Каталог
Е-книги
Графік роботи:
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
з 9-00 до 21-00 (пн-пт), з 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

11 березня 2024 р., згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 02.10.2023 р. № 1185, розпочалося ознайомлення педагогічних працівників закладів освіти з електронними версіями підручників для 11 класу.

З 22 до 28 березня 2024 р. проходитиме вибір підручників. Презентуємо нові підручники, а також підручники для повторного видання, які видавництво «Ранок» цього року підготувало на конкурс.

Підручники, які успішно пройшли експертизу та отримали гриф «Рекомендовано МОН України» (Наказ МОН від 05.03.2024 р. № 265), чекають на своїх прихильників!

Пропонуємо учителям, які наступного навчального року викладатимуть в 11 класах, ознайомитися з електронними версіями нових підручників, а також підручників, які пропонуються для повторного видання у 2024 р., та здійснити свій вибір.


Нові видання

Хімія 

(профільний рівень)

підручник для 11 класу для ЗЗСО

Олексій Григорович

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Відеопрезентація авторської концепції підручника

Підручник орієнтований на високий рівень підготовки учнівства в галузі хімії та глибоке розуміння сучасних хімічних процесів. Він містить інтерактивні завдання, дослідження та проєкти, спрямовані на стимулювання наукового підходу й дослідницьких навичок учнівства. Підручник також акцентує увагу на передових досягненнях у галузі хімії та їх застосуванні в науці, медицині, промисловості та інших сферах. Ураховуючи рівень підготовки 11-класників/-иць, це навчальне видання допоможе підготуватися до складання іспитів та успішного професійного зростання.

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА

 • змістова насиченість матеріалу
 • цікавість, сучасність і актуальність
 • візуалізація хімічних процесів
 • ґрунтовні знання, що стануть кроком до успішної кар’єри в майбутньому

Повторне видання

Фізика

(рівень стандарту) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Зміст навчального матеріалу орієнтований на ефективне формування предметних і ключових компетентностей.
Різнорівневий характер подання навчального матеріалу надає можливості для навчання за індивідуальними освітніми траєкторями.

Стиль і мова викладу дозволяють учням і ученицям самостійно опановувати матеріал.

Достатня кількість вправ, задач, експериментальних завдань забезпечує діяльнісний підхід до навчання.

Особливості підручника

 • глибокий аналіз фізичних явищ і законів;
 • спрямованість на ефективне формування ключових і предметних компетентностей; 
 • органічне поєднання традиційних і новітніх підходів до викладання фізики; 
 • стиль викладання матеріалу, що активує розумову діяльність учнів і розвиває їхні дослідницькі здібності;
 • цікава інформація про історію розвитку фізики та техніки у світі та в Україні.

Фізика

(профільний рівень) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Гельфгат І. М.

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Підручник органічно поєднує в собі традиційні й новітні підходи до викладання фізики. Зміст матеріалу спрямований на ефективне формування ключових і предметних компетентностей. Стиль викладання матеріалу активує розумову діяльність учнів і розвиває їхні дослідницькі здібності.

Особливості підручника

 • глибокий аналіз фізичних явищ і законів; 
 • практична спрямованість; поєднання доступності й науковості, традиційних і новітніх підходів до викладання фізики; 
 • спрямованість на розвиток дослідницьких навичок учнів; 
 • цікава інформація для тих, хто хоче знати більше про розвиток фізичної науки й техніки в Україні та світі.

Математика

(алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Нелін Є. П., Долгова О. Є.

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Врезентація підручника

Підручник поєднує в собі традиційні принципи навчання (науковість і доступність, диференціацію, наступність, наочність) та сучасні підходи до навчання, у першу чергу компетентнісний і діяльнісний підходи. Різнорівневий характер подання навчального матеріалу дозволяє враховувати здібності й нахили учнів та реально вибудовувати їхні індивідуальні навчальні траєкторії під час вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії в 11 класі. Виконання запропонованих навчальних проєктів сприяє формуванню дослідницьких навичок та розширенню межі знань з окремих тем. 

Підручник містить

 • обґрунтування всіх основних опорних фактів курсу алгебри і початків аналізу та геометрії;
 • алгоритми розв’язування основних типів математичних задач курсу;
 • достатню кількість вправ і задач;
 • запитання й завдання для самоперевірки;
 • приклади практичного застосування математики;
 • завдання для самоперевірки за кожною темою;
 • навчальні проєкти.

Алгебра і початки аналізу

(профільний рівень) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Нелін Є. П., Долгова О. Є.

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Дотримано компетентнісний підхід до формування змісту й організації процесу навчання, спрямованого на формування предметної компетентності і розвитку ключових компетентностей. Інформація, подана в підручнику, відповідає сучасному стану науки. Зміст і обсяг освітніх матеріалів забезпечують знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Методичний апарат підручника сприяє актуалізації знань і подальшому розвитку пізнавальної самостійності. Дотримано логічну послідовність і систематизованість викладу основних змістових питань.

Підручник містить:

 • теоретичий матеріал у двох формах: узагальнюючі таблиці та пояснення й обґрунтування в класичному вигляді;
 • приклади розв’язання задач із поясненнями; 
 • завдання і вправи;
 • запитання і завдання для самоперевірки; 
 • завдання для самоперевірки за кожною темою;
 • навчальні проєкти.

Геометрія

(профільний рівень) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Нелін Є. П., Долгова О. Є.

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Зміст і структура підручника забезпечують основні етапи процесу навчання — від засвоєння навчального матеріалу до його застосування на практиці. Методичний апарат підручника не тільки спрямовує пізнавальну діяльність учнів на здобуття певної суми знань, а й сприяє вдосконаленню навичок логічного мислення, розвитку просторового уявлення, забезпечує формування предметних і ключових компетентностей.

 • Теоретичний матеріал подано у двох формах: узагальнюючі таблиці та пояснення й обґрунтування в класичному вигляді.
 • Підручник містить пояснюючі матеріали, коментарі та рекомендації в комплексі із системою завдань, запитань і вправ.
 • Зміст підручника базується на принципах науковості, доступності, зв’язку теорії з практикою, систематичності, послідовності, наступності та наочності.

Хімія

(рівень стандарту) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Олексій Григорович

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Підручник спрямований на формування в учнівства ключових і предметних компетентностей, умінь і навичок для успішної самореалізації в житті, навчанні, професії. У підручнику подаються основні теоретичні аспекти й практичне їхнє застосування на щодень.

Особливості підручника

 • доступний виклад матеріалу;
 • чітка структура та логічна послідовність викладу; 
 • багато ілюстрацій, схем та таблиць, що роблять навчання більш цікавим та зрозумілим;
 • різноманітні завдання та вправи для перевірки знань та умінь;
 • практичні роботи, які дозволяють закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок

Інформатика

(профільний рівень) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.

Підручник

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Підручник відрізняє дворівневе подання теоретичного матеріалу: визначений програмою висвітлено в основному тексті, додатковий — у спеціальних рубриках. Підручник містить класичні алгоритми мовою Python, вправи практичного спрямування, різнорівені завдання та запитання, приклади застосування інформаційних технологій у різних галузях.

Особливості підручника

 • теоретичний матеріал, передбачений програмою
 • приклади практичного застосування здобутих знань                                    
 • вправи для самостійного виконання
 • питання для перевірки знань

Німецька мова

(7-й рік навчання, рівень стандарту) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Світлана Сотникова, Ганна Гоголєва

Підручник

Аудіосупровід

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної в 11 класі закладів загальної середньо освіти. Він ґрунтується на особистісно-орієнтованому й компетентнісному підходах, а також міжпредметній інтеграції як новій парадигмі навчання та виховання, має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість. Матеріали підручника є різноманітними й цікавими, їх головною метою є навчання іноземної мови як засобу спілкування. Завдяки використанню ігрових форм навчальний процес стає простішим для учнів, комунікація на уроці наближається до реальної, що безперечно сприяє підвищенню мотивації школярів до вивчення німецької мови.

Особливості видання:

 • Комунікативна спрямованість
 • Діяльнісний і компетентнісний підхід
 • Диференційований підхід
 • Динамічність і поступове зростання рівня складності
 • Орієнтація на особистісний розвиток школярів
 • Урахування вікових особливостей учнів
 • Науковість і доступність подання матеріалу
 • Інтерактивність
 • Комплексний характер компонентів НМК
 • Автентичний аудіоматеріал

Німецька мова

(11-й рік навчання, рівень стандарту) 

підручник для 11 класу ЗЗСО

Світлана Сотникова, Ганна Гоголєва

Підручник

Аудіосупровід

Методична підтримка

Електронний інтерактивний додаток

Презентація підручника

Підручник призначений для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти, які вивчають німецьку мову як першу іноземну. Видання є завершенням серії підручників «Deutsch lernen ist super!», розробленої видавництвом для початкової та середньої школи (1-10 класи). Підручник побудований з урахуванням реалізації ключових компетентностей, які націлені на формування в учнів здатності застосовувати набуті знання й уміння в реальних ситуаціях. Інтегровані змістові лінії дібрано відповідно до комунікативних потреб і конкретної тематики, вони враховують інтереси підлітків у віці 16-17 років, а також їхні індивідуальні особливості та рівень їхньої підготовки. Видання містить велику кількість різноманітних завдань і ігор, розгалужена система вправ і диференційований підхід дадуть змогу вчителеві індивідуально підійти до кожного учня.

Особливості видання:

 • Комунікативна спрямованість й інтерактивність
 • Компетентнісний підхід
 • Логічне викладення матеріалу; поступове зростання рівня складності
 • Урахування вікових особливостей учнів
 • Автентичність джерел
 • Аудіосупровід у виконанні носіїв мови
 • Різноманітність вправ і завдань
 • Яскраве оформлення підручника
 • Наявність навчально-методичного комплекту
 • Наявність електронного додатку