Orders made on March 8-10, will be sent on March 11
(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(067) 573-53-83 (Viber)
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
from 9-00 to 21-00 (Sat)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0
123-Ф14427У
Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти
Паращич В.В.

Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти

Паращич В.В.

Код:123-Ф14427У

Кількість сторінок:368

Формат, мм:145х215

Weight:0.2600 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.

Товар
в архіві і зараз
не продається

Поділитися:
Анотацiя
Видання містить розробки уроків для 11 класу за програмою «Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень», 2010 р. Система уроків відтворює розроблену й успішно апробовану автором систему розвитку читацьких здібностей школярів, їх літературно-творчих схильностей. Призначено для вчителів української літератури загальноосвітніх шкіл.


Ви можете замовити електронну версію у захищеному форматі PDF. Для цього натисніть на "Придбати електронну версію".
Turn Expand
Змiст
Передмова.
Урок № 1 Українська література 1920–1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки
Урок № 2 П ровідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму» 
Урок № 3 П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців
за вільну Україну 
Урок № 4 Літературний авангард. М. Семенко 
Урок № 5 Київські «неокласики». М. Зеров 
Урок № 6 М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі 
Урок № 7 Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам’ять.
Урок № 8 Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості 
Урок № 9 Є. Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. 
Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування.
Урок № 11 Українська проза 20–30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях 
Урок № 12 М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком
Урок № 13 Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі 
Урок № 14 Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість 
Урок № 15 Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель».
Урок № 16 Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу 
Урок № 17 Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку.
Урок № 18 В. Підмогильний — автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто». 
Урок № 19 В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. 
Урок № 20 В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. 
Урок № 21 Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. 
Урок № 22 Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні 
Урок № 23 О стап Вишня. Секрети творчої майстерності. 
Урок № 24 Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір. 
Урок № 25 Д раматургія 1920–1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. 
Урок № 26 М. Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. 
Урок № 27 М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час. 
Урок № 28 Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд.) Б.-І. Антонич. Життя і творчість. 
Урок № 29 Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. 131
Урок № 30 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення 
Урок № 31 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність. 
Урок № 32 Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк. 
Урок № 33 Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи. 
Урок № 34 О гляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця. 
Урок № 35 І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення. 
Урок № 36 Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування. 
Урок № 37 Українська література 1940–1950-х рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник. 
Урок № 38 О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загально-людські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки 
Урок № 39 О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої. 
Урок № 40 Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.
Урок № 41 «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв’язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі. 
Урок № 42 Д. Павличко — відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною. 
Урок № 43 І. Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів. 
Урок № 44 М. Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю». 
Урок № 45 Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю. 
Урок № 46 П оезія Ліни Костенко 
Урок № 47 Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. 
Урок № 48 Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини
Урок № 49 Контрольна робота № 4. «Творчість О. Довженка, поезія “шістдесятників”, творчість Ліни Костенко». Твір. 
Урок № 50 В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі.
Урок № 51 В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна — мрія та Україна знищена, скорена — у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці. 
Урок № 52 П роза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття,
національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість. 
Урок № 53 О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини. 
Урок № 54 О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів. 
Урок № 55 Гр. Тютюнник — «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість
Урок № 56 Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу.
Урок № 57 В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою
Урок № 58 В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади
Урок № 59 В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі 
Урок № 60 Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування. 
Урок № 61 Українська історична проза. П. Загребельний — життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника.
Урок № 62 П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. 
Урок № 63 П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості 
Урок № 64 Сучасна українська література (огляд) 
Урок № 65 Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав’ярня» 
Урок № 66 Українська російськомовна поезія (огляд) 
Уроки Література рідного краю
№ 67–68
Урок № 69 Контрольна робота № 6 «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування. 
Урок № 70 П ідсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів. 
Література
Turn Expand
Вiдгуки (1)Залишити вiдгук

Наталя Буняк

30 Жовтня, 2017 22:28

Якщо про сайт - то чудово! Але чомусь не можу замовити електронну версію.

Коментар написав(ла) admin 31 Жовтня, 2017 10:05

Добрий день. Ви можете ознайомитися з покроковою інструкцією як придбати електронний посібник за посиланням http://www.ranok.com.ua/help-yak-pridbati-elektronnu-knigu-8.html. Якщо у Вас все одно залишаться питання Ви можете звернутися до служби технічної підтримки за телефоном (098) 037-54-68 або e-mail e-ranok@ukr.net.

Turn Expand
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.