Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Українська мова (рівень стандарту). 10 клас : розробки уроків для ЗЗСО з навчанням українською мовою. Серія «Майстер-клас 2.0»
Котенко В.О.
2 отзыва
80,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
 • Код производителя: 123-Ф281063У
 • ISBN: 9786170954886
 • Вес: 0.38
 • Формат, мм: 200х250
 • Количество страниц: 256
 • Язык издания: Украинский
 • Обложка: Мягкая
 • Класс: 10
80,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
Доступные форматы:
  Аннотация

  Видання відповідає чинній програмі «Українська мова. Рівень стандарту. 10–11 класи». У посібнику подано детальні розробки 70 уроків, включаючи контрольні роботи. Учитель знайде в книжці багато цікавих завдань, застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
  Календарно-тематичний план розміщено в електронному додатку.
  Призначений для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

  Читать полностью
  Содержание книги

  Передмова
  Урок № 1 Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (зокрема на електронних
  носіях). інформативна й нормативна функції їх
  Урок № 2 основні типи словників. довідкові медіаресурси
  Урок № 3 Складання діалогів про здоровий спосіб життя (індивідуальний вид контрольних робіт)
  Урок № 4 Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм
  Урок № 5 Лексична помилка. Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.  Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність
  Урок № 6 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення
  Урок № 7 Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови
  Урок № 8 Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми.
  кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні
  Урок № 9 усний переказ тексту публіцистичного стилю
  Урок № 10 основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення
  Урок № 11 Контрольна робота: написання есе «Чарівність і могутність слова»
  Урок № 12 утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення)
  Урок № 13 Написання відгуку про блоґ відомої людини
  Урок № 14 Контрольна робота: тестування
  Урок № 15 роль риторики в сучасному світі. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат),
  слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування
  Урок № 16 особистість мовця. риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. комунікативний стан мовця
  Урок № 17 усний переказ тексту промови
  Урок № 18 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. контакт з аудиторією.
  Прийоми налагодження контакту
  Урок № 19 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу
  Урок № 20 Написання тексту публічного виступу
  Урок № 21 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту
  Урок № 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. комунікативний намір. Мовленнєвий
  вчинок. Мовленнєва подія
  Урок № 23 Контрольна робота: написання есе «З чого зіткане щастя?»
  Уроки № 24–25 орфоепічна помилка. орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у-в, і-й як засіб милозвучності. основні правила вимови голосних звуків. основні правила вимови приголосних звуків
  Урок № 26 Наголос. основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові
  Урок № 27 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. Складні випадки
  наголошування слів Урок № 28 Контрольна робота: тестування
  Уроки № 29–30 орфограма. орфографічна помилка. орфографічний словник. Принципи української орфографії. Ненаголошені е, и в корені слова
  Уроки № 31–32 Апостроф. Позначення м’якості приголосних
  Урок № 33 Чергування голосних. Чергування приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігу їх у процесі
  словотворення
  Уроки № 34–35 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних
  Урок № 36 Контрольна робота: написання есе «Моє бачення сучасної школи».
  Уроки № 37–38 Правопис префіксів. Правопис суфіксів
  Урок № 39 уживання великої літери. Правила перенесення слів із рядка в рядок
  Уроки № 40–41 Написання складних слів разом, окремо, через дефіс
  Урок № 42 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки»
  Урок № 43 Складні випадки написання прізвищ. Складні випадки написання географічних назв
  Урок № 44 Написання ділового листа
  Урок № 45 розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх
  Урок № 46 Написання не, ні з різними частинами мови. Правила графічних скорочень слів
  Урок № 47 Контрольна робота: написання есе «Електронна чи паперова книга?»
  Урок № 48 Контрольна робота: тестування
  Урок № 49 Морфологічна помилка. іменник. рід іменників
  Урок № 50 Паралельні родові форми іменника. іменники чоловічого і жіночого роду, що означають назви людей за
  діяльністю. іменники спільного і подвійного роду
  Урок № 51 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх. іменники, що мають лише
  форму однини або множини
  Урок № 52 Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників I відміни в орудному відмінку
  Уроки № 53–54 Закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників
  з конкретним та абстрактним значенням
  Уроки № 55–56 Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального, знахідного, місцевого відмінків однини;
  іменників орудного відмінка множини
  Урок № 57 Контрольна робота: написання есе за прислів’ям
  Урок № 58 Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників IV відміни
  Урок № 59 Усний твір на тему «Весняне пробудження природи» (індивідуальний вид контрольних робіт)
  Урок № 60 особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
  Уроки № 61–62 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки
  Урок № 63 Аргументи (докази)
  Урок № 64 Збирання матеріалу, аргументів для виступу
  Урок № 65 Полемічні прийоми
  Урок № 66 Мистецтво відповідати на запитання
  Урок № 67 Підготовка виступу під час дискусії
  Урок № 68 Контрольна робота: тестування
  Уроки № 69–70 Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

  Читать полностью
  Отзывы покупателей
  Наталія
  08.09.2020
  Дякую за швидку доставку. Посібник відразу почала використовувати. Цікавий, змістовний!!! Добра підказка викладачеві,
  Наталія
  19.09.2019
  Дякую за швидке виконання замовлення.
  Оставить отзыв
  Ваше имя*
  Email*
  Ваш отзыв*
  Обновить
  Введите код*
  Аннотация

  Видання відповідає чинній програмі «Українська мова. Рівень стандарту. 10–11 класи». У посібнику подано детальні розробки 70 уроків, включаючи контрольні роботи. Учитель знайде в книжці багато цікавих завдань, застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
  Календарно-тематичний план розміщено в електронному додатку.
  Призначений для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

  Читать полностью
  Содержание книги

  Передмова
  Урок № 1 Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (зокрема на електронних
  носіях). інформативна й нормативна функції їх
  Урок № 2 основні типи словників. довідкові медіаресурси
  Урок № 3 Складання діалогів про здоровий спосіб життя (індивідуальний вид контрольних робіт)
  Урок № 4 Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм
  Урок № 5 Лексична помилка. Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.  Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність
  Урок № 6 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення
  Урок № 7 Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови
  Урок № 8 Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми.
  кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні
  Урок № 9 усний переказ тексту публіцистичного стилю
  Урок № 10 основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення
  Урок № 11 Контрольна робота: написання есе «Чарівність і могутність слова»
  Урок № 12 утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення)
  Урок № 13 Написання відгуку про блоґ відомої людини
  Урок № 14 Контрольна робота: тестування
  Урок № 15 роль риторики в сучасному світі. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат),
  слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування
  Урок № 16 особистість мовця. риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. комунікативний стан мовця
  Урок № 17 усний переказ тексту промови
  Урок № 18 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. контакт з аудиторією.
  Прийоми налагодження контакту
  Урок № 19 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу
  Урок № 20 Написання тексту публічного виступу
  Урок № 21 Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту
  Урок № 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. комунікативний намір. Мовленнєвий
  вчинок. Мовленнєва подія
  Урок № 23 Контрольна робота: написання есе «З чого зіткане щастя?»
  Уроки № 24–25 орфоепічна помилка. орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у-в, і-й як засіб милозвучності. основні правила вимови голосних звуків. основні правила вимови приголосних звуків
  Урок № 26 Наголос. основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові
  Урок № 27 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. Складні випадки
  наголошування слів Урок № 28 Контрольна робота: тестування
  Уроки № 29–30 орфограма. орфографічна помилка. орфографічний словник. Принципи української орфографії. Ненаголошені е, и в корені слова
  Уроки № 31–32 Апостроф. Позначення м’якості приголосних
  Урок № 33 Чергування голосних. Чергування приголосних в українській мові. Зміни приголосних при збігу їх у процесі
  словотворення
  Уроки № 34–35 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних
  Урок № 36 Контрольна робота: написання есе «Моє бачення сучасної школи».
  Уроки № 37–38 Правопис префіксів. Правопис суфіксів
  Урок № 39 уживання великої літери. Правила перенесення слів із рядка в рядок
  Уроки № 40–41 Написання складних слів разом, окремо, через дефіс
  Урок № 42 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки»
  Урок № 43 Складні випадки написання прізвищ. Складні випадки написання географічних назв
  Урок № 44 Написання ділового листа
  Урок № 45 розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх
  Урок № 46 Написання не, ні з різними частинами мови. Правила графічних скорочень слів
  Урок № 47 Контрольна робота: написання есе «Електронна чи паперова книга?»
  Урок № 48 Контрольна робота: тестування
  Урок № 49 Морфологічна помилка. іменник. рід іменників
  Урок № 50 Паралельні родові форми іменника. іменники чоловічого і жіночого роду, що означають назви людей за
  діяльністю. іменники спільного і подвійного роду
  Урок № 51 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх. іменники, що мають лише
  форму однини або множини
  Урок № 52 Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників I відміни в орудному відмінку
  Уроки № 53–54 Закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників
  з конкретним та абстрактним значенням
  Уроки № 55–56 Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального, знахідного, місцевого відмінків однини;
  іменників орудного відмінка множини
  Урок № 57 Контрольна робота: написання есе за прислів’ям
  Урок № 58 Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників IV відміни
  Урок № 59 Усний твір на тему «Весняне пробудження природи» (індивідуальний вид контрольних робіт)
  Урок № 60 особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
  Уроки № 61–62 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки
  Урок № 63 Аргументи (докази)
  Урок № 64 Збирання матеріалу, аргументів для виступу
  Урок № 65 Полемічні прийоми
  Урок № 66 Мистецтво відповідати на запитання
  Урок № 67 Підготовка виступу під час дискусії
  Урок № 68 Контрольна робота: тестування
  Уроки № 69–70 Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

  Читать полностью
  Отзывы покупателей
  Наталія
  08.09.2020
  Дякую за швидку доставку. Посібник відразу почала використовувати. Цікавий, змістовний!!! Добра підказка викладачеві,
  Наталія
  19.09.2019
  Дякую за швидке виконання замовлення.
  Оставить отзыв
  Ваше имя*
  Email*
  Ваш отзыв*
  Обновить
  Введите код*
  С этим товаром покупают
  Код:123-ПММ029
  Мій конспект. Алгебра. 9 клас
  85,00 грн.
  Купить