Що таке алгебра, арифметика та математика? Чи є між цими поняттями різниця? Алгебра, як і арифметика, є науками про числа, а також за посередництвом чисел про загальні величини. І алгебра, і арифметика задіяні у сфері дослідження якостей абстрактних, не конкретних, довільних величин. Математика – наука орієнтована на вивчення й дослідження властивостей певних величин. Тобто алгебра є узагальненою арифметикою.

Коли з'явилася алгебра судити складно. Найдавніші праці, що збереглися до нашого часу, належать Діофанту і датуються IV ст. Зберігся його трактат, де згадується те саме правило знаків, яке свідчить, що «мінус на мінус дає плюс» і так далі. У цьому трактаті автор розмірковує, вирішує та порушує питання, пов'язані із сучасною теорією чисел. Його трактат містив 13 книг, а до нашого часу, на жаль, вціліло лише 6. І навіть у них можна побачити вже складні рішення завдань з алгебри.

По мірі історичного розвитку алгебри, з'явилося розподіл цієї науки на вищу та нижчу. До першої належать теорія рівнянь довільних ступенів, теорія симетричних функцій, теорія винятків, викладення різних способів обчислення коренів рівнянь тощо. До другого виду відносять теорію найбільш простих арифметичних операцій, вирішення рівнянь 1 і 2 ступенів, теорію логарифмів, теорію ступенів та коренів, комбінаторику.

Всім відомо, що математики не отримують Нобелівську премію. Начебто дружина Альфреда Нобеля приймала залицяння математика. Тож у світі існує Абилівська премія. Її заснував уряд Норвегії у 2002 році. З 2003 щороку нею нагороджують видатних математиків сучасності. Її заснували для того, щоб популяризувати сучасну математику серед молоді та мотивувати практикуючих математиків. Наприклад, у 2013 році премію отримав П'єр Рене Делінь за революційний внесок в алгебраїчну геометрію, який трансформував теорію уявлень, теорію чисел і зачепив суміжні області з ними.

Яку саме друковану продукцію з алгебри можна знайти на нашому сайті ranok.com.ua?

  1. Навчальні посібники. За такими книгами учень отримає базові знання з предмета, що вивчається.
  2. Посібники для вчителів. Розроблено для спрощення підготовки уроків. Завдяки посібникам можна створити власний конспект уроку. На сторінках конспектів вчитель знайде навчальні та виховні рекомендації, ознайомиться запропонованим варіантом етапів уроку, змістом навчального матеріалу, розгляне завдання щодо матеріалу, який вивчається. Посібники містять календарно-тематичне планування, плани-конспекти, завдання для роботи учнів, опитувальник, самостійні роботи, математичні диктанти, тести, дидактичні матеріали, тести для контрольних робіт у 2 варіантах, і завдання «з зірочкою».
  3. Картонки-підказки. Містять формули, поняття та визначення з алгебри.
  4. Зошити для оцінювання результатів та тестовий контроль результатів навчання. Містять потоковий, тематичний, підсумковий контроль знань, умінь та навичок, самостійні та контрольні роботи, різні форми тестових завдань у 2 варіантах.
  5. Практикум. Містить опорні конспекти, усні вправи, приклади вирішення завдань, вправи та завдання різного рівня, а також завдання з підвищеною складністю.
  6. Зошити для контролю. Містять всі види робіт для поточного та підсумкового контролю, а також онлайн-підготовку до контрольних робіт.

Кому будуть актуальні друковані матеріали, які представлені в інтернет магазині «Ранок»?

Матеріали, які містяться в розділі «Алгебра», стануть незамінними помічниками для учнів 7-11 класів під час уроків та для занять вдома. Також на нашому сайті ranok.com.ua  багато корисної літератури та для вчителів, яка допоможе легко та коректно провести підготовку до уроку. Ми пропонуємо широкий асортимент продукції для будь-яких потреб та завжди Вам раді.