Каталог товарів
Графік роботи:
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)

«Громадянська освіта «Громадянська освіта (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
Гісем О.О., Мартинюк О.О.

Підручник із громадянської освіти спрямований допомогти молодшим громадянам України в усвідомленні свого місця в природі й суспільстві, визначенні свого життєвого шляху, формуванні національної самосвідомості, громадянської позиції тощо з огляду на участь нашої країни у світових політичних, економічних і соціокультурних процесах. У межах курсу учні розширять свої знання про суспільний устрій, розглянуть різні види пізнання світу людиною та самої людини, ознайомляться з економічними явищами й процесами. Практичні заняття, вміщені у підручнику, спрямовані на формування навичок соціальної взаємодії, вироблення вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, передусім у своєму життєвому середовищі, уміння самостійно приймати відповідальні рішення тощо.

Зміст:

Передмова
РОЗДІЛ I. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ
Тема 1. Я — людина. Самоідентифікація. Мої потреби та бажання
Тема 2. Самореалізація людини
Тема 3. Соціалізація особистості
Практичне заняття
Тематичне оцінювання 1
РОЗДІЛ II. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
Тема 1. Людська гідність та права людини
Тема 2. Еволюція прав людини
Тема 3. Людина і держава
Тема 4. Механізми захисту прав людини
Практичне заняття
Тематичне оцінювання 2
РОЗДІЛ III. ЛЮДИНА В СОЦІО­КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Тема 1. Я і ми. Соціокультурна багатоманітність
Тема 2. Ефективна комунікація. Конфлікти
Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація
Тема 4. Відповідальність
Практичне заняття
Тематичне оцінювання 3
РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ
Тема 1. Демократична держава
Тема 2. Громадянське суспільство
Тема 3. Громада
Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства
Тема 5. Школа — простір демократії
Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання
Практична робота
Тематичне оцінювання 4
РОЗДІЛ V. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА
Тема 1. Комунікація, інформація, медіа
Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність
Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа
Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа
Тема 5. Інтернет
Практичне заняття
Тематичне оцінювання 5
РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Тема 1. Завдання економіки
Тема 2. Сталий розвиток
Тема 3. Ринкова економіка
Тема 4. Економіка домогосподарства
Тема 5. Підприємництво
Тема 6. Ринок праці
Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція
Практичне заняття
Тематичне оцінювання 6
РОЗДІЛ VII. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ
Тема 1. Інтеграція і глобалізація
Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право
Тема 3. Україна — член європейського та світового співтовариства
Практичне заняття
Тематичне оцінювання 7
Основні поняття й терміни
Плани-схеми для організації 
самостійної роботи