Каталог товарів
Графік роботи:
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Каталог товарів
НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 1 до підручників К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

НУШ Українська мова та читання. 2 клас. Частина 1 до підручників К. І. Пономарьової та О. Я. Савченко

Абрамюк Т.Л., Аралова Е.О., Оніщенко І.В.
1 відгук
140,00 грн
Купити
Додати в обране
  • Код виробника: ПШМ240
  • ISBN: 9786170037510
  • Вага: 0.39
  • Формат, мм: 201х257
  • Кількість сторінок: 336
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 2
Анотація

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.

Читати повністю
Зміст книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Вступ 
Урок 1. Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями 
Досліджую звуки і букви, склад, наголос 
Урок 2. Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками 
Урок 3. Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення) 
Урок 4. Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами 
Урок 5. Написання слів з ьо та йо. Побудова усної розповіді за опорними словами 
Урок 6. Пошук потрібної інформації в оголошенні за поданими запитаннями. Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття 
Урок 8. Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками [дж], [дз], [дз’]. Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 9. Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 10. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком 
Урок 11. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями
Урок 12. Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами 
Урок 13. Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями 
Урок 15. Засвоєння правильного наголошування слів читання, завдання, запитання, помилка, помилки.
Відновлення деформованих речень 
Урок 16. Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання 
Урок 17. Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами
Урок 18. Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту 
Урок 19. Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. Створення розповіді за опорними словами 
Урок 20. Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Записування відповіді на запитання кількома реченнями 
Урок 22. Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. Складання і записування речень за поданими запитаннями, словами 
Урок 23. Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Запис відповіді на запитання
Досліджую значення слова 
Урок 24. Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добирання титрів до кадрів з мультфільму
Урок 25. Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями 
Урок 26. Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами 
Урок 27. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням 
Урок 29. Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації 
Урок 30. Формування уявлення про виражальні засоби мови — епітети, порівняння (без уживання термінів). Поширення речень виражальними засобами мови 
Урок 31. Уживання формул мовленнєвого етикету (ввічливих слів). Розігрування діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю)
Урок 32. Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови
Урок 33. Доповнення тематичної групи слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями
Урок 34. Добирання слів певної тематичної групи. Пошук у текстах потрібної інформації 
Урок 36. Вибір із тексту відомої і невідомої інформації. Записування розповіді з використанням допоміжних матеріалів (слів, малюнків)
Урок 37. Визначення зайвого предмета в певній тематичній групі. Підписування світлин. Складання опису предмета та відгадування його назви 
Урок 38. Добирання родової назви предметів до видових. Складання розповіді за малюнком. Виконання дій за інструкцією 
Досліджую іменники 
Урок 39. Формування уявлення про слова — назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком 
Урок 40. Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізнення іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком 
Урок 41. Знаходження іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями 
Урок 43. Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень 
Урок 44. Ознайомлення з походженням деяких жіночих і чоловічих імен та прізвищ. Поширення поданих речень 
Урок 45. Застосування правила вживання великої букви в іменах, по батькові і прізвищах людей. Знаходження в тексті потрібної інформації. Записування відповіді на запитання 
Урок 46. Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями 
Урок 47. Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви. Складання розповіді за коміксами 
Урок 48. Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту) 
Урок 50. Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами 
Урок 51. Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 52. Змінювання іменників за числами (один — багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації 
Урок 53. Повторення, закріплення і застосування знань про іменник. Підписування світлин
Урок 54. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 56. Узагальнення вивченого. Підсумковий урок за І семестр 
ЧИТАННЯ
До школи, до книги, до друзів душа поривається знов! 
Урок 1. Вступ. Валентин Бичко «Літо, до побачення!». Створюємо усний журнал 
Урок 2. Микола Сингаївський «До школи». Нузет Умеров «Наш клас» 
Урок 3. Марія Хоросницька «Добра порада». Тетяна Цидзіна «Очі, вуха маю...». Лідія Повх «В їдальні» 
Урок 4. Хитрощі не люблять совісті. Василь Сухомлинський «Як Наталка в Лисиці хитринку купила» 
Урок 5. Медіавіконце: читаю, слухаю, бачу
Урок 6. Юрій Ярмиш «Зайчик і Вовчик» 
Урок 8. Милування природою. Максим Рильський «Ми збирали з сином...». Дмитро Павличко «Небеса прозорі...» 
Урок 9. Веселе слово. Грицько Бойко «Хвастунець». Григорій Фалькович «Чесний кіт» 
Урок 10. Добре того вчити, хто хоче все знати. Українська народна казка «Дрізд і голуб» 
Урок 11. Перевіряю свої досягнення 
Читаємо і пізнаємо таємниці рідної мови 
Урок 12. Вступ. Олександр Підсуха «Ой, яка чудова українська мова...». Оксана Кротюк «Ходить сон»
Урок 13. Колискові пісні — перлини української мови. «Котику сіренький», «Ходить котик по горі», «Ой люлі, люлі...» 
Урок 15. Дитячі заклички. «Іди, іди, дощику», «Вийди, вийди, сонечко» 
Урок 16. Лічилки. «Раз, два, три, чотири...», «Їхав лис через ліс», «Де стоїш?», «Покотило, покотило...» 
Урок 17. Мирилки. «Через тин вишня похилилася», «Мир миром...» 
Урок 18. Загадки. Дмитро Білоус «Загадки про розділові знаки» 
Урок 19. Скоромовки. Грицько Бойко «Вареники»
Урок 20. В’язка народних прислів’їв
Урок 22. Українська народна казка «Кіт і пес» 
Урок 23. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Чи далеко до осені?». Загадка-добавлянка 
Урок 24. Медіавіконце: книжка. Олександр Пархоменко «Мов краплин у Дніпрі...» 
Урок 25. Рідна мова — наче квіти. Надія Мовчан-Карпусь «Василинка». Варвара Гринько «Сію дитині» 
Урок 26. Добрій людині і чужа хвороба до серця. Зірка Мензатюк «Золоте серце» 
Урок 27. Мовні цікавинки. Василь Плахотников «Під парканом». Ігор Січовик «Кістку пес в зубах тримав». Тетяна Корольова «Рано-вранці...»
Урок 29. Перевіряю свої досягнення 
У кожній казці є урок, мов у квіточці медок 
Урок 30. Вступ. Тетяна Майданович «Примовка до казки». Українська народна казка «Вовк та собака» 
Урок 31. Медіавіконце: мандрівка до бібліотеки 
Уроки 32–33. Сміливість і кмітливість. Українська народна казка «Цап і баран»
Урок 34. Причина і наслідок. Болгарська народна казка «Виноградар і змія»
Уроки 36–37. Польська народна казка «Оселедець і камбала»
Урок 38. Перевіряю свої досягнення 
Щоб у серці жила Батьківщина... 
Урок 39. Вступ. Марія Чумарна «Маленька і велика». Українська народна пісня «Роде наш красний»
Урок 40. Наш символ і оберіг. Василь Скуратівський «Калина» 
Урок 41. Наталка Поклад «Петриківські диво-квіти» 
Урок 43. Що таке Батьківщина? Анатолій Костецький «Батьківщина». Леонід Полтава «Наша Батьківщина» 
Урок 44. Що таке щастя? Марія Морозенко «Мій тато повернувся із війни» 
Урок 45. Україна наша — вічна. Василь Сухомлинський «Вічна тополя» (легенда)
Урок 46. Перевіряю свої досягнення 
 Зачарувала все зима... 
Урок 47. Вступ. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Зимова казка» 
Урок 48. Засніжено, занесено зимою все навкруг... Порівняння-образ. Вадим Скомаровський «Казкові шати». Тамара Коломієць «Падав сніг» 
Урок 50. Досліджуємо текст. Галина Демченко «Ялинова шишка». Богдана Бойко «Загадкадобавлянка»
Урок 51. Зимові дива. Зимові свята. Віра Багірова «Лист до Чудотворця». Іван Малкович «Молитва Ангелу» 
Урок 52. Невидимий подарунок. Ольга Наконечна «Свято Миколая» 
Урок 53. Медіавіконце: вітальна листівка 
Урок 54. Ми йдемо колядувати, господарів величати! Лідія Повх «Колядники»
Урок 55. Перевіряю свої досягнення
Література та Інтернет-ресурси
Читати повністю
Відгуки покупців
Іванна
02.10.2019
Оперативна доставка. Приємне спілкування. Рекомендую.
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
Анотація

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків української мови та читання у 2-му класі Нової української школи, складені відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко.
Розподіл годин і тематика уроків відповідають змісту підручників К. І. Пономарьової (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 1.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019) та О. Я. Савченко (Українська мова та читання : Підручник для 2-го класу ЗЗСО (у 2-х частинах) : Частина 2.— К. : УОВЦ «Оріон», 2019).
Конспекти уроків, різноманітних за формою проведення, побудовано з урахуванням основних положень Концепції «Нова українська школа», на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, з використанням елементів інтеграції, інноваційних та здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання, сучасного обладнання як складової нового освітнього середовища.
Для вчителів початкової школи.

Читати повністю
Зміст книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
Вступ 
Урок 1. Представлення себе під час знайомства. Оформлення речень на письмі. Створення усного висловлення за ілюстраціями 
Досліджую звуки і букви, склад, наголос 
Урок 2. Розрізнення мовних і немовних звуків. Позначення мовних звуків буквами на письмі. Складання і записування речень за малюнками 
Урок 3. Розрізнення голосних і приголосних звуків. Побудова й записування речень з використанням допоміжних матеріалів (малюнок, словосполучення) 
Урок 4. Позначення м’якості приголосних на письмі. Складання усної розповіді (казки) за малюнком та опорними словами 
Урок 5. Написання слів з ьо та йо. Побудова усної розповіді за опорними словами 
Урок 6. Пошук потрібної інформації в оголошенні за поданими запитаннями. Дослідження слів з подовженими приголосними звуками. Складання усної розповіді про улюблене заняття 
Урок 8. Читання діалогу за ролями. Ознайомлення зі структурою записки. Розпізнавання слів зі звуками [дж], [дз], [дз’]. Написання відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 9. Вправляння у перетворенні слів. Спостереження за словами з буквами ґ та щ. Формулювання усних відповідей на запитання за змістом прочитаного тексту
Урок 10. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації. Дослідження слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Побудова речень за даним початком 
Урок 11. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Вправляння у написанні слів з апострофом. Складання усної розповіді за запитаннями
Урок 12. Вправляння у правильній вимові дзвінких приголосних звуків у кінці слів і складів. Побудова речень з поданими словами 
Урок 13. Експериментування з наголосом у словах. Спостереження за залежністю значення слова від зміни наголосу. Складання розповіді за малюнками і запитаннями 
Урок 15. Засвоєння правильного наголошування слів читання, завдання, запитання, помилка, помилки.
Відновлення деформованих речень 
Урок 16. Вправляння у вимовлянні слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Актуалізація знань про правила переходу вулиць. Записування відповіді на запитання 
Урок 17. Конструювання слів зі складів. Вправляння у поділі слів на склади. Побудова розповіді за опорними словами
Урок 18. Вправляння у поділі для переносу слів, у яких є збіг приголосних, та слів, які мають склад, позначений однією буквою. Розмірковування про призначення прочитаного тексту 
Урок 19. Вправляння у переносі слів з буквосполученнями дж, дз, апострофом і буквами ь, й. Створення розповіді за опорними словами 
Урок 20. Пригадування алфавіту. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ознайомлення з алгоритмом пошуку книжки за алфавітом. Записування відповіді на запитання кількома реченнями 
Урок 22. Користування алфавітом у роботі з навчальним словником. Вправляння у перевірці правопису слів за словником. Складання і записування речень за поданими запитаннями, словами 
Урок 23. Повторення і застосування знань про звуки й букви, умінь правильно наголошувати слова та ділити на склади для переносу. Запис відповіді на запитання
