Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія
Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія
Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія
125,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-УМУ046
  • ISBN: 9786170037053
  • Вес: 0.29
  • Формат, мм: 10х10х145
  • Количество страниц: 416
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 11
Аннотация

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для ІІ семестру 11 класу профільного рівня (профіль — українська філологія), які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2017 року. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Читать полностью
Содержание книги
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА
ФІЛОЛОГІЯ). ІІ СЕМЕСТР 
ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ
ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Урок № 65–66 Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 
Урок № 67 Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Написання ділових документів різних жанрів: оголошення 
Урок № 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Ділові папери: особливості написання розписки 
Урок № 69 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Підготовка індивідуального звіту 
Урок № 70 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 
Урок № 71 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Написання ділового листа 
Урок № 72 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Особливості складання резюме 
Урок № 73 Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 
Урок № 74 Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери: оформлення протоколу 
Урок № 75 Правопис. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 
Урок № 76 Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Художній стиль: призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови в художньому творі. Засоби художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту 
Урок № 77 Написання прізвищ та географічних назв. Написання слів разом, окремо, через дефіс 
Урок № 78 Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Індивідуально-авторський стиль письменника 
Урок № 79 Урок розвитку комунікативних умінь № 26. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній
монолог 
Урок № 80 Правила переносу та скорочення слів. Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їхніх форм 
Урок № 81 Урок розвитку комунікативних умінь № 27. Роль художньої літератури, мистецтва у збагаченні й гармонізації внутрішнього світу. Аналіз тексту прозового твору 
Урок № 82 Урок розвитку комунікативних умінь № 28. Лінгвістичний аналіз тексту віршованого твору 
Урок № 83 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Урок № 84 Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів 
Урок № 85 Урок розвитку комунікативних умінь № 29. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням 
Урок № 86 Урок розвитку комунікативних умінь № 30. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням 
Урок № 87 Терміни й професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни 
Урок № 88 Урок розвитку комунікативних умінь № 31. Переклад текстів художнього стилю 
Урок № 89 Урок розвитку комунікативних умінь № 32. Аудіювання тексту художнього стилю. Конспект почутого 
412 Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія Урок № 90 Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова 
Урок № 91 Урок розвитку комунікативних умінь № 33. Написання твору в художньому стилі 
Урок № 92 Урок розвитку комунікативних умінь № 34. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі 
МОРФЕМІКА, СЛОВОТВІР, МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Урок № 93 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв 
Урок № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 35. Основні жанри публіцистичного стилю. Написання замітки
в газету 
Урок № 95 Основні способи творення дієслів, прислівників
Урок № 96 Урок розвитку комунікативних умінь № 36. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Формування культури публіцистичного мовлення:
способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту
Урок № 97 Урок розвитку комунікативних умінь № 37. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі 
Урок № 98 Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання 
Урок № 99 Урок розвитку комунікативних умінь № 38. Написання інтерв’ю 
Урок № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 39. Портретний нарис у публіцистичному стилі 
Урок № 101 Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників 
Урок № 102 Урок розвитку комунікативних умінь № 40. Написання реферату на професійну тему 
Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь № 41. Особливості написання статті дискусійного характеру публіцистичного стилю 
Урок № 104 Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників 
Урок № 105 Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників 
Урок № 106 Урок розвитку комунікативних умінь № 42. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
із творчим завданням 
Урок № 107 Урок розвитку комунікативних умінь № 43. Письмовий докладний переказ тесту публіцистичного стилю із творчим завданням 
Урок № 108 Контрольна робота № 6. Контрольний тест 
Урок № 109 Урок розвитку комунікативних умінь № 44. Практична риторика. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо). Добір матеріалу, його систематизація. Складання
бібліографії. Робота із джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу 
Урок № 110 Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні
дієслова. Стан дієслова 
Урок № 111 Урок розвитку комунікативних умінь № 45. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Аудіювання зразків ораторського мистецтва 
Урок № 112 Урок розвитку комунікативних умінь № 46. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами 
Урок № 113 Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти 
Урок № 114 Урок розвитку комунікативних умінь № 47. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Складання запитань до прес-конференції 
Урок № 115 Урок розвитку комунікативних умінь № 48. Круглий стіл. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом 
414 Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія Урок № 116 Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень.
Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання 
Урок № 117 Урок розвитку комунікативних умінь № 49. Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу 
Урок № 118 Урок розвитку комунікативних умінь № 50. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Діалогічне мовлення: діалог-дискусія 
Урок № 119 Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань
Урок № 120 Урок розвитку комунікативних умінь № 51. Техніка мовлення. Тональність виступу. Виголошення доповіді, підготовленої заздалегідь 
Урок № 121 Урок розвитку комунікативних умінь № 52. Лінгвістична конференція. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність 
Урок № 122 Урок розвитку комунікативних умінь № 53. Контрольне говоріння 
Урок № 123 Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест 
СИНТАКСИС ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПРЯМА МОВА. ТЕКСТ. ПУНКТУАЦІЯ 
Урок № 124 Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень із російської
мови українською 
Урок № 125 Урок розвитку комунікативних умінь № 54. Контрольний усний переказ 
Урок № 126 Урок розвитку комунікативних умінь № 55. Контрольний письмовий переказ 
Урок № 127 Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки 
Урок № 128 Урок розвитку комунікативних умінь № 56. Контрольне аудіювання 
Урок № 129 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення  
Урок № 130 Урок розвитку комунікативних умінь № 57. Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах 
Урок № 131 Урок розвитку комунікативних умінь № 58. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов’янізми — мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів  
Урок № 132 Просте ускладнене речення
Урок № 133 Урок розвитку комунікативних умінь № 59. Контрольний усний твір 
Урок № 134 Урок розвитку комунікативних умінь № 60. Контрольний письмовий твір
Урок № 135 Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку 
Урок № 136 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф .
Урок № 137 Урок розвитку комунікативних умінь № 61. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Написання приватних та офіційних листів 
Урок № 138 Урок розвитку комунікативних умінь № 62. Українська епістолярна спадщина — невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника. Епістолярний етикет. Складання електронного листа 
Урок № 139 Контрольний диктант 
Урок № 140 Тематична контрольна робота № 8. Контрольний тест 
ДОДАТОК 
ЛІТЕРАТУРА
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для ІІ семестру 11 класу профільного рівня (профіль — українська філологія), які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2017 року. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Читать полностью
Содержание книги
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 11 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА
ФІЛОЛОГІЯ). ІІ СЕМЕСТР 
ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ
З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ
ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Урок № 65–66 Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних 
Урок № 67 Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Написання ділових документів різних жанрів: оголошення 
Урок № 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Ділові папери: особливості написання розписки 
Урок № 69 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Підготовка індивідуального звіту 
Урок № 70 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні 
Урок № 71 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Написання ділового листа 
Урок № 72 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Особливості складання резюме 
Урок № 73 Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 
Урок № 74 Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Ділові папери: оформлення протоколу 
Урок № 75 Правопис. Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження 
Урок № 76 Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Художній стиль: призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови в художньому творі. Засоби художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту 
Урок № 77 Написання прізвищ та географічних назв. Написання слів разом, окремо, через дефіс 
Урок № 78 Урок розвитку комунікативних умінь № 25. Індивідуально-авторський стиль письменника 
Урок № 79 Урок розвитку комунікативних умінь № 26. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній
монолог 
Урок № 80 Правила переносу та скорочення слів. Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їхніх форм 
Урок № 81 Урок розвитку комунікативних умінь № 27. Роль художньої літератури, мистецтва у збагаченні й гармонізації внутрішнього світу. Аналіз тексту прозового твору 
Урок № 82 Урок розвитку комунікативних умінь № 28. Лінгвістичний аналіз тексту віршованого твору 
Урок № 83 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Урок № 84 Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів 
Урок № 85 Урок розвитку комунікативних умінь № 29. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням 
Урок № 86 Урок розвитку комунікативних умінь № 30. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням 
Урок № 87 Терміни й професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни 
Урок № 88 Урок розвитку комунікативних умінь № 31. Переклад текстів художнього стилю 
Урок № 89 Урок розвитку комунікативних умінь № 32. Аудіювання тексту художнього стилю. Конспект почутого 
412 Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія Урок № 90 Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова 
Урок № 91 Урок розвитку комунікативних умінь № 33. Написання твору в художньому стилі 
Урок № 92 Урок розвитку комунікативних умінь № 34. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі 
МОРФЕМІКА, СЛОВОТВІР, МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Урок № 93 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв 
Урок № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 35. Основні жанри публіцистичного стилю. Написання замітки
в газету 
Урок № 95 Основні способи творення дієслів, прислівників
Урок № 96 Урок розвитку комунікативних умінь № 36. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Формування культури публіцистичного мовлення:
способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту
Урок № 97 Урок розвитку комунікативних умінь № 37. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі 
Урок № 98 Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання 
Урок № 99 Урок розвитку комунікативних умінь № 38. Написання інтерв’ю 
Урок № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 39. Портретний нарис у публіцистичному стилі 
Урок № 101 Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників 
Урок № 102 Урок розвитку комунікативних умінь № 40. Написання реферату на професійну тему 
Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь № 41. Особливості написання статті дискусійного характеру публіцистичного стилю 
Урок № 104 Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників 
Урок № 105 Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників 
Урок № 106 Урок розвитку комунікативних умінь № 42. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
із творчим завданням 
Урок № 107 Урок розвитку комунікативних умінь № 43. Письмовий докладний переказ тесту публіцистичного стилю із творчим завданням 
Урок № 108 Контрольна робота № 6. Контрольний тест 
Урок № 109 Урок розвитку комунікативних умінь № 44. Практична риторика. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо). Добір матеріалу, його систематизація. Складання
бібліографії. Робота із джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу 
Урок № 110 Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні
дієслова. Стан дієслова 
Урок № 111 Урок розвитку комунікативних умінь № 45. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Аудіювання зразків ораторського мистецтва 
Урок № 112 Урок розвитку комунікативних умінь № 46. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами 
Урок № 113 Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти 
Урок № 114 Урок розвитку комунікативних умінь № 47. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Складання запитань до прес-конференції 
Урок № 115 Урок розвитку комунікативних умінь № 48. Круглий стіл. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом 
414 Усі уроки української мови. 11 клас. ІІ семестр. Профіль — українська філологія Урок № 116 Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень.
Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання 
Урок № 117 Урок розвитку комунікативних умінь № 49. Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу 
Урок № 118 Урок розвитку комунікативних умінь № 50. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Діалогічне мовлення: діалог-дискусія 
Урок № 119 Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань
Урок № 120 Урок розвитку комунікативних умінь № 51. Техніка мовлення. Тональність виступу. Виголошення доповіді, підготовленої заздалегідь 
Урок № 121 Урок розвитку комунікативних умінь № 52. Лінгвістична конференція. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність 
Урок № 122 Урок розвитку комунікативних умінь № 53. Контрольне говоріння 
Урок № 123 Тематична контрольна робота № 7. Контрольний тест 
СИНТАКСИС ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПРЯМА МОВА. ТЕКСТ. ПУНКТУАЦІЯ 
Урок № 124 Типи підрядного зв’язку в словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень із російської
мови українською 
Урок № 125 Урок розвитку комунікативних умінь № 54. Контрольний усний переказ 
Урок № 126 Урок розвитку комунікативних умінь № 55. Контрольний письмовий переказ 
Урок № 127 Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки 
Урок № 128 Урок розвитку комунікативних умінь № 56. Контрольне аудіювання 
Урок № 129 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення  
Урок № 130 Урок розвитку комунікативних умінь № 57. Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах 
Урок № 131 Урок розвитку комунікативних умінь № 58. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов’янізми — мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів  
Урок № 132 Просте ускладнене речення
Урок № 133 Урок розвитку комунікативних умінь № 59. Контрольний усний твір 
Урок № 134 Урок розвитку комунікативних умінь № 60. Контрольний письмовий твір
Урок № 135 Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку 
Урок № 136 Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф .
Урок № 137 Урок розвитку комунікативних умінь № 61. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Написання приватних та офіційних листів 
Урок № 138 Урок розвитку комунікативних умінь № 62. Українська епістолярна спадщина — невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника. Епістолярний етикет. Складання електронного листа 
Урок № 139 Контрольний диктант 
Урок № 140 Тематична контрольна робота № 8. Контрольний тест 
ДОДАТОК 
ЛІТЕРАТУРА
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-УМУ009
Усі уроки української літератури. 6 клас +CD (усі художні твори)
Кривобокова А.И.
50,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ022
Усі уроки української мови. 7 клас. II семестр
Голобородько Е.П.
45,00 грн.
Купить
Код:123-НМУ002
Усі уроки німецької мови. 7 клас (як друга іноземна)
Базий Л.А.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ004
Усі уроки біології. 7 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ001
Усі уроки біології. 6 клас
Задорожный К.Н.
35,00 грн.
Купить
Код:123-УММ037
Українська мова. 9 клас. II семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ025
Усі уроки української літератури. 8 клас: 2 семестр
Чупринин О. О.
Нет в наличии
Код:123-ПХУ005
Усі уроки хімії. 11 клас
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ006
Усі уроки біології. 9 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПХУ003
Усі уроки хімії. 9 клас
Стеценко И.В.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПОУ001
Усі уроки з курсу «Основи здоров’я». 6 клас
Власенко Л.В.
Нет в наличии
Код:123-ПОУ003
Усі уроки курсу Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПОУ004
Усі уроки курсу Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Нет в наличии
Код:123-МШУ001
Усі уроки музичного мистецтва. 6 клас + CD (фонохрестоматія)
Золотарева А.И.
Нет в наличии
Код:123-НМУ001
Усі уроки німецької мови. 6 клас
Жека А. А.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПРУ001
Усі уроки природознавства. 5 клас
Ковтонюк Л.В.
Нет в наличии
Код:123-СЛУ004
Усі уроки світової літератури. 5 клас. II семестр
Паращич В.В.
Нет в наличии
Код:123-СЛУ002
Усі уроки світової літератури. 6 клас. I семестр
Паращич В.В.
Нет в наличии
Код:123-СЛУ001
Усі уроки світової літератури. 6 клас. II семестр
Паращич В.В.
Нет в наличии
Код:123-ФКУ001
Усі уроки фізичної культури. 5 клас
Лущик И.В.
Нет в наличии
Код:123-ФКУ003
Усі уроки фізичної культури. 7 клас
Ильницкая С.
Нет в наличии
Код:123-ПБУ007
Усі уроки біології. 10 клас
Евсеев Р.С.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПФУ007
Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр
Антыкуз Е.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПШУ036
Усі уроки курсу Я у світі. 4 клас
Володарская М.А.
Нет в наличии
Код:123-ПШУ035
Усі уроки трудового навчання. 4 клас
Толмачева М.В.
Нет в наличии
Код:123-НМУ006
Усі уроки німецької мови. 11 клас. Як друга іноземна
Дорошенко М.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ008
Усі уроки біології. 11 клас
Евсеев Р.С.
95,00 грн.
Купить
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПММ052
Геометрія. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ260
НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
Гиндза И.В.
110,00 грн.
Купить
Другие книги автора
Код:123-УММ032
Українська література. 8 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ035
Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ039
Українська література. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Смотреть все книги