Orders made on March 8-10, will be sent on March 11
(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(067) 573-53-83 (Viber)
з 8-30 до 21-00 (пн-пт)
from 9-00 to 18-00 (Sat)
Зателефонуйте мені
Укр.Рус.
Змінити мову сайту
Basket
0
123-Г11527У
Географія. 10 клас. Профільний рівень. Розробки уроків (140 годин). Серія "Профільна школа
Вовк В.Ф., Стадник О.Г., Яковчук О.В.

Географія. 10 клас. Профільний рівень. Розробки уроків (140 годин). Серія "Профільна школа

Вовк В.Ф., Стадник О.Г., Яковчук О.В.

Код:123-Г11527У

Кількість сторінок:464

Формат, мм:145х215

Weight:0.3350 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Укр.

Товар
в архіві і зараз
не продається

Поділитися:
Анотацiя
Посібник (автор Вовк В. Ф., Стадник О. Г., Яковчук О. В.) складено відповідно до нової програми (профільний рівень), затвердженої Міністерством освіти і науки України із курсу «Географія». У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення географії, методичні розробки та конспекти занять, найновіші статистичні відомости, цікаву додаткову інформаю тощо. Видання містить усебічну оцінку ресурсного потенціалу світу та його регіонів, характеристику найважливіших міжгалузевих комплексів. Крім того, у посібнику наведено весь необхідний матеріал для підготовки та проведення уроків-практикумів.
Для вчителів географії, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та ін.

