Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Каталог товаров
НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 2 за підручниками К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко
НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 2 за підручниками К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 2 за підручниками К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

Абрамюк Т.Л., Аралова Е.О., Оніщенко І.В.
1 отзыв
150,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-ПШМ241
  • ISBN: 9786170037725
  • Вес: 0.49
  • Формат, мм: 200х260
  • Количество страниц: 384
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 2
Аннотация

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО : у 2-х частинах : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО : у 2-х частинах : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.

Читать полностью
Содержание книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Досліджую прикметники 
Урок 57. Формування уявлення про слова — назви ознак. Розрізнення їх за питаннями який? яка? яке? які?. Знаходження слів — назв ознак у тексті, поширення ними речень. Добирання слів — назв ознак до персонажів коміксів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 58. Ознайомлення з терміном «прикметники». Добирання прикметників для опису пір року. Складання розповіді про улюблену пору року 
Урок 59. Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Розрізнення в тексті відомої і невідомої інформації. Складання меню соків 
Урок 60. Встановлення зв’язку між іменниками і прикметниками. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Пошук потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями. Складання поради на основі прочитаного тексту 
Урок 61. Змінювання прикметників за числами. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Знаходження потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями 
Урок 62. Розпізнавання і добирання близьких за значенням прикметників. Опис персонажів малюнків близькими за значенням прикметниками. Вибір найточнішого прикметника з групи близьких за значенням 
Урок 64. Розпізнавання і добирання прикметників, протилежних за значенням. Перетворення тексту шляхом заміни прикметників на протилежні за значенням. Складання опису тварини за малюнком 
Урок 65. Розрізнення прикметників, ужитих у прямому і переносному значеннях. Складання загадок з прикметниками. Побудова і записування розповіді за коміксами 
Урок 66. Повторення, закріплення і застосування знань про прикметник 
Урок 67. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую дієслова 
Урок 68. Формування уявлення про слова — назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роблять?. Знаходження слів — назв дій у тексті, доповнення ними речень. Обговорення форми, змісту і призначення реклами 
Урок 69. Ознайомлення з терміном «дієслово». Добирання дієслів до поданих іменників. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Складання розповіді за світлинами 
Урок 71. Вправляння у розпізнаванні, утворенні і використанні дієслів у мовленні. Читання діалогу за ролями. Пошук інформації в різних джерелах. Побудова речень за світлинами. Складання розповіді про власні вподобання 
Урок 72. Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником 
Урок 73. Розпізнавання близьких за значенням дієслів. Встановлення відповідності між сталими висловами і близькими за значенням дієсловами. Складання розповіді за світлинами 
Урок 74. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням дієслів. Написання смс-повідомлення. Складання розповіді за світлинами. Побудова і записування речень з поданими дієсловами 
Урок 75. Спостереження за багатозначними дієсловами. Побудова речень з багатозначними дієсловами. Пошук інформації на схемі. Складання розповіді за поданими світлинами 
Урок 76. Розрізнення дієслів, ужитих у прямому і переносному значеннях. Висловлення власної думки на основі прочитаного тексту. Аналіз інформації в рекламному тексті 
Урок 78. Повторення, закріплення і застосування знань про дієслово 
Урок 79. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую числівники 
Урок 80. Формування уявлення про слова — назви чисел. Розпізнавання їх за питанням скільки? Доповнення речень словами — назвами чисел. Добирання близьких за значенням слів до поданих 
Урок 81. Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відповідей на подані запитання 
Урок 82. Вправляння у правильному написанні та наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Записування власної думки 
Урок 83. Встановлення зв’язку між іменниками і числівниками. Утворення словосполучень числівника з іменником. Застосування числівників у зв’язних висловленнях 
Урок 85. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую службові слова 
Урок 86. Формування уявлення про службові слова. Розпізнавання їх у реченнях і текстах. Доповнення речень службовими словами. Складання розповіді за малюнком з використанням службових слів 
