(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0
123-УММ062
Українська мова. 6 клас. І семестр. Мій конспект
Паращич В.В., Загоруйко О.Я.

Українська мова. 6 клас. І семестр. Мій конспект

Паращич В.В., Загоруйко О.Я.

Код:123-УММ062

Кількість сторінок:128

Формат, мм:201х257

Weight:0.1700 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Поділитися:
Анотацiя
Посібники серії «Мій конспект» — допомога вчителю під час підготовки та проведення занять.
В оновлених конспектах уроків, окрім модернізаційних змін, зазначених у програмі, відображено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в контексті положень Нової української школи.
Мій конспект для 6-х класів з української мови за новою програмою 2017 року!
У планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові навчання. На особливу увагу заслуговують компетентнісно орієнтовані тексти, завдання, запитання, інтерактивні прийоми та методи. З метою увиразнення ключових компетентностей проведено наскрізні лінії через добирання відповідних текстів, запитань,проблемних завдань: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
Уроки різноманітні за типами — як традиційні, так і нетрадиційні, чітко структуровані. Домашні завдання диференційовані. Багато уваги приділено розвитку критичного мислення, творчих здібностей учнів.
Turn Expand
Змiст
ПЕРЕДМОВА 
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 
Вступ 
Урок 1. Вступ. Краса й багатство української мови 
Урок 2. РМ Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично) 
Урок 3. РМ Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру, діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів
щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет, діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам 
Урок 4. РМ Повторення вивченого про типи мовлення. Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення 
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого 
Урок 5. Словосполучення і речення. Головні члени речення 
Урок 6. Просте речення. Основні пунктограми. Однорідні члени речення в простому реченні 
Урок 7. Звертання, вставні слова в простому реченні 
Урок 8. Складне речення. Пряма мова. Діалог 
Урок 9. Основні орфограми 
Урок 10. РМ Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок 11. РМ Ділові папери 
Урок 12. Контрольна робота з теми «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого»: тестування, виконання завдань
Лексикологія 
Урок 13. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів 
Урок 14. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і 
Урок 15. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис слів зі знаком м’якшення й апострофом
Урок 16. Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження 
Урок 17. Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично) 
Урок 18. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова (архаїзми й історизми) 
Урок 19. Активна й пасивна лексика української мови. Неологізми 
Урок 20. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова. Діалектні слова. Просторічні слова
Урок 21. Професійні слова й терміни 
Урок 22. Пароніми (практично) 
Урок 23. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія» 
Урок 24. Контрольна робота з теми «Лексикологія»: тестування, виконання завдань 
Урок 25. РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично) 
Урок 26. РМ Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму 
Фразеологія 
Урок 27. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником 
Урок 28. Джерела українських фразеологізмів
Урок 29. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок 30. Фразеологізми в ролі членів речення
Урок 31. Мовний тренінг з теми «Фразеологія». Укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей 
Урок 32. Контрольна робота з теми «Фразеологія»: розвиток зв’язного мовлення 
Урок 33. РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 
Урок 34. РМ Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів різних видів 
Урок 35. РМ Мовно-підприємницький тренінг 
Словотвір. Орфографія 
Урок 36. Змінювання і творення слів. Твірне слово 
Урок 37. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксальносуфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу 
Урок 38. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова
Урок 39. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; із буквосполученням -чн- (-шн-) 
Урок 40. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксам -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
Урок 41. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. РМ Створення допису до шкільного вебсайту про українських меценатів з використанням складних слів 
Урок 42. Правопис складних слів разом і через дефіс
Урок 43. Написання слів з пів-
Урок 44. Творення та правопис складноскорочених слів 
Урок 45. Контрольний диктант
Урок 46. Контрольна робота з теми «Словотвір. Орфографія»: тестування, виконання завдань 
Урок 47. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її
(практично). Колективне складання (заповнення) таблиці «Частини мови»
Морфологія. Орфографія 
Урок 48. Будова опису приміщення. Читання мовчки художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Обговорення ролі опису приміщення в художніх і наукових текстах. Колективне складання плану прочитаного тексту
Урок 49. РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення 
Урок 50. Аналіз переказу. Визначення ролі іменників в описі приміщення
Урок 51. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
Іменник
Урок 52. Іменники загальні й власні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах
Урок 53. Іменники конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення) 
Урок 54. Збірні іменники 
Урок 55. Мовленнєвий тренінг 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.

Серiя Мой конспект

View full series
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Матеріали посібника узгоджені з чинною програмою 2018 року й адаптовані до підручників інформатики, які мають гриф МОНУ.Посібник містить плани-конспекти 35 уроків базового курсу для 10–11 кла су та 70 уроків курсів за вибором, які охоплюють найбільш затребувані в щоденному житті сучасної людини теми. Щоб навчити ефективніше застосовувати інформаційні...
Детальнiше
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»

Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій...

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учительможе створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають інформатику в 5 класі за оновленою програмою,...
Детальнiше
Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»

Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія...

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України » для 10 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах.У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше
Історія України. 7 клас

Історія України. 7 клас

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України» для 7 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше