Каталог товарів
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог товарів

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
 • Можлива доставка за кордон

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

Очікується
0,00 грн
Додати в обране
 • Код виробника: Т470396У
 • Мова видання: Українська
 • Клас: 5
безкоштовно
Додати в обране
Доступні формати:
 • Мова видання: Українська
 • Клас: 5
0,00 грн
 • Доступні формати :pdf
Завантажити
0,00 грн
 • Доступні формати :pdf
Завантажити
Разом :
Купити
Анотація

Підручник є унікальним інструментом для безстресового входження п'ятикласників і їхніх учителів у НУШ. Це приклад системності, логічної послідовності й наступності у розгортанні (розвитку) навчального матеріалу

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Математика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Скворцова С. О., Тарасенкова Н. А.)

У підручнику забезпечено максимально повну реалізацію наступності в навчанні математики між початковою та базовою школою (5 клас).
Навчальний матеріал подано шляхом організації навчального відкриття, завдяки чому здобувачі освіти можуть самостійно дійти висновків і узагальнень.
У підручнику забезпечено інтегрований підхід до навчання; зміст вправ і завдань та ілюстративний матеріал допомагають реалізувати ціннісний компонент НУШ; дотримано оптимальний обсяг змісту навчальних матеріалів відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів 5 класу.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)

Переваги підручника:

 • Реалізація авторської науково обґрунтованої методичної системи навчання математики;
 • практичне втілення ідеї навчання через дослідження;
 • запровадження інноваційного структурування навчального матеріалу до уроків;
 • забезпечення неперервного повторення як передумови міцності знань і вмінь учнів;
 • урахування рекомендацій психологів щодо способів подання навчальної інформації дітям нинішнього покоління;
 • культурологічне спрямування сюжетів математичних задач.

Інтернет-підтримка

Навчально-методичний комплект

 • Підручник
 • Календарно-тематичний план
 • Робочий зошит
 • Інтерактивний зошит для оцінювання результатів навчання що містить завдання на актуалізацію опорних знань, створення проблемної ситуації та її розв'язання, первинне закріплення знань, формування вмінь і навичок, неперервне повторення
 • Розробки уроків
Читати повністю
Зміст книги