Урок 87. Написання службових слів окремо від інших. Редагування тексту шляхом добирання службових слів. Побудова тексту з опорою на відгадані загадки 
Урок 88. Утворення словосполучень і речень з використанням службових слів. Складання усної розповіді за серією малюнків з використанням службових слів. Написання тексту про улюблену казку 
Урок 89. Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочитаного.  Висловлення свого ставлення до книжки. Складання розповіді про прочитану книжку 
Урок 90. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 92. Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями. Написання розповіді про улюблене заняття 
Урок 93. Узагальнення знань про частини мови. Добирання частин мови за поданими малюнками. Побудова інтерв’ю на основі серії малюнків. Складання розповіді про улюблений вид спорту 
Досліджую речення 
Урок 94. Розрізнення груп слів і речень. Розпізнавання речень за основними ознаками. Встановлення межі речень у тексті. Написання тексту на задану тему з опорою на малюнки 
Урок 95. Ознайомлення з терміном «розповідні речення». Побудова і записування розповідних речень за поданими запитаннями, малюнками. Вправляння у визначенні межі речень у тексті. Складання розповіді за поданими запитаннями 
Урок 96. Ознайомлення з терміном «питальні речення». Розпізнавання питальних речень у тексті. Побудова питальних речень у діалозі, за малюнками 
Урок 97. Ознайомлення з терміном «спонукальні речення». Розпізнавання спонукальних речень у тексті. Побудова спонукальних речень за малюнками. Написання рекламного тексту з використанням спонукальних речень 
Урок 99. Ознайомлення з терміном «окличні речення». Розрізнення окличних і неокличних речень. Побудова окличних речень за малюнками. Складання розповіді за малюнком 
Урок 100. Визначення головних слів у реченні. Встановлення зв’язку між головними словами в реченні за питаннями. Складання розповіді за малюнком і опорними словами 
Урок 101. Поширення речень за питаннями. Встановлення зв’язку слів у реченні. Складання розповіді за малюнком і поданими словами 
Урок 102. Складання речень за малюнком. Розпізнавання і побудова речень, різних за метою висловлювання. Поширення речень за питаннями. Складання казки за малюнком 
Урок 103. Повторення, закріплення і застосування знань про речення 
Урок 104. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую текст 
Урок 106. Розпізнавання тексту за основними ознаками. Редагування деформованого тексту. Вилучення з тексту «зайвого» речення. Пошук потрібної інформації у квитку до театру. Складання тексту за малюнком 
Урок 107. Добирання заголовка до тексту. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Редагування деформованого тексту. Побудова тексту за поданим заголовком і малюнком 
Урок 108. Дослідження будови тексту. Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Відновлення деформованого тексту. Складання тексту за серією малюнків 
Урок 109. Розрізнення тексту-розповіді і тексту-опису. Визначення типу поданого тексту. Пошук потрібної інформації в оголошенні. Розпізнавання тварини за її описом. Доповнення оголошення про загублену тварину за її описом 
Урок 110. Спостереження за виражальними засобами мови в тексті. Збагачення тексту виражальними засобами. Написання тексту за малюнком і запитаннями 
Урок 111. Добирання виражальних засобів мови для поширення речень. Відновлення деформованих речень. Використання виражальних засобів під час побудови текстів. Складання тексту за малюнком і поданим початком 
Урок 113. Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих лексичних повторів. Складання усної розповіді за малюнком. Добирання заголовка до тексту. Написання тексту про події з власного життя 
Урок 114. Повторення, закріплення і застосування знань про текст
Урок 115. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Повторюю вивчене 
Урок 116. Повторення вивченого 
Урок 117. Узагальнення вивченого 
Урок 119. Підсумковий урок 
ЧИТАННЯ 
СВІТ ДИТИНСТВА У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
Вірші 
Урок 57. Вступ до розділу. Тамара Коломієць «Як на білих сторінках...». Платон Воронько «На кораблику» 
Урок 58. Небилиці-небувалиці. Платон Воронько «Картина» (вірш-небилиця) 
Урок 59. Світ доброти Тамари Коломієць. Тамара Коломієць «Хиталочка-гойдалочка» 
Урок 60. Рушник — оберіг українського народу. Тамара Коломієць «Біле поле полотняне»
Урок 61. Художній образ зими в поезії Ліни Костенко. Ліна Костенко «Пряля» 
Урок 62. Вірш-діалог. Ліна Костенко «Польові дзвіночки» 
Урок 64. Співець моря і степу. Анатолій Качан «Хвилювалось море» 
Урок 65. Вірш-діалог. Анатолій Качан «Розмова з пароплавом» 
Оповідання 
Урок 66. Оповідання. Василь Сухомлинський «Глуха дівчинка» 
Уроки 67–68. Медіавіконце: вистава. Василь Сухомлинський «Покинуте кошеня». Вистава «Хто зігріє кошеня?» 
Урок 69. Чи легко зробити вибір? Ніна Бічуя «Пиріжок з вишнями» 
Урок 71. Досліджуємо текст. Оксана Кротюк «Шкідлива звичка» 
Уроки 72–73. Оксана Радушинська «Кишенькові гроші» (уривок з повісті «Щоденник Славка Хоробрика») 
Урок 74. Перевіряю свої досягнення 
У КОЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК 
Урок 75. Вступ до розділу. Іван Франко «Лисичка і Рак»
Урок 76. Медіавіконце: малюнок, ілюстрація 
Уроки 78–79. Де тепло, там і добро. Наталя Забіла «Хто сильніший?» 
Урок 80. Право на життя. Василь Сухомлинський «Нехай будуть і Соловей, і Жук»
Урок 81. Казка поряд з нами. Галина Малик «Чому Равлик ховається?»
Урок 82. Чиє рішення краще? Марія Манеру «Збори іграшок» 
Урок 83. Перевіряю свої досягнення 
ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО 
Урок 85. Вступ до розділу. Дмитро Красицький «Тарас Шевченко» 
Урок 86. Краса рідної природи. Тарас Шевченко «Світає...» 
Урок 87. Світлий настрій у ліричних творах про природу Тараса Шевченка. «Встала весна...»
Урок 88. Краса природи і краса людини. Тарас Шевченко «Зацвіла в долині...» 
Урок 89. Великий Кобзар. Вадим Скомаровський «Над “Кобзарем”» 
Урок 90. Перевіряю свої досягнення 
НАДІЙШЛА ВЕСНА ПРЕКРАСНА... 
Урок 92. Вступ до розділу. Веснянки. Українська народна пісня «Ой весна, весна...» 
Урок 93. Веснянки. Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко...». Варвара Гринько «Мирилки» 
Урок 94. Досліджуємо текст. Весняні зміни в природі. Олександр Копиленко «Весна іде» 
Урок 95. Образ весни в поезії. Іван Франко «Надійшла весна прекрасна...» 
Урок 96. Медіапроект: «Класна газета». Марія Чумарна «Сьогодні Василько найкраще читав...» 
Урок 97. Причина і наслідок. Ліна Костенко «Перекинута шпаківня» 
Урок 99. Збережімо красу! Василь Сухомлинський «Хлопчик і Дзвіночок Конвалії» 
Урок 100. Порівняння-образ. Анатолій Камінчук «Українська писанка» 
Урок 101. Почуття любові. Володимир Лучук «Тільки мама» 
Урок 102. Поетичні картини природи. Порівняння-образ. Леся Українка «На зеленому горбочку»
Урок 103. Що таке мир? Тетяна Майданович «Що таке мир» 
Урок 104. Перевіряю свої досягнення 
СКІЛЬКИ НА ЗЕМЛІ ІЩЕ ЦІКАВОГО! 
Що? Де? Чому? Навіщо? 
Урок 106. Вступ до розділу. Олександр Дерманський «Чудо із чудес» 
Урок 107. Читання — класні «ліки» (з журналу «Барвінок») 
Урок 108. Медіавіконце: сторінками дитячих журналів 
Урок 109. «Наша гривня». «Чому грошей не може бути скільки завгодно?» (з журналу «Джміль») 
Урок 110. Про одне по-різному. Марія Чумарна «Товар і покупець» 
Урок 111. Наші мудрі друзі — енциклопедії. «Поклоніння вогню» (з популярної енциклопедії школяра «Дивосвіт») 
Фантазуй і створюй! 
Урок 113. Фантазуй і створюй! Надія Кир’ян «Розмова хмарок» 
Урок 114. Веселе слово. Павло Глазовий «Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші» 
Урок 115. Фантазуємо і створюємо казку. Ліна Костенко «Вербові сережки» 
Урок 116. Як здійснити мрію. Микола Снаговський «Про пасажирський лайнер і паперовий літачок»
Урок 117. Країна Фантазія. Лідія Компанієць «Чотири квіточки» 
Урок 118. Перевіряю свої досягнення
ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
Читать полностью
Отзывы покупателей
галина
23.02.2020
Дякую за знижку і оперативність. Хороший посібник. Багато сучасних форм роботи.
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО : у 2-х частинах : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО : у 2-х частинах : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.

Читать полностью
Содержание книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Досліджую прикметники 
Урок 57. Формування уявлення про слова — назви ознак. Розрізнення їх за питаннями який? яка? яке? які?. Знаходження слів — назв ознак у тексті, поширення ними речень. Добирання слів — назв ознак до персонажів коміксів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 58. Ознайомлення з терміном «прикметники». Добирання прикметників для опису пір року. Складання розповіді про улюблену пору року 
Урок 59. Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Розрізнення в тексті відомої і невідомої інформації. Складання меню соків 
Урок 60. Встановлення зв’язку між іменниками і прикметниками. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Пошук потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями. Складання поради на основі прочитаного тексту 
Урок 61. Змінювання прикметників за числами. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Знаходження потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями 
Урок 62. Розпізнавання і добирання близьких за значенням прикметників. Опис персонажів малюнків близькими за значенням прикметниками. Вибір найточнішого прикметника з групи близьких за значенням 
Урок 64. Розпізнавання і добирання прикметників, протилежних за значенням. Перетворення тексту шляхом заміни прикметників на протилежні за значенням. Складання опису тварини за малюнком 
Урок 65. Розрізнення прикметників, ужитих у прямому і переносному значеннях. Складання загадок з прикметниками. Побудова і записування розповіді за коміксами 
Урок 66. Повторення, закріплення і застосування знань про прикметник 
Урок 67. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую дієслова 
Урок 68. Формування уявлення про слова — назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роблять?. Знаходження слів — назв дій у тексті, доповнення ними речень. Обговорення форми, змісту і призначення реклами 
Урок 69. Ознайомлення з терміном «дієслово». Добирання дієслів до поданих іменників. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Складання розповіді за світлинами 
Урок 71. Вправляння у розпізнаванні, утворенні і використанні дієслів у мовленні. Читання діалогу за ролями. Пошук інформації в різних джерелах. Побудова речень за світлинами. Складання розповіді про власні вподобання 
Урок 72. Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником 
Урок 73. Розпізнавання близьких за значенням дієслів. Встановлення відповідності між сталими висловами і близькими за значенням дієсловами. Складання розповіді за світлинами 
Урок 74. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням дієслів. Написання смс-повідомлення. Складання розповіді за світлинами. Побудова і записування речень з поданими дієсловами 
