(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0

Англійська мова
Для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ №271 від 21.02.2020 р.).

«Українська мова та читання» підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
Большакова І. О., Пристінська М. С.
 
Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна.
Підручник містить різні типи текстів; ілюстративний матеріал, спрямований на формування читацької мотивації; систему завдань, розроблену для розвитку критичного та креативного мислення; вправи, створені для формування емоційного інтелекту. Матеріал поданий у цікавій і доступній формі з урахуванням вікових особливостей учнів.
До підручника запропоновано інтернет-підтримку на сайті interactive.ranok.com.ua: орієнтовна навчальна програма, додаткові завдання.
Підручник призначений для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів початкових класів.

Зміст:


ЧАСТИНА 1

Передмова
Розділ 1. мова і мовлення
Я вивчаю українську мову 
Повторення. Текст. Речення. Слово
Повторення. Текст. Речення. Слово
Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення. Я спілкуюся 
Мова і мовлення. Стилі мовлення 
Я спілкуюся. Культура мовлення
Усне мовлення. Діалог. Звертання
Усне мовлення. Монолог 
Розвиток мовлення. Усний виступ 
Розвиток мовлення. Створюємо пам’ятку
Писемне мовлення. Бібліотека. Роди літератури
Я вибираю книгу. Відгук та анотація 
Розвиток мовлення. Анотація до книги 
Розвиток мовлення. Відгук про прочитану книгу 
Що я знаю/умію

Розділ 2. Звуки і букви
Звуки і букви. Усна народна творчість. Малі фольклорні жанри 
Наголос. Я вимовляю слова правильно 
Авторська казка. Переказуємо усно 
Розвиток мовлення. Переказ
Наголошені і ненаголошені голосні
Наголошені і ненаголошені голосні
Чергування голосних у коренях слів 
Приголосні тверді, м’які, пом’якшені. Позначення твердості і м’якості на письмі
Позначення звука [й] у різних позиціях. Авторська казка 
Дзвінкі та глухі приголосні. Вірш 
Чергування приголосних 
Правильно пишу. Орфограма 
Що я знаю/умію 

Розділ 3. слово. Значення слова Лексичне значення. Однозначні і багатозначні слова 
Власне українські слова та слова з інших мов 
Омоніми і багатозначні слова
Пряме і переносне значення слів. Народна легенда
Народна легенда 
Синоніми. Українські народні казки 
Антоніми. Українські героїко-фантастичні народні казки
Антоніми. Українські героїко-фантастичні народні казки 

Розвиток мовлення. Чарівна казка 
Що я знаю/умію? 

Розділ 4. слово. Будова слова 
Закінчення. Форма слова 
Основа слова. Авторська казка. Леся Українка 
Корінь слова. Споріднені слова 
Споріднені слова і форми слова 
Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів 
Ненаголошені
е, и в коренях слів 
Розвиток мовлення. Чернетка і чистовик 
Префікс 
Префікси і прийменники 
Вимова і правопис слів з префіксами
роз-, без-
Правопис слів із префіксами з-, с-
Апостроф після префіксів. Байка 
Суфікс 
Байка. Леонід Глібов 
Розвиток мовлення. Усний докладний переказ 
Суфікс. Утворення нових слів 
Розбір слів за будовою 
Що я знаю/умію? 

Розділ 5. слово. частини мови
Самостійні та службові частини мови
Частини мови 
Поняття про іменник 
Іменники. Істоти і неістоти 
Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках
Розвиток мовлення. Вітання
Правопис власних іменників. Авторська казка. Проблема. Точка зору 
Змінювання іменників за числами. Однина і множина 
П’єса. Особливості жанру
Розвиток мовлення. Створюємо п’єсу на основі відомого твору (казка на новий лад) 
Однина і множина іменників. Оповідання з елементами інтерв’ю 
Рід іменників 
Рід іменників. Оповідання. Медіа
Сенсація 
Розвиток мовлення. Допис для вебсайту
Новий рік — на порігЧАСТИНА 2

Передмова
Розділ 5. слово. частини мови (закінчення)
Поняття про прикметник 
Розвиток мовлення. Опис предмета 
Роль прикметників у мовленні 
Словосполучення прикметників з іменниками 
Змінювання прикметників за родами і числами
Змінювання прикметників за родами і числами
Розвиток мовлення. Опис тварини
Прикметники. Синоніми і антоніми 
Розвиток мовлення. Який я? Яка я? 
Що я знаю/умію? 
Поняття про числівник
Числівник. Оповідання. Автор
Числівник. Оповідання. Характеристика персонажів
Числівники, які відповідають на питання
котрий?
Розвиток мовлення. Мій робочий день
Що я знаю/умію?
Займенник. Граматичні значення 
Особові займенники
Що я знаю/умію?
Дієслово 
Тарас Шевченко. Поезія
Часові форми дієслів

Не з дієсловами 
Що я знаю/умію?
Службові частини мови. Прийменник
Прийменник. П’єса
Розвиток мовлення. Усний відгук про виставу

Сполучник 
Вигук
Вигук
Розвиток мовлення. Космічний комікс
Що я знаю/умію?

Розділ 6. словосполучення і речення
Слово і словосполучення. Зв’язок слів у словосполученні
Словосполучення
Речення 
Види речень за метою висловлювання
Інтонування різних видів. Окличні і неокличні речення 
Головні та другорядні члени речення 
Підмет і присудок як головні члени речення
Словосполучення в групі підмета і групі присудка
Що я знаю/умію?

Розділ 7. текст
Текст. Тема і мета. Заголовок 
Типи текстів 
Текст-опис. Науковий і художній описи 
Розвиток мовлення. Опис зовнішності людини
Текст-розповідь. Будова тексту
Текст-міркування. Будова тексту
Розвиток мовлення. Текст-міркування
Розвиток мовлення. Текст-міркування
Розвиток мовлення. Есе «Як я ставлюся до канікул»
Що я знаю/умію?
Літо. Канікули