  
Turn Expand
Змiст
Передмова
Урок № 1 Сучасна географія — простір, час, взаємодія. Предмет і об’єкт дослідження фізичної і соціально-економічної географії. Естетична географія. Джерела географічних знань
Урок № 2 Методи дослідження географії. Теоретичні дослідження
Урок № 3 Видатні економікогеографи світу
Урок № 4 Круглий стіл. Тема «Нові напрямки досліджень сучасної географії» 
Урок № 5 Практикум. Телеміст «Роль географії у формуванні візитної картки країни» 
Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу
Тема 1. Політична карта світу
Урок № 6 Поняття «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Державний устрій: форми правління
Урок № 7 Класифікація країн за адміністративно-територіальним поділом. Типологія федерацій та столиць, їхні відмінності
Урок № 8 Етапи формування сучасної політичної карти світу. Якісні та кількісні
зміни, які відбулися на політичній карті світу останнім часом 
Урок № 9 Геополітика. Основні геополітичні чинники. Політико-географічне положення
Урок № 10 Практикум. Захист проекту «Я — миротворець». Сучасні геополітичні зрушення на політичній карті 
Урок № 11 Явища сепаратизму. Невизнані держави. Практикум. Ділова гра «Зони етнічного конфлікту. Проблеми врегулювання» 
Урок № 12 Показники рівня розвитку країн. Типологія держав 
Урок № 13 Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів
Урок № 14 Практикум. Міні-референдум «Україна і НАТО». Творча робота «Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України та їх аналіз»
Урок № 15 Практикум. Практична робота «Аналіз політичної карти регіону» 
Тема 2. Природно-ресурсний потенціал планети — джерело життя людства 
Урок № 16 Географічне і навколишнє середовище. Світові природні ресурси, їхня класифікація. Природокористування. Ресурсозабезпеченість 
Урок № 17 Мінеральні природні ресурси. Паливні корисні копалини. Практикум. Творча робота «Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливно-енергетичних ресурсів» 
Урок № 18 Закономірності поширення рудних корисних копалин світу 
Урок № 19 Ресурси Світового океану 
Урок № 20 Практикум. Інтерактивний тренінг «Проблеми енергетики та енергозбереження» 
Урок № 21 Земля — унікальний природний ресурс. Земельний фонд світу 
Урок № 22 Деградація земельних ресурсів
Урок № 23 Вода — унікальне природне утворення. Водозабезпеченість регіонів і країн. Структура водоспоживання світу та України. Водосховища світу 
Урок № 24 Опріснення солоної води. Перспективи використання льодовиків. Гідроенергетичний потенціал світу
Урок № 25 Ліси — «легені» планети та біологічний ресурс 
Урок № 26 Практикум. Дискусія «Ліси потребують допомоги»
Урок № 27 Практикум. Ділова гра «Життєвий цикл олівця». Біологічні ресурси 
Урок № 28 Кліматичні ресурси
Урок № 29 Рекреаційні ресурси світу. Практикум. Практична робота «Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу»
Урок № 30 Практикум. Захист проекту «Збереження Чорного й Азовського морів» 
Урок № 31 Антропогенний вплив на складові частини географічної оболонки. Практикум. Підведення підсумків творчої роботи «Складання каталогу культурно-історичних об’єктів свого краю» 
Тема 3. Людина — творець ноосфери
Урок № 32 Людина — біосоціальний вид. Особливості впливу людини на географічну 
оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР 
Урок № 33 Агроландшафти, техногенні ландшафти, урбанізовані території 
Урок № 34 Шляхи оптимізації техногенного обміну речовин. Практикум. Захист проекту «Екологічний будинок» 
Урок № 35 Естетичні ландшафти. Практикум. Захист постера «Ландшафт, який хочеться зберегти» 
Урок № 36 Техногенні аварії та їх наслідки. Практикум. Ділова гра «Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)» 
Урок № 37 Практикум. Творча робота «Роль ландшафту в становленні духовності народу України» 
Тема 4. Людина в організованому середовищі
Урок № 38 Кількість населення світу та його відтворення. Демографічні процеси. Головні чинники природного руху населення
Урок № 39 Сучасна картина розселення населення світу. Концепції демографічного переходу. Проблеми демографічного розвитку України і світу. Практикум. Творча робота «Складання й аналіз графічної моделі демографічного переходу однієї з країн світу» 
Урок № 40 Механічний рух населення. Практикуми. Дискусія «Екологічні біженці: чи варто їх приймати?». Організація здійснення проекту «Шкільний перепис населення» 
Урок № 41 Практикум. Творча робота «Розробка сценарію заходів демографічної або міграційної політики у своїй місцевості або в одній із країн світу» 
Урок № 42 Статево-вікова і сімейна структура населення
Урок № 43 Расова, етнічна і конфесійна структура населення. Практикум. Твір-есе «Видатні люди мого населеного пункту» 
