 15. Засвоєння правильного наголошування слів читання, завдання, запитання, помилка, помилки.
Відновлення деформованих речень 
Урок 16. Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання 
Урок 17. Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами
Урок 18. Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту 
Урок 19. Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. Створення розповіді за опорними словами 
Урок 20. Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Записування відповіді на запитання кількома реченнями 
Урок 22. Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. Складання і записування речень за поданими запитаннями, словами 
Урок 23. Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Запис відповіді на запитання
Досліджую значення слова 
Урок 24. Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добирання титрів до кадрів з мультфільму
Урок 25. Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями 
Урок 26. Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами 
Урок 27. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням 
Урок 29. Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації 
Урок 30. Формування уявлення про виражальні засоби мови — епітети, порівняння (без уживання термінів). Поширення речень виражальними засобами мови 
Урок 31. Уживання формул мовленнєвого етикету (ввічливих слів). Розігрування діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю)
Урок 32. Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови
Урок 33. Доповнення тематичної групи слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями
Урок 34. Добирання слів певної тематичної групи. Пошук у текстах потрібної інформації 
Урок 36. Вибір із тексту відомої і невідомої інформації. Записування розповіді з використанням допоміжних матеріалів (слів, малюнків)
Урок 37. Визначення зайвого предмета в певній тематичній групі. Підписування світлин. Складання опису предмета та відгадування його назви 
Урок 38. Добирання родової назви предметів до видових. Складання розповіді за малюнком. Виконання дій за інструкцією 
Досліджую іменники 
Урок 39. Формування уявлення про слова — назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком 
Урок 40. Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізнення іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком 
Урок 41. Знаходження іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями 
Урок 43. Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень 
Урок 44. Ознайомлення з походженням деяких жіночих і чоловічих імен та прізвищ. Поширення поданих речень 
Урок 45. Застосування правила вживання великої букви в іменах, по батькові і прізвищах людей. Знаходження в тексті потрібної інформації. Записування відповіді на запитання 
Урок 46. Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями 
Урок 47. Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви. Складання розповіді за коміксами 
Урок 48. Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту) 
Урок 50. Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами 
Урок 51. Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 52. Змінювання іменників за числами (один — багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації 
Урок 53. Повторення, закріплення і застосування знань про іменник. Підписування світлин
Урок 54. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 56. Узагальнення вивченого. Підсумковий урок за І семестр 
ЧИТАННЯ
До школи, до книги, до друзів душа поривається знов! 
Урок 1. Вступ. Валентин Бичко «Літо, до побачення!». Створюємо усний журнал 
Урок 2. Микола Сингаївський «До школи». Нузет Умеров «Наш клас» 
Урок 3. Марія Хоросницька «Добра порада». Тетяна Цидзіна «Очі, вуха маю...». Лідія Повх «В їдальні» 
Урок 4. Хитрощі не люблять совісті. Василь Сухомлинський «Як Наталка в Лисиці хитринку купила» 
Урок 5. Медіавіконце: читаю, слухаю, бачу
Урок 6. Юрій Ярмиш «Зайчик і Вовчик» 
Урок 8. Милування природою. Максим Рильський «Ми збирали з сином...». Дмитро Павличко «Небеса прозорі...» 
Урок 9. Веселе слово. Грицько Бойко «Хвастунець». Григорій Фалькович «Чесний кіт» 
Урок 10. Добре того вчити, хто хоче все знати. Українська народна казка «Дрізд і голуб» 
Урок 11. Перевіряю свої досягнення 
Читаємо і пізнаємо таємниці рідної мови 
Урок 12. Вступ. Олександр Підсуха «Ой, яка чудова українська мова...». Оксана Кротюк «Ходить сон»
Урок 13. Колискові пісні — перлини української мови. «Котику сіренький», «Ходить котик по горі», «Ой люлі, люлі...» 
Урок 15. Дитячі заклички. «Іди, іди, дощику», «Вийди, вийди, сонечко» 
Урок 16. Лічилки. «Раз, два, три, чотири...», «Їхав лис через ліс», «Де стоїш?», «Покотило, покотило...» 
Урок 17. Мирилки. «Через тин вишня похилилася», «Мир миром...» 
