Контроль знань

Контроль знань у системі навчання

Навчальний процес і контроль знань учнів – це частинки одного ланцюга. Чому контроль знань є такою важливою складовою? Тому що саме вона дає чітке уявлення як співвідносяться результати засвоєних знань і початкова ціль викладача.

Сьогоднішні вимоги до освітнього процесу передбачаються поетапну перевірку матеріалу, який має бути систематизований і, звісно, закріплений. Для цього у сучасній школі активно використовують зошити для контролю знань та книги з картками експрес-контролю.

Всю необхідну літературу можна придбати в інтернет-магазині «Ранок». В нас представлені зошити та картки, що допоможуть вчителеві перевірити засвоєний матеріал на будь-які теми та з різних дисциплін – хімія, українська мова та література, математика, іноземні мови, природознавство, основи правознавства тощо. Видання розроблені для учнів як молодшої школи, так і середньої та старшої.

Значення та основні функції

Зошити контролю знань та картки перевірок стають незамінними помічниками вчителів з різних предметів. Вони покликані правильно вибудувати перевірку та закріплення матеріалу і відповідають наступним принципам:

  • систематичності (перевірка здійснюється на всіх етапах навчання, робота проводиться з кожним учнем і майже індивідуально, що пов’язане з психологічними особливостями у розвитку пізнавальних процесів),
  • всебічності (визначається рівень опанування знаннями, вміннями та навичками відповідно до поставлених цілей),
  • індивідуалізації (перевірка й оцінювання вибудовується відповідно до різного розвитку дітей і їх індивідуальних особливостей).

Наші рекомендації

Видання, представлені на сайті ranok.com.ua, відповідають всім вимогам Міністерства освіти та науки України. Вони розроблені провідними фахівцями в галузі загальної освіти.

Наприклад, для молодшої школи у пригоді стане видання «Я досліджую світ», яке складається з 9 діагностичних робіт у двох варіантах. Учень самостійно визначає свої знання та вміння, а бланк оцінювання має електронний вигляд.

Або посібник «Українська мова та читання» ретельно діагностує досягнення дітей - визначає як вправно вони опанували тему. Має 9 розробок у двох варіантах з обов’язковою частиною та двома додатковими, учень може обрати виконання завдань відповідно до власного уявлення. Крім того, один з варіантів можна використовувати в коригувальній роботі над знаннями.

Видання «Математика» передбачають прискіпливу перевірку. Мають кілька діагностичних завдань і розраховані здебільшого на кожен місяць навчання.

На прикладі «Всесвітня історія. Історія України» для середньої школи зрозуміло як працюють зошити контролю з гуманітарних предметів. Учні здебільшого працюють безпосередньо в посібнику, а при наявності часу можуть переносити відповіді на окремий аркуш. Така форма контролю дозволяє викладачеві посилювати перевірку та оцінювання.

У старшій школі обсяги знань збільшуються, відповідно ускладнюються й зошити з перевірки. Так, в нашому інтернет-магазині ви можете придбати фаховий посібник «Хімія», який забезпечує дієвість навчальних, розвивальних та виховних функцій. Він містить практичні завдання, передбачає два варіанти самостійних робіт та шість варіантів тестів.

А видання «Українська мова» для останнього класу включає всі види контролю – перевіряються мовні знання та вміння у вигляді тестів, вимагаються відповіді до текстів з аудіювання, складання діалогів, виконання самостійних робіт тощо.

Наш магазин відстежує всі новинки, що заявляють на ринку видань, зокрема, регулярно поновлюємо асортимент посібників з картками експрес-контролю. Завдання в них організовують самостійну роботу учнів на уроках, сприяють самоорганізації та вчать оцінювати свої знання самостійно.