Урок № 44 Етнічна мозаїка світу. Класифікація етносів. Міжетнічні проблеми 
Урок № 45 Міжконфесійні проблеми в країнах світу 
Урок № 46 Расова структура населення. Географія основних рас. Расова дискримінація та її форми у країнах світу
Урок № 47 Трудові ресурси. Економічно активне населення. Класифікація країн
світу за професійною структурою населення. Безробіття
Урок № 48 Система розселення населення світу. Географія сільського розселення.
Класифікація сільських поселень 
Урок № 49 Географія міського розселення. Урбанізація 
Урок № 50 Практикум. Проект «Будуємо місто» 
Урок № 51 Практикум. Семінар «Людина на планеті» 
Тема 5. НТР — крок у майбутнє
Урок № 52 Сутність НТР. Складові частини НТР. Наука як складова частина НТР. Проблеми створення технопарків. Практикум. Проект «Пріоритетні наукові дослідження в Україні»
Урок № 53 Техніка, технології та виробництво в добу НТР 
Урок № 54 Біотехнологія і біоіндустрія. «Зелена революція» у сільському господарстві. Біотехнологічна революція у розвинених країнах 
Урок № 55 Управління як складова частина НТР. Міжнародний менеджмент. Маркетинг як приклад управління. Сутність «кібернетичної революції». Інформаційний вибух 
Тема 6. Сучасне світове господарство
Урок № 56 Зародження, становлення і сутність світового господарства. Етапи формування світової економіки 
Урок № 57 Міжнародний географічний поділ праці. Причини розвитку міжнародних економічних зв’язків. Форми міжнародних економічних відносин 
Урок № 58 Частини світового господарства: національна економіка, транснаціональні корпорації, інтеграційні угруповання, міжнародні економічні організації 
Урок № 59 Роль інтеграції в розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція господарства 
Урок № 60 Нові форми міжнародних економічних взаємовідносин: інвестиції, торгівля ліцензіями, науково-технічні послуги, міжнародний туризм
Урок № 61 Практикум. Ділова гра «Географічне обґрунтування інвестиційного проекту» 
Урок № 62 Практикум. Творча робота «Роль інформації у розвитку економіки країн» 243
Урок № 63 Пріоритети міжнародної торгівлі. Роль морського та авіаційного транспорту в поглибленні міжнародних зв’язків 
Урок № 64 Контрольна робота за І півріччя
Тема 7. Глобалізація світового господарства: передумови, причини, інструменти, наслідки
Урок № 65 Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства 
Урок № 66 Головні інструменти глобалізації. Практикум. Міні-референдум «Україна і ЄС» 
Урок № 67 Вплив глобалізації на світову економіку 
Урок № 68 Практикум. Ділова гра «Зустріч глобалістів і антиглобалістів»
Урок № 69 Практикум. Творча робота «Соціокультурна глобалізація»
Урок № 70 Проблеми, породжені глобалізацією. Практикум. Міні-дослідження «Глобалізація і ми» 
Тема 8. Галузевий склад світового господарства
Урок № 71 Поняття галузевої структури світового господарства: макро-, мезо-, мікроструктура. Складові частини макроструктури 
Урок № 72 Первинний сектор економіки. Добувна промисловість та її галузі. Гірничодобувна промисловість
Урок № 73 Паливна промисловість. Нафтопереробна промисловість. Виробництво
скрапленого газу. Електроенергетика. Споживання первинних комерційних джерел енергії у світі 
Урок № 74 Практикум. Семінар «Проблеми забезпечення Європи енергоносіями» 
Урок № 75 Металургійний комплекс. Чорна металургія світу. Практична робота: аналіз статистичних матеріалів «Країни — лідери з видобутку залізної руди і виробництва сталі»
Урок № 76 Географічні зрушення у чорній металургії. Проблеми розвитку чорної металургії в Україні
Урок № 77 Кольорова металургія світу, її галузевий склад. Розміщення сировинної бази. Особливості кольорової металургії 
Урок № 78 Характерні риси кольорової металургії країн світу з різним рівнем розвитку. Світові алюмінієва, мідна і свинцева промисловість 
Урок № 79 Машинобудування — серцевина економіки. Особливості машинобудування та його галузевий склад. Зміни галузевої структури машинобудування в епоху НТР
Урок № 80 Верстатобудування і транспортне машинобудування світу, зміни його територіальної структури в епоху НТР 
Урок № 81 Світова електронна промисловість, її галузева і територіальна структура. Проблеми і перспективи виробництва конкурентоспроможної продукції в Україні 
Урок № 82 Практична робота «Позначення на контурній карті світу країн — лідерів у галузі машинобудування» 
Урок № 83 Хімічна промисловість світу, її галузева структура. Чинники розміщення підприємств хімічної промисловості. Географія гірничохімічної промисловості та основної хімії 