Урок 18. Загадки. Дмитро Білоус «Загадки про розділові знаки» 
Урок 19. Скоромовки. Грицько Бойко «Вареники»
Урок 20. В’язка народних прислів’їв
Урок 22. Українська народна казка «Кіт і пес» 
Урок 23. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Чи далеко до осені?». Загадка-добавлянка 
Урок 24. Медіавіконце: книжка. Олександр Пархоменко «Мов краплин у Дніпрі...» 
Урок 25. Рідна мова — наче квіти. Надія Мовчан-Карпусь «Василинка». Варвара Гринько «Сію дитині» 
Урок 26. Добрій людині і чужа хвороба до серця. Зірка Мензатюк «Золоте серце» 
Урок 27. Мовні цікавинки. Василь Плахотников «Під парканом». Ігор Січовик «Кістку пес в зубах тримав». Тетяна Корольова «Рано-вранці...»
Урок 29. Перевіряю свої досягнення 
У кожній казці є урок, мов у квіточці медок 
Урок 30. Вступ. Тетяна Майданович «Примовка до казки». Українська народна казка «Вовк та собака» 
Урок 31. Медіавіконце: мандрівка до бібліотеки 
Уроки 32–33. Сміливість і кмітливість. Українська народна казка «Цап і баран»
Урок 34. Причина і наслідок. Болгарська народна казка «Виноградар і змія»
Уроки 36–37. Польська народна казка «Оселедець і камбала»
Урок 38. Перевіряю свої досягнення 
Щоб у серці жила Батьківщина... 
Урок 39. Вступ. Марія Чумарна «Маленька і велика». Українська народна пісня «Роде наш красний»
Урок 40. Наш символ і оберіг. Василь Скуратівський «Калина» 
Урок 41. Наталка Поклад «Петриківські диво-квіти» 
Урок 43. Що таке Батьківщина? Анатолій Костецький «Батьківщина». Леонід Полтава «Наша Батьківщина» 
Урок 44. Що таке щастя? Марія Морозенко «Мій тато повернувся із війни» 
Урок 45. Україна наша — вічна. Василь Сухомлинський «Вічна тополя» (легенда)
Урок 46. Перевіряю свої досягнення 
 Зачарувала все зима... 
Урок 47. Вступ. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Зимова казка» 
Урок 48. Засніжено, занесено зимою все навкруг... Порівняння-образ. Вадим Скомаровський «Казкові шати». Тамара Коломієць «Падав сніг» 
Урок 50. Досліджуємо текст. Галина Демченко «Ялинова шишка». Богдана Бойко «Загадкадобавлянка»
Урок 51. Зимові дива. Зимові свята. Віра Багірова «Лист до Чудотворця». Іван Малкович «Молитва Ангелу» 
Урок 52. Невидимий подарунок. Ольга Наконечна «Свято Миколая» 
Урок 53. Медіавіконце: вітальна листівка 
Урок 54. Ми йдемо колядувати, господарів величати! Лідія Повх «Колядники»
Урок 55. Перевіряю свої досягнення
Література та Інтернет-ресурси
Читать полностью
Отзывы покупателей
Іванна
02.10.2019
Оперативна доставка. Приємне спілкування. Рекомендую.
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.

Читать полностью
Содержание книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Вступ 
Урок 1. Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями 
Досліджую звуки і букви, склад, наголос 
Урок 2. Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками 
Урок 3. Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення) 
Урок 4. Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами 
Урок 5. Написання слів з ьо та йо. Побудова усної розповіді за опорними словами 
Урок 6. Пошук потрібної інформації в оголошенні за поданими запитаннями. Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття 
Урок 8. Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками [дж], [дз], [дз’]. Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 9. Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 10. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком 
Урок 11. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями
Урок 12. Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами 
Урок 13. Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями 
Урок 15. Засвоєння правильного наголошування слів читання, завдання, запитання, помилка, помилки.