Досліджую значення слова 
Урок 24. Дослідження лексичного значення слова. Побудова діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю) на основі прочитаного тексту. Добирання титрів до кадрів з мультфільму
Урок 25. Розрізнення прямого і переносного значення слів. Складання і записування речень за малюнком, з поданими словосполученнями 
Урок 26. Ознайомлення з багатозначними словами. Складання і записування речень з багатозначними словами 
Урок 27. Розпізнавання і добирання протилежних за значенням слів. Перетворення тексту шляхом заміни окремих слів на протилежні за значенням 
Урок 29. Ознайомлення з близькими за значенням словами. Читання діалогу за ролями. Знаходження в тексті потрібної інформації 
Урок 30. Формування уявлення про виражальні засоби мови — епітети, порівняння (без уживання термінів). Поширення речень виражальними засобами мови 
Урок 31. Уживання формул мовленнєвого етикету (ввічливих слів). Розігрування діалогу за поданими запитаннями (інтерв’ю)
Урок 32. Вправляння у використанні слів різних лексичних груп. Складання та поширення речень виражальними засобами мови
Урок 33. Доповнення тематичної групи слів. Побудова розгорнутої відповіді на запитання. Читання діалогу за ролями
Урок 34. Добирання слів певної тематичної групи. Пошук у текстах потрібної інформації 
Урок 36. Вибір із тексту відомої і невідомої інформації. Записування розповіді з використанням допоміжних матеріалів (слів, малюнків)
Урок 37. Визначення зайвого предмета в певній тематичній групі. Підписування світлин. Складання опису предмета та відгадування його назви 
Урок 38. Добирання родової назви предметів до видових. Складання розповіді за малюнком. Виконання дій за інструкцією 
Досліджую іменники 
Урок 39. Формування уявлення про слова — назви предметів. Розрізнення неживих і живих предметів. Складання речень, розповіді за малюнком 
Урок 40. Ознайомлення з терміном «іменники». Розрізнення іменників, які відповідають на питання хто? і що?. Складання розповіді за малюнком 
Урок 41. Знаходження іменників у реченні і тексті. Розігрування діалогу. Записування речень за поданими запитаннями 
Урок 43. Написання з великої букви імен, по батькові і прізвищ людей. Поширення поданих речень 
Урок 44. Ознайомлення з походженням деяких жіночих і чоловічих імен та прізвищ. Поширення поданих речень 
Урок 45. Застосування правила вживання великої букви в іменах, по батькові і прізвищах людей. Знаходження в тексті потрібної інформації. Записування відповіді на запитання 
Урок 46. Написання з великої букви кличок тварин. Поширення поданих речень. Складання і записування речень за запитаннями 
Урок 47. Застосування правила про написання кличок тварин з великої букви. Складання розповіді за коміксами 
Урок 48. Написання з великої букви назв міст і сіл. Знаходження в тексті нової інформації. Перетворення інформації (перенесення інформації з тексту на карту) 
Урок 50. Написання з великої букви назв гір, річок, озер, островів, морів. Знаходження в тексті відповіді на запитання. Складання тексту для реклами 
Урок 51. Розпізнавання іменників, які означають один предмет і багато предметів. Складання розповіді за коміксами 
Урок 52. Змінювання іменників за числами (один — багато). Розігрування діалогу. Пошук у тексті потрібної інформації 
Урок 53. Повторення, закріплення і застосування знань про іменник. Підписування світлин
Урок 54. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань 
Урок 56. Узагальнення вивченого. Підсумковий урок за І семестр 
ЧИТАННЯ
До школи, до книги, до друзів душа поривається знов! 
Урок 1. Вступ. Валентин Бичко «Літо, до побачення!». Створюємо усний журнал 
Урок 2. Микола Сингаївський «До школи». Нузет Умеров «Наш клас» 
Урок 3. Марія Хоросницька «Добра порада». Тетяна Цидзіна «Очі, вуха маю...». Лідія Повх «В їдальні» 
Урок 4. Хитрощі не люблять совісті. Василь Сухомлинський «Як Наталка в Лисиці хитринку купила» 
Урок 5. Медіавіконце: читаю, слухаю, бачу
Урок 6. Юрій Ярмиш «Зайчик і Вовчик» 
Урок 8. Милування природою. Максим Рильський «Ми збирали з сином...». Дмитро Павличко «Небеса прозорі...» 
Урок 9. Веселе слово. Грицько Бойко «Хвастунець». Григорій Фалькович «Чесний кіт» 
Урок 10. Добре того вчити, хто хоче все знати. Українська народна казка «Дрізд і голуб» 
Урок 11. Перевіряю свої досягнення 
Читаємо і пізнаємо таємниці рідної мови 
Урок 12. Вступ. Олександр Підсуха «Ой, яка чудова українська мова...». Оксана Кротюк «Ходить сон»
Урок 13. Колискові пісні — перлини української мови. «Котику сіренький», «Ходить котик по горі», «Ой люлі, люлі...» 
Урок 15. Дитячі заклички. «Іди, іди, дощику», «Вийди, вийди, сонечко» 
Урок 16. Лічилки. «Раз, два, три, чотири...», «Їхав лис через ліс», «Де стоїш?», «Покотило, покотило...» 
Урок 17. Мирилки. «Через тин вишня похилилася», «Мир миром...» 
Урок 18. Загадки. Дмитро Білоус «Загадки про розділові знаки» 
Урок 19. Скоромовки. Грицько Бойко «Вареники»
Урок 20. В’язка народних прислів’їв
Урок 22. Українська народна казка «Кіт і пес» 
Урок 23. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Чи далеко до осені?». Загадка-добавлянка 
Урок 24. Медіавіконце: книжка. Олександр Пархоменко «Мов краплин у Дніпрі...» 
Урок 25. Рідна мова — наче квіти. Надія Мовчан-Карпусь «Василинка». Варвара Гринько «Сію дитині» 
Урок 26. Добрій людині і чужа хвороба до серця. Зірка Мензатюк «Золоте серце» 
Урок 27. Мовні цікавинки. Василь Плахотников «Під парканом». Ігор Січовик «Кістку пес в зубах тримав». Тетяна Корольова «Рано-вранці...»
Урок 29. Перевіряю свої досягнення 
У кожній казці є урок, мов у квіточці медок 
Урок 30. Вступ. Тетяна Майданович «Примовка до казки». Українська народна казка «Вовк та собака» 
Урок 31. Медіавіконце: мандрівка до бібліотеки 
Уроки 32–33. Сміливість і кмітливість. Українська народна казка «Цап і баран»
Урок 34. Причина і наслідок. Болгарська народна казка «Виноградар і змія»
Уроки 36–37. Польська народна казка «Оселедець і камбала»
Урок 38. Перевіряю свої досягнення 
Щоб у серці жила Батьківщина... 
Урок 39. Вступ. Марія Чумарна «Маленька і велика». Українська народна пісня «Роде наш красний»
Урок 40. Наш символ і оберіг. Василь Скуратівський «Калина» 
Урок 41. Наталка Поклад «Петриківські диво-квіти» 
Урок 43. Що таке Батьківщина? Анатолій Костецький «Батьківщина». Леонід Полтава «Наша Батьківщина» 
Урок 44. Що таке щастя? Марія Морозенко «Мій тато повернувся із війни» 
Урок 45. Україна наша — вічна. Василь Сухомлинський «Вічна тополя» (легенда)
Урок 46. Перевіряю свої досягнення 
 Зачарувала все зима... 
Урок 47. Вступ. Досліджуємо текст. Василь Чухліб «Зимова казка» 
Урок 48. Засніжено, занесено зимою все навкруг... Порівняння-образ. Вадим Скомаровський «Казкові шати». Тамара Коломієць «Падав сніг» 
Урок 50. Досліджуємо текст. Галина Демченко «Ялинова шишка». Богдана Бойко «Загадкадобавлянка»
Урок 51. Зимові дива. Зимові свята. Віра Багірова «Лист до Чудотворця». Іван Малкович «Молитва Ангелу» 
Урок 52. Невидимий подарунок. Ольга Наконечна «Свято Миколая» 
Урок 53. Медіавіконце: вітальна листівка 
Урок 54. Ми йдемо колядувати, господарів величати! Лідія Повх «Колядники»
Урок 55. Перевіряю свої досягнення
Література та Інтернет-ресурси
Читати повністю
Відгуки покупців
Іванна
02.10.2019
Оперативна доставка. Приємне спілкування. Рекомендую.
