Переходь на українську ua
Каталог
Е-книги
График работы:
с 9-00 до 21-00 (пн-пт), с 10-00 до 19-00 (сб)
с 9-00 до 21-00 (пн-пт), с 10-00 до 19-00 (сб)
Каталог
Е-книги

Географія (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Географія (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
 • От 390 грн безплатно Укрпочтой

Географія (профільний рівень) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

500,00 грн
Купить
Добавить в избранное
 • Код производителя: Г470261У
 • ISBN: 9786170952219
 • Вес: 0.53
 • Формат, мм: 210х270
 • Количество страниц: 256
 • Год издания:
 • Язык издания: Украинский
 • Обложка: Мягкая
 • Класс: 11
 • Тип издания: Печатная/электронная книга
бесплатно
Добавить в избранное
Доступные форматы:
icon
 • Вес: 0.00
 • Язык издания: Украинский
Аннотация

Підручник висвітлює особливості соціально-економічного, політичного та соціокультурного розвитку країн і регіонів світу. Він має добре опрацьований методичний апарат, містить велику кількість карт і картосхем, фотоілюстрацій, графіків і діаграм, схем і таблиць, що унаочнюють основний текст. Значну увагу приділено компетентнісним завданням, спрямованим на розвиток умінь працювати з різними джерелами інформації. Активна методика навчання, запропонована в підручнику, стимулює самостійну діяльність учнів.

