Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Усі уроки географії. 7 клас

Усі уроки географії. 7 клас

Усі уроки географії. 7 клас

Знятий з виробництва
  • Код виробника: ПГУ002
  • ISBN: 9786170024794
  • Вага: 0.25
  • Формат, мм: 148х210
  • Кількість сторінок: 352
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 7
Анотація
Посібник містить докладні розробки всіх уроків до курсу географії 7 класу за новою програмою.Авторські ідеї, ретельно підібраний основний та додатковий матеріал, різноманіття сучасних методів та прийомів навчання, корисні посилання на інтернет-джерела відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів. Книга буде корисною і вчителю-початківцію, і досвідченому майстру й допоможе зекономити час підготовки до уроку.
Читати повністю
Зміст книги
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Урок 1. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани
Урок 2. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом
і призначенням 
РОЗДІЛ I.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Тема 1. Форма і рухи Землі 
Урок 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їхні наслідки 
Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки 
Урок 4. Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літо сферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення 
Урок 5. Тектонічні структури: платформи й області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу 
Урок 6. Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів 
Урок 7. Повітряні маси, їхні властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів 
Урок 8. Водні маси, їхні властивості, закономірності переміщення океанічних течій 
Урок 9. Кліматичні пояси і типи клімату Землі 
Урок 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність
Урок 11. Підсумковий урок з розділу «Закономірності формування природи материків і океанів»
РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ 
Тема 1. Африка 
Урок 12. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід Африки.
Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (початок) 
Урок 13. Тектонічна будова Африки 
Урок 14. Рельєф, корисні копалини Африки. Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (продовження) 
Урок 15. Загальні ознаки клімату Африки 
Урок 16. Кліматичні пояси і типи клімату Африки. Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами 
Урок 17. Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів. Практична робота 3 (продовження) 
Урок 18. Природні зони Африки, закономірності їх розміщення 
Урок 19. Стихійні явища природи в Африці. Екологічні проблеми. Природні об’єкти, занесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
Урок 20. Населення Африки. Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту. Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка (закінчення) 
Урок 21. Підсумковий урок з теми «Африка»* 
Тема 2. Південна Америка 
Урок 22. Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 5.
Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (початок) 
Урок 23. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Південної Америки. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (продовження) 
3
Урок 24. Загальні ознаки клімату Південної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота 6.
Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами 
Урок 25. Води суходолу Південної Америки. Практична робота 5. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (продовження) 
Урок 26. Природні зони Південної
Америки. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Природні об’єкти
Південної Америки, занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Урок 27. Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки. Практична робота 5.
Позначення на контурній карті географічних об’єктів Південної Америки (закінчення) 
Тема 3. Австралія 
Урок 28. Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф,
корисні копалини. Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів
Австралії (початок)  
Урок 29. Клімат Австралії. Води суходолу. Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (продовження) 
Урок 30. Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони. Зміна природи материка
людиною. Найвідоміші природні об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
Урок 31. Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна-материк. Україна й Австралія. Практична робота 7.
Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (закінчення) 
Урок 32. Підсумковий урок з тем «Австралія» та «Південна Америка»
РОЗДІЛ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ
Тема 1. Антарктида 
Урок 33. Географічне положення. Дослідження материка. Українська станція «Академік вернадський». Міжнародний статус. Антарктида і Арктика. Практична робота 8. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті 
Урок 34. Природа Антарктиди. Практична робота 8 (закінчення) 
РОЗДІЛ ІV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ
Тема 1. Північна Америка 
Урок 35. Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння. Практична робота 9. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті 
Урок 36. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини Північної Америки 
Урок 37. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки 
Урок 38. Води суходолу Північної Америки 
Урок 39. Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність в горах материка 
Урок 40. Зміни природи Північної Америки людиною. Сучасні екологічні проблеми 
Урок 41. Населення та держави Північної Америки 
Урок 42. Підсумковий урок за темами «Антарктида. Північна Америка» 
Тема 2. Євразія 
Урок 43. Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу. Практична робота 10. Позначення
на контурній карті географічних об’єктів Євразії 
Урок 44. Дослідження та освоєння Євразії
Урок 45. Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини Євразії 
4
Урок 46. Загальні риси клімату Євразії 
Урок 47. Кліматичні пояси й типи клімату Євразії. Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного поясу за допомогою кліматичних діаграм 
Урок 48. Води суходолу Євразії. Найбільші річки 
Урок 49. Води суходолу Євразії. Озера 
Урок 50. Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи 
Урок 51. Природні зони Євразії. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савана. Субекваторіальні та екваторіальні
ліси. Вертикальна поясність 
Урок 52. Зміни природи материка людиною 
Урок 53. Населення Євразії. Держави 
Урок 54. Найбільші держави Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія 
Урок 55. Зв’язки України з країнами Європи 
Урок 56. Найбільші держави Азії. Китай. Японія. Індія 
Урок 57. Підсумковий урок за темою «Євразія » 
РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ
Тема 1. Тихий океан 
Урок 58. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Практична робота 12. Позначення географічних
об’єктів та течій океанів на контурній карті 
Урок 59. Тихий океан. Органічний світ і природні ресурси. Острови в Тихому океані, їх походження. Вплив океану на життєдіяльність людей прилег лих материків 
Тема 2. Атлантичний океан 
Урок 60. Атлантичний океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 
Тема 3. Індійський океан 
Урок 61. Індійський океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 
Тема 4. Північний Льодовитий океан 
Урок 62. Північний Льодовитий океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті 
Урок 63. Океани Землі. Узагальнення знань 
РОЗДІЛ VІ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів
Урок 64. Природні багатства материків та океанів, їхні особливі види. наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти 
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів 
Урок 65. Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем. міжнародні організаціії з охорони природи 
Урок 66. Шляхи розв’язування екологічних проблем (дослідження) 
Урок 67–70. Резерв 
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 
Читати повністю
Відгуки покупців
#
На даний момент список відгуків порожній
Залиште свій відгук про товар
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
Інші книги з цієї серії
Спіннер Дивитися усi книги
Інші книги автора
Спіннер Дивитися усi книги