Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Український правопис. Орфографія. Пунктуація. 5-11 класи

Український правопис. Орфографія. Пунктуація. 5-11 класи

Український правопис. Орфографія. Пунктуація. 5-11 класи

Знятий з виробництва
  • Код виробника: Ф19406У
  • ISBN: 978-617-09-1580-1
  • Вага: 0.35
  • Формат, мм: 170х215
  • Кількість сторінок: 352
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 5-11
Анотація
Робота з посібником удосконалює грамотність!
Зміст видання відповідає сучасному українському правопису. Вправи й контрольні завдання можна виконувати індивідуально й колективно.

Посібник допоможе:
– повторити правила;
– систематизувати набуті знання;
– потренуватися в застосуванні знань і вмінь;
– перевірити власну грамотність.

Посібник буде корисним у підготовці до ЗНО.
Читати повністю
Зміст книги
Передмова
Орфографія
Перелік основних орфограм
Уживання великої літери
Орфограма: велика буква і лапки у власних назвах (1) 
Правила переносу слів із рядка в рядок
Орфограма: перенос слів із рядка в рядок (2) 
Правопис слів з ненаголошеними голосними
Орфограма: букви е, и, що позначають ненаголошені голосні (3) 
Правопис і та и в коренях українських слів
Орфограма: букви и — і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів (4) 
Правопис о та а в коренях українських слів
Орфограма: букви а — о на позначення ненаголошених голосних у коренях слів (5) 
Написання и — і в іншомовних словах
Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 
Правопис слів із дзвінкими й глухими приголосними
Орфограма: букви, що позначають приголосні, які уподібнюються (7) 
Орфограма: буквосполучення -ться, -шся у дієсловах (8) 
Спрощення в групах приголосних 
Орфограма: спрощення в групах приголосних (9) 
Уживання м’якого знака 
Орфограма: м’який знак (10) 
Орфограма: буквосполучення -ться, -шся в дієсловах (8) 
Уживання апострофа 
Орфограма: апостроф (11) 
М’який знак і апостроф в іншомовних словах 
Орфограми: м’який знак (10), апостроф (11) 
Сполучення літер йо, ьо 
Орфограма: буквосполучення йо, ьо (12) 
Чергування голосних звуків 
Орфограма: букви о — і, е — і, є — ї в коренях слів (13) 
Орфограма: букви е — і в коренях дієслів (14) 
Орфограма: букви е — и в коренях дієслів (15) 
Орфограма: букви о — а в коренях дієслів (16) 
Орфограма: букви е — о після ж, ч, ш, щ, дж та й (17) 
Чергування приголосних звуків 
Орфограма: буквосполучення чн у прикметниках з суфіксом -н- (18) 
Орфограма: букви чч, щ в іменниках із суфіксом -ин(а) (19) 
Орфограма: буквосполучення -зьк-, -цьк-, -ськ-, -зтв-, -цтв-, -ств- (20) 
Подвоєння букв унаслідок збігу 
Орфограма: подвоєні букви (21) 
Подовження м’яких і пом’якшених приголосних 
Орфограма: подвоєні букви (21) 
Орфограма: одна і дві літери перед закінченням орудного відмінка однини іменників третьої відміни (58) 
Написання нн у прикметниках і прислівниках 
Орфограма: правопис суфіксів пасивних дієприкметників (54) 
Подвоєння букв в іншомовних словах 
Орфограма: подвоєні букви (21) 
Написання префіксів роз-, без- 
Орфограма: буква з у кінці префіксів (22) 
Написання префікса з- (с-) 
Орфограма: букви з — с у префіксі з- (с-) (23) 
Написання префіксів пре-, при-, прі- 
Орфограма: букви е — и у префіксах пре-, при- (24) 
Написання суфіксів -ив, -ев- (-єв) 
Орфограма: букви и, е в суфіксах -ив-, -ев- (25) 
Написання суфіксів -инн(я), -інн(я) 
Орфограма: буква и в суфіксі -инн(я) (26) 
Написання суфіксів -ичк, -ичок, -ечок 
Орфограма: букви и — е (є) в суфіксах -ичк, -ичок, -ечк (-єчк) (27) 
Написання суфіксів -ов-, -ев- (-єв-) 
Орфограма: букви о — е (є) в суфіксах -ов-, -ев- (-єв-) (28) 
Написання суфіксів -изм, -ист 
Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 
Написання суфіксів -ир, -ір 
Орфограма: букви и — і в словах іншомовного походження (6) 
Правопис складних слів 
Орфограма: букви о, е, є в складних словах (29) 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Правопис слів із частинами пів-, напів- 
Правопис складноскорочених слів 
Орфограма: правопис абревіатур і складноскорочених слів (46) 
Правопис іменників 
Орфограма: правопис відмінкових закінчень іменників (47) 
Орфограма: букви о, е, є в закінченнях орудного відмінка однини іменників першої відміни (31) 
Орфограма: правопис слів у кличному відмінку (48) 
Орфограма: м’який знак (10) 
Орфограма: букви а, я, у, ю в закінченнях родового відмінка однини іменників другої відміни (32) 
Орфограма: букви о, е, є в закінченнях давального й орудного відмінків іменників другої відміни (33) 
Орфограма: подвоєні букви (21) 
Правопис імен по батькові 
Орфограма: букви о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а), ївн(а) (34) 
Передача російських прізвищ українською мовою 
Орфограма: букви и, і, ї, йо, ьо, о, е, є в російських прізвищах (35) 
Правопис прикметників 
Орфограма: правопис відмінкових закінчень прикметників (49) 
Орфограма: правопис форм вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників (50) 
Правопис присвійних прикметників 
Орфограма: велика буква і лапки у власних назвах (1) 
Правопис складних прикметників 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Правопис кількісних числівників 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Орфограма: м’який знак (10) 
Орфограма: правопис відмінкових форм числівників (51) 
Орфограма: правопис порядкових числівників (52) 
Правопис утворених від числівників складних слів 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Написання займенників 
Орфограма: дефіс у неозначених займенниках (36) 
Орфограма: ні в заперечних займенниках (37) 
Правопис дієслів 
Орфограма: букви е — и в особових закінченнях дієслів (38) 
Орфограма: м’який знак (10) 
Складна і складена форми майбутнього часу 
Умовний і наказовий способи дієслів 
Орфограма: частка би (б) з дієсловами умовного способу (39) 
Орфограма: м’який знак (10) 
Правопис активних дієприкметників 
Орфограма: правопис суфіксів активних дієприкметників (53) 
Правопис пасивних дієприкметників 
Орфограма: правопис суфіксів пасивних дієприкметників (54) 
Правопис дієприслівників 
Орфограма: буква и в суфіксах дієприслівників (41) 
Орфограма: букви у (ю), а (я) в дієприслівникових суфіксах -учи (-ючи), -ачи (-ячи) (40) 
Правопис прислівників 
Орфограма: букви и, і в кінці прислівників (42) 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Орфограма: правопис вищого й найвищого ступенів порівняння прислівників (55) 
Правопис прийменників 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Правопис сполучників 
Орфограма: правопис сполучників з іншими словами (56) 
Правопис часток 
Орфограма: написання складних слів разом і через дефіс (30) 
Орфограма: не з іменником, прикметником, прислівником (43) 
Орфограма: не з дієсловом (44) 
Орфограма: ні (ані) з різними частинами мови (45) 
Вигук 
Орфограма: правопис вигуків (57) 
Диктанти 
Пунктуація
Перелік основних пунктограм 
Розділові знаки у простому реченні 
Пунктограма: розділові знаки в кінці речення (1) 
Тире в простому реченні 
Пунктограма: тире між підметом і присудком (2) 
Тире в неповних реченнях 
Пунктограма: тире на місці пропущеного члена речення (3) 
Правопис і виділення непоширених прикладок на письмі 
Орфограма: правопис непоширених прикладок (59) 
Пунктограма: кома і тире при відокремлених прикладках (9) 
Розділові знаки при однорідних членах речення 
Пунктограма: розділові знаки між однорідними членами речення (4) 
Пунктограма: кома між повторюваними словами (5) 
Однорідні та неоднорідні означення 
Пунктограма: розділові знаки між однорідними членами речення (4) 
Узагальнювальні слова при однорідних членах речення 
Пунктограма: двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення (6) 
Пунктограма: тире після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом (7)
Відокремлені члени речення 
Відокремлені означення 
Пунктограма: кома і тире при відокремлених означеннях (8) 
Відокремлені прикладки 
Пунктограма: кома і тире при відокремлених прикладках (9) 
Відокремлені обставини 
Пунктограма: кома при відокремлених обставинах (10) 
Відокремлені додатки 
Пунктограма: кома при відокремлених додатках (11) 
Відокремлені уточнювальні члени речення 
Пунктограма: кома при уточнювальних членах речення (12) 
Порівняльний зворот 
Пунктограма: кома при порівняльному звороті (13) 
Слова, граматично не пов’язані з членами речення 
Розділові знаки при звертанні 
Пунктограма: кома та знак оклику при звертанні (14) 
Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях) 
Пунктограма: кома при вставних словах і сполученнях слів (15) 
Пунктограма: кома, тире та дужки при вставлених словосполученнях і реченнях (16) 
Розділові знаки при стверджувальних і заперечному словах та вигуках 
Пунктограма: кома та знак оклику при стверджувальних і заперечному словах і вигуках (17) 
Розділові знаки у складному реченні 
Розділові знаки в складносурядному реченні 
Пунктограма: кома та крапка з комою між частинами складносурядного речення (18) 
Пунктограма: тире між частинами складносурядного речення (19) 
Розділові знаки в складнопідрядному реченні 
Пунктограма: розділові знаки між частинами складнопідрядного речення (20) 
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 
Пунктограма: кома, крапка з комою, тире та двокрапка між частинами безсполучникового складного речення (21) 
Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку 
Пряма мова Розділові знаки при ній 
Пунктограма: розділові знаки при прямій мові (22) 
Непряма мова Розділові знаки в реченнях з непрямою мовою 
Пунктограма: розділові знаки між частинами складнопідрядного речення (20) 
Розділові знаки при цитатах 
Пунктограма: розділові знаки при цитатах (23) 
Діалог Розділові знаки при діалозі 
Пунктограма: розділові знаки при діалозі (24) 
Диктанти 
Відповіді до вправ 

Читати повністю
Відгуки покупців
#
На даний момент список відгуків порожній
Залиште свій відгук про товар
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*