Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр

Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр
  • Від 390 грн безкоштовно Укрпоштою

Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр

100,00 грн
Купити
Додати в обране
  • Код виробника: УМУ041
  • ISBN: 9786170037107
  • Вага: 0.17
  • Формат, мм: 10х10х145
  • Кількість сторінок: 256
  • Мова видання: Українська
  • Обкладинка: М'яка
  • Клас: 11
Анотація

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури для I семестру 11 класу, які розроблено з урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України 2017 року. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми, в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу. До видання додано електронний додаток «Усі художні твори української літератури. 11 клас».
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів закладів вищої освіти.

Читати повністю
Зміст книги
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури. 11 Клас. І семестр 
Вступ. Українська література 1920–1930 рр. Поетичне самовираження 
Урок № 1 Українська література хх століття як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблеми: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування
соцреалістичної естетики в 1930-ті роки 
Урок № 2 Літературний авангард (оглядово). Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поети-футуристи. М. Семенко — сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістовна новизна, ламання класичної форми («бажання», «місто», «запрошення»)
Урок № 3 Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура
віршування, потужне ліричне «я» як символ нової людини, життєствердний пафос поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму
Урок № 4 Феномен Кларнетизму. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «сонячні кларнети»). Поезії «арфами, арфами», «о панно інно», «ви знаєте, як липа шелестить…» 
Урок № 5 Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («пам’яті тридцяти»). Поезія «одчиняйте двері»
Урок № 6 Євген Плужник. Один із провідних поетів «розстріляного відродження». «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Євген Плужник «для вас, історики майбутні…» 
254 Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр Урок № 7 Євген Плужник. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою…», «ніч… а човен — як срібний птах!..», «Річний пісок…» 
Урок № 8 Київські неокласики. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Різногранний творчий шлях М. Рильського. Філософічність, афористичність його лірики, вітаїзм, сповідальність, життєлюбство 
Урок № 9 М. Рильський. Захоплення красою і величчю світу («солодкий світ!..»). Сонет «у теплі дні збирання винограду» — вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів 
Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Українська література 1920–1930-х рр. Поезія». Тестування 
Прозове розмаїття
Урок № 11 Жанрово-стильове різномаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (Фітільова). Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у вапліте, у проведенні дискусії 1925–1928-х рр. 
Урок № 12 «Я (романтика) — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обов’язком 
Урок № 13 Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський
і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія національно-визвольного руху (роман «чотири шаблі»). Роман у новелах «вершники» — зразок соцреалізму 
Урок № 14 Новаторство художньої форми («майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули,
зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, режисер, сев, тайях та їх прототипи, модерністські образи міста, моря. Моральні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського 
Урок № 15 Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір — висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів 
Урок № 16 Валер’ян Підмогильний. Шлях письменника. Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач 
Урок № 17 Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретований на національному матеріалі, в романі В. Підмогильного «місто» 
Урок № 18 Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Образ українського інтелігента Степана Радченка, вихідця із селян, еволюція його характеру, проблеми ствердження в міському середовищі. Моральноетичні колізії твору. Жіночі образи в ньому 
Урок № 19 Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті р. Усмішка «моя автобіографія», «письменники»
Урок № 20 Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні («сом»). Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети, прислів’я та приказки в усмішках 
Урок № 21 Розвиток мовлення № 2. Написання гуморески 
Урок № 22 Контрольна робота № 2 «українська література 1920–1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання 
Модерна драматургія 
Урок № 23 Розвиток національного театру («березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920–1930 рр. (Від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п’єсах
Урок № 24 Сатирична комедія «мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (мина, мокій, дядько тарас, тьотя мотя) 
256 Усі уроки української літератури. 11 клас. І семестр Урок № 25 Сатиричне викриття бездуховності обивателів, котрі
зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси в наш час 
Перлини західноукраїнської літератури 
Урок № 26 Перлини західноукраїнської літератури. Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна
життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій; екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. «Зелена євангелія» — нерозривна єдність природи і людини, ідея життєствердження, поєднання язичницьких мотивів із християнськими («різдво», «коляда»), роздуми над поезією Б.-І. Антонича 
Урок № 27 Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. «Поза межами болю» — поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією
Урок № 28–29 Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Розгляд ідейно-художнього змісту окремих фрагментів твору, їх коментування 
Урок № 30 Контрольна робота № 3. Контрольний твір (есе) за доробком М. Куліша, Б.-І. Антонича, О. Турянського 
Урок № 31 Позакласне читання № 1. Улас Самчук. Роман-спалах «марія»
Урок № 32 Література рідного краю № 1. Ольга Борисівна Чорна. Інтимна лірика 
Відомості про авторів 
Читати повністю
Відгуки покупців
user Нич
24.01.2024
Дякую. Швидко відправили. Ця серія конспектів мені дуже подобається
Залишити відгук
Ваше ім'я*
Email*
Ваш відгук*
Інші книги з цієї серії
Спіннер Дивитися усi книги
З цим товаром купують
Спіннер
Інші книги автора
Спіннер Дивитися усi книги