Урок 75. Спостереження за багатозначними дієсловами. Побудова речень з багатозначними дієсловами. Пошук інформації на схемі. Складання розповіді за поданими світлинами 
Урок 76. Розрізнення дієслів, ужитих у прямому і переносному значеннях. Висловлення власної думки на основі прочитаного тексту. Аналіз інформації в рекламному тексті 
Урок 78. Повторення, закріплення і застосування знань про дієслово 
Урок 79. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую числівники 
Урок 80. Формування уявлення про слова — назви чисел. Розпізнавання їх за питанням скільки? Доповнення речень словами — назвами чисел. Добирання близьких за значенням слів до поданих 
Урок 81. Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відповідей на подані запитання 
Урок 82. Вправляння у правильному написанні та наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять. Записування власної думки 
Урок 83. Встановлення зв’язку між іменниками і числівниками. Утворення словосполучень числівника з іменником. Застосування числівників у зв’язних висловленнях 
Урок 85. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую службові слова 
Урок 86. Формування уявлення про службові слова. Розпізнавання їх у реченнях і текстах. Доповнення речень службовими словами. Складання розповіді за малюнком з використанням службових слів 
Урок 87. Написання службових слів окремо від інших. Редагування тексту шляхом добирання службових слів. Побудова тексту з опорою на відгадані загадки 
Урок 88. Утворення словосполучень і речень з використанням службових слів. Складання усної розповіді за серією малюнків з використанням службових слів. Написання тексту про улюблену казку 
Урок 89. Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочитаного.  Висловлення свого ставлення до книжки. Складання розповіді про прочитану книжку 
Урок 90. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 92. Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями. Написання розповіді про улюблене заняття 
Урок 93. Узагальнення знань про частини мови. Добирання частин мови за поданими малюнками. Побудова інтерв’ю на основі серії малюнків. Складання розповіді про улюблений вид спорту 
Досліджую речення 
Урок 94. Розрізнення груп слів і речень. Розпізнавання речень за основними ознаками. Встановлення межі речень у тексті. Написання тексту на задану тему з опорою на малюнки 
Урок 95. Ознайомлення з терміном «розповідні речення». Побудова і записування розповідних речень за поданими запитаннями, малюнками. Вправляння у визначенні межі речень у тексті. Складання розповіді за поданими запитаннями 
Урок 96. Ознайомлення з терміном «питальні речення». Розпізнавання питальних речень у тексті. Побудова питальних речень у діалозі, за малюнками 
Урок 97. Ознайомлення з терміном «спонукальні речення». Розпізнавання спонукальних речень у тексті. Побудова спонукальних речень за малюнками. Написання рекламного тексту з використанням спонукальних речень 
Урок 99. Ознайомлення з терміном «окличні речення». Розрізнення окличних і неокличних речень. Побудова окличних речень за малюнками. Складання розповіді за малюнком 
Урок 100. Визначення головних слів у реченні. Встановлення зв’язку між головними словами в реченні за питаннями. Складання розповіді за малюнком і опорними словами 
Урок 101. Поширення речень за питаннями. Встановлення зв’язку слів у реченні. Складання розповіді за малюнком і поданими словами 
Урок 102. Складання речень за малюнком. Розпізнавання і побудова речень, різних за метою висловлювання. Поширення речень за питаннями. Складання казки за малюнком 
Урок 103. Повторення, закріплення і застосування знань про речення 
Урок 104. Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Досліджую текст 
Урок 106. Розпізнавання тексту за основними ознаками. Редагування деформованого тексту. Вилучення з тексту «зайвого» речення. Пошук потрібної інформації у квитку до театру. Складання тексту за малюнком 
Урок 107. Добирання заголовка до тексту. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Редагування деформованого тексту. Побудова тексту за поданим заголовком і малюнком 
Урок 108. Дослідження будови тексту. Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Відновлення деформованого тексту. Складання тексту за серією малюнків 
Урок 109. Розрізнення тексту-розповіді і тексту-опису. Визначення типу поданого тексту. Пошук потрібної інформації в оголошенні. Розпізнавання тварини за її описом. Доповнення оголошення про загублену тварину за її описом 
Урок 110. Спостереження за виражальними засобами мови в тексті. Збагачення тексту виражальними засобами. Написання тексту за малюнком і запитаннями 
Урок 111. Добирання виражальних засобів мови для поширення речень. Відновлення деформованих речень. Використання виражальних засобів під час побудови текстів. Складання тексту за малюнком і поданим початком 
Урок 113. Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих лексичних повторів. Складання усної розповіді за малюнком. Добирання заголовка до тексту. Написання тексту про події з власного життя 
Урок 114. Повторення, закріплення і застосування знань про текст
Урок 115. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Повторюю вивчене 
Урок 116. Повторення вивченого 
Урок 117. Узагальнення вивченого 
Урок 119. Підсумковий урок 
ЧИТАННЯ 
СВІТ ДИТИНСТВА У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
Вірші 
Урок 57. Вступ до розділу. Тамара Коломієць «Як на білих сторінках...». Платон Воронько «На кораблику» 
Урок 58. Небилиці-небувалиці. Платон Воронько «Картина» (вірш-небилиця) 
Урок 59. Світ доброти Тамари Коломієць. Тамара Коломієць «Хиталочка-гойдалочка» 
Урок 60. Рушник — оберіг українського народу. Тамара Коломієць «Біле поле полотняне»
Урок 61. Художній образ зими в поезії Ліни Костенко. Ліна Костенко «Пряля» 
Урок 62. Вірш-діалог. Ліна Костенко «Польові дзвіночки» 
Урок 64. Співець моря і степу. Анатолій Качан «Хвилювалось море» 
Урок 65. Вірш-діалог. Анатолій Качан «Розмова з пароплавом» 
Оповідання 
Урок 66. Оповідання. Василь Сухомлинський «Глуха дівчинка» 
Уроки 67–68. Медіавіконце: вистава. Василь Сухомлинський «Покинуте кошеня». Вистава «Хто зігріє кошеня?» 
Урок 69. Чи легко зробити вибір? Ніна Бічуя «Пиріжок з вишнями» 
Урок 71. Досліджуємо текст. Оксана Кротюк «Шкідлива звичка» 
Уроки 72–73. Оксана Радушинська «Кишенькові гроші» (уривок з повісті «Щоденник Славка Хоробрика») 
Урок 74. Перевіряю свої досягнення 
У КОЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК 
Урок 75. Вступ до розділу. Іван Франко «Лисичка і Рак»
Урок 76. Медіавіконце: малюнок, ілюстрація 
Уроки 78–79. Де тепло, там і добро. Наталя Забіла «Хто сильніший?» 
Урок 80. Право на життя. Василь Сухомлинський «Нехай будуть і Соловей, і Жук»
Урок 81. Казка поряд з нами. Галина Малик «Чому Равлик ховається?»
Урок 82. Чиє рішення краще? Марія Манеру «Збори іграшок» 
Урок 83. Перевіряю свої досягнення 
ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО 
Урок 85. Вступ до розділу. Дмитро Красицький «Тарас Шевченко» 
Урок 86. Краса рідної природи. Тарас Шевченко «Світає...» 
Урок 87. Світлий настрій у ліричних творах про природу Тараса Шевченка. «Встала весна...»
Урок 88. Краса природи і краса людини. Тарас Шевченко «Зацвіла в долині...» 
Урок 89. Великий Кобзар. Вадим Скомаровський «Над “Кобзарем”» 
Урок 90. Перевіряю свої досягнення 
НАДІЙШЛА ВЕСНА ПРЕКРАСНА... 
Урок 92. Вступ до розділу. Веснянки. Українська народна пісня «Ой весна, весна...» 
Урок 93. Веснянки. Українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко...». Варвара Гринько «Мирилки» 
Урок 94. Досліджуємо текст. Весняні зміни в природі. Олександр Копиленко «Весна іде» 
Урок 95. Образ весни в поезії. Іван Франко «Надійшла весна прекрасна...» 
Урок 96. Медіапроект: «Класна газета». Марія Чумарна «Сьогодні Василько найкраще читав...» 
Урок 97. Причина і наслідок. Ліна Костенко «Перекинута шпаківня» 
Урок 99. Збережімо красу! Василь Сухомлинський «Хлопчик і Дзвіночок Конвалії» 
Урок 100. Порівняння-образ. Анатолій Камінчук «Українська писанка» 
Урок 101. Почуття любові. Володимир Лучук «Тільки мама» 
Урок 102. Поетичні картини природи. Порівняння-образ. Леся Українка «На зеленому горбочку»
Урок 103. Що таке мир? Тетяна Майданович «Що таке мир» 
Урок 104. Перевіряю свої досягнення 
СКІЛЬКИ НА ЗЕМЛІ ІЩЕ ЦІКАВОГО! 
Що? Де? Чому? Навіщо? 
Урок 106. Вступ до розділу. Олександр Дерманський «Чудо із чудес» 
Урок 107. Читання — класні «ліки» (з журналу «Барвінок») 
Урок 108. Медіавіконце: сторінками дитячих журналів 
Урок 109. «Наша гривня». «Чому грошей не може бути скільки завгодно?» (з журналу «Джміль») 
Урок 110. Про одне по-різному. Марія Чумарна «Товар і покупець» 
Урок 111. Наші мудрі друзі — енциклопедії. «Поклоніння вогню» (з популярної енциклопедії школяра «Дивосвіт») 
Фантазуй і створюй! 
Урок 113. Фантазуй і створюй! Надія Кир’ян «Розмова хмарок» 
Урок 114. Веселе слово. Павло Глазовий «Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші» 
Урок 115. Фантазуємо і створюємо казку. Ліна Костенко «Вербові сережки» 
Урок 116. Як здійснити мрію. Микола Снаговський «Про пасажирський лайнер і паперовий літачок»
Урок 117. Країна Фантазія. Лідія Компанієць «Чотири квіточки» 
Урок 118. Перевіряю свої досягнення
ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
Читать полностью
Отзывы покупателей
галина
23.02.2020
Дякую за знижку і оперативність. Хороший посібник. Багато сучасних форм роботи.
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-ПШМ192
Я у світі. 4 клас (за підручником Н. М. Бібік)
Алешко Ю.М.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ002
Фізика. 7 клас
Евлахова Е.Н.
Ожидается
Код:123-ІПМ032
Громадянська освіта. Інтегрований курс. 10 клас. І семестр
Валентий Л.И.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ010
Біологія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ010
Географія: регіони та країни. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Довгань Г.Д.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ007
Фізика. 9 клас. ІІ семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УММ036
Українська мова. 9 клас. І семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ007
Географія. 9 клас. Україна і світове господарство
Довгань Г.Д.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ008
Біологія. 9 клас
Ожидается
Код:123-ПШМ214
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 1
Порощук В.П.
Ожидается
Код:123-ИНМ012
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту
150,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ028
Історія України. 7 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ023
Історія України. 9 клас. До оновленої програми 2017р.
Мироненко А.И.
Ожидается
Код:123-ИНМ007
Мій конспект. Інформатика. 9 клас.
Табарчук И.В.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ003
Фізика. 8 клас. Мій конспект
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ008
Географія України. 8 клас. Нова програма 2017 р.
Павлюк Н.И.
Ожидается
Код:123-РРМ014
Русский язык. 8 класс
Коновалова М.В.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ012
Біологія. 11 клас
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ060
Українська мова. 11 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-УММ059
Українська мова. 11 клас. І семестр
75,00 грн.
Купить
Код:123-УММ064
Українська мова. 7 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ009
Біологія 8 клас. Нова програма 2017 р.
Задорожный К.Н.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ012
Мій конспект. Географія. Материки та океани. 7 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ014
Мій конспект. Історія України. 8 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ005
Фізична культура. 7 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ054
Мій конспект. Геометрія. 8 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ215
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 2
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ006
Фізика. 9 клас. І семестр
Евлахова Е.Н.
Ожидается
Код:123-РРМ015
Русский язык. 9 класс. Начало изучения с 1-го класса. РРМ015
Коновалова М.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ004
Інформатика. 11 клас. Академічний рівень
Свистунова Т. М.
Ожидается
Код:123-ПММ012
Алгебра. 7 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ031
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПАМ001
Англійська мова. 5 клас (за підручником О. Д. Карп’юк)
Киктенко Т.М.