Читать полностью
Содержание книги
Передмова
Вступ
§ 1 Географія як система наук
Розділ I. Топографія з основами геодезії та картографія. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
Тема 1. Топографія з основами геодезії
§ 2 Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева поверхня)
§ 3 Топографічна карта
§ 4 Прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка
§ 5 Основні умовні позначення топографічних карт. Вимірювання на топографічній карті
§ 6 Державна геодезична мережа України (ДГМУ). Практичне використання топографічних карт
Практичні роботи
Дослідження
Тема 2. Картографія
§ 7 Картографія як наука та її зв’язок з іншими науками
§ 8 Класифікація картографічних творів. Математична основа карт
§ 9 Сутність, чинники й види генералізації. Способи картографічного зображення об’єк­тів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Написи на географічних картах
§ 10 Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти
Практичні роботи
Дослідження
Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)
§ 11 Поява та розвиток географічних інформаційних систем (ГІС). Програмне забезпечення ГІС (комерційні та відкриті системи)
§ 12 Функціональні можливості ГІС. Джерела даних та організація інформації в ГІС. Введення та виведення інформації в ГІС
§ 13 Сфери практичного застосування ГІС. Дистанційне зондування Землі
§ 14 Аерофототопографічні та космічні зйомки. Види зйомок
§ 15 Масштаб і роздільна здатність знімків. Дешифрування знімків. Роль космічних знімків у картографії та географічних дослідженнях
Практичні роботи
Дослідження
Розділ II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі
Тема 1. Географічні наслідки параметрів Землі як планети. Рухи Землі
§ 16 Рухи Землі в Сонячній системі та Всесвіті. Сонячно-земні взаємодії. Вплив Місяця на Землю. Рух Землі навколо своєї осі. Полярне стиснення Землі. Сила Коріоліса
§ 17 Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка в географічній оболонці. Доба — одиниця часу. Основні види часу
§ 18 Пояси освітленості на Землі. Визначення висоти Сонця над гори­зонтом та тривалості дня. Орбітальний рух Землі: основні харак­терис­тики. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця
§ 19 Послідовність зміни пір року в Північній і Південній півкулях. Причини зміни пір року. Характеристики астрономічних весни, літа, осені, зими
Практичні роботи
Дослідження
Тема 2. Географічна оболонка Землі
§ 20 Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірність цілісності й колообігів речовини та енергії. Закономірність ритмічності та безперервності й нерівномірності розвитку
§ 21 Закономірність зональності та азональності. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера. Деструктивні та конструктивні впливи антропогенної діяльності на навколишнє середовище
Тема 3. Геологічне середовище людства
§ 22 Внутрішня будова Землі. Температурний режим, агрегатні стани ре­човин Землі. Властивості літосфери. Геологічне середовище людства
§ 23 Літосферні плити, їх структурні елементи. Гіпотеза дрейфу материків А. Вегенера. Тектоніка літосферних плит. Платформи та геосинкліналі
§ 24 Вплив рельєфу на розселення людей. Рельєф як чинник розвитку й розташування виробництва
§ 25 Гірські породи. Закономірності їх поширення. Неперервність циклу гірських порід. Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Вулканізм
§ 26 Землетруси, їх види, характеристики, негативні наслідки. Вимірювання сили землетрусів. Попередження небезпеки сейсмічних процесів
§ 27 Зсуви. Ресурсні властивості літосфери. Мінеральні ресурси як чинник розташування виробництва
§ 28 Вплив людини на літосферу. Глобальна проблема вичерпання мінеральних ресурсів
Практичні роботи
Дослідження
Тема 4. Атмосфера та системи Землі
§ 29 Еволюція атмосфери
§ 30 Тропосфера: температурний режим, тиск, вітри, вологість, опади
§ 31 Погода. Клімат. Кліматотвірні чинники. Карти: синоптична, кліматична та кліматичних поясів
§ 32 Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктури
§ 33 Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлювальної енергетики. Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства
§ 34 Стихійні атмосферні явища. Вплив людини на стан атмосфери та кліматичні зміни на планеті. Глобальне потепління
Практичні роботи
Дослідження
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
§ 35 Еволюція гідросфери. Запаси води на Землі. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океану у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя
§ 36 Вплив атмосферних процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем потоків у нижніх шарах тропосфери
§ 37 Ресурсний потенціал Світового океану. Вплив людини на стан вод океанів та їхніх частин, запаси мінеральних та біологічних ресурсів
§ 38 Води суходолу (поверхневі та підземні), чинники їх нерівномірного розподілу. Взаємо­зв’язок геологічної будови, рельєфу й річкової мережі на території
§ 39 Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату й вод суходолу
§ 40 Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення й виробництва. Мінеральні й термальні води. Водозабезпеченість, системи очищення води та опріснення вод океану
Практичні роботи
Дослідження
Тема 6. Біосфера та системи Землі
§ 41 Біосфера та її складові. Особливості поширення живих організмів на суходолі та в океанах
§ 42 Природні чинники формування ареалів рослин і тварин. Біологічні ресурси
§ 43 Гірські породи органічного походження. Роль живих організмів у формуванні ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства
§ 44 Природні зони. Карти ґрунтів і природних зон
Практична робота
Дослідження
Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу
Тема 1. Світосистемний підхід у суспільній географії
§ 45 Світосистема як результат і процес формування глобальної єдності в системі «суспільство—природа»
§ 46 Системоутворювальна роль географічного, економічного, інформаційного та соціокультурного просторів
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі
§ 47 Виникнення людства та заселення континентів. Географія людських рас. Динаміка кількості населення світу
§ 48 Природні, соціальні, економічні та екологічні чинники природного руху населення. Територіальні особливості природного руху населення
§ 49 Типи відтворення населення. Теорія демографічного переходу, його фази. Демографічне старіння населення
§ 50 Структура й тривалість життя населення. Демографічна політика країн
§ 51 Міграції. Просторові тенденції міграційних процесів у світі
§ 52 Етнічний склад, конфесійна й соціальна структура, рівень освіти, якість життя населення як чинники його природного та механічного рухів. Демографічна ємність території
§ 53 Вплив на розвиток економіки та спеціалізацію країн і регіонів кількості, розміщення населення, розселення, урбанізаційних та міграційних процесів, особливостей ринку праці. Демографічні прогнози
Практичні роботи
Дослідження
Тема 3. Глобальна економіка
§ 54 Поняття «глобальна економіка». Міжнародна науково-технологічна сфера. Технологічні підвалини інформаційного поля планети
§ 55 Система виробництва. Роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки
§ 56 Міжнародний ринок товарів
§ 57 Виробництво сільськогосподарської продукції у світі
§ 58 Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів і рудної сировини
§ 59 Виробництво транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції
§ 60 Виробництво текстилю, одягу, взуття. Сучасні транспортно-логіс­тичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфра­струк­турна основа каркас суспільного життя та господарства планети
§ 61 Міжнародна валютно-фінансова система. Ринок інвестицій та фінансів. Інформаційне суспільство
Практичні роботи
Дослідження
Тема 4. Соціально-культурні складники світосистеми
§ 62 Культура: зміст і функції. Складові елементи культури. Географія культури, її основні напрямки
§ 63 Географія мистецтва й способу життя. Географія релігій та її складові
§ 64 Культурні традиції населення як чинник розвитку системи розселення та економіки регіо­ну, країни. Матеріальні об’єкти соціально-культурної інфраструктури, особливості їх розташування
§ 65 Окультурені ландшафти. Географічна культура населення
Практична робота
Дослідження
Тема 5. Політична географія та геополітика
§ 66 Взаємозв’язок географічних і політичних складників політичної географії
§ 67 Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів як об’єкт дослідження політичної географії
§ 68 Основні напрямки досліджень політичної географії. Електоральна географія
§ 69 Геополітика та її складові. Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». Різновиди «сили»
Практична робота
Дослідження. Написання есе на тему «Територіально-політична система своєї області».
Розділ IV. Суспільна географія держави (на прикладі України)
Тема 1. Українська держава
§ 70 Українська держава та її територія. Етнічні землі. Формування сучасної території Української держави
§ 71 Політико-географічне положення України. Політико-економічна оцінка державного кордону України
§ 72 Адміністративно-територіальний устрій України. Київ — столиця України
Практична робота
Дослідження
Тема 2. Населення України
§ 73 Кількість населення України. Відтворення населення
§ 74 Віковий і статевий склад населення України. Міграційні процеси в країні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні
§ 75 Система розселення. Міста та міські агломерації України. Уповільнення темпів урбанізації. Субурбанізація і джентрифікація
§ 76 Етнічний склад населення України. Етнографічне районування. Соціальна структура населення
Практичні роботи
Дослідження
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
§ 77 Сучасні риси національної економіки України. Місце України в міжнародному поділі праці
§ 78 Конкурентні переваги України на світових ринках
§ 79 Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Імпорт енергоносіїв та енергетична безпека держави
§ 80 Замкнутий технологічний цикл розроблення й виробництва літаків та літальних апаратів в Україні. Автомобілебудування
§ 81 Місце України в глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва й реалізації електронної продукції. Виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії
§ 82 Легка промисловість. Роль малого бізнесу у формуванні пропозиції одягу на національному ринку. Особливості національного ринку продуктів харчування
§ 83 Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка програмного забезпечення. Рекреаційний комплекс України
§ 84 Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні
§ 85 Регіональні відмінності господарства України
Практичні роботи
Дослідження
Тема 4. Культура України
§ 86 Основні риси географії культури України. Регіональні особливості культури в Україні
§ 87 Вплив глобалізації на культуру України
Практичні роботи
Дослідження
Тема 5. Особливості політичної організації України
§ 88 Україна як унітарна демократична держава. Політична організація території, місцеве самоврядування і територіальні органи державної влади
§ 89 Загальна характеристика електоральної географії України
Дослідження. Територіальні громади: сутність, становлення, сучасні реалії.
Тема 6. Суспільно-географічна характеристика своєї області
§ 90 Суспільно-географічна характеристика своєї області
Екскурсія на підприємство (промислове виробництво, фермерське господарство, фінансову установу, санаторій, готель тощо)
Практичні роботи
Дослідження
Розділ V. Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства, глобальні стратегії і прогнози
Тема 1. Глобальні проблеми людства
§ 91 Глобальні проблем людства
§ 92 Територіальний аналіз екологічних проблем світу
§ 93 Проблема раціонального розвитку енергетики та використання ресурсів Світового океану
§ 94 Проблема забезпечення якості життя людини. Раціональне використання земельних ресурсів і виробництво продовольства
Практична робота
Дослідження
Тема 2. Глобальні стратегії розвитку
§ 95 Сталий розвиток, стратегія гуманізації суспільства. Середовище існування людини та його якість
§ 96 Сутність соціальної та прояви економічної кризи. Сутність і показники сталого економічного, екологічного та соціального розвитку
§ 97 Підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку: досвід різних країн. Роль географії в забезпеченні сталого розвитку
Дослідження. Реалізація планів сталого розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки.
Тема 3. Прогнози розвитку геопросторової будови сучасного господарства і суспільства
§ 98 Економічна основа сучасної світової цивілізації (країни центру, напівпериферії та периферії). Країни центру. Країни перехідної економіки. Традиційні (або периферійні) економічні системи.
§ 99 Формування інформаційного (мережевого) суспільства. Становлення ноосферної цивілізації як можливий наступний етап розвитку суспільства. Геопросторові зміни в системі розселення та організації життєдіяльності
§ 100 Геопросторові зміни в контексті глобального потепління. Глобальні геополітичні прогнози
Читать полностью
Отзывы покупателей
#
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
С этим товаром покупают
Спіннер
Другие книги автора
Спіннер Смотреть все книги