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
Інші книги з цієї серії
Код:ПФМ002
Фізика. 7 клас
Євлахова О.М.
45,00 грн
Купити
Код:ПФМ007
Фізика. 9 клас. ІІ семестр
45,00 грн
Купити
Код:УММ036
Українська мова. 9 клас. І семестр
45,00 грн
Купити
Код:ПГМ007
Географія. 9 клас. Україна і світове господарство
Довгань Г.Д.
50,00 грн
Купити
Код:ПБМ008
Мій конспект. Біологія. 9 клас
Мариненко Л.В.
90,00 грн
Купити
Код:ПШМ214
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 1
Порощук В.П.
90,00 грн
Купити
Код:ІПМ028
Історія України. 7 клас
Кагітіна Н.А.
70,00 грн
Купити
Код:ІПМ023
Історія України. 9 клас. До оновленої програми 2017р.
Мироненко А.І.
90,00 грн
Купити
Код:ИНМ007
Мій конспект. Інформатика. 9 клас.
Табарчук І.В.
75,00 грн
Купити
Код:ПФМ003
Фізика. 8 клас. Мій конспект
Євлахова О.М.
45,00 грн
Купити
Код:ПГМ008
Мій конспект. Географія України. 8 клас
Павлюк Н.І.
90,00 грн
Купити
Код:РРМ014
Русский язык. 8 класс
Коновалова М.В.
60,00 грн
Купити
Код:ПБМ012
Біологія. 11 клас
70,00 грн
Купити
Код:УММ060
Українська мова. 11 клас. ІІ семестр
80,00 грн
Купити
Код:УММ059
Українська мова. 11 клас. І семестр
75,00 грн
Купити
Код:УММ064
Українська мова. 7 клас. ІІ семестр
80,00 грн
Купити
Код:ПБМ009
Біологія 8 клас. Нова програма 2017 р.
Задорожний К.М.
90,00 грн
Купити
Код:ПГМ012
Мій конспект. Географія. Материки та океани. 7 клас
Павлюк Н.І.
95,00 грн
Купити
Код:ІПМ014
Мій конспект. Історія України. 8 клас
Кагітіна Н.А.
70,00 грн
Купити
Код:ФКМ005
Фізична культура. 7 клас
90,00 грн
Купити
Код:ПММ054
Мій конспект. Геометрія. 8 клас
90,00 грн
Купити
Код:ПШМ215
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 2
110,00 грн
Купити
Код:ПФМ006
Фізика. 9 клас. І семестр
Євлахова О.М.
45,00 грн
Купити
Код:РРМ015
Русский язык. 9 класс. Начало изучения с 1-го класса. РРМ015
Коновалова М.В.
70,00 грн
Купити
Код:ПАМ007
Англійська мова. 8 клас. За підручником А. М. Несвіт (2016)
Кіктенко Т.М.
45,00 грн
Купити
Код:ПАМ008
Англійська мова. 8 клас. За підручником О. Д. Карп’юк (2016)
Кіктенко Т.М.
80,00 грн
Купити
Код:СЛМ011
Зарубіжна література. 8 клас
Куцінко О.Г.
100,00 грн
Купити
Код:МШМ002
Музичне мистецтво. 5 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Золотарьова О.І.
40,00 грн
Купити
Код:ПОМ004
Мій конспект. Основи здоров’я. 7 клас
Жадан О.М.
80,00 грн
Купити
Код:ПОМ006
Мій конспект. Основи здоров’я. 8 клас
Жадан О.М.
80,00 грн
Купити
Код:УММ032
Українська література. 8 клас. Нова програма
Слюніна О.В.
90,00 грн
Купити
Код:ФКМ001
Фізична культура. 8 клас
Ільницька Г.С.
80,00 грн
Купити
Код:ПХМ001
Хімія. 7 клас
Русанова О.К.
70,00 грн
Купити
Код:ПХМ002
Хімія. 8 клас.
Підгаєцька І.С.
85,00 грн
Купити
Код:ІПМ024
Всесвітня історія. 9 клас
Морозова Н.М.
90,00 грн
Купити
Код:ІПМ029
Всесвітня історія. 7 клас. Серія «Мій конспект»
Гриценко А.П.
