Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Біологія і екологія. Підручник. Профільний рівень. 11 клас

Біологія і екологія. Підручник. Профільний рівень. 11 клас
  • Від 390 грн безкоштовно Укрпоштою

Біологія і екологія. Підручник. Профільний рівень. 11 клас

500,00 грн
Купити
Додати в обране
  • Код виробника: Ш470271У
  • ISBN: 9786170951908
  • Вага: 0.48
  • Рік видання:
  • Мова видання: Українська
  • Клас: 11
  • Тип видання: Паперова/електронна книга
безкоштовно
Додати в обране
Доступні формати:
icon
  • Вага: 0.00
  • Мова видання: Українська
Анотація

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 11-го класу (профільний рівень). Він складається з розділів, поділених на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками. У кінці параграфа є блок запитань для перевірки знань. Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки лабораторних досліджень і практичних робіт, словник термінів.
На його сторінках учні знайдуть посилання на сайт, де розміщені матеріали до уроків, а також завдання для самоконтролю знань.

Читати повністю
Зміст книги
Тема 6. Адаптації (орієнтовно 60 год.)
1. Подразливість як здатність біологічних об’єктів (клітини, тканини, організму) реагувати на екзогенні та ендогенні подразники. Подразливість на клітинному рівні: будова та значення клітинних рецепторів; механізми трансмембранної передачі сигналу. 
2. Подразливість в одноклітинних організмів (реакції на зміну харчових ресурсів, температури, освітленості тощо. Міжорганізмова передача сигналів у прокаріотів, грибів.
3. Фізіологічні основи подразливості у рослин. Реакції рослин на світло, гравітаційне поле, зміну температури, вологості. Особливості реакцій комахоїдних рослин. 
4. Збудливі тканини тварин. Мембранний потенціал і потенціал дії. 
5. Види рецепторів. Сприйняття сигналів, поріг збудливості. 
6. Сенсорні системи багатоклітинних, їх еволюційне ускладнення.
7. Рефлекси. Роль нервової та м’язової систем у реакції-відповіді на подразнення. Безумовні й умовні рефлекси.
8. Відповідь на подразнення за участі вищої нервової діяльності. 
9. Слово (чи символ) як подразник. Перша і друга сигнальні системи. 
10. Формування другої сигнальної системи у людини.
11. Значення подразливості у пристосуванні до умов середовища. 
12. Роль подразливості у внутрішньовидових та міжвидових взаємодіях в екосистемі.
13. Рух як властивість живого. Функції руху. Рух на різних рівнях організації живого. Типи руху організмів.
14. Поняття про амебоїдний та миготливий рух. Будова і функціонування джгутиків та війок. Поширення і значення клітин з миготливими структурами в організмі людини.
15. Будова і робота м’язів. Типи м’язової тканини. Структура міоцитів і саркомерів. Механізм м’язового скорочення.
16. Типи рухів рослин.
17. Способи розселення живих організмів.
18. Поширення організмів внаслідок окультурення і одомашнення.
19. Міграції тварин: причини, способи і шляхи. Вплив людської діяльності на міграційні процеси.
20. Саморегуляція як здатність біологічних систем самостійно встановлювати і забезпечувати на відносно стабільному рівні фізіологічні, біохімічні та інші показники. Поняття саморегулюючої біологічної системи. Негативний і позитивний зворотний зв'язок. 
21. Саморегуляція на молекулярному рівні. Регуляція активності ферментів. 
22. Саморегуляція на клітинному рівні. Внутрішньоклітинний сигналізація. Механізми регуляції експресії генів в прокаріотів та еукаріотів. 
Самозбирання клітинних органел. Підтримання стабільного значення мембранного потенціалу. Саморегуляція клітинного циклу; апоптоз, як можливий механізм самоліквідації клітини. 
23. Саморегуляція на тканинному рівні. Міжклітинний сигналізація.
24. Саморегуляція на рівні організму. Гомеостаз. Нервова, гуморальна й імунна регуляція. Автономна нервова система та її роль у саморегуляції. Біологічно активні речовини – цитокіни, нейромедіатори, гормони, нейрогормони. Механізми дії гормонів.
25. Терморегуляція. Гомойотермні і пойкілотермні тварини. Водно-сольовий гомеостаз. Механізми підтримання сталого рівня глюкози та рН крові. Роль печінки у детоксикації та підтриманні гомеостазу. 
26. Імунітет як засіб збереження гомеостазу. Реакції запалення. Неспецифічний і специфічний імунітет. 
27. Поведінкові механізми збереження гомеостазу. Інтеграція нервової, гуморальної та імунної регуляції в організмі людини і тварин. 
28. Регуляція у рослин. Фітогормони. Регуляція надходження і виділення речовин. Механізми захисту рослин для збереження гомеостазу. 
29. Прояви саморегуляції біологічних систем надорганізмових рівнів. 
30. Значення пристосувальних реакцій для збереження життя. Пристосованість організмів як результат еволюції. Економічність функціонування адаптованої системи. Морфологічні, фізіологічні, поведінкові адаптації. 
31. Короткочасні і довготривалі адаптації. Оборотність фізіологічної адаптації. Генотипні і фенотипні адаптації. Рівні адаптаційних змін. Клітинні механізми адаптації. 
32. Адаптації в прокаріотів. Анабіоз, інцистування, спороутворення. Формування резистентності до антибіотиків. Пристосування архей до екстремальних умов існування. 
33. Адаптації у протистів. Інцистування, регуляція життєвого циклу залежно від умов. Пристосування паразитичних та мутуалістичних одноклітинних до співіснування з організмом хазяїна.
34. Адаптації у рослин. Фізіологічні і морфологічні адаптації рослин до дії абіотичних чинників. Пристосування рослин до низьких та високих температур, до нестачі та надлишку вологи, недостатнього освітлення, до життя на оліготрофних ґрунтах. Фотоперіодизм.
35. Пристосування рослин до запилення, запліднення, поширення у природі. 
36. Реакції у відповідь на проникнення патогенів та виїдання. Роль регенерації в адаптації рослин до дії пошкоджувальних чинників. 
37. Адаптації у людини і тварин. Адаптаційно-трофічна функція симпатико-адреналової системи. Роль гормонів у пристосувальних реакціях. Гіпоталамо-гіпофізарний комплекс як центр управління адаптаційними змінами. Функціональні системи та їх взаємодія в організмі. Роль умовних рефлексів у пристосувальних процесах. 
38. Адаптації до зміни природних умов. Термінова та довготривала адаптація до холоду; високих температур. 
39. Пристосування до гіпоксії та до умов високого тиску. Пристосування водних тварин до змін вмісту кисню у воді, до субекстремальних глибин. 
Збереження водно-сольового гомеостазу в умовах гіпо- та гіпертонічного середовища. 
40. Адаптації до умов харчування. Пристосування до захоплення, подрібнення, перетравлення їжі. Перенесення голоду. 
41. Добові та сезонні адаптації. Зимова сплячка та заціпеніння у тварин. Адаптивна поведінка.
42. Пристосувальні реакції на дію деяких пошкоджувальних чинників. Імунні адаптаційні реакції. Фізіологічні механізми підтримання гомеостазу в умовах крововтрат. Реакції на вплив токсичних речовин. 
43. Автотомія у тварин. Фізіологічна та репаративна регенерація.
44. Адаптації до фізичного навантаження та стресових ситуацій. Екстрене та довготривале пристосування до підвищеної м'язової діяльності. Адаптації до гіпокінезії. Наслідки гіподинамії. 
45. Стрес та дистрес. Загальний адаптаційний синдром та неспецифічна резистентність організму. 
46. Вікова динаміка адаптаційних можливостей організму Адаптації до вагітності. Формування адаптацій у новонароджених. 
47. Компенсаторні можливості організму людини. Загартування. Перехресна адаптація. 
48. Адаптація як результат еволюції. Захисне і застережне забарвлення. Мімікрія. Відповідність будови тіла умовам існування та способу життя організмів. 
49. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів (Пристосування організмів до співіснування в екосистемі.
 
Тема 7. Біологічні основи здорового способу життя (орієнтовно 30 год.) 
50. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.
51. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Вплив стресових факторів на організм людини. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.
52. Безпека і статева культура. 
53. Профілактика неінфекційних захворювань опорно-рухової системи людини. Вплив регулярних тренувань на стан опорно-рухової системи людини.
54. Профілактика неінфекційних захворювань кровоносної, дихальної, травної, видільної, ендокринної і статевої систем.
55. Профілактика неінфекційних захворювання нервової системи. Профілактика порушення психічної діяльності людини. 
56. Імунна система людини, особливості її функціонування. Види імунітету. Алергія. Імунодефіцити. Імунотерапія.
57. Причини онкологічних хвороб. Механізми виникнення і розвитку пухлин. Способи профілактики і лікування пухлин.
58. Генетичні хвороби людини. Причини виникнення спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика. Перспективи використання генної терапії для їх лікування.
59. Інфекційні та інвазійні захворювання людини. Шляхи зараження. Трансмісивні захворювання та їхні природні осередки. 
60. Сучасні методи діагностики інфекційних та інвазійних захворювань людини. 
61. Методи боротьби з паразитичними та кровосисними видами членистоногих. Профілактика захворювань, які переносять паразитичні та кровосисні членистоногі. 
62. Профілактика основних вірусних захворювань людини. Можливості лікування вірусних хвороб. 
63. Необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин у сучасних умовах. Перспективи ліквідації найбільш небезпечних вірусних інфекцій. Профілактика захворювань людини і тварин, які спричиняються пріонами. 
64. Профілактика основних інфекційних захворювань людини, спричинених бактеріями. Застосування антибіотиків, вакцин і сироваток для профілактики та лікування інфекційних захворювань людини.
65. Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні гриби.
66. Профілактика інвазійних захворювань людини, спричинених одноклітинними тваринами.
67. Профілактика захворювань людини, збудниками яких є паразитичні черви.
 
