Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Біологія. 11 клас
Біологія. 11 клас
Біологія. 11 клас
Євсеєв Р.С., Задорожний К.М.
0 отзывов
70,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-ПБМ012
  • ISBN: 9786170036643
  • Вес: 0.17
  • Формат, мм: 200х260
  • Количество страниц: 128
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 11
Аннотация

Посібник повністю відповідає новій програмі з останніми змінами (2017 р., рівень стандарт). Розробку кожного з уроків розташовано на окремому аркуші з полями для нотаток. Н аданий матеріал є основою, завдяки якій учитель може адаптувати конспект до потреб конкретного класу і свого бачення викладання предмета.
Згідно з новою навчальною програмою для 11 класу (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804), наведена кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною, а їх послідовність у межах одного навчального року вчитель може змінювати на власний розсуд. У розробках уроків ураховано компетентнісний підхід до навчання.

Читать полностью
Содержание книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ТЕМА 5. АДАПТАЦІЇ 
Урок 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 1. Подразливість) 
Урок 2. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 2. Рух) 
Урок 3. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 3. Саморегуляція) 
Урок 4. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 4. Адаптація різних груп організмів). Принцип єдності організмів та середовища існування
Урок 5. Загальні закономірності формування адаптації. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій 
Урок 6. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації
Урок 7. Стратегії адаптації організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію 
Урок 8. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища існування 
Урок 9. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі 
Урок 10. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію 
Урок 11. Основні середовища існування та адаптації до них організмів 
Урок 12. Способи терморегуляції організмів 
Урок 13. Симбіоз та його форми 
Урок 14. Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів. Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів 
Урок 15. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів 
Урок 16. Фотоперіодизм та його адаптивне значення 
Урок 17. Узагальнення знань з теми «Адаптації» 
ТЕМА 6. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Урок 18. Науки, що вивчають здоров’я людини. Принцип здорового способу життя 
Урок 19. Безпека і статева культура
Урок 20. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, паління та наркотиків
Урок 21. Вплив стресових факторів на організм людини 
Урок 22. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини 
Урок 23. Імунна система людини, особливості її функціонування 
Урок 24. Профілактика неінфекційних захворювань людини (Частина 1. Захворювання опорно-рухової, кровоносної, дихальної і травної систем) 
Урок 25. Профілактика неінфекційних захворювань людини (Частина 2. Захворювання видільної, ендокринної, нервової і статевої систем) 
Урок 26. Профілактика інфекційних захворювань людини 
Урок 27. Профілактика інвазійних захворювань людини 
Урок 28. Профілактика захворювань людини, що передаються статевим шляхом 
Урок 29. Представлення проектів «Особиста програма зміцнення здоров’я» 
Урок 30. Узагальнення знань з теми «Біологічні основи здорового способу життя»
ТЕМА 7. ЕКОЛОГІЯ 
Урок 31. Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони 
Урок 32. Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види 
Урок 33. Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій 
Урок 34. Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах 
Урок 35. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій 
Урок 36. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів 
Урок 37. Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі 
Урок 38. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери
Урок 39. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи 
Урок 40. Представлення проекту «Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)» 
Урок 41. Узагальнення знань з теми «Екологія» 
ТЕМА 8. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Урок 42. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні 
Урок 43. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем 
Урок 44. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона 
Урок 46. Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод. Охорона водойм 
Урок 46. Основні шляхи антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів 
Урок 47. Антропічний вплив на біорізноманіття 
Урок 48. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності атмосфери 
Урок 49. Екологічна політика в Україні. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України 
Урок 50. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку 
Урок 51. Поняття про екологічне мислення 
Урок 52. Узагальнення знань з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»
ТЕМА 9. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 
Урок 53. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів
Урок 54. Сучасні методи селекції тварин, рослин та мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи 
Урок 55. Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова 
Урок 56. Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції
Урок 57. Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини 
Урок 58. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології 
Урок 59. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації 
Урок 60. Представлення проекту «Трансгенні організми: за і проти» 
Урок 61. Узагальнення знань з теми «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»
Урок 62. Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства
ЛІТЕРАТУРА
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Посібник повністю відповідає новій програмі з останніми змінами (2017 р., рівень стандарт). Розробку кожного з уроків розташовано на окремому аркуші з полями для нотаток. Н аданий матеріал є основою, завдяки якій учитель може адаптувати конспект до потреб конкретного класу і свого бачення викладання предмета.
Згідно з новою навчальною програмою для 11 класу (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804), наведена кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною, а їх послідовність у межах одного навчального року вчитель може змінювати на власний розсуд. У розробках уроків ураховано компетентнісний підхід до навчання.

Читать полностью
Содержание книги
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
ТЕМА 5. АДАПТАЦІЇ 
Урок 1. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 1. Подразливість) 
Урок 2. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 2. Рух) 
Урок 3. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 3. Саморегуляція) 
Урок 4. Адаптація як загальна властивість біологічних систем (Частина 4. Адаптація різних груп організмів). Принцип єдності організмів та середовища існування
Урок 5. Загальні закономірності формування адаптації. Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій 
Урок 6. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації
Урок 7. Стратегії адаптації організмів. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію 
Урок 8. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища існування 
Урок 9. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі 
Урок 10. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію 
Урок 11. Основні середовища існування та адаптації до них організмів 
Урок 12. Способи терморегуляції організмів 
Урок 13. Симбіоз та його форми 
Урок 14. Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів. Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів 
Урок 15. Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів 
Урок 16. Фотоперіодизм та його адаптивне значення 
Урок 17. Узагальнення знань з теми «Адаптації» 
ТЕМА 6. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Урок 18. Науки, що вивчають здоров’я людини. Принцип здорового способу життя 
Урок 19. Безпека і статева культура
Урок 20. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, паління та наркотиків
Урок 21. Вплив стресових факторів на організм людини 
Урок 22. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини 
Урок 23. Імунна система людини, особливості її функціонування 
Урок 24. Профілактика неінфекційних захворювань людини (Частина 1. Захворювання опорно-рухової, кровоносної, дихальної і травної систем) 
Урок 25. Профілактика неінфекційних захворювань людини (Частина 2. Захворювання видільної, ендокринної, нервової і статевої систем) 
Урок 26. Профілактика інфекційних захворювань людини 
Урок 27. Профілактика інвазійних захворювань людини 
Урок 28. Профілактика захворювань людини, що передаються статевим шляхом 
Урок 29. Представлення проектів «Особиста програма зміцнення здоров’я» 
Урок 30. Узагальнення знань з теми «Біологічні основи здорового способу життя»
ТЕМА 7. ЕКОЛОГІЯ 
Урок 31. Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони 
Урок 32. Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види 
Урок 33. Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій 
Урок 34. Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах 
Урок 35. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій 
Урок 36. Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів 
Урок 37. Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі 
Урок 38. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери
Урок 39. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи 
Урок 40. Представлення проекту «Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних)» 
Урок 41. Узагальнення знань з теми «Екологія» 
ТЕМА 8. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Урок 42. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні 
Урок 43. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем 
Урок 44. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона 
Урок 46. Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод. Охорона водойм 
Урок 46. Основні шляхи антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів 
Урок 47. Антропічний вплив на біорізноманіття 
Урок 48. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності атмосфери 
Урок 49. Екологічна політика в Україні. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України 
Урок 50. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку 
Урок 51. Поняття про екологічне мислення 
Урок 52. Узагальнення знань з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»
ТЕМА 9. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ 
Урок 53. Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів
Урок 54. Сучасні методи селекції тварин, рослин та мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи 
Урок 55. Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова 
Урок 56. Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції
Урок 57. Генна інженерія людини: досягнення та ризики. Біоетичні проблеми сучасної медицини 
Урок 58. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології 
Урок 59. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації 
Урок 60. Представлення проекту «Трансгенні організми: за і проти» 
Урок 61. Узагальнення знань з теми «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»
Урок 62. Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства
ЛІТЕРАТУРА
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-ПШМ129
Музичне мистецтво. 4 клас (за підручником О. В. Лобової)
Золотарева М.
40,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ192
Я у світі. 4 клас (за підручником Н. М. Бібік)
Алешко Ю.М.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ002
Фізика. 7 клас
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ010
Біологія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ010
Географія: регіони та країни. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Довгань Г.Д.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ007
Фізика. 9 клас. ІІ семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УММ036
Українська мова. 9 клас. І семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ007
Географія. 9 клас. Україна і світове господарство
Довгань Г.Д.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ008
Біологія. 9 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ012
Інформатика. 10–11 класи. Рівень стандарту
150,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ028
Історія України. 7 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ023
Історія України. 9 клас. До оновленої програми 2017р.
Мироненко А.И.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ007
Мій конспект. Інформатика. 9 клас.
Табарчук И.В.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ003
Фізика. 8 клас. Мій конспект
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ008
Географія України. 8 клас. Нова програма 2017 р.
Павлюк Н.И.
85,00 грн.
Купить
Код:123-РРМ014
Русский язык. 8 класс
Коновалова М.В.
60,00 грн.
Купить
Код:123-УММ060
Українська мова. 11 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-УММ059
Українська мова. 11 клас. І семестр
75,00 грн.
Купить
Код:123-УММ064
Українська мова. 7 клас. ІІ семестр
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПБМ009
Біологія 8 клас. Нова програма 2017 р.
Задорожный К.Н.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ012
Мій конспект. Географія. Материки та океани. 7 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ014
Мій конспект. Історія України. 8 клас
Кагитина Н.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ005
Фізична культура. 7 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ054
Мій конспект. Геометрія. 8 клас
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ215
НУШ Я досліджую світ. 1 клас. Частина 2
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПФМ006
Фізика. 9 клас. І семестр
Евлахова Е.Н.
45,00 грн.
Купить
Код:123-РРМ015
Русский язык. 9 класс. Начало изучения с 1-го класса. РРМ015
Коновалова М.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ004
Інформатика. 11 клас. Академічний рівень
Свистунова Т. М.
Нет в наличии
Код:123-ПММ012
Алгебра. 7 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПММ031
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПАМ001
Англійська мова. 5 клас (за підручником О. Д. Карп’юк)
Киктенко Т.М.
Нет в наличии
Код:123-ПАМ007
Англійська мова. 8 клас. За підручником А. М. Несвіт (2016)
Киктенко Т.М.
45,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ008
Англійська мова. 8 клас. За підручником О. Д. Карп’юк (2016)
Киктенко Т.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ021
Всесвітня історія. 11 клас
Гриценко А.П.
Нет в наличии
Код:123-ПМ68
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПММ013
Геометрія. 7 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-ПММ026
Геометрія. Академічний рівень. 11 клас
Старова А.А.
Нет в наличии
Код:123-СЛМ011
Зарубіжна література. 8 клас
Куцинко О.Г.
100,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ002
Музичне мистецтво. 5 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Золотарева А.И.
40,00 грн.
Купить
Код:123-МШМ005
Музичне мистецтво. 7 клас (за підручником Л. Г. Кондратової)
Беземчук Л.В.
40,00 грн.
Купить
Код:123-ПОМ004
Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
Нет в наличии
Код:123-ПОМ006
Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Нет в наличии
Код:123-ІПМ022
Правознавство. 10 клас
Машика В.Т.
Нет в наличии
Код:123-ТНМ012
Трудове навчання. 8 клас. Блок 1.
Пелагейченко М.Л.
Нет в наличии
Код:123-УММ032
Українська література. 8 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ001
Фізична культура. 8 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ001
Хімія. 7 клас
Русанова А.К.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ002
Хімія. 8 клас.