Відновлення деформованих речень 
Урок 16. Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання 
Урок 17. Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами
Урок 18. Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту 
Урок 19. Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. Створення розповіді за опорними словами 
Урок 20. Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Записування відповіді на запитання кількома реченнями 
Урок 22. Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. Складання і записування речень за поданими запитаннями, словами 
Урок 23. Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Запис відповіді на запитання
Досліджую значення слова 
Урок 24. Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добирання титрів до кадрів з мультфільму
Урок 25. Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями 
Урок 26. Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами 
Урок 27. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням 
Урок 29. Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації 
Урок 30. Формування уявлення про виражальні засоби мови — епітети, порівняння (без уживання термінів). Поширення речень виражальними засобами мови 
Урок 31. Уживання формул мовленнєвого етикету (ввічливих слів). Розігрування діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю)
Урок 32. Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови
Урок 33. Доповнення тематичної групи слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями
Урок 34. Добирання слів певної тематичної групи. Пошук у текстах потрібної інформації 
Урок 36. Вибір із тексту відомої і невідомої інформації. Записування розповіді з використанням допоміжних матеріалів (слів, малюнків)
Урок 37. Визначення зайвого предмета в певній тематичній групі. Підписування світлин. Складання опису предмета та відгадування його назви 
Урок 38. Добирання родової назви предметів до видових. Складання розповіді за малюнком. Виконання дій за інструкцією 
Досліджую іменники 
Урок 39. Формування уявлення про слова — назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком 
Урок 40. Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізнення іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком 
Урок 41. Знаходження іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями 
Урок 43. Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень 
Урок 44. Ознайомлення з походженням деяких жіночих і чоловічих імен та прізвищ. Поширення поданих речень 
Урок 45. Застосування правила вживання великої букви в іменах, по батькові і прізвищах людей. Знаходження в тексті потрібної інформації. Записування відповіді на запитання 
Урок 46. Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями 
Урок 47. Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви. Складання розповіді за коміксами 
Урок 48. Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту) 
Урок 50. Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами 
Урок 51. Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 52. Змінювання іменників за числами (один — багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації 
Урок 53. Повторення, закріплення і застосування знань про іменник. Підписування світлин
Урок 54. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 56. Узагальнення вивченого. Підсумковий урок за І семестр 
ЧИТАННЯ
До школи, до книги, до друзів душа поривається знов! 
Урок 1. Вступ. Валентин Бичко «Літо, до побачення!». Створюємо усний журнал 
Урок 2. Микола Сингаївський «До школи». Нузет Умеров «Наш клас» 
Урок 3. Марія Хоросницька «Добра порада». Тетяна Цидзіна «Очі, вуха маю...». Лідія Повх «В їдальні» 
Урок 4. Хитрощі не люблять совісті. Василь Сухомлинський «Як Наталка в Лисиці хитринку купила» 
Урок 5. Медіавіконце: читаю, слухаю, бачу
Урок 6. Юрій Ярмиш «Зайчик і Вовчик» 
Урок 8. Милування природою. Максим Рильський «Ми збирали з сином...». Дмитро Павличко «Небеса прозорі...» 
Урок 9. Веселе слово. Грицько Бойко «Хвастунець». Григорій Фалькович «Чесний кіт» 
Урок 10. Добре того вчити, хто хоче все знати. Українська народна казка «Дрізд і голуб» 
Урок 11. Перевіряю свої досягнення 
Читаємо і пізнаємо таємниці рідної мови 
Урок 12. Вступ. Олександр Підсуха «Ой, яка чудова українська мова...». Оксана Кротюк «Ходить сон»
Урок 13. Колискові пісні — перлини української мови. «Котику сіренький», «Ходить котик по горі», «Ой люлі, люлі...» 
Урок 15. Дитячі заклички. «Іди, іди, дощику», «Вийди, вийди, сонечко» 
Урок 16. Лічилки. «Раз, два, три, чотири...», «Їхав лис через ліс», «Де стоїш?», «Покотило, покотило...» 
Урок 17. Мирилки. «Через тин вишня похилилася», «Мир миром...» 
Урок 18. Загадки. Дмитро Білоус «Загадки про розділові знаки» 
Урок 19. Скоромовки. Грицько Бойко «Вареники»
Урок 20. В’язка народних прислів’їв
Урок 22. Українська народна казка «Кіт і пес» 
Урок 23. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Чи далеко до осені?». Загадка-добавлянка 
Урок 24. Медіавіконце: книжка. Олександр Пархоменко «Мов краплин у Дніпрі...» 
Урок 25. Рідна мова — наче квіти. Надія Мовчан-Карпусь «Василинка». Варвара Гринько «Сію дитині» 
Урок 26. Добрій людині і чужа хвороба до серця. Зірка Мензатюк «Золоте серце» 
Урок 27. Мовні цікавинки. Василь Плахотников «Під парканом». Ігор Січовик «Кістку пес в зубах тримав». Тетяна Корольова «Рано-вранці...»
