Orders made on March 8-10, will be sent on March 11
(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
from 9-00 to 21-00 (Sat)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

Лідер вітчизняного ринка навчальної, методичної та дитячої літератури ТОВ Видавництво «Ранок» засновано Віктором Кругловим 1997 року (м. Харків) і вже 21 рік плідно працює на книжковому ринку України, в інших країнах.


Кілька фактів про видавництво сьогодні:
 • спільні проекти з провідними видавництвами США, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Великій Британії, Бельгії та інших країн;
 • участь у всіх великих українських та багатьох міжнародних книжкових выставках, неодноразовий переможець і призер різних конкурсів і книжкових форумів;
 • регіональні представництва в 27 містах України, офіційні представництва за кордоном;
 • партнерство з найбільшими у світі виробниками товарів для дітей, наприклад The Walt Disney Company;
 • книги українською, російською, румунською, казахською, німецькою, английською мовами, які читають у десятках країн ближнього та дальнього зарубіжжя;
 • власна сучасна виробнича база, яка дозволяє виготовляти якісну й доступну для покупця продукцію видавництва;
 • високопрофесійний колектив авторів, редакторів, художників, дизайнерів, верстальників і коректорів, менеджерів;
 • лідер конкурсу підручників у 2016 році на думку вчителів України;
 • понад 6 000 найменувань навчально-методичної літератури, створеної кращими фахівцями;
 • першопроходці у створенні «Е-Ranok» і підручників з електронною версією в Україні;
 • понад 4 000 найменувань дитячої літератури — від книжок і розвивальних ігор для найменших до енциклопедій і атласів, які полюбляють навіть дорослі;
 • понад 8 000 книг і навчальних посібників загальним накладом 12 мільйонів примірників щорічно;
 • єдине видавництво в Україні, яке обладнало власний Електронний Логістичний Центр для оперативної доставки продукції в будь-який куточок країни;
 • постійна активна участь у благодійних акціях і проектах: шефство над дитячими інтернатами, дитячими будинками, безкоштовна допомога міським і сільським бібліотекам України, підтримка військових, поранених, внутрішньо переміщених осіб, з 2014 року — співпраця з однією з найбільших волонтерських організацій країни в м. Харкові.

«Ранок» — це величезна любов до своїх читачів і намір зробити все, щоб кожна дитина від першої своєї книжки й до вступу в доросле життя, була оточена розумними, добрими, цікавими й корисними книгами.МІСІЯ ВИДАВНИЦТВА «РАНОК»
 • Ми працюємо для розвитку й освіти дітей. Допомагаємо учням, педагогам, батькам навчатися й розвиватися з радість й зацікавленістю.

 • Ми випускаємо книги (контент) нестандартний за формою та змістом.

 • Ми — компанія, яка розробляє, виготовляє, впроваджує, реалізує сучасні якісні продукти й послуги, що забезпечують процес навчання й розвитку особистості з перших днів життя й до закінчення школи.

 • Ми інноваційне видавництво. Змінюємось самі та змінюємо продукт, ринок, освіту.

 • Ми створюємо тільки те, що хотіли б купити для себе і своїх дітей.

 • Ми відкрили дитячий інтернет-магазин «Ranok-Creative» і мережу книжкових магазинів «КнигоЛенд» для заохочення дітей і батьків до знань.

 • Ми зберігаємо природу, друкуючи книги на «ресайклінговому» (такому, що відновлюється) папері, запроваджуємо електронний документообіг і технології, створюючи цифровий продукт.

 • Головна цінність видавництва «Ранок» — наші співробітники, автори й художники. Ми команда професіоналів, які працюють відкрито й довіряють один одному. Надаємо можливість для розвитку інтелектуальних здібностей і професійних навичок. Створюємо умови для ефективної роботи, навчання, особистісного зростання і достойного рівня життя співробітників.Publishing House “Ranok” Limited founded by Viktor Kruglov in 1997 (Kharkiv city) is the leader on the national market of educational, methodological and children’s literature. For over 19 years it has been fruitfully working on the book market of Ukraine and other countries.

Publishing House “RANOK” in facts:
 • co-projects with prominent publishers of the USA, Germany, France, Italy, Spain, Great Britain, Belgium and other countries;
 • exhibiting in main Ukrainian and many international book fairs, frequent winner and laureate of different contests and book forums;
 • regional branches in 27 Ukrainian cities, representative offices abroad;
 • partnership with largest manufacturers of baby product around the world, eg. The Walt Disney Company;
 • books in Ukrainian, Russian, Rumanian, Kazakh, German, English which are read in dozens of neighbouring countries and beyond;
 • modern in-house production facilities which makes it possible to produce high-quality products at reasonable prices;
 • highly professional groups of authors, editors, artists, designers, layout men, proofreaders, and managers;
 • the leader of textbook contest in 2016 according to teachers of Ukraine;
 • over 6000 titles of educational and methodological literature created by top-qualified professionals;
 • “path breakers” in creating “E-RANOK” and textbooks with electronic version in Ukraine;
 • over 4000 titles of children’s literature – from books and developing games for babies to encyclopedias and atlases adored by adults;
 • over 8000 books and teaching aids with a total print-run of 12 mln copies annually;
 • the only publisher in Ukraine having an in-house Electronic Logistic Centre for prompt deliveries of products to any part of the country;
 • regular active participation in charity activities and projects; patronizing residential care facilities, orphanages, helping city and village libraries all over Ukraine, providing aid to army, wounded, internally displaced persons; from 2014 – cooperation with one of the biggest volunteer organizations of Ukraine in Kharkiv.


“Ranok” is an immense love to our readers and an intention to do all we can to surround every child with wise, kind, interesting and useful books from their very first book to the moment they become adults.

Missions of “Ranok” Publishing House:
 • We work for child development and education. We help students; teachers and parents learn and grow with joy and curiosity.
 • We publish fine, unusual and extraordinary books with non-standard form and contents.
 • We are a company that designs, manufactures, introduces and implements modern high-quality products and services; that ensures the process of education and personal growth from the very first days of life till leaving school.
 • We are an innovative publishing house. We change ourselves and we change the product, the market and the education.
 • We support “MYR” private lyceum where children with autistic disorders study.
 • We create only the things that we would like to buy for ourselves and our children.
 • We opened a children’s internet-shop “Ranok-Creative” and a network of bookshops “Knygoland” to introduce children and parents to knowledge.
 • We care about the nature printing books on recycled paper, introducing electronic paperflow and creating digital product.
 • The main value of “RANOK” publishing house is our employees, authors and artists. We are a team of professionals who work in the open and trust each other. We provide for developing intellectual abilities and professional skills. We provide conditions for effective work, study, personal growth and a decent standard of living of our employees.