Економіка – це сукупність наук, які спрямовані на вивчення взаємовідносин людей в процесах виробництва, продажу, споживання, розподілу та обміну послугами, товарами, ресурсами. Економіка є соціальною наукою, оскільки предметом вивчення виступають агенти економічної діяльності – окремі господарства та суспільство загалом. Китами, на яких побудована економіка, являється праця людини та природні багатства. Протягом економічного курсу школярі розглядатимуть питання, які стосуються того, як працює економіка, як попит породжує пропозицію, хто є споживачами товарів та послуг, на кого спрямоване виробництво продукції, які причини появи економічних криз, інфляції та безробіття серед населення, як працюють фондові ринки, як економіка ділиться на макро- та мікроекономіку та якими питаннями вони займаються тощо. Основною проблемою економіки є постійне зростання потреб людства та виснаження природних ресурсів. Людина розвивається у своїй діяльності, для неї потрібно постійно задіювати ресурси, а вони, на жаль, не безкінечні. Курс з економіки дасть школярам та абітурієнтам розуміння того, як відбуваються економічні процеси, це надалі дасть розуміння учням, яку обрати для себе професію – економіста, менеджера, маркетолога, бухгалтера, управлінця тощо.

 

Яку друковану продукцію пропонує ranok.com.ua з курсу «Економіка»?

 

Для того, щоб навчання економіці було повним та всебічним, на уроках використовується навчально-методичний комплект, який був схвалений Міністерством освіти та науки України і був «підігнаний» під принципи Нової Української школи. Він складається з підручника, робочого зошита, зошита для оцінювання, розробок уроків та календарно-тематичних планів для вчителів.

 

- Підручники. Відповідають принципам, закладеним в основи Нової Української школи. Матеріали, що було підібрано до підручників, підходять під оновлену Програму, затверджену Міністерством освіти та науки України. Підручники знайомлять із фундаментальними поняттями, процесами та явищами ринків в економіці. Видавництво «Ранок» у своїй продукції пропонує наочність, логічність, особливу системність подачі навчального матеріалу. Ці підходи забезпечують успішне освоєння предмета «Економіка». Завдяки такому підходу школярі матимуть змогу використовувати здобуті знання та вміння у повсякденному житті.

- Зошити для оцінювання результатів навчання учнів. Містять різні види оцінювання, компетентісно-орієнтовані завдання, онлайн-підготовку до оцінювання результатів учнів. Можна обрати базовий, профільний рівні. На сторінках видань знаходяться тести та завдання.

- Видавництво «Ранок» пропонує серію «Рятувальник». У ній містяться основні поняття та терміни з економіки у визначеннях, таблицях, схемах, графіках, діаграмах, малюнках. Серія містить основні формули економіки. «Рятувальник» оснащений електронним додатком. З такими виданнями школяр отримає обов'язковий мінімум за шкільним курсом.

 

Чому варто зупинити свій вибір на нас?

 

У продукції, що подано на ranok.com.ua, реалізований компетентісний підхід до навчання, що є необхідною умовою сучасного процесу навчання. Видання будуть корисні школярам під час виконання індивідуальних та домашніх завдань, а також під час підготовки до самостійних та контрольних робіт. Також наші посібники необхідні для підготовки та проведення уроків вчителям з предмету. Абітурієнти зможуть повторити, систематизувати отримані «економічні» знання та визначитись із вибором майбутньої професії. Ми завжди раді всім нашим покупцям!