Урок 29. Перевіряю свої досягнення 
У кожній казці є урок, мов у квіточці медок 
Урок 30. Вступ. Тетяна Майданович «Примовка до казки». Українська народна казка «Вовк та собака» 
Урок 31. Медіавіконце: мандрівка до бібліотеки 
Уроки 32–33. Сміливість і кмітливість. Українська народна казка «Цап і баран»
Урок 34. Причина і наслідок. Болгарська народна казка «Виноградар і змія»
Уроки 36–37. Польська народна казка «Оселедець і камбала»
Урок 38. Перевіряю свої досягнення 
Щоб у серці жила Батьківщина... 
Урок 39. Вступ. Марія Чумарна «Маленька і велика». Українська народна пісня «Роде наш красний»
Урок 40. Наш символ і оберіг. Василь Скуратівський «Калина» 
Урок 41. Наталка Поклад «Петриківські диво-квіти» 
Урок 43. Що таке Батьківщина? Анатолій Костецький «Батьківщина». Леонід Полтава «Наша Батьківщина» 
Урок 44. Що таке щастя? Марія Морозенко «Мій тато повернувся із війни» 
Урок 45. Україна наша — вічна. Василь Сухомлинський «Вічна тополя» (легенда)
Урок 46. Перевіряю свої досягнення 
 Зачарувала все зима... 
Урок 47. Вступ. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Зимова казка» 
Урок 48. Засніжено, занесено зимою все навкруг... Порівняння-образ. Вадим Скомаровський «Казкові шати». Тамара Коломієць «Падав сніг» 
Урок 50. Досліджуємо текст. Галина Демченко «Ялинова шишка». Богдана Бойко «Загадкадобавлянка»
Урок 51. Зимові дива. Зимові свята. Віра Багірова «Лист до Чудотворця». Іван Малкович «Молитва Ангелу» 
Урок 52. Невидимий подарунок. Ольга Наконечна «Свято Миколая» 
Урок 53. Медіавіконце: вітальна листівка 
Урок 54. Ми йдемо колядувати, господарів величати! Лідія Повх «Колядники»
Урок 55. Перевіряю свої досягнення
Література та Інтернет-ресурси
Читать полностью
Отзывы покупателей
Іванна
02.10.2019
Оперативна доставка. Приємне спілкування. Рекомендую.
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-ПШМ192
Я у світі. 4 клас (за підручником Н. М. Бібік)
Алешко Ю.М.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ002
Фізика. 7 клас
Евлахова Е.Н.
Ожидается
Код:123-ІПМ032
Громадянська освіта. Інтегрований курс. 10 клас. І семестр
Валентий Л.И.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ010
Біологія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ010
Географія: регіони та країни. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Довгань Г.Д.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ007
Фізика. 9 клас. ІІ семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УММ036
Українська мова. 9 клас. І семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ007
Географія. 9 клас. Україна і світове господарство
Довгань Г.Д.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ008
Біологія. 9 клас
Ожидается
Код:123-ПШМ214
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 1
Порощук В.П.
Ожидается
Код:123-ИНМ012
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту
150,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ028
Історія України. 7 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ023
Історія України. 9 клас. До оновленої програми 2017р.
Мироненко А.И.
Ожидается
Код:123-ИНМ007
Мій конспект. Інформатика. 9 клас.
Табарчук И.В.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ003
Фізика. 8 клас. Мій конспект
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ008
Географія України. 8 клас. Нова програма 2017 р.
Павлюк Н.И.
Ожидается
Код:123-РРМ014
Русский язык. 8 класс
Коновалова М.В.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ012
Біологія. 11 клас
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ060
Українська мова. 11 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-УММ059
Українська мова. 11 клас. І семестр
75,00 грн.
Купить
Код:123-УММ064
Українська мова. 7 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ009
Біологія 8 клас. Нова програма 2017 р.
Задорожный К.Н.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ012
Мій конспект. Географія. Материки та океани. 7 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ014
Мій конспект. Історія України. 8 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ005
Фізична культура. 7 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ054
Мій конспект. Геометрія. 8 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ215
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 2
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ006
Фізика. 9 клас. І семестр
Евлахова Е.Н.
Ожидается
Код:123-РРМ015
Русский язык. 9 класс. Начало изучения с 1-го класса. РРМ015
Коновалова М.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ004
Інформатика. 11 клас. Академічний рівень
Свистунова Т. М.