70,00 грн
Купити
Код:УММ047
Українська мова. 5 клас. І семестр
Паращич В.В.
75,00 грн
Купити
Код:ПГМ011
Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
Павлюк Н.І.
95,00 грн
Купити
Код:ПММ039
Мій конспект. Математика. 5 клас. І семестр
Старова О.О.
90,00 грн
Купити
Код:ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова О.О.
80,00 грн
Купити
Код:ПММ042
Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
Старова О.О.
80,00 грн
Купити
Код:ИНМ011
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»
Агафонова Г.О.
60,00 грн
Купити
Код:ПХМ005
Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Русанова О.К.
55,00 грн
Купити
Код:ПШМ204
НУШ Фізична культура. 1 клас. I семестр
Ільницька Г.С.
70,00 грн
Купити
Код:ПАМ012
Англійська мова. 9 клас. За підручником А. М. Несвіт
Любченко О.М.
60,00 грн
Купити
Код:ПАМ010
Англійська мова. 9 клас. За підручником О. Д. Карп'юк
Любченко О.М.
60,00 грн
Купити
Код:СЛМ012
Зарубіжна література. 9 клас
Загоруйко О.Я.
90,00 грн
Купити
Код:УММ035
Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
Слюніна О.В.
90,00 грн
Купити
Код:ФКМ002
Фізична культура. 9 клас
Ільницька Г.С.
80,00 грн
Купити
Код:ПХМ004
Мій конспект. Хімія. 9 клас
Підгаєцька І.С.
90,00 грн
Купити
Код:ПШМ209
НУШ Фізична культура. 1 клас. II семестр
Ільницька Г.С.
65,00 грн
Купити
Код:ПАМ014
Англійська мова. 10 клас. За підручником О. Д. Кар п’юк
Любченко О.М.
110,00 грн
Купити
Код:ПММ030
Геометрія. 9 клас
Старова О.О.
85,00 грн
Купити
Код:ПММ049
Алгебра та початки аналізу. 11 клас. Рівень стандарту
Старова О.О.
70,00 грн
Купити
Код:ФКМ004
Фізична культура. 11 клас
Ільницька Г.С.
90,00 грн
Купити
Код:ПГМ013
Географія. 11 клас. Мій конспект
Павлюк Н.І.
70,00 грн
Купити
Код:ПММ050
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова О.О.
70,00 грн
Купити
Код:УММ058
Українська література. 11 клас. ІІ семестр
Слюніна О.В.
65,00 грн
Купити
Код:УММ057
Українська література. 11 клас. І семестр
Слюніна О.В.
65,00 грн
Купити
Код:ПММ027
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. I семестр
Карпік В.В.
95,00 грн
Купити
Код:ПАМ016
Англійська мова. 11 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Любченко О.М.
110,00 грн
Купити
Код:ТНМ020
Трудове навчання. Проектна діяльність. 7 клас
Пелагейченко М.Л.
100,00 грн
Купити
Код:ПММ051
Агебра. 7 клас. Мій конспект
Старова О.О.
110,00 грн
Купити
Код:ПММ052
Геометрія. 7 клас. Мій конспект
Старова О.О.
110,00 грн
Купити
Код:ПММ028
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. II семестр
Карпік В.В.
110,00 грн
Купити
Код:УММ055
Українська література. 6 клас. Нова програма
Слюніна О.В.
95,00 грн
Купити
Код:УММ054
Українська література. 7 клас
Слюніна О.В.
95,00 грн
Купити
Код:ПММ053
Алгебра. 8 клас
Старова О.О.
110,00 грн
Купити
Код:ПШМ246
НУШ Фізична культура. 3 клас. II семестр
Ільницька Г.С.
90,00 грн
Купити
Код:ПШМ245
НУШ Фізична культура. 3 клас. I семестр
Ільницька Г.С.
90,00 грн
Купити
Код:ПШМ260
НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
Гандзя І.В.
110,00 грн
Купити
Код:ПШМ135
Уроки позакласного читання. 4 клас
Даніліна І.В.
35,00 грн
Купити
Дивитися усi книги
З цим товаром купують