Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Інформатика. 8 клас

Інформатика. 8 клас

Інформатика. 8 клас

Знятий з виробництва
  • Код виробника: ИНМ006
  • ISBN: 9786170029386
  • Вага: 0.22
  • Формат, мм: 210х297
  • Кількість сторінок: 144
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 8
Анотація
Посібник відповідає чинній програмі і адаптований до підручників інформатики, які мають гриф МОНУ.Посібник допоможе вчителеві у підготовці та проведенні уроків. Плани-конспекти 70 уроків цього посібника включають тексти практичних робіт, сучасні проектні завдання на основі компетентнісного підходу.Для вчителів інформатики
Читати повністю
Зміст книги
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 8 КЛАСУ 70 годин (2 години на тиждень)
КОДУВАННЯ ДАНИХ (3 год) 
Урок 1 Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень
Урок 2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів
Урок 3 Практична робота 1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних
АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА (5 год + 1 год резерв.) 
Урок 4 Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам’ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовувальні пристрої
Урок 5 Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання 
Урок 6 Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу 
Урок 7 Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення 
Урок 8 Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами 
Урок 9 (резервна година). Практична робота 3. Архівування та розархівування даних. Контрольна робота «Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера» 
ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ (6 год + 1 год резерв.) 
Урок 10 Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування символів, формул, колонок, списків у текстовому документі. Недруковані знаки 
Урок 11 Створення, редагування та форматування таблиць у текстовому документі 
Урок 12 Створення, редагування та форматування графічних об’єктів у текстовому документі 
Урок 13 Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів 
Урок 14 Розділи, стилі, колонтитули, структура в текстових документах 
Урок 15 Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами 
Урок 16 (резерв — 1 година). Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Контрольна робота «Опрацювання текстових даних» 
ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА (6 год) 
Урок 17 Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо- та відео, створення аудіо-, відеофрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів 
Урок 18 Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму 
Урок 19 Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами 
Урок 20 Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 
Урок 21 Сервіси розміщення аудіо- та відеофайлів в Інтернеті 
Урок 22 Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті. Контрольна робота «Опрацювання об’єктів мультимедіа» 
ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (8 год) 
Урок 23 Поняття мови програмування. Складові мови програмування 
Урок 24 Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Поняття форми. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання 
Урок 25 Поняття елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень 
Урок 26 Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення 
Урок 27 Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом 
Урок 28 Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкта та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми) 
Урок 29 Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі 
Урок 30 Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами. Контрольна робота з теми «Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування» 
АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ (21 год) 
Урок 31 Величини (змінні і константи), їхні властивості. Величини числового типу
Урок 32 Елемент для введення даних — текстове поле 
Урок 33 Практична робота № 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування 
Урок 34 Величини текстового типу, операції над ними 
Урок 35 Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання 
Урок 36 Налагодження програм 
Урок 37 Практична робота 11. Налагодження готової програми 
Урок 38 Величини логічного типу, операції над ними 
Урок 39 Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання 
Урок 40 Елемент для введення даних «прапорець» 
Урок 41 Елемент для введення даних «Розкривний список» 
Урок 42 Алгоритми з повтореннями. Цикл з лічильником 
Урок 43 Алгоритми з повтореннями. Цикл з передумовою 
Урок 44 Алгоритми з повтореннями. Цикл з післяумовою 
Урок 45 Складання та реалізація алгоритмів з повтореннями для опрацювання величин 
Урок 46 Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин 
Урок 47 Відображення базових графічних примітивів — лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування 
Урок 48 Відображення базових графічних примітивів. Компонент фігура 
Урок 49 Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів 
Урок 50 Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних 
Урок 51 Контрольна робота з теми «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами» 
ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА (12 год) 
Урок 52 Установлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці 
Урок 53 Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок 
Урок 54 Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення 
Урок 55 Призначення й використання математичних функцій табличного процесора 
Урок 56 Призначення й використання статистичних функцій табличного процесора 
Урок 57 Призначення й використання логічних функцій табличного процесора 
Урок 58 Умовне форматування 
Урок 59 Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування 
Урок 60 Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми 
Урок 61 Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки 
Урок 62 Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 
Урок 63 Контрольна робота з теми «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора» 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ (3 год) 
Урок 64 Розв’язування компетентнісних задач 
Урок 65 Розв’язування компетентнісних задач 
Урок 66 Розв’язування компетентнісних задач 
ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІНФОРМАТИКА» (3 год) 
Урок 67 Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» 
Урок 68 Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика». Оформлення матеріалів про виконання навчальних проектів 
Урок 69 Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика». Захист проекту 
Урок 70 Підсумковий урок за рік 
ДОДАТОК 
Урок 1 Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці 
Урок 2 Автоматизовані засоби для створення веб-ресурсів 
Урок 3 Поняття про мову гіпертекстової розмітки 
ОНЛАЙН-РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ ІНФОРМАТИКИ
Читати повністю
Відгуки покупців
#
На даний момент список відгуків порожній
Залиште свій відгук про товар
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
Інші книги з цієї серії
Спіннер Дивитися усi книги