Каталог товаров
График работы:
c 8-30 до 21-00 (пн-сб)
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
Усі уроки біології. 10 клас
75,00 грн.
Купить
Добавить в избранное
  • Код производителя: 123-ПБУ007
  • ISBN: 9786170033949
  • Вес: 0.18
  • Формат, мм: 145x215
  • Количество страниц: 255
  • Язык издания: Украинский
  • Обложка: Мягкая
  • Класс: 10
Аннотация

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків біології за новою програмою 10 класу з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного принципу і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії та практики
навчання біології.
Для вчителів біології шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Читать полностью
Содержание книги
Орієнтовне календарно-тематичне планування 
Вступ 
Урок 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Фундаментальні властивості живого
Урок 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства
Тема 1. Біорізноманіття 
Урок 3. Систематика — наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів 
Урок 4. Сучасні критерії виду 
Урок 5. Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування, гіпотези походження вірусів 
Урок 6. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів у еволюції 
організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами 
Урок 7. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування 
Урок 8. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів
Урок 9. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 1. Рослини) 
Урок 10. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 2. Гриби) 
Урок 11. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 3. Безхребетні тварини)
Урок 12. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 4. Хребетні тварини)
Урок 13. Представлення проектів «Характеристика видів за видовими критеріями» 
Урок 14. Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» 
Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії 
Урок 15. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі 
Урок 16. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі 
Урок 17. Обмін речовин та енергії — основа функціонування біологічних систем 
Урок 18. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів 
Урок 19. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів
Урок 20. Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини 
Урок 21. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів 
Урок 22. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією 
Урок 23. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму 
Урок 24. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму 
Урок 25. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 
Урок 26. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин 
Урок 27. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини 
Урок 28. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин 
Урок 29. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини 
Урок 30. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму 
Урок 31. Узагальнення знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 
Тема 3. Спадковість і мінливість 
Урок 32. Основні поняття генетики 
Урок 33. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Частина 1. Моногібридне схрещування, повне домінування 
Урок 34. Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування 
Урок 35. Гібридологічний аналіз. Частина 3. Ди- та полігібридне схрещування 
Урок 36. Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування 
Урок 37. Гібридологічний аналіз. Частина 5. Зчеплене успадкування і кросинговер 
Урок 38. Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування, зчеплене зі статтю 
Урок 39. Розв’язування генетичних задач 
Урок 40. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів у еукаріотичній клітині 
Урок 41. Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу 
Урок 42. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини
Урок 43. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини 
Урок 44. Закономірності спадкової мінливості людини 
Урок 45. Закономірності неспадкової мінливості людини 
Урок 46. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів 
Урок 47. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів у популяціях
Урок 48. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини
Урок 49. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація
Урок 50. Представлення проектів «Генетичний моніторинг у людських спільнотах», «Скринінг-програми для новонароджених», «Генотерапія та її перспективи»
Урок 51. Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість» 
Тема 4. Репродукція і розвиток 
Урок 52. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 
Урок 53. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики 
Урок 54. Ріст та розвиток клітин і фактори, які на них впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки 
Урок 55. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань 
Урок 56. Статеві клітини 
Урок 57. Особливості гаметогенезу в людини 
Урок 58. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини 
Урок 59. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я 
Урок 60. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції
розмноження у людини
Урок 61. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції) 
Урок 62. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини 
Урок 63. Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток» 
Узагальнення 
Урок 64. Можливості й перспективи застосування досягнень біології 
Додаток 
Контроль знань з теми «Біорізноманіття» 
Контроль знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 
Контроль знань з теми «Спадковість і мінливість» 
Контроль знань з теми «Репродукція і розвиток» 
Література
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Аннотация

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків біології за новою програмою 10 класу з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного принципу і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії та практики
навчання біології.
Для вчителів біології шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Читать полностью
Содержание книги
Орієнтовне календарно-тематичне планування 
Вступ 
Урок 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Фундаментальні властивості живого
Урок 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства
Тема 1. Біорізноманіття 
Урок 3. Систематика — наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів 
Урок 4. Сучасні критерії виду 
Урок 5. Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування, гіпотези походження вірусів 
Урок 6. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів у еволюції 
організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами 
Урок 7. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування 
Урок 8. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів
Урок 9. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 1. Рослини) 
Урок 10. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 2. Гриби) 
Урок 11. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 3. Безхребетні тварини)
Урок 12. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції (Частина 4. Хребетні тварини)
Урок 13. Представлення проектів «Характеристика видів за видовими критеріями» 
Урок 14. Узагальнення знань з теми «Біорізноманіття» 
Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії 
Урок 15. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі 
Урок 16. Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі 
Урок 17. Обмін речовин та енергії — основа функціонування біологічних систем 
Урок 18. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів 
Урок 19. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів
Урок 20. Обмін вуглеводів, ліпідів та білків у організмі людини 
Урок 21. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів 
Урок 22. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією 
Урок 23. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму 
Урок 24. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму 
Урок 25. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 
Урок 26. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин 
Урок 27. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини 
Урок 28. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин 
Урок 29. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини 
Урок 30. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму 
Урок 31. Узагальнення знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 
Тема 3. Спадковість і мінливість 
Урок 32. Основні поняття генетики 
Урок 33. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Частина 1. Моногібридне схрещування, повне домінування 
Урок 34. Гібридологічний аналіз. Частина 2. Моногібридне схрещування, неповне домінування 
Урок 35. Гібридологічний аналіз. Частина 3. Ди- та полігібридне схрещування 
Урок 36. Гібридологічний аналіз. Частина 4. Кодомінування 
Урок 37. Гібридологічний аналіз. Частина 5. Зчеплене успадкування і кросинговер 
Урок 38. Гібридологічний аналіз. Частина 6. Успадкування, зчеплене зі статтю 
Урок 39. Розв’язування генетичних задач 
Урок 40. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів у еукаріотичній клітині 
Урок 41. Каріотип людини та його особливості. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу 
Урок 42. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Сучасний стан досліджень геному людини
Урок 43. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини 
Урок 44. Закономірності спадкової мінливості людини 
Урок 45. Закономірності неспадкової мінливості людини 
Урок 46. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів 
Урок 47. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів у популяціях
Урок 48. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини
Урок 49. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація
Урок 50. Представлення проектів «Генетичний моніторинг у людських спільнотах», «Скринінг-програми для новонароджених», «Генотерапія та її перспективи»
Урок 51. Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість» 
Тема 4. Репродукція і розвиток 
Урок 52. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 
Урок 53. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики 
Урок 54. Ріст та розвиток клітин і фактори, які на них впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки 
Урок 55. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань 
Урок 56. Статеві клітини 
Урок 57. Особливості гаметогенезу в людини 
Урок 58. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини 
Урок 59. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я 
Урок 60. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції
розмноження у людини
Урок 61. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції) 
Урок 62. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини 
Урок 63. Узагальнення знань з теми «Репродукція і розвиток» 
Узагальнення 
Урок 64. Можливості й перспективи застосування досягнень біології 
Додаток 
Контроль знань з теми «Біорізноманіття» 
Контроль знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 
Контроль знань з теми «Спадковість і мінливість» 
Контроль знань з теми «Репродукція і розвиток» 
Література
Читать полностью
Отзывы покупателей
На даный момент список отзывов пуст
Оставте свой отзыв о товаре
Оставить отзыв
Ваше имя*
Email*
Ваш отзыв*
Обновить
Введите код*
Другие книги из этой серии
Код:123-УМУ009
Усі уроки української літератури. 6 клас +CD (усі художні твори)
Кривобокова А.И.
50,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ022
Усі уроки української мови. 7 клас. II семестр
Голобородько Е.П.
45,00 грн.
Купить
Код:123-НМУ002
Усі уроки німецької мови. 7 клас (як друга іноземна)
Базий Л.А.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ004
Усі уроки біології. 7 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ001
Усі уроки біології. 6 клас
Задорожный К.Н.
35,00 грн.
Купить
Код:123-УММ037
Українська мова. 9 клас. II семестр
45,00 грн.
Купить
Код:123-УМУ025
Усі уроки української літератури. 8 клас: 2 семестр
Чупринин О. О.
Нет в наличии
Код:123-ПХУ005
Усі уроки хімії. 11 клас
100,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ006
Усі уроки біології. 9 клас
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПХУ003
Усі уроки хімії. 9 клас
Стеценко И.В.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПОУ001
Усі уроки з курсу «Основи здоров’я». 6 клас
Власенко Л.В.
Нет в наличии
Код:123-ПОУ003
Усі уроки курсу Основи здоров’я. 7 клас
Жадан А.Н.
50,00 грн.
Купить
Код:123-ПОУ004
Усі уроки курсу Основи здоров’я. 8 клас
Жадан А.Н.
Нет в наличии
Код:123-МШУ001
Усі уроки музичного мистецтва. 6 клас + CD (фонохрестоматія)
Золотарева А.И.
Нет в наличии
Код:123-НМУ001
Усі уроки німецької мови. 6 клас
Жека А. А.
35,00 грн.
Купить
Код:123-ПРУ001
Усі уроки природознавства. 5 клас
Ковтонюк Л.В.
Нет в наличии
Код:123-СЛУ004
Усі уроки світової літератури. 5 клас. II семестр
Паращич В.В.
Нет в наличии
Код:123-СЛУ002
Усі уроки світової літератури. 6 клас. I семестр
Паращич В.В.
Нет в наличии
Код:123-СЛУ001
Усі уроки світової літератури. 6 клас. II семестр
Паращич В.В.
Нет в наличии
Код:123-ФКУ001
Усі уроки фізичної культури. 5 клас
Лущик И.В.
Нет в наличии
Код:123-ФКУ003
Усі уроки фізичної культури. 7 клас
Ильницкая С.
Нет в наличии
Код:123-ПФУ007
Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр
Антыкуз Е.В.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПШУ036
Усі уроки курсу Я у світі. 4 клас
Володарская М.А.
Нет в наличии
Код:123-ПШУ035
Усі уроки трудового навчання. 4 клас
Толмачева М.В.
Нет в наличии
Код:123-НМУ006
Усі уроки німецької мови. 11 клас. Як друга іноземна
Дорошенко М.В.
120,00 грн.
Купить
Код:123-ПБУ008
Усі уроки біології. 11 клас
Евсеев Р.С.
95,00 грн.
Купить
Смотреть все книги
С этим товаром покупают
Код:123-ПШМ202
НУШ Англійська мова. 1 клас (за підручником О. Карп’юк)
Гиндза И.В.
80,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ036
Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
60,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ035
Алгебра. 10 клас. Рівень стандарту. Серія «Мій конспект»
Старова А.А.
70,00 грн.
Купить
Код:123-ПММ029
Мій конспект. Алгебра. 9 клас
Старова А.А.
85,00 грн.
Купить
Другие книги автора
Код:123-ПБУ008
Усі уроки біології. 11 клас
Евсеев Р.С.
95,00 грн.
Купить
Смотреть все книги