Передмова 
Розділ 1. УЗАГАЛЬНЮЄМО та СИСТЕМАТИЗУЄМО ВИВЧЕНЕ в ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Систематизуємо знання нумерації чисел у межах мільйона 
Систематизуємо знання про арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення 
Узагальнюємо прийоми обчислення. Розв’язуємо задачі 
Узагальнюємо прийоми обчислення 
Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її компонентів 
Досліджуємо задачі із взаємопов’язаними величинами 
Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного 
Узагальнюємо способи розв’язування задач, які містять однакову величину 
Досліджуємо ділення з остачею 
Повторюємо письмові прийоми обчислення 
Розв’язуємо задачі на спільну роботу 
Систематизуємо знання про математичні вирази 
Узагальнюємо способи розв’язування задач на процеси 
Узагальнюємо способи розв’язування рівнянь і буквених нерівностей 
Розв’язуємо ускладнені рівняння 
Досліджуємо одночасний рух двох тіл в одному напрямку 
Досліджуємо задачі на спільну роботу і задачі на одночасний рух двох тіл 
Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках і в одному напрямку 
Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл в одному напрямку 
Систематизуємо знання про геометричні фігури 
Систематизуємо знання про геометричні величини: периметр многокутника і площу фігури 
Систематизуємо знання про дроби 
Досліджуємо задачі 
Узагальнюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Розділ 2. Вивчаємо числа в межах трильйона
Повторюємо нумерацію чисел у межах мільйона 
Позначаємо числа на координатному промені 
Ознайомлюємося зі шкалою
Одержуємо числа в межах трильйона
Порівнюємо числа 
Округлюємо числа до певного розряду
Будуємо діаграму 
Повторюємо вивчене 
Повторюємо арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення 
Виконуємо арифметичні дії на підставі нумерації чисел 
Застосовуємо усні та письмові прийоми додавання і віднімання 
Розв’язуємо задачі 
Застосовуємо усні прийоми множення і ділення 
Ознайомлюємось з основною властивістю частки 
Повторюємо ділення з остачею 
Застосовуємо письмові прийоми множення і ділення 
Виконуємо арифметичні дії з іменованими числами 
Вивчаємо формули 
Досліджуємо задачі, які містять однакову величину 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Вивчаємо переставний і сполучний закони множення 
Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці 
Вивчаємо розподільний закон множення відносно додавання / віднімання. Розкриваємо дужки 
Досліджуємо задачі на спільну роботу 
Виносимо спільний множник за дужки 
Розв’язуємо рівняння 
Розв’язуємо задачі алгебраїчним методом 
Повторюємо вивчене 
Ознайомлюємось зі степенем числа 
Досліджуємо задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках і в одному напрямку 
Досліджуємо задачі на рух двох тіл у різних напрямках і в одному напрямку 
Розв’язуємо задачі на рух навздогін
Ознайомлюємось із задачами на рух за течією та проти течії річки
Розв’язуємо задачі на рух за течією та проти течії річки
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Розділ 3. Вивчаємо геометричні фігури
Вивчаємо площину 
Будуємо трикутники 
Розв’язуємо задачі 
Вивчаємо розгорнутий кут 
Вимірюємо кути транспортиром 
Будуємо кути 
Класифікуємо трикутники 
Повторюємо вивчене 
Досліджуємо прямокутний паралелепіпед; куб; піраміду 
Досліджуємо об’єм просторової фігури 
Досліджуємо об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Розділ 4. Вивчаємо звичайні дроби
Узагальнюємо знання про дроби 
Одержуємо рівні дроби 
Визначаємо, який дріб одне число становить від іншого. Порівнюємо дроби із числом 1 
Додаємо і віднімаємо дроби з однаковими знаменниками 
Додаємо і віднімаємо дроби 
Ознайомлюємось із правильними та неправильними дробами
Виділяємо цілу частину з неправильного дробу 
Записуємо мішане число у вигляді неправильного дробу 
Додаємо і віднімаємо мішані числа 
Порівнюємо мішані числа. Розв’язуємо задачі 
Позначаємо дроби на координатному промені 
Розв’язуємо задачі 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Розділ 5. Вивчаємо десяткові дроби
Узагальнюємо знання про десяткову систему числення 
Ознайомлюємось із десятковими дробами 
Читаємо і записуємо десяткові дроби 
Позначаємо десяткові дроби на координатному промені 
Порівнюємо десяткові дроби 
Повторюємо вивчене 
Округлюємо десяткові дроби 
Додаємо і віднімаємо десяткові дроби 
Розв’язуємо задачі 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Множимо і ділимо десятковий дріб на розрядну одиницю 10, 100, 1000
Множимо і ділимо десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1; 0,01; 0,001
Множимо десятковий дріб на натуральне число 
Ділимо десятковий дріб на натуральне число 
Одержуємо десятковий дріб як частку двох натуральних чисел 
Розв’язуємо задачі 
Множимо десяткові дроби 
Повторюємо вивчене 
Ділимо на десятковий дріб 
Знаходимо десятковий дріб від числа; знаходимо число за величиною його десяткового дробу 
Розв’язуємо задачі на знаходження дробу від числа; задачі на знаходження числа за величиною його дробу 
Розв’язуємо задачі 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Розділ 6. Вивчаємо середнє арифметичне. Вивчаємо відсотки
Вивчаємо середнє арифметичне кількох чисел 
Досліджуємо середнє арифметичне кількох чисел  
Розв’язуємо задачі на знаходження середнього арифметичного кількох чисел 
Розв’язуємо задачі на знаходження середньої величини — середньої довжини та середньої маси 
Розв’язуємо задачі на знаходження середньої швидкості 
Розв’язуємо задачі на знаходження середньої швидкості та обернені до них задачі 
Розв’язуємо задачі на знаходження середньої врожайності 
Розв’язуємо задачі на знаходження середньої ціни та обернені до них задачі 
Дізнаємося про відсотки 
Знаходимо відсоток від числа та число за величиною його відсотка 
Досліджуємо задачі на відсотки 
Досліджуємо масштаб 
Розв’язуємо задачі 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Розділ 7. Повторюємо вивчене
Узагальнюємо і систематизуємо знання про числа 
Узагальнюємо і систематизуємо знання про арифметичні дії 
Узагальнюємо і систематизуємо усні та письмові прийоми додавання й віднімання 
Узагальнюємо і систематизуємо усні та письмові прийоми множення й ділення 
Узагальнюємо і систематизуємо алгебраїчний матеріал 
Узагальнюємо і систематизуємо знання про середнє арифметичне кількох чисел 
Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач, що містять однакову / сталу величину 
Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач 
Узагальнюємо спосіб розв’язування задач на спільну роботу 
Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач на рух 
Узагальнюємо і систематизуємо способи розв’язування задач на процеси 
Повторюємо розв’язування ускладнених задач на рух 
Узагальнюємо знання про відсотки 
Розв’язуємо задачі на відсотки 
Систематизуємо знання про геометричні фігури та геометричні величини 
Систематизуємо знання про геометричні величини 
Систематизуємо знання про величини та одиниці їх вимірювання 
Узагальнюємо і повторюємо вивчене 
Перевіряємо свої досягнення 
Словничок 
Предметний покажчик

Читати повністю
Відгуки покупців
На даний момент список відгуків порожній
Залиште свій відгук про товар
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
З цим товаром купують
Код:Г470169У
Вступ до історії. Підручник для 5 класу
Гісем О.В.
400,00 грн
Купити
Код:Ш470294У
Трудове навчання. 5-6 клас. Підручник
Ходзицька І.Ю.
400,00 грн
Купити
Доступна електронна версія
Код:Т470203У
Інформатика. 5 клас. Підручник
Корнієнко М.М.
400,00 грн
Купити
Інші книги автора
Код:И530013УН
Німецька мова. 7(3) клас. Робочий зошит
Сотникова С.І.
Очікується
Код:И319015УН
Німецька мова. 4 клас. Флеш-картки
Сотникова С.І.
Очікується
Код:И142029УН
Німецька мова. 4 клас. Книга для вчителя. Deutsch lernen ist super!
Сотникова С.І.
Очікується
Код:И470328УН
Hallo, Freunde! Підручник з німецької мови. 7(3) клас
Сотникова С.І.
200,00 грн
Купити
Код:И900568УН
Німецька мова. 3 клас. Підручник для ЗНЗ. Deutsch lernen ist super!
Сотникова С.І.
Очікується
Дивитися усi книги