Що вивчає геометрія і навіщо вона потрібна школярам? Геометрія є розділом математики, що вивчає просторові структури, відносини та їх узагальнення. «Метрія» – означає «міряти». Ця наука є дуже давньою і виникла вона тому, що людині була потрібна допомога в її практичній діяльності. Стародавнім єгиптянам потрібно було проводити вимірювальні роботи, наприклад, відміряти земельні ділянки. А для того, щоб будувати будинки, і ті ж піраміди, єгиптяни використовували різні геометричні форми. Сучасній людині геометрія потрібна у повсякденному житті. Якщо озирнутися навколо, всі предмети, які нас оточують, мають певну геометричну форму. Рукотворні речі – це, по суті, набір ліній з кутами або це кола. Якщо дитина захоче стати художником – їй часто доведеться мати справу з лініями. Якщо дитина захоче стати будівельником – довкола прямокутні цеглини. Що вже казати про те, якщо дитина стане архітектором. Для того, щоб вивчити та зрозуміти геометрію, варто завжди відвідувати уроки, уважно слухати вчителя та обов'язково робити схеми та креслення, адже візуалізація допомагає краще сприймати інформацію.

Які матеріали знадобляться учню вивчення даного предмета?

  • Картонки-підказки. Містять формули, поняття, визначення геометрії. Потрібні 7-11 класам.
  • «Основа» створила серію «Мій конспект». Це допомога вчителю у підготовці до уроку. Основну увагу приділено розвиваючій діяльності та формуванню ключових та предметних компетентностей. Містить різні завдання організації роботи учнів на етапі актуалізації опорних знань: фронтальне опитування, самостійні роботи, математичні диктанти, тестові завдання. Є завдання «із зірочкою». Дітям від 7 до 11 класів.
  • Тестовий контроль результатів навчання. Включає поточний, тематичний, підсумковий контроль знань, умінь та навичок. Містить самостійні та контрольні роботи, різні форми тестових завдань у кожній роботі, 2 варіанти.
  • Підручники. Для 7 класу підручники враховують специфіку 1 року навчання предмету. Навчальний матеріал уніфікований: теорія – завдання – підсумкові огляди – історичні довідки – тематика повідомлень та рефератів – доповнення. Підручник містить усні, графічні та письмові вправи, додаткові завдання до розділів. Після кожного розділу наведено підсумковий огляд у вигляді таблиць. Підручники мають інтернет-підтримку.
  • Геометрія в поняттях, таблицях та схемах. Посібники містять основи курсу. Наочна форма викладу матеріалів у вигляді таблиць допоможе узагальнити та систематизувати знання з геометрії та вдосконалити навички самостійної роботи з довідковою літературою. Також цей посібник буде дуже корисним перед підготовкою до контрольної роботи або атестацією, оскільки дозволить скоротити час на повторення пройденого матеріалу. За QR-кодом є електронний додаток.
  • Зошити для контролю навчальних досягнень учнів містять усі види робіт для поточного та підсумкового контролю, компетентнісно-орієнтовані завдання, онлайн-підготовку до контрольних робіт та підсумкове оцінювання.
  • Календарно-тематичний план з урахуванням компетентного потенціалу предмета та розробки уроків. У посібниках наведено предметні та ключові компетентності, що формулюються протягом кожного уроку. Вчитель має можливість творчо підійти до реалізації програми, додати авторства, ґрунтуючись на інтересах та рівні підготовки учнів.

Бажаєте зробити замовлення на нашому сайті ranok.com.ua?

Наша команда прагне мінімізувати час між здійсненням замовлення і готовим продуктом в руках покупця. Для цього покупець може обрати максимально швидку службу доставки. Завдяки тому, що ми клієнтоорієнтовані, маємо зручну систему оплати та знижки – процес покупки книг у нас буде максимально комфортним.