(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0
123-УММ063
Українська мова. 6 клас. ІІ семестр. Мій конспект
Паращич В.В., Загоруйко О.Я.

Українська мова. 6 клас. ІІ семестр. Мій конспект

Паращич В.В., Загоруйко О.Я.

Код:123-УММ063

Кількість сторінок:144

Формат, мм:201х257

Weight:0.1850 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.
Поділитися:
Анотацiя
Посібники серії «Мій конспект» — допомога вчителю під час підготовки та проведення занять.
В оновлених конспектах уроків, окрім модернізаційних змін, зазначених у програмі, відображено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в контексті положень Нової української школи.
Мій конспект для 6-х класів з української мови за новою програмою 2017 року!
У планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові навчання. На особливу увагу заслуговують компетентнісно орієнтовані тексти, завдання, запитання, інтерактивні прийоми та методи. З метою увиразнення ключових компетентностей проведено наскрізні лінії через добирання відповідних текстів, запитань,проблемних завдань: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».
Уроки різноманітні за типами — як традиційні, так і нетрадиційні, чітко структуровані. Домашні завдання диференційовані. Багато уваги приділено розвитку критичного мислення, творчих здібностей учнів.
Turn Expand
Змiст
ПЕРЕДМОВА 3
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 3
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ 6
Іменник 
Урок 56. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто й не варто дружити» з використанням іменників спільного роду (задавака, базіка, вереда, білоручка) та іменниками, що можуть означати осіб чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало) 
Урок 57. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, ему, какаду та ін) 
Урок 58. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
Урок 59. Відмінки іменників 12
Урок 60. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи 
Урок 61. Відмінювання іменників І відміни 
Урок 62. Відмінювання іменників ІІ відміни 
Урок 63. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни
Урок 64. Відмінювання іменників ІІІ—IV відмін 
Урок 65. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку
Урок 66. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 
Урок 67. Правопис складних іменників (повторення й поглиблення) 
Урок 68. Правопис не з іменниками 
Урок 69. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) 
Урок 70. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові 
Урок 71. Мовний тренінг 
Урок 72. Контрольна робота з теми «Іменник»: тестування, виконання завдань 
Урок 73. РМ Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі 
Прикметник 
Урок 74. Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
Урок 75. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні 
Урок 76. Групи прикметників за значенням. Перехід прикметників з однієї групи в іншу 
Урок 77. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 
Урок 78. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 
Урок 79. Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої груп 
Урок 80. РМ Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису) 
Урок 81. РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 
Урок 82. РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи 
Урок 83. РМ Аналіз письмового переказу 
Урок 84. Творення прикметників (практично) 
Урок 85. Перехід прикметників в іменники. Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники 
Урок 86. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. Сприймання й відтворення зразків усної народної творчості для дітей (лічилок, забавлянок, колискових тощо) з прикметниками, що мають суфікси пестливості 
Урок 87. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн- 
Урок 88. Написання не з прикметниками 
Урок 89. Написання -н- і -нн- у прикметниках. Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події) 
Урок 90. Написання складних прикметників разом і через дефіс 
Урок 91. Написання прізвищ прикметникової форми 
Урок 92. Мовний практикум. Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах 
Урок 93. Контрольна робота з теми «Прикметник»: тестування, виконання завдань 
Урок 94. РМ Усний опис птахів у науковому та художньому стилях 
Урок 95. РМ Письмовий твір-опис птаха своєї місцевості із використанням типу мовлення розповіді та роздуму в художньому стилі (на основі власних спостережень та отриманої інформації) 
Числівник 
Урок 96. Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Читання вголос розкладу шкільних дзвінків, орієнтовного розпорядку дня школяра (розкладу руху транспорту тощо) з використанням числівників, обговорення їхньої ролі та значення в мовленні 
Урок 97. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) та порядко�ві 
Урок 98. Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний 
Урок 99. Відмінювання кількісних числівників 
Урок 100. Відмінювання порядкових числівників 
Урок 101. Відмінювання числівників. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках 
Урок 102. Узгодження числівників з іменниками. Складання списку необхідних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками 
Урок 103. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі
Урок 104. Мовний тренінг. Складання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників (орієнтовні теми: «Вільний час — можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу — найбільше марнотратство») 
Урок 105. Контрольна робота з теми «Числівник»: тестування, виконання завдань 
Займенник
Урок 106. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
Урок 107. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення) 
Урок 108. Відмінювання займенників усіх розрядів 
Урок 109. Відмінювання особових та вказівних займенників. Приставний н у формах особових займенників 
Урок 110. Правопис заперечних займенників. Складання письмових мікровисловлень (реплік), які містять відмову від пропозиції, що загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників 
Урок 111. Написання разом і через дефіс неозначених займенників
Урок 112. Написання займенників із прийменниками окремо 
Урок 113. Мовний тренінг. Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (день відкриття школи, ювілей першої вчительки) з використанням займенників, що належать до різних розрядів 
Урок 114. Контрольна робота з теми «Займенник»: тестування, виконання завдань 
Урок 115. Контрольний диктант 
Урок 116. РМ Усний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше — наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів
Урок 117. РМ Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (або есе) 
Урок 118. РМ Новинки творчого процесу
Повторення в кінці року 
Урок 119. Лексикологія. Фразеологія. Тлумачення лексичного значення вжитих у реченнях (текстах) слів і фразеологізмів 
Урок 120. Словотвір і орфографія 
Урок 121. Морфологія й орфографія. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків
Урок 122. Підсумковий урок-квест «Лабіринти мови»
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.

Серiя Мой конспект

View full series
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту

Матеріали посібника узгоджені з чинною програмою 2018 року й адаптовані до підручників інформатики, які мають гриф МОНУ.Посібник містить плани-конспекти 35 уроків базового курсу для 10–11 кла су та 70 уроків курсів за вибором, які охоплюють найбільш затребувані в щоденному житті сучасної людини теми. Щоб навчити ефективніше застосовувати інформаційні...
Детальнiше
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»

Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій...

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учительможе створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають інформатику в 5 класі за оновленою програмою,...
Детальнiше
Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»

Історія України. 10 клас. Рівень стандарту. Серія...

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України » для 10 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах.У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше
Історія України. 7 клас

Історія України. 7 клас

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті допомогти вчителеві під час підготовки до уроку. Пропонований посібник цілком узгоджено з новою програмою (2017 р.) до курсу «Історія України» для 7 класу. Конспекти всіх уроків курсу подано на окремих аркушах. У виданні передбачено завдання, спрямовані на формування предметних компетентностей...
Детальнiше