Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Українська мова. 6 клас. І семестр. Мій конспект
Українська мова. 6 клас. І семестр. Мій конспект
Українська мова. 6 клас. І семестр. Мій конспект
Паращич В.В., Загоруйко О.Я.
0 отзывов
100,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-УММ062
  • Вес: 0.17
  • Формат, мм: 201х257
  • Количество страниц: 128
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 6
Аннотация

Посібники серії «Мій конспект» — допомога вчителю під час підготовки та проведення занять.
В оновлених конспектах уроків, окрім модернізаційних змін, зазначених у програмі, відображено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в контексті положень Нової української школи.
Мій конспект для 6-х класів з української мови за новою програмою 2017 року!
У планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові навчання. На особливу увагу заслуговують компетентнісно орієнтовані тексти, завдання, запитання, інтерактивні прийоми та методи. З метою увиразнення ключових компетентностей проведено наскрізні лінії через добирання відповідних текстів, запитань,проблемних завдань: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
Уроки різноманітні за типами — як традиційні, так і нетрадиційні, чітко структуровані. Домашні завдання диференційовані. Багато уваги приділено розвитку критичного мислення, творчих здібностей учнів.

Читать полностью
Содержание книги
ПЕРЕДМОВА 
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 
Вступ 
Урок 1. Вступ. Краса й багатство української мови 
Урок 2. РМ Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично) 
Урок 3. РМ Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру, діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів
щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет, діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам 
Урок 4. РМ Повторення вивченого про типи мовлення. Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення 
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого 
Урок 5. Словосполучення і речення. Головні члени речення 
Урок 6. Просте речення. Основні пунктограми. Однорідні члени речення в простому реченні 
Урок 7. Звертання, вставні слова в простому реченні 
Урок 8. Складне речення. Пряма мова. Діалог 
Урок 9. Основні орфограми 
Урок 10. РМ Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 11. РМ Ділові папери 
Урок 12. Контрольна робота з теми «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого»: тестування, виконання завдань
Лексикологія 
Урок 13. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів 
Урок 14. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і 
Урок 15. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис слів зі знаком м’якшення й апострофом
Урок 16. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження 
Урок 17. Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично) 
Урок 18. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова (архаїзми й історизми) 
Урок 19. Активна й пасивна лексика української мови. Неологізми 
Урок 20. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні слова. Просторічні слова
Урок 21. Професійні слова й терміни 
Урок 22. Пароніми (практично) 
Урок 23. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія» 
Урок 24. Контрольна робота з теми «Лексикологія»: тестування, виконання завдань 
Урок 25. РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично) 
Урок 26. РМ Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму 
Фразеологія 
Урок 27. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником 
Урок 28. Джерела українських фразеологізмів
Урок 29. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок 30. Фразеологізми в ролі членів речення
Урок 31. Мовний тренінг з теми «Фразеологія». Укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей 
Урок 32. Контрольна робота з теми «Фразеологія»: розвиток зв’язного мовлення 
Урок 33. РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 
Урок 34. РМ Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів різних видів 
Урок 35. РМ Мовно-підприємницький тренінг 
Словотвір. Орфографія 
Урок 36. Змінювання і творення слів. Твірне слово 
Урок 37. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксальносуфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу 
Урок 38. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова
Урок 39. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; із буквосполученням -чн- (-шн-) 
Урок 40. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксам -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Урок 41. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. РМ Створення допису до шкільного вебсайту про українських меценатів з використанням складних слів 
Урок 42. Правопис складних слів разом і через дефіс
Урок 43. Написання слів з пів-
Урок 44. Творення та правопис складноскорочених слів 
Урок 45. Контрольний диктант
Урок 46. Контрольна робота з теми «Словотвір. Орфографія»: тестування, виконання завдань 
Урок 47. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її
(практично). Колективне складання (заповнення) таблиці «Частини мови»
Морфологія. Орфографія 
Урок 48. Будова опису приміщення. Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах. Колективне складання плану прочитаного тексту
Урок 49. РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення 
Урок 50. Аналіз переказу. Визначення ролі іменників в описі приміщення
Урок 51. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
Іменник
Урок 52. Іменники загальні й власні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах
Урок 53. Іменники конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення) 
Урок 54. Збірні іменники 
Урок 55. Мовленнєвий тренінг 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Посібники серії «Мій конспект» — допомога вчителю під час підготовки та проведення занять.
В оновлених конспектах уроків, окрім модернізаційних змін, зазначених у програмі, відображено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в контексті положень Нової української школи.
Мій конспект для 6-х класів з української мови за новою програмою 2017 року!
У планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові навчання. На особливу увагу заслуговують компетентнісно орієнтовані тексти, завдання, запитання, інтерактивні прийоми та методи. З метою увиразнення ключових компетентностей проведено наскрізні лінії через добирання відповідних текстів, запитань,проблемних завдань: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
Уроки різноманітні за типами — як традиційні, так і нетрадиційні, чітко структуровані. Домашні завдання диференційовані. Багато уваги приділено розвитку критичного мислення, творчих здібностей учнів.

Читать полностью
Содержание книги
ПЕРЕДМОВА 
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 
Вступ 
Урок 1. Вступ. Краса й багатство української мови 
Урок 2. РМ Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично) 
Урок 3. РМ Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру, діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів
щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет, діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам 
Урок 4. РМ Повторення вивченого про типи мовлення. Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення 
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого 
Урок 5. Словосполучення і речення. Головні члени речення 
Урок 6. Просте речення. Основні пунктограми. Однорідні члени речення в простому реченні 
Урок 7. Звертання, вставні слова в простому реченні 
Урок 8. Складне речення. Пряма мова. Діалог 
Урок 9. Основні орфограми 
Урок 10. РМ Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 11. РМ Ділові папери 
Урок 12. Контрольна робота з теми «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого»: тестування, виконання завдань
Лексикологія 
Урок 13. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів 
Урок 14. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і 
Урок 15. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис слів зі знаком м’якшення й апострофом
Урок 16. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження 
Урок 17. Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично) 
Урок 18. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова (архаїзми й історизми) 
Урок 19. Активна й пасивна лексика української мови. Неологізми 
Урок 20. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні слова. Просторічні слова
Урок 21. Професійні слова й терміни 
Урок 22. Пароніми (практично) 
Урок 23. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія» 
Урок 24. Контрольна робота з теми «Лексикологія»: тестування, виконання завдань 
Урок 25. РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично) 
Урок 26. РМ Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму 
Фразеологія 
Урок 27. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником 
Урок 28. Джерела українських фразеологізмів
Урок 29. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок 30. Фразеологізми в ролі членів речення
Урок 31. Мовний тренінг з теми «Фразеологія». Укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей 
Урок 32. Контрольна робота з теми «Фразеологія»: розвиток зв’язного мовлення 
Урок 33. РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 
Урок 34. РМ Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів різних видів 
Урок 35. РМ Мовно-підприємницький тренінг 
Словотвір. Орфографія 
Урок 36. Змінювання і творення слів. Твірне слово 
Урок 37. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксальносуфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу 
Урок 38. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова
Урок 39. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; із буквосполученням -чн- (-шн-) 
Урок 40. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксам -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Урок 41. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. РМ Створення допису до шкільного вебсайту про українських меценатів з використанням складних слів 
Урок 42. Правопис складних слів разом і через дефіс
Урок 43. Написання слів з пів-
Урок 44. Творення та правопис складноскорочених слів 
Урок 45. Контрольний диктант
Урок 46. Контрольна робота з теми «Словотвір. Орфографія»: тестування, виконання завдань 
Урок 47. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її
(практично). Колективне складання (заповнення) таблиці «Частини мови»
Морфологія. Орфографія 
Урок 48. Будова опису приміщення. Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах. Колективне складання плану прочитаного тексту
Урок 49. РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення 
Урок 50. Аналіз переказу. Визначення ролі іменників в описі приміщення
Урок 51. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
Іменник
Урок 52. Іменники загальні й власні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах
Урок 53. Іменники конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення) 
Урок 54. Збірні іменники 
Урок 55. Мовленнєвий тренінг 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-ПШМ129
Музичне мистецтво. 4 клас (за підручником О. В. Лобової)
Золотарева М.
40,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ192
Я у світі. 4 клас (за підручником Н. М. Бібік)
Алешко Ю.М.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ002
Фізика. 7 клас
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ010
Біологія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ010
Географія: регіони та країни. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Довгань Г.Д.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ007
Фізика. 9 клас. ІІ семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УММ036
Українська мова. 9 клас. І семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ007
Географія. 9 клас. Україна і світове господарство
Довгань Г.Д.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ008
Біологія. 9 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ012
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту
150,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ028
Історія України. 7 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ023
Історія України. 9 клас. До оновленої програми 2017р.
Мироненко А.И.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ007
Мій конспект. Інформатика. 9 клас.
Табарчук И.В.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ003
Фізика. 8 клас. Мій конспект
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ008
Географія України. 8 клас. Нова програма 2017 р.
Павлюк Н.И.
85,00 грн.
Купить
Код:123-РРМ014
Русский язык. 8 класс
Коновалова М.В.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ012
Біологія. 11 клас
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ060
Українська мова. 11 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-УММ059
Українська мова. 11 клас. І семестр
75,00 грн.
Купить
Код:123-УММ064
Українська мова. 7 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ009
Біологія 8 клас. Нова програма 2017 р.
Задорожный К.Н.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ012
Мій конспект. Географія. Материки та океани. 7 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ014
Мій конспект. Історія України. 8 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ005
Фізична культура. 7 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ054
Мій конспект. Геометрія. 8 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ215
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 2
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ006
Фізика. 9 клас. І семестр
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-РРМ015
Русский язык. 9 класс. Начало изучения с 1-го класса. РРМ015
Коновалова М.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ004
Інформатика. 11 клас. Академічний рівень
Свистунова Т. М.
Нет в наличии
Код:123-ПММ012
Алгебра. 7 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПММ031
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПАМ001
Англійська мова. 5 клас (за підручником О. Д. Карп’юк)
Киктенко Т.М.
Нет в наличии
Код:123-ПАМ007
Англійська мова. 8 клас. За підручником А. М. Несвіт (2016)
Киктенко Т.М.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ008
Англійська мова. 8 клас. За підручником О. Д. Карп’юк (2016)
Киктенко Т.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ021
Всесвітня історія. 11 клас
Гриценко А.П.
Нет в наличии
Код:123-ПМ68
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПММ013
Геометрія. 7 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПММ026
Геометрія. Академічний рівень. 11 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-СЛМ011
Зарубіжна література. 8 клас
Куцинко О.Г.
100,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ002
Музичне мистецтво. 5 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Золотарева А.И.
40,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ005
Музичне мистецтво. 7 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Беземчук Л.В.
40,00 грн.
Купить
Код:123-ПОМ004
Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
Нет в наличии
Код:123-ПОМ006
Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Нет в наличии
Код:123-ІПМ022
Правознавство. 10 клас
Машика В.Т.
Нет в наличии
Код:123-ТНМ012
Трудове навчання. 8 клас. Блок 1.
Пелагейченко М.Л.
Нет в наличии
Код:123-УММ032
Українська література. 8 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ001
Фізична культура. 8 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ001
Хімія. 7 клас
Русанова А.К.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ002
Хімія. 8 клас.
Подгаецкая И.С.
85,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ024
Всесвітня історія. 9 клас
Морозова Н.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ029
Всесвітня історія. 7 клас. Серія «Мій конспект»
Гриценко А.П.
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ047
Українська мова. 5 клас. І семестр
Паращич В.В.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ011
Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ039
Мій конспект. Математика. 5 клас. І семестр
Старова А.А.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ042
Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ011
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»
Агафонова Г.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ005
Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Русанова А.К.
55,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ204
НУШ Фізична культура. 1 клас. I семестр
Ильницкая С.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ012
Англійська мова. 9 клас. За підручником А. М. Несвіт
Любченко А.Н.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ010
Англійська мова. 9 клас. За підручником О. Д. Карп'юк
Любченко А.Н.
60,00 грн.
Купить
Код:123-СЛМ012
Зарубіжна література. 9 клас
Загоруйко О.Я.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ035
Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ039
Українська література. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ002
Фізична культура. 9 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ004
Хімія. 9 клас
Подгаецкая И.С.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПУМ148
Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту
Голобородько Е.П.
Нет в наличии
Код:123-ПШМ209
НУШ Фізична культура. 1 клас. II семестр
Ильницкая С.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ014
Англійська мова. 10 клас. За підручником О. Д. Кар п’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ202
НУШ Англійська мова. 1 клас (за підручником О. Карп’юк)
Гиндза И.В.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ030
Геометрія. 9 клас
Старова А.А.
85,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ049
Алгебра та початки аналізу. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ004
Фізична культура. 11 клас
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ013
Географія. 11 клас. Мій конспект
Павлюк Н.И.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ050
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ058
Українська література. 11 клас. ІІ семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-УММ057
Українська література. 11 клас. І семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ027
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. I семестр
Карпик В.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ016
Англійська мова. 11 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ227
НУШ Англійська мова. 2 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Гиндза И.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ТНМ020
Трудове навчання. Проектна діяльність. 7 клас
Пелагейченко М.Л.
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ051
Агебра. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ052
Геометрія. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ028
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. II семестр
Карпик В.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-УММ055
Українська література. 6 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-УММ054
Українська література. 7 клас
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ053
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ246
НУШ Фізична культура. 3 клас. II семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ245
НУШ Фізична культура. 3 клас. I семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ260
НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
Гиндза И.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ134
Уроки позакласного читання. 3 клас
Данилина И.В.
Нет в наличии
Код:123-ПШМ135
Уроки позакласного читання. 4 клас
Данилина И.В.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ137
Уроки розвитку мовлення. 4 клас
Линников Л.В.
30,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ136
Уроки розвитку мовлення. 3 клас
Линников Л.В.
Нет в наличии
Код:123-ПШМ107
Інформатика. 4 клас
Банник М.О.
Нет в наличии
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ042
Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-УММ055
Українська література. 6 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-Г281002У
Загальна географія. 6 кл.: розробки уроків + CD-диск
Капирулина С.Л.
45,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ009
Усі уроки української літератури. 6 клас +CD (усі художні твори)
Кривобокова А.И.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ011
Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить