(057) 727 70 90
(067) 546-53-73
(066) 332-97-99
(073) 442-39-26
(097) 053-26-73 
з 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Зателефонуйте мені
УКР.Мова
РУС.Язык
Змінити мову сайту
Basket
0
123-Ш16529У
Шкільні таблиці. Хімія. 7-9 класи.
Білик О.М.

Шкільні таблиці. Хімія. 7-9 класи.

Білик О.М.

Код:123-Ш16529У

Кількість сторінок:144

Формат, мм:201х257

Weight:0.2300 кг

Обкладинка:М'яка

Мова видання:Рос. / Укр.
Поділитися:
Анотацiя
Посібник містить основний теоретичний матеріал з курсу хімії 7–9 класів та додатковий матеріал для подальшого поглибленого вивчення хімії. Інформація подана у вигляді таблиць та схем. Наведено алгоритми розв’язання типових задач та приклади типових реакцій. Посібник допоможе систематизувати й поглибити теоретичні знання.
Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів.
Посібник містить основний теоретичний матеріал з курсу хімії 7–9 класів та додатковий матеріал для подальшого поглибленого вивчення хімії.
Ви можете замовити електронну версію у захищеному форматі PDF. Для цього натисніть на "Придбати електронну версію".
Turn Expand
Змiст
Короткі відомості з історії хімії
Основні етапи розвитку хімії. 3
Видатні вчені-хіміки та їхній внесок у розвиток науки. 4
Структура сучасної хімії. 9
Основні поняття та закони хімії
Речов ини. Властивос ті речов ин. 10
Агрегатні стани речовини. 10
Властивості речовин. 11
Фізичні та хімічні явища. 11
Чисті речов ини та суміші. 12
Типи сумішей. 12
Способи розділення сумішей. 12
Основ ні поняття атомно-молекулярного вчення.
Будов а речов ин. 13
Будова речовин та їх властивості. 13
Хімічні елементи. 14
Відкриття хімічних елементів. 15
Деякі хімічні елементи й утворені ними прості речовини . 21
Поширеність хімічних елементів. 22
Вміст хімічних елементів в організмі людини . 24
Поширеність елементів (за масою) . 24
Хімічні фор мули. Валентність. 25
Таблиця валентностей. 25
Алгоритм складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю елементів. 26
Алгоритм визначення валентності елемента за відомою хімічною формулою. 26
об числення за хімічними фор мулами. 27
Основні фізико-хімічні поняття та величини. 27
Відносні атомні маси деяких хімічних елементів (округлені). 30
Відносні молекулярні маси деяких складних речовин. 31
Алгоритм обчислення масової частки елемента в речовині. 33
Алгоритм визначення хімічної формули речовини за відомою масовою часткою. 33
Хімічні рівняння. 34
Алгоритм складання хімічного рівняння . 34
Основ ні закони хімії. 35
Склад повітря за об’ємом (у нижніх шарах атмосфери). 36
Класи неорганічних сполук
Оксиди. 37
Класифікація оксидів. 37
Порівняльна характеристика оксидів. 37
Номенклатура оксидів. 38
Формули та назви деяких оксидів. 38
Хімічні властивості оксидів . 40
Найпоширеніші оксиди. 42
Добування оксидів. 42
Фізичні властивості найважливіших оксидів. 43
Застосування деяких оксидів. 43
Кислоти. 44
Класифікація кислот. 44
Найважливіші кислоти. 44
Ряд активності кислот. 46
Ряд активності металів. 46
Хімічні властивості кислот. 47
Взаємодія нітратної HNO3 та сульфатної H2SO4 (концентрованої) кислот
з деякими металами . 48
Добування кислот. 48
Фізичні властивості деяких кислот . 49
Застосування деяких кислот. 49
Основ и. 50
Класифікація гідроксидів (основ) . 50
Номенклатура основ. 50
Хімічні властивості основ. 50
Добування розчинних основ (лугів). 52
Добування нерозчинних основ. 52
Застосування деяких основ та амфотерних гідроксидів. 53
Солі . 53
Класифікація солей 53
Номенклатура кислих солей. 54
Номенклатура середніх солей. 54
Номенклатура основних солей. 54
Номенклатура подвійних солей. 54
Формули та назви деяких солей. 55
Хімічні властивості солей. 58
Добування середніх солей. 59
Добування кислих солей. 60
Застосування деяких солей. 60
Генетичний зв’язок між класами неор ганічних сполук. 61
Алгор итм ро зв’язання задач за рівнянням реакції. 62
Періодичний закон та теорія будови атома
Періодичний закон Д. І. Менделєєва. 63
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва . 63
Періодичність зміни властивостей
в групі та періоді Періодичної системи. 64
Родини хімічних елементів. 64
Будов а атома. Планетарна модель атома. 65
Планетарна модель атома (Е. Резерфорд, 1911 р.) . 65
Будова атома. 65
Склад атома хімічного елемента. 66
Склад ядер деяких хімічних елементів . 66
Нукліди. 66
ізотопи. 67
Алгоритм визначення складу атома хімічного елемента. 67
Ядерні реакції. 67
Типи ядерного розпаду. 68
Рух електро нів в атомі. Орб італі. 68
Форми орбіталей. 69
Розподіл електронів за енергетичними рівнями . 69
Будова електронних оболонок атомів. 70
Порядок заповнення орбіталей електронами в періоді. 70
Правила заповнення орбіталей. 70
Електронні та графічні формули будови електронної оболонки атома. 71
Електронні конфігурації атомів елементів. 72
Властивос ті хімічних елементів. 79
План характеристики хімічного елемента за його розміщенням
у Періодичній системі Д. І. Менделєєва . 79
Електро негативність. 81
Ряд електронегативності хімічних елементів. 81
Відносна електронегативність хімічних елементів (за шкалою Полінга). 81
Хімічний зв’язок. Будова речовин
Хімічний зв’язок. 82
Типи хімічного зв’язку . 82
Ков алентний зв’язок. 83
Механізми утворення ковалентного зв’язку. 83
Види ковалентного зв’язку. 83
Властивості ковалентного зв’язку. 83
Зображення ковалентного зв’язку. 84
Види перекривання електронних хмар. 84
Гібр идизація. 84
Основні типи гібридизації. 85
Йо нний зв’язок. 86
Типи йонів. 86
Властивості йонного зв’язку. 86
Схема утворення йонного зв’язку . 87
Металічний зв’язок. 87
Особливості _______-•_металічного зв’язку. 88
Водневий зв’язок. 88
Види водневого зв’язку. 88
Будов а твердих речов ин. 89
Основні типи кристалічних ґраток. 89
Ступінь окиснення. 90
Правила визначення ступеня окиснення. 90
Алгоритм визначення ступеня окиснення за формулою речовини. 91
Можливі ступені окиснення деяких хімічних елементів. 91
Розчини
загальна характеристика ро зчинів . 92
Класифікація розчинів за розмірами розчинених частинок. 92
Типи розчинів за агрегатним станом компонентів . 93
Властивос ті во ди. 93
Фізичні властивості води (за звичайних умов) . 93
Просторова будова молекули води Н2О. 94
Утворення диполю. Асоціації . 94
Хімічні властивості води. 95
Розчинність речов ин. 96
Чинники, що впливають на розчинність речовин. 96
Розчинність кислот, основ і солей у воді. 97
Кількісні характеристики складу розчинів. 98
Залежність розчинності деяких речовин від температури. 99
Розчинність деяких речовин у воді (у грамах безводної речовини в 100 г води). 100
Кр исталогідрати. 102
Номенклатура кристалогідратів. 102
Множинні префікси для позначення кількості замінників. 102
Застосування деяких кристалогідратів. 102
Електро літична дисоціація. 103
Основні положення теорії електролітичної дисоціації (С. Арреніус, 1887). 103
Ступінь дисоціації. 104
Дисоціація кислот, основ, солей. 105
Класифікація електролітів за силою. 105
Значення ступеня дисоціації деяких речовин. 106
Рівновага в розчинах електролітів. 106
Визначення константи рівноваги. 107
Дисоціація води. 107
Водневий показник кислотності середовища pH. 108
Забарвлення індикаторів у різних середовищах . 108
Кислотність деяких речовин. 109
Класифікація ґрунтів за значенням Ph. 109
Йонні рівняння реакцій. 110
Алгоритм складання йонних рівнянь реакції. 110
Гідро ліз солей. 110
Комплексні сполуки. 112
Будова комплексних сполук . 112
Складові комплексних сполук . 112
Номенклатура комплексних сполук. 113
Формули та назви лігандів — нейтральних атомів. 113
Формули та назви лігандів — аніонів . 114
Формули та назви комплексних сполук
різної хімічної будови. 115
Значення та застосування комплексних сполук. 115
хімічнІ реакціЇ
Класифікація хімічних реакцій. 116
Класифікація хімічних реакцій за числом вихідних речовин і продуктів реакції . 116
Класифікація реакцій за тепловим ефектом. 117
Класифікація реакцій за агрегатним станом речовини. 117
Класифікація реакцій за напрямком протікання. 117
Класифікація реакцій за зміною ступенів окиснення хімічних елементів. 118
ОкИс но-віднов ні реакції. 118
Класифікація окисно-відновних реакцій. 118
Найважливіші окисники. 119
Найважливіші відновники. 119
Алгоритм складання окисно-відновних реакцій методом електронного балансу. 120
Шв идкість хімічної реакції. 121
Каталіз. 121
Класифікація реакцій за участю каталізатора. 121
Чинники, що впливають на швидкість реакції. 122
Хімічна рівновага . 123
Зміщення хімічної рівноваги. 123
Вплив зміни умов на хімічну рівновагу. 124
ДОДАТКИ
Традиційні назви деяких неорганічних речовин . 125
Найважливіші одиниці системи CI та їх співвідношення з одиницями інших систем. 129
Найважливіші фізико-хімічні константи. 130
Взаємозв’язок фізичних величин . 130
Фізичні властивості деяких простих речовин . 132
Фізичні властивості деяких газів. 133
Фізичні властивості деяких складних речовин. 134
АлфавІ тний покажчик. 138
Turn Expand
Вiдгуки Залишити вiдгук
Залишити вiдгук
обновить
Оновити
Поля з (*) є обов’язковими для заповнення.