Ожидается
Код:123-ПАМ007
Англійська мова. 8 клас. За підручником А. М. Несвіт (2016)
Киктенко Т.М.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ008
Англійська мова. 8 клас. За підручником О. Д. Карп’юк (2016)
Киктенко Т.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ021
Всесвітня історія. 11 клас
Гриценко А.П.
Ожидается
Код:123-ПМ68
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ013
Геометрія. 7 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ026
Геометрія. Академічний рівень. 11 клас
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-СЛМ011
Зарубіжна література. 8 клас
Куцинко О.Г.
100,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ002
Музичне мистецтво. 5 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Золотарева А.И.
40,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ005
Музичне мистецтво. 7 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Беземчук Л.В.
40,00 грн.
Купить
Код:123-ПОМ004
Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
Ожидается
Код:123-ПОМ006
Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Ожидается
Код:123-ІПМ022
Правознавство. 10 клас
Машика В.Т.
Ожидается
Код:123-ТНМ012
Трудове навчання. 8 клас. Блок 1.
Пелагейченко М.Л.
Ожидается
Код:123-УММ032
Українська література. 8 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ001
Фізична культура. 8 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ001
Хімія. 7 клас
Русанова А.К.
Ожидается
Код:123-ПХМ002
Хімія. 8 клас.
Подгаецкая И.С.
Ожидается
Код:123-ІПМ024
Всесвітня історія. 9 клас
Морозова Н.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ029
Всесвітня історія. 7 клас. Серія «Мій конспект»
Гриценко А.П.
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ047
Українська мова. 5 клас. І семестр
Паращич В.В.
Ожидается
Код:123-ПГМ011
Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ039
Мій конспект. Математика. 5 клас. І семестр
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ042
Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ005
Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Русанова А.К.
55,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ204
НУШ Фізична культура. 1 клас. I семестр
Ильницкая С.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ012
Англійська мова. 9 клас. За підручником А. М. Несвіт
Любченко А.Н.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ010
Англійська мова. 9 клас. За підручником О. Д. Карп'юк
Любченко А.Н.
Ожидается
Код:123-СЛМ012
Зарубіжна література. 9 клас
Загоруйко О.Я.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ035
Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ039
Українська література. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ002
Фізична культура. 9 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ004
Хімія. 9 клас
Подгаецкая И.С.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПУМ148
Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту
Голобородько Е.П.
Ожидается
Код:123-ПШМ209
НУШ Фізична культура. 1 клас. II семестр
Ильницкая С.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ014
Англійська мова. 10 клас. За підручником О. Д. Кар п’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ202
НУШ Англійська мова. 1 клас (за підручником О. Карп’юк)
Гиндза И.В.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ030
Геометрія. 9 клас
Старова А.А.
85,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ004
Фізична культура. 11 клас
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ013
Географія. 11 клас. Мій конспект
Павлюк Н.И.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ050
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
Ожидается
Код:123-УММ058
Українська література. 11 клас. ІІ семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-УММ057
Українська література. 11 клас. І семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ027
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. I семестр
Карпик В.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ016
Англійська мова. 11 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ227
НУШ Англійська мова. 2 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Гиндза И.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ТНМ020
Трудове навчання. Проектна діяльність. 7 клас
Пелагейченко М.Л.
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ051
Агебра. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ052
Геометрія. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ028
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. II семестр
Карпик В.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-УММ055
Українська література. 6 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-УММ054
Українська література. 7 клас
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ053
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ246
НУШ Фізична культура. 3 клас. II семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ245
НУШ Фізична культура. 3 клас. I семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ260
НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
Гиндза И.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ134
Уроки позакласного читання. 3 клас
Данилина И.В.
Ожидается
Код:123-ПШМ135
Уроки позакласного читання. 4 клас
Данилина И.В.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ137
Уроки розвитку мовлення. 4 клас
Линников Л.В.
Ожидается
Код:123-ПШМ136
Уроки розвитку мовлення. 3 клас
Линников Л.В.
Ожидается
Код:123-ПШМ107
Інформатика. 4 клас
Банник М.О.
Ожидается
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПШМ227
НУШ Англійська мова. 2 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Гиндза И.В.
120,00 грн.
Купить