Ожидается
Код:123-ПММ012
Алгебра. 7 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ031
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПАМ001
Англійська мова. 5 клас (за підручником О. Д. Карп’юк)
Киктенко Т.М.
Ожидается
Код:123-ПАМ007
Англійська мова. 8 клас. За підручником А. М. Несвіт (2016)
Киктенко Т.М.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ008
Англійська мова. 8 клас. За підручником О. Д. Карп’юк (2016)
Киктенко Т.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ021
Всесвітня історія. 11 клас
Гриценко А.П.
Ожидается
Код:123-ПМ68
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ013
Геометрія. 7 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ026
Геометрія. Академічний рівень. 11 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-СЛМ011
Зарубіжна література. 8 клас
Куцинко О.Г.
100,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ002
Музичне мистецтво. 5 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Золотарева А.И.
40,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ005
Музичне мистецтво. 7 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Беземчук Л.В.
40,00 грн.
Купить
Код:123-ПОМ004
Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
Ожидается
Код:123-ПОМ006
Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Ожидается
Код:123-ІПМ022
Правознавство. 10 клас
Машика В.Т.
Ожидается
Код:123-ТНМ012
Трудове навчання. 8 клас. Блок 1.
Пелагейченко М.Л.
Ожидается
Код:123-УММ032
Українська література. 8 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ001
Фізична культура. 8 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ001
Хімія. 7 клас
Русанова А.К.
Ожидается
Код:123-ПХМ002
Хімія. 8 клас.
Подгаецкая И.С.
Ожидается
Код:123-ІПМ024
Всесвітня історія. 9 клас
Морозова Н.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ029
Всесвітня історія. 7 клас. Серія «Мій конспект»
Гриценко А.П.
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ047
Українська мова. 5 клас. І семестр
Паращич В.В.
Ожидается
Код:123-ПГМ011
Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ039
Мій конспект. Математика. 5 клас. І семестр
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ042
Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ005
Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Русанова А.К.
55,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ204
НУШ Фізична культура. 1 клас. I семестр
Ильницкая С.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ012
Англійська мова. 9 клас. За підручником А. М. Несвіт
Любченко А.Н.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ010
Англійська мова. 9 клас. За підручником О. Д. Карп'юк
Любченко А.Н.
Ожидается
Код:123-СЛМ012
Зарубіжна література. 9 клас
Загоруйко О.Я.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ035
Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ039
Українська література. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ002
Фізична культура. 9 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ004
Хімія. 9 клас
Подгаецкая И.С.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПУМ148
Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту
Голобородько Е.П.
Ожидается
Код:123-ПШМ209
НУШ Фізична культура. 1 клас. II семестр
Ильницкая С.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ014
Англійська мова. 10 клас. За підручником О. Д. Кар п’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ202
НУШ Англійська мова. 1 клас (за підручником О. Карп’юк)
Гиндза И.В.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ030
Геометрія. 9 клас
Старова А.А.
85,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ004
Фізична культура. 11 клас
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ013
Географія. 11 клас. Мій конспект
Павлюк Н.И.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ050
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-УММ058
Українська література. 11 клас. ІІ семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-УММ057
Українська література. 11 клас. І семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ027
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. I семестр
Карпик В.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ016
Англійська мова. 11 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ227
НУШ Англійська мова. 2 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Гиндза И.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ТНМ020
Трудове навчання. Проектна діяльність. 7 клас
Пелагейченко М.Л.
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ051
Агебра. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ052
Геометрія. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ028
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. II семестр
Карпик В.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-УММ055
Українська література. 6 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-УММ054
Українська література. 7 клас
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ053
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ246
НУШ Фізична культура. 3 клас. II семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ245
НУШ Фізична культура. 3 клас. I семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ260
НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
Гиндза И.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ134
Уроки позакласного читання. 3 клас
Данилина И.В.
Ожидается
Код:123-ПШМ135
Уроки позакласного читання. 4 клас
Данилина И.В.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ137
Уроки розвитку мовлення. 4 клас
Линников Л.В.
Ожидается
Код:123-ПШМ136
Уроки розвитку мовлення. 3 клас
Линников Л.В.
Ожидается
Код:123-ПШМ107
Інформатика. 4 клас
Банник М.О.
Ожидается
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПШМ227
НУШ Англійська мова. 2 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Гиндза И.В.
120,00 грн.
Купить