Урок № 84 Виробництво полімерних матеріалів. Особливості світового виробництва пластмас, хімічних волокон, синтетичного каучуку. Міграція «брудних» хімічних виробництв у країни, що розвиваються
Урок № 85 Лісовий комплекс світу
Урок № 86 Текстильна і швейна промисловість світу 
Урок № 87 Світове сільське господарство, його значення в економіці. Типи сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство розвинених країн 
Урок № 88 Сільське господарство країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн 
Урок № 89 Рослинництво світу. Географія вирощування найважливіших зернових, технічних, тонізуючих, плодових і ягідних культур
Урок № 90 Тваринництво світу. Тваринницькі райони світу. Відмінності тваринництва у країнах із різним рівнем розвитку та різними соціальними умовами 
Урок № 91 Рибальство як один із видів природокористування. Географія світового рибальства. Аквакультура та марікультура 
Урок № 92 Практикум. Презентація фірми свого регіону «Секрети успіху» 
Урок № 93 Третинний сектор економіки, його склад: транспортні послуги, туризм, інженерно-технічні послуги, консалтинг, лізинг, інформаційні послуги, фінансові послуги, світова торгівля 
Урок № 94 Транспортна інфраструктура: склад, динаміка розвитку світової транспортної мережі 
Урок № 95 Практикум. Міні-дослідження: анкетування «Сервіс транспортних послуг
вашого населеного пункту»
Урок № 96 Транспортні коридори Європи й місце України в них. Нові види рухомого складу
Урок № 97 Міжнародний туризм. Типологія туризму і чинники, що визначають туристичну активність. Нові види туризму 
Урок № 98 Класифікація туристичних районів. Динаміка і тенденції розвитку туризму в Україні. Практикум. Проект «Реклама рекреаційного об’єкта своєї місцевості» 
Урок № 99 Світова торгівля, її динаміка і структура. Міжнародні торгово-економічні організації 
Урок № 100 Світовий фінансовий ринок і світові фінансові центри. Географія світового руху капіталів
Урок № 101 Географічні особливості Європи. Природні умови та природні ресурси Європи 
Розділ II. Цивілізаційні регіони світу
Тема 9. Географічне обличчя Євразії 
Урок № 102 Населення Зарубіжної Європи, проблеми його відтворення. Загострення міжнаціональних проблем. Сепаратистські рухи
Урок № 103 Практикум. Семінар «Міграційні проблеми Європи» 
Урок № 104 Зарубіжна Європа — територіальний інтеграційний комплекс. ЄС — уроки інтеграції, успіхи і проблеми
Урок № 105 Практикум. Дискусія «Європейська спокуса: “за” і “проти”» 
Урок № 106 Географія енергоспоживання Європи. Нові проекти. Технопарки і технополіси Західної Європи
Урок № 107 Чорна металургія Європи. Зміни в географії галузі. Автомобілебудування Європи 
Урок № 108 Спеціалізація сільського господарства Європи 
Урок № 109 Лісовий цех Європи — країни Фенноскандії. Всесвітньовідомий рекреаційний регіон Південної Європи 
Урок № 110 Німеччина 
Урок № 111 Франція
Урок № 112 Велика Британія
Урок № 113 Італія 
Урок № 114 Малі привілейовані країни Західної Європи 
Урок № 115 Практикум. Представлення реферату «Проблеми депресивних районів» 
Урок № 116 Джакотський трикутник. Загальна характеристика Японії
Урок № 117 Республіка Корея як приклад країни нової індустріалізації 
Урок № 118 Сінгапур — приклад країни нової індустріалізації в Південно-Східній Азії
Урок № 119 Китай 
Урок № 120 Індія
Урок № 121 Країни Південно-Західної Азії — нафтоекспортери 
Тема 10. Географічне обличчя Північної Америки
Урок № 122 Північна Америка. Склад і особливості регіону 
Урок № 123 США. Формування території країни, державні символи, населення 
Урок № 124 Первинний і вторинний сектори господарства США 
Урок № 125 Третинний і четвертинний сектори господарства США 406
Урок № 126 Канада 
Тема 11. Географічне обличчя Південної Америки
Урок № 127 Природні умови і ресурси, населення Південної Америки 
Урок № 128 Загальна характеристика господарства країн Південної Америки
Урок № 129 Практикум. Творча робота і презентація каталогу країн Південної Америки
Урок № 131 Бразилія
Урок № 131 Зона Карибського басейну — країни «податкового раю»
Тема 12. Географічне обличчя Австралії
Урок № 132 Фізико-географічні особливості Австралії. Населення Австралії 
Урок № 133 Промисловість Австралії 
Урок № 134 Сільське господарство Австралії 
Тема 13. Географічне обличчя Африки
Урок № 135 Природні умови і природні ресурси Африки 
Урок № 136 Населення Африки. Етнічні і релігійні конфлікти 
Урок № 137 Загальна характеристика господарства Африки 
Урок № 138 Кот д’Івуар — типова країна «третього світу»
Урок № 139 Контрольна робота за ІІ півріччя 
Урок № 140 Практикум. Представлення проекту «Пріоритети і перспективи розвитку свого регіону» 
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.