Тема 8. Селекція та біотехнологія (20 годин) 
68. Основи сучасної селекції, її завдання. Поняття сорту, породи, штаму. Внесок вітчизняних учених у розвиток селекції. 
69. Штучний добір та його форми. 
70. Методи селекції рослин і тварин (гетерозис, поліплоїдія, віддалена гібридизація і т. і.). 
71. Типи схрещувань і методи розведення.
72. Селекція рослин. Центри різноманітності та походження культурних рослин. 
73. Селекція тварин. 
74. Селекція мікроорганізмів. 
75. Генетична і клітинна інженерія. Клонування ДНК (рекомбінантні ДНК та ПЛР) та організмів. 
76. Генетично модифіковані організми.
77. Біотехнологія. Проблеми та перспективи розвитку селекції і біотехнології.
 
Тема 9. Екологія (орієнтовно 35 год.) 
78. Визначення, об’єкт, предмет і завдання екології. Тлумачення поняття «екологія». Короткий нарис розвитку екології. Зв’язки екології з іншими науками. 
79. Структурні підрозділи екології. Методологія екологічних досліджень. 
80. Екологічні фактори та їхня класифікація, умови та ресурси. Вплив біотичних факторів при різних формах спільного існування організмів. 
81. Основні закони факторіальної екології. Поняття про екологічну валентність організмів, стено- та еврибіонтні види. 
82. Адаптація до впливу факторів (фізіологічна та еволюційна, енергетична, речовинна, інформаційна).
83. Екологічна ніша. Структура екологічної ніші (топічна, трофічна, часова тощо) та параметри (ширина, перекриття). 
84. Правило обов’язкового заповнення екологічної ніші та принцип конкурентного виключення, екологічне дублювання та диверсифікація. 
85. Визначення терміну популяція, види популяцій та субпопуляційних груп. Статичні параметри популяцій: чисельність популяції (динаміка чисельності, методи її оцінки), вікова, статева, генетична, етологічна. 
86. Динамічні параметри: приріст та народжуваність, смертність та криві виживання. Поняття ємкості середовища. Типи життєвих (екологічних) стратегій популяцій.
87. Екосистема як центральний об’єкт вивчення екології. Види екосистем: (екосистеми різних масштабів, за походженням – біогеоценоз, біом, штучні та антропогенно-змінені екосистеми). Склад екосистеми: біоценоз та біотоп. 
88. Функціональна роль популяцій в біоценозі – консорції та еколого-ценотичні групи. Просторово-часова неоднорідність біоценозів (ярусність та мозаїчність). 
89. Структурне різноманіття біоценозу (видове багатство та різноманіття). 
90. Часова неоднорідність екосистем (фенологічні зміни, сукцесія) 
91. Трофічна структура біоценозу та екологічні піраміди. Трансформація речовини та енергії в екосистемах, продуктивність біоценозу (первинна, вторинна).
92. Сучасні уявлення про біосферу як глобальну екосистему. Структура та складові біосфери. 
93. Жива речовина і її роль у біосфері. Біогеохімічні цикли. 
94. Еволюція біосфери, причини та наслідки змін біосфери. Основні чинники еволюційного процесу. 
95. Сучасний етап розвитку біосфери та роль людини. Основні глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери. Показники порушення стійкості біосфери.
 
Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування (20 годин) 
96. Основні уявлення про антропогенний вплив на біосферу. Особливості природного і антропогенного забруднення довкілля. Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини. 
97. Поняття якість довкілля. Критерії забруднення довкілля. Екологічна складова управління та поводження з відходами виробництва та споживання. 
98. Фактори порушення якості атмосфери (види і джерела впливу на атмосферу, трансформація забруднювальних речовин, поняття про якість атмосферного повітря, основні негативні наслідки забруднення атмосфери, основні напрями охорони атмосфери). 
99. Основні причини порушення якості природних вод (дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водних об’єктів, негативні наслідки забруднення вод та їх охорона). 
100. Загальні уявлення про геологічне середовище, екологічні функції геологічного середовища та його вплив на стан біоти та здоров’я людини. Причини деградації ґрунтів (ерозія ґрунту, види забруднення та охорона ґрунтів). 
101. Антропогенний вплив на біологічне різноманіття: вимирання видів, види-вселенці. 
102. Сучасні напрямки охорони природи та захисту навколишнього середовища в Україні та світі. Міждержавні угоди та екологічна політика України.
103. Базові положення природокористування. Природні ресурси, принципи їх класифікації, і проблема їх використання. 
104. Основні закони природокористування Принципи управління природними системами. 
105. Природокористування в контексті сталого розвитку. Основні шляхи екологізації природокористування. 
106. Шляхи реалізації збалансованого розвитку та на індивідуальному, місцевому, державному та міжнародному рівнях. 
107. Природоохоронне законодавство України, Червона книга України. Врахування наукових, економічних, морально-етичних та правових аспектів при вирішенні екологічних проблем. Природоохоронні та екологічні громадянські ініціативи.
Читати повністю
Відгуки покупців
#
На даний момент список відгуків порожній
Залиште свій відгук про товар
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
З цим товаром купують
Спіннер
Інші книги автора
Спіннер Дивитися усi книги