Подгаецкая И.С.
85,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ024
Всесвітня історія. 9 клас
Морозова Н.М.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ІПМ029
Всесвітня історія. 7 клас. Серія «Мій конспект»
Гриценко А.П.
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ047
Українська мова. 5 клас. І семестр
Паращич В.В.
75,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ011
Мій конспект. Загальна Географія 6 клас
Павлюк Н.И.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ039
Мій конспект. Математика. 5 клас. І семестр
Старова А.А.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ042
Математика. 6 клас. ІІ семестр. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ИНМ011
Інформатика. 5 клас. Нова програма. Серія «Мій конспект»
Агафонова Г.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ005
Хімія. 10 клас. Серія «Мій конспект»
Русанова А.К.
55,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ204
НУШ Фізична культура. 1 клас. I семестр
Ильницкая С.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ012
Англійська мова. 9 клас. За підручником А. М. Несвіт
Любченко А.Н.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ010
Англійська мова. 9 клас. За підручником О. Д. Карп'юк
Любченко А.Н.
60,00 грн.
Купить
Код:123-СЛМ012
Зарубіжна література. 9 клас
Загоруйко О.Я.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ035
Українська література. 9 клас. І семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-УММ039
Українська література. 9 клас. ІІ семестр. Нова програма
Слюнин А.В.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ002
Фізична культура. 9 клас
Ильницкая С.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПХМ004
Хімія. 9 клас
Подгаецкая И.С.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПУМ148
Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту
Голобородько Е.П.
Нет в наличии
Код:123-ПШМ209
НУШ Фізична культура. 1 клас. II семестр
Ильницкая С.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ014
Англійська мова. 10 клас. За підручником О. Д. Кар п’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ202
НУШ Англійська мова. 1 клас (за підручником О. Карп’юк)
Гиндза И.В.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ030
Геометрія. 9 клас
Старова А.А.
85,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ049
Алгебра та початки аналізу. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ФКМ004
Фізична культура. 11 клас
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПГМ013
Географія. 11 клас. Мій конспект
Павлюк Н.И.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ050
Геометрія. 11 клас. Рівень стандарту
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-УММ058
Українська література. 11 клас. ІІ семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-УММ057
Українська література. 11 клас. І семестр
Слюнин А.В.
65,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ027
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. I семестр
Карпик В.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПАМ016
Англійська мова. 11 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Любченко А.Н.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ227
НУШ Англійська мова. 2 клас. До підручника О. Д. Карп’юк
Гиндза И.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ТНМ020
Трудове навчання. Проектна діяльність. 7 клас
Пелагейченко М.Л.
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ051
Агебра. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ052
Геометрія. 7 клас. Мій конспект
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ028
Геометрія. 11 клас. Профільний рівень. II семестр
Карпик В.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-УММ055
Українська література. 6 клас. Нова програма
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-УММ054
Українська література. 7 клас
Слюнин А.В.
95,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ053
Алгебра. 8 клас
Старова А.А.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ246
НУШ Фізична культура. 3 клас. II семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ245
НУШ Фізична культура. 3 клас. I семестр
Ильницкая С.
90,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ260
НУШ Англійська мова. 3 клас за підручником О. Карп’юк
Гиндза И.В.
110,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ134
Уроки позакласного читання. 3 клас
Данилина И.В.
Нет в наличии
Код:123-ПШМ135
Уроки позакласного читання. 4 клас
Данилина И.В.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ137
Уроки розвитку мовлення. 4 клас
Линников Л.В.
30,00 грн.
Купить
Код:123-ПШМ136
Уроки розвитку мовлення. 3 клас
Линников Л.В.
Нет в наличии
Код:123-ПШМ107
Інформатика. 4 клас
Банник М.О.
Нет в наличии
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПШМ202
НУШ Англійська мова. 1 клас (за підручником О. Карп’юк)
Гиндза И.В.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ035
Алгебра. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ041
Мій конспект. Математика. 6 клас. І семестр
Старова А.А.
80,00 грн.
Купить