Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Каталог товаров
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр
Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр

Усі уроки. Усі уроки зарубіжної літератури. 10-й клас. I семестр

О. Г. Куцінко
0 отзывов
60,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-СЛУ012
  • ISBN: 9786170033741
  • Вес: 0.18
  • Формат, мм: 148х210
  • Количество страниц: 240
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 10
Аннотация

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і рівнем стандарту. За посиланням, зазначеним на обкладинці, розміщено тексти художніх творів із зарубіжної літератури за програмою для 10-го класу.
Для вчителів зарубіжної літератури ЗЗСО та студентів відповідного фаху педагогічних вишів.

Читать полностью
Содержание книги

Передмова
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури
Плани-конспекти уроків
Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі
Урок № 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій
Урок № 2. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна
література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації
Золоті сторінки далеких епох
Давня Греція
Урок № 3. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея» (загальний огляд)
Урок № 4. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі
Урок № 5. Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея
Урок № 6. РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в поемі Гомера «Одіссея»
Урок № 7. ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя та Б. де Борна
Італія
Урок № 8. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники
Урок № 9. Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.
Особливості композиції поеми. Жанрова своєрідність твору
4 Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр
Урок № 10. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»).
Концепція світу у творі
Урок № 11. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»).
Концепція людини у творі
Урок № 12. Алегоричний зміст образів та епізодів
«Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури
Урок № 13. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія»
Англія
Урок № 14. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники
Урок № 15. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра.
Переклади В. Шекспіра українською
Урок № 16. Філософські й моральні проблеми в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Провідні мотиви твору
Урок № 17. Художній простір трагедії В. Шекспіра «Гамлет»: данське королівство як символ
Урок № 18. РМ (письмово). Гамлет — вічний образ світової літератури
Урок № 19. Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії «Гамлет». Відкритість твору в часі, його
рецепція та інтерпретації за наступних епох
Урок № 20. Контрольна робота за темами «Вступ.
Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «Золоті сторінки далеких епох»
Проза й поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.
Урок № 21. Шляхи розвитку романтизму в Європі та США.
Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму
Німеччина
Урок № 22. Специфіка переходу від романтизму до реалізму.
Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей
Гофман: віхи мистецького шляху
Урок № 23. Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів
та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору
Зміст 5
Урок № 24. Сатирико-метафоричний зміст та композиція повісті «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст
твору та його символіка
Урок № 25. РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса
Урок № 26. Філософський сенс казки «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Значення творчості Е. Т. А. Гофмана
Урок № 27. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»
Україна
Урок № 28. Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя для розвитку світової культури. М. В. Гоголь
і Україна. М. В. Гоголь за кордоном
Урок № 29. Творча історія поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя. Зв’язок композиції твору з поемою Данте Аліґ’єрі
«Божественна комедія». Жанрова своєрідність твору
Урок № 30. Неоднозначність образу Чичикова (поема М. В. Гоголя «Мертві душі»)
Урок № 31. Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі», засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.)
Урок № 32. Образи чиновників губернського міста N.
Образ автора. Ліричні відступи в поемі М. В. Гоголя «Мертві душі»
Урок № 33. ЛК. М. В. Гоголь «Сорочинський ярмарок»
Урок № 34. Контрольна робота за темою «Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»
Росія
Урок № 35. Поезія «чистого мистецтва». Федір Іванович Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості митця
Урок № 36. Ф. І. Тютчев «Іще горять в душі бажання…»,
«Silentium». Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності
Урок № 37. Афанасій Афанасійович Фет «Шепіт, ніжний звук зітхання…», «Я прийшов до тебе, мила…».
Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета
Урок № 38. Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета
6 Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр
Урок № 39. ПЧ. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці»
Урок № 40. ЛК. А. Міцкевич «Кримські сонети»
США
Урок № 41. Розвиток романтизму в США, видатні
представники. Волт Вітмен «Листя трави».
Місце В. Вітмена в літературному процесі США.
Особливості світобачення митця
Урок № 42. Тематика, проблематика, композиція збірки
«Листя трави». Образ ліричного героя. Символи.
Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена
Урок № 43. Контрольна робота за темою «Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»
Роман ХІХ ст.
Франція
Урок № 44. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст.,
національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст.
Роман «Червоне і чорне»: історія написання
Урок № 45. Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму
Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору
Урок № 46. Конфлікт молодої людини й суспільства в романі «Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна
Сореля
Урок № 47. Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне»
Урок № 48. Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне».
Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини
Додатки
Література

Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (I семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і рівнем стандарту. За посиланням, зазначеним на обкладинці, розміщено тексти художніх творів із зарубіжної літератури за програмою для 10-го класу.
Для вчителів зарубіжної літератури ЗЗСО та студентів відповідного фаху педагогічних вишів.

Читать полностью
Содержание книги

Передмова
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури
Плани-конспекти уроків
Вступ. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі
Урок № 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача за доби цифрових технологій
Урок № 2. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Художній переклад як творчий процес і його результат. Перекладна
література як важлива складова вітчизняної культури й чинник формування української нації
Золоті сторінки далеких епох
Давня Греція
Урок № 3. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея» (загальний огляд)
Урок № 4. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». Засудження насильства й несправедливості, самовпевненості й марнославства у творі
Урок № 5. Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості в образі Одіссея
Урок № 6. РМ (усно). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в поемі Гомера «Одіссея»
Урок № 7. ПЧ. Прованська лірика. Творчість Дж. Рюделя та Б. де Борна
Італія
Урок № 8. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники
Урок № 9. Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.
Особливості композиції поеми. Жанрова своєрідність твору
4 Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр
Урок № 10. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»).
Концепція світу у творі
Урок № 11. Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»).
Концепція людини у творі
Урок № 12. Алегоричний зміст образів та епізодів
«Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури
Урок № 13. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія»
Англія
Урок № 14. Ренесанс в Англії. Здобутки й представники
Урок № 15. Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра.
Переклади В. Шекспіра українською
Урок № 16. Філософські й моральні проблеми в трагедії «Гамлет» В. Шекспіра. Провідні мотиви твору
Урок № 17. Художній простір трагедії В. Шекспіра «Гамлет»: данське королівство як символ
Урок № 18. РМ (письмово). Гамлет — вічний образ світової літератури
Урок № 19. Багатогранність шекспірівських характерів у трагедії «Гамлет». Відкритість твору в часі, його
рецепція та інтерпретації за наступних епох
Урок № 20. Контрольна робота за темами «Вступ.
Оригінальна й перекладна література в сучасному світі», «Золоті сторінки далеких епох»
Проза й поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.
Урок № 21. Шляхи розвитку романтизму в Європі та США.
Провідні течії романтизму. Популярні жанри романтизму
Німеччина
Урок № 22. Специфіка переходу від романтизму до реалізму.
Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей
Гофман: віхи мистецького шляху
Урок № 23. Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гофман як представник гротескної течії романтизму. Протиставлення філістерів
та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету та проблематика твору
Зміст 5
Урок № 24. Сатирико-метафоричний зміст та композиція повісті «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст
твору та його символіка
Урок № 25. РМ (усно). Протистояння митця Бальтазара та філістера Цахеса
Урок № 26. Філософський сенс казки «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер». Значення творчості Е. Т. А. Гофмана
Урок № 27. ПЧ. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»
Україна
Урок № 28. Микола Васильович Гоголь. Значення М. В. Гоголя для розвитку світової культури. М. В. Гоголь
і Україна. М. В. Гоголь за кордоном
Урок № 29. Творча історія поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя. Зв’язок композиції твору з поемою Данте Аліґ’єрі
«Божественна комедія». Жанрова своєрідність твору
Урок № 30. Неоднозначність образу Чичикова (поема М. В. Гоголя «Мертві душі»)
Урок № 31. Образи поміщиків у поемі М. В. Гоголя «Мертві душі», засоби їхнього створення (портрет, художня деталь, мова та ін.)
Урок № 32. Образи чиновників губернського міста N.
Образ автора. Ліричні відступи в поемі М. В. Гоголя «Мертві душі»
Урок № 33. ЛК. М. В. Гоголь «Сорочинський ярмарок»
Урок № 34. Контрольна робота за темою «Проза пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»
Росія
Урок № 35. Поезія «чистого мистецтва». Федір Іванович Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик. Провідні мотиви творчості митця
Урок № 36. Ф. І. Тютчев «Іще горять в душі бажання…»,
«Silentium». Майстерність описів у поезії митця. Засоби художньої виразності
Урок № 37. Афанасій Афанасійович Фет «Шепіт, ніжний звук зітхання…», «Я прийшов до тебе, мила…».
Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета
Урок № 38. Романтичні теми, мотиви, образи. Елементи імпресіонізму в поезії А. А. Фета
6 Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр
Урок № 39. ПЧ. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці»
Урок № 40. ЛК. А. Міцкевич «Кримські сонети»
США
Урок № 41. Розвиток романтизму в США, видатні
представники. Волт Вітмен «Листя трави».
Місце В. Вітмена в літературному процесі США.
Особливості світобачення митця
Урок № 42. Тематика, проблематика, композиція збірки
«Листя трави». Образ ліричного героя. Символи.
Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена
Урок № 43. Контрольна робота за темою «Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»
Роман ХІХ ст.
Франція
Урок № 44. Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст.,
національна своєрідність. Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст.
Роман «Червоне і чорне»: історія написання
Урок № 45. Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне». Гостра критика режиму
Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору
Урок № 46. Конфлікт молодої людини й суспільства в романі «Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна
Сореля
Урок № 47. Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне»
Урок № 48. Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне».
Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини
Додатки
Література

Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-УМУ009
Усі уроки української літератури. 6 клас +CD (усі художні твори)
Кривобокова А.И.
50,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ022
Усі уроки української мови. 7 клас. II семестр
Голобородько Е.П.
45,00 грн.
Купить
Код:123-НМУ002
Усі уроки німецької мови. 7 клас (як друга іноземна)
Базий Л.А.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ004
Усі уроки біології. 7 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ001
Усі уроки біології. 6 клас
Задорожный К.Н.
35,00 грн.
Купить
Код:123-УММ037
Українська мова. 9 клас. II семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ025
Усі уроки української літератури. 8 клас: 2 семестр
Чупринин О. О.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХУ005
Усі уроки хімії. 11 клас
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ006
Усі уроки біології. 9 клас
Ожидается
Код:123-ПХУ003
Усі уроки хімії. 9 клас
Стеценко И.В.
Ожидается
Код:123-ПОУ001
Усі уроки з курсу «Основи здоров’я». 6 клас
Власенко Л.В.
Ожидается
Код:123-ПОУ003
Усі уроки курсу Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПОУ004
Усі уроки курсу Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Ожидается
Код:123-НМУ001
Усі уроки німецької мови. 6 клас
Жека А. А.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПРУ001
Усі уроки природознавства. 5 клас
Ковтонюк Л.В.
Ожидается
Код:123-СЛУ004
Усі уроки світової літератури. 5 клас. II семестр
Паращич В.В.
Ожидается
Код:123-СЛУ002
Усі уроки світової літератури. 6 клас. I семестр
Паращич В.В.
Ожидается
Код:123-СЛУ001
Усі уроки світової літератури. 6 клас. II семестр
Паращич В.В.
Ожидается
Код:123-ФКУ001
Усі уроки фізичної культури. 5 клас
Лущик И.В.
Ожидается
Код:123-ФКУ003
Усі уроки фізичної культури. 7 клас
Ильницкая С.
Ожидается
Код:123-ПБУ007
Усі уроки біології. 10 клас
Евсеев Р.С.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПФУ007
Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр
Антыкуз Е.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПШУ036
Усі уроки курсу Я у світі. 4 клас
Володарская М.А.
Ожидается
Код:123-ПШУ035
Усі уроки трудового навчання. 4 клас
Толмачева М.В.
Ожидается
Код:123-НМУ006
Усі уроки німецької мови. 11 клас. Як друга іноземна
Дорошенко М.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ008
Усі уроки біології. 11 клас
Евсеев Р.С.
95,00 грн.
Купить
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПГМ010
Географія: регіони та країни. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Довгань Г.Д.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ005
Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Русанова А.К.
55,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